Cod
Cod, substantiv
Sinonime: (termen juridic) codice, condică, pravilă, culegere (de legi), codex; cifru, limbaj secret, convenţie; (ihtiologie) moruă, (învechit, în Transilvania) ştocfiş.  
 
Coda
Coda, verb
Sinonime: a cifra, a codifica, a encoda, a încifra.

Coda, substantiv
Sinonime: (muzică) cauda, codă, codiță.  
 
Codaci
Codaci, adjectiv și substantiv
Sinonime: fricos, laş.  
 
Codăfâț
Codăfâț, substantiv
Sinonime: codiță, (variantă) codofâț.  
 
Codâie
Codâie, substantiv
Sinonime: barba-ursului, coada-calului.  
 
Codaj
Codaj, substantiv
Sinonime: codare.  
 
Codalb (codalbă)
Codalb (codalbă), adjectiv
Sinonime: blond, bălai.  
 
Codalbă
Codalbă, substantiv
Sinonime: codobatură, prundar, prundaş.  
 
Codălbean
Codălbean, adjectiv (regional)
Sinonime: codălbel, codălbică, codălbior, codălbiță, (variantă) cudălbean.  
 
Codălbel
Codălbel, adjectiv (regional)
Sinonime: bălai, codalb, codălbean, cu părul blond.  
 
Codalbiţă
Codalbiţă, substantiv
Sinonime: pieptar.

Codălbiţă, substantiv
Sinonime: (ornitologie) (regional) şofran, şoimuţ, sfrancioc roşu, (prin Bucovina) şofrăcuţ; sfrâncioc.  
 
Codană
Codană, substantiv feminin
Sinonime: tânără, fetişcană.  
 
Codănacă
Codănacă, adjectiv
Sinonime: codașă, (variantă) codonacă.  
 
Codănel
Codănel, substantiv
Sinonime: băieţaş, băieţel, copilaş.  
 
Codare
Codare, substantiv
Sinonime: codaj, criptare, codificare, transcodare.  
 
Codărie
Codărie, substantiv (regional)
Sinonime: codelie, codiriște, (variantă) codărâie, (variantă) coderie, (variantă) codorie.  
 
Codârlă
Codârlă, substantiv
Sinonime: fund, (popular) înfundătoare, scărilă, targă, (regional) scărigă, (Moldova şi Bucovina) chelnă, (Transilvania şi Banat) şireglă, (Oltenia şi Muntenia) şuşlete; coadă.  
 
Codârlaş
Codârlaş, substantiv
Sinonime: codaş.  
 
Codaş (codaşă)
Codaş (codaşă), adjectiv
Sinonime: leneş, rămas în urmă.  
 
Codaţ
Codaţ, substantiv
Sinonime: câşiţă, strepede.  
 
Codat (codată)
Codat (codată), adjectiv
Sinonime: migdalat, prelung.  
 
Codeală
Codeală, substantiv
Sinonime: ezitare.  
 
Codeină
Codeină, substantiv
Sinonime: (farmacie) metilmorfină.  
 
Codelnic
Codelnic, adjectiv
Sinonime: ezitant, fluctuant, indecis, nedecis, nehotărât, oscilant, şovăielnic, şovăitor.  
 
Codex
Codex, substantiv neutru
Sinonime: cod.  
 
Codi
Codi, verb
Sinonime: a şovăi, a sta la îndoială, a ezita, a da înapoi, a se feri.  
 
Codice
Codice, substantiv neutru
Sinonime: cod.  
 
Codicel
Codicel, substantiv
Sinonime: codicil.  
 
Codichel
Codichel, substantiv
Sinonime: codicil.  
 
Codichil
Codichil, substantiv
Sinonime: codicil.  
 
Codicil
Codicil, substantiv
Sinonime: (termen juridic) (învechit) catastişel, răvăşel.  
 
Codicolog
Codicolog, substantiv
Sinonime: arhivist, bibliotecar, paleograf.  
 
Codicologie
Codicologie, substantiv
Sinonime: paleografie.  
 
Codie
Codie, substantiv
Sinonime: (coada biciului) codirişte.  
 
Codifica
Codifica, verb
Sinonime: a coda, a face legi, a legifera, a legiui, a normaliza, a raționaliza, a reglementa, a reuni într-un cod, a sistematiza, a stabili legi.  
 
Codificare
Codificare, substantiv
Sinonime: codificație, normalizare.  
 
Codificat
Codificat, adjectiv
Sinonime: încifrat, secret.  
 
Codificație
Codificație, substantiv
Sinonime: codificare, (variantă) codificațiune.  
 
Codină
Codină, substantiv
Sinonime: miţă, (regional) miezură, tuşinătură; coada-vulpii, pleavă.  
 
Codire
Codire, substantiv
Sinonime: ezitare.  
 
Codirector
Codirector, substantiv
Sinonime: coadministrator.  
 
Codirișcă
Codirișcă, substantiv
Sinonime: coadă de bici, codiriște, (regional) codăriște, (regional) coderie, (variantă) codărișcă, (variantă) codorișcă.  
 
Codiriște
Codiriște, substantiv (popular)
Sinonime: coadă de bici, (regional) codărie, (regional) codie, (regional) codirlă, (regional) codobalț, (regional) codorțe, (variantă) codirișcă, (variantă) codoriște.  
 
Codișcă
Codișcă, substantiv
Sinonime: codiță, codișoară, (regional) coduță.  
 
Codișoară
Codișoară, substantiv
Sinonime: codiță, codișcă, (regional) coduță.  
 
Codist
Codist, substantiv (desuet)
Sinonime: (politică) oportunist.  
 
Codiţă
Codiţă, substantiv feminin
Sinonime: (figurat) adaos, înfloritură, încărcătură; spion, agent, colaboraţionist; peţiol, peduncul.  
 
Codiţucă
Codiţucă, substantiv
Sinonime: (botanică) şoricel.  
 
Codoaşă
Codoaşă, substantiv
Sinonime: proxenetă.  
 
Codobalț
Codobalț, substantiv (regional)
Sinonime: coadă de bici, codiriște.  
 
Bălai (bălaie)
Bălai (bălaie), adjectiv
Sinonime: blond, bălan, blondin, (regional) băl, bălăior; alb, plăvan, plăviţ, codalb.  
 
Blond (blondă)
Blond (blondă), adjectiv
Sinonime: bălai, bălan, blondin, (regional) băl, codalb; deschis la culoare.  
 
Catalog
Catalog, substantiv neutru
Sinonime: afiș-catalog, album-catalog, bibliografie, caiet, caiet-catalog, catalog-album, catastif, codice, colecție, condică, director, discografie, filmografie, fişier, folder, ghid, index, inventar, listă, nomenclator, nomenclatură, registru, repertoriu, tabel, tablou.  
 
Cârmeală
Cârmeală, substantiv feminin
Sinonime: întorsătură, cotitură, ocol, ocolire, abatere; (figurat) şovăială, ezitare, codire, eschivare.  
 
Cârmi
Cârmi, verb
Sinonime: a coti, a întoarce, a ocoli, a se abate; (figurat) a şovăi, a ezita, a se codi, a se eschiva.  
 
Coadă
Coadă, substantiv feminin
Sinonime: cosiţă, plete; peduncul; trenă; şir de oameni; mâner; capăt, extremitate, sfârșit; (coada-boului) lumânare, lumânărică; (coada-cocoşului) iris, stânjen, stânjenel; (coada-hârţului) coada-şoricelului; (coada-iepei) barba-ursului, coada-calului; (coada-leului) talpa-gâştei; (coada-lupului) lumânare, lumânărică, salvie austriacă; (coada-mielului) coada-cocoşului, lumânare, lumânărică, salvie; (coada-mânzului) barba-ursului, coada-calului; (coada-mâţei) papanaş; (coada-popii) spânz; (coada-priculicilor) barba-popii; (coada-racului) turiţă-mare; (coada-şopârlei) barba-caprei; (coada-şoricelului) pătlagină; (coada-vacii) bătrâniş, coada-cocoşului, lumânare, lumânărică, praz, salvie; (coadă-de-găină) iarbă-mare, răcovină; (coadă-de-şarpe) belemnit; (coadă-făloasă) codobatură, prundar, prundaş; (coadă-roşie) codroş.  
 
Complement
Complement, substantiv neutru
Sinonime: adaos, addendum, anexă, apendice, în plus, întregire, complinire, completare, codicil, post-scriptum, primă, extensie, supliment; (gramatică) obiect; (biologie) alexină.  
 
Condică
Condică, substantiv feminin
Sinonime: caiet, catastif, registru, (rar) carte, (învechit şi regional) metrică, protocol, (învechit) caid, defter, izvod, opis, tartaj, terfelog, (turcism învechit) tefter; cod, codex, culegere de legi; dicţionar, lexicon, vocabular.  
 
Deţinut (deţinută)
Deţinut (deţinută), substantiv
Sinonime: arestat, captiv, codeținut, condamnat, deportat, ocnaș, ostatic, prizonier, pușcăriaș, (învechit) otaj, (învechit) recluzionar.  
 
Ezita
Ezita, verb
Sinonime: a sta la îndoială, a şovăi, a se codi, a pregeta, a fi nehotărât, (învechit şi regional) a se îndoi, (regional) a se îngăima, a se nedumeri, a se tântăvi, (Moldova) a se cioşmoli, (prin Oltenia) a se scârciumi, (învechit) a se cruţa, a lipsi, (figurat) a oscila, (învechit, figurat) a se atârna, a se cumpăni, a se legăna, a aștepta, a șovăi, a tergiversa, a tărăgăna.  
 
Ezitant (ezitantă)
Ezitant (ezitantă), adjectiv
Sinonime: şovăitor, nehotărât, nesigur, îndoit, fluctuant, indecis, nedecis, şovăielnic, (rar) şovăind, şovăit, (regional) codelnic, (prin Muntenia) pregetos, (învechit) înclinător, îndoielnic, pregetător, târzielnic, (figurat) oscilant.  
 
Fluctuaţie
Fluctuaţie, substantiv feminin
Sinonime: amplitudine, codeală, codire, ezitare, fluenţă, inconsecvenţă, instabilitate, îndoială, mobilitate, modificare, mutare, nehotărâre, nestatornicie, oscilare, oscilaţie, pregetare, schimbare, şovăială, şovăire, variabilitate, variaţie, (livresc) indecizie, (popular) preget.  
 
Fund
Fund, substantiv neutru
Sinonime: abis, adânc, adâncime, afund, bază, cârpător, codârlă, cur, dos, hău, profunzime, spate, străfund, taler, temei, temelie, tocător, tur, (regional) masă, (Transilvania şi Maramureș) tablă.  
 
Halcă
Halcă, substantiv feminin
Sinonime: bucată, hartan, dărab; codru; despicătură, parte.  
 
Lege
Lege, substantiv feminin
Sinonime: acțiune, autoritate, canon, cartă, cauză, cod, condamnare, confesiune, constituție, consuetudine, credinţă, cult, cutumă, datină, decizie, decret, dispoziţie, drept, dreptate, echitate, fel, hotărâre, judecată, justiție, normă, obicei, obiceiul pământului, obligaţie, ordin, ordonanță, osândă, pedeapsă, precept divin, proces, putere, rânduială, regulament, regulă, religie, rezoluție, rit, sentință, statut, tipic, tradiţie, tribunal, uz, uzanță, verdict, (învechit și popular) ucaz, (învechit) codice, (învechit) edict, (învechit) firman, (învechit) legiuire, (învechit) pravilă, (învechit) reglement, (învechit) testament; (lege logică) expresie validă, tautologie, teză logică.  
 
Lipsi
Lipsi, verb
Sinonime: a absenta, a codi, a despărți, a dezerta, a dispărea, a ezita, a frustra, a fugi, a nu fi, a nu se găsi, a nu se prezenta, a nu-i trebui, a părăsi, a pregeta, a renunța la, a scoate, a se dispensa, a se priva de, a separa, a suprima, a șovăi, (figurat) a văduvi, (învechit) a se lăsa de, (învechit) a slăbi.  
 
Melc
Melc, substantiv masculin
Sinonime: (zoologie) gasteropod, gastropod, moluscă, (popular) bourel, culbec, (regional) babiţă, codobelc; (melc fără casă) limax; (melc membranos) cohlee; (melc de mare) brebenoc; (melcul lui Pascal) cardioidă; maia; colimason; (anatomie) helix.  
 
Migdalat (migdalată)
Migdalat (migdalată), adjectiv
Sinonime: alungit, ca migdala, codat, lung, lunguieţ, prelung.  
 
Nehotărâre
Nehotărâre, substantiv feminin
Sinonime: ambiguitate, codeală, codire, dubiu, echivoc, ezitare, fluctuație, imprecizie, incertitudine, inconsecvență, inconstanță, instabilitate, îndoială, neconsecvență, neîncredere, nesiguranță, nestabilitate, nestatornicie, pregetare, rezervă, suspiciune, şovăială, șovăire, (figurat) oscilare, (figurat) oscilație, (figurat) pendulare, (învechit) îndoire, (livresc) indecizie, (popular) preget.  
 
Norma
Norma, verb
Sinonime: a aranja, a fixa, a legifera, a orândui, a reglementa, a stabili.

Normă, substantiv feminin
Sinonime: canon, cartă, cod, convenție, criteriu, cutumă, directivă, dispoziție, indicație, instrucțiune, îndrumare, învățătură, lege, model, normativ, precept, prescripție, prevedere, principiu, protocol, rânduială, recomandare, regulă, standard, tipic, (învechit și regional) rost, (învechit) mărturie, (învechit) porunceală, (învechit) poruncită, (învechit) pravilă, (învechit) prescript, (învechit) regulativ, (învechit) tocmeală, (popular) poruncă, (rar) semn.  
 
Oblic (oblică)
Oblic (oblică), adjectiv
Sinonime: înclinat, pieziş; aplecat; (despre ochi) codat.  
 
Pădure
Pădure, substantiv feminin
Sinonime: codru, plantaţie, sihlă, (pădure de ulmi) ulmet, (regional) luncet.  
 
Preget
Preget, substantiv neutru
Sinonime: codeală, codire, ezitare, fluctuaţie, îndoială, nehotărâre, odihnă, pauză, pregetare, răgaz, repaus, şovăială, şovăire, tihnă.  
 
Pregeta
Pregeta, verb
Sinonime: a cruţa, a ezita, a întârzia, a lenevi, a nu se încumeta, a precupeţi, a se codi, a sta inactiv, a sta pe gânduri, a şovăi, a zăbovi.  
 
Proxenet
Proxenet, substantiv masculin
Sinonime: codoş, (figurat) pește.  
 
Puicană
Puicană, substantiv feminin (popular)
Sinonime: puiandră, găinuşă; (figurat) fetişcană, codană.  
 
Şovăi
Şovăi, verb
Sinonime: a se împletici, a se clătina, a oscila, (figurat) a fi nehotărât, a sta la îndoială, a ezita, a se codi, a pregeta, a fi nesigur, a avea rezerve, a sta în cumpănă.  
 
Şovăielnic (şovăielnică)
Şovăielnic (şovăielnică), adjectiv
Sinonime: clătinat, clătinător, ezitant, fluctuant, indecis, împiedicat, împleticit, lipsit de convingere, lipsit de fermitate, lipsit de hotărâre, nedecis, nehotărât, nesigur, nestatornic, poticnit, schimbător, șovăind, șovăit, șovăitor, (figurat) oscilant, (învechit) înclinător, (învechit) îndoielnic, (învechit) pregetător, (învechit) târzielnic, (prin Muntenia) pregetos, (regional) codelnic.  
 
Software
Software, substantiv neutru
Sinonime: (informatică) adware, aplicaţie, bibliotecă, cod mașină, documentație online, driver, firmware, joc video, logicial, malware, media digitală, microcod, microprogram, pachet de programe, program, sistem de operare, soft, spyware, virus, (plural) date.  
 
Catastişel
Catastişel, substantiv
Sinonime: codicil.  
 
Chelnă
Chelnă, substantiv
Sinonime: chichiţă, codârlă, fund, pielm, (regional) celnă, (regional) chilnă.  
 
Cioşmoli
Cioşmoli, verb
Sinonime: a agita, a codi, a ezita, a frământa, a nelinişti, a pregeta, a şovăi, a zbuciuma.  
 
Câşiţă
Câşiţă, substantiv
Sinonime: (entomologie) strepede, (Muntenia) carete, (Transilvania şi Bucovina) codaţ.  
 
Criptogramă
Criptogramă, substantiv
Sinonime: document codat, mesaj cifrat, problemă enigmistică, (variantă) criptogram.  
 
Pedunculat
Pedunculat, adjectiv
Sinonime: (botanică) (rar) codat, pediculat.  
 
Proxenetism
Proxenetism, substantiv
Sinonime: codoşie, codoşlâc, (învechit) pezevenclâc, verigăşie, votrie, prostituție, racolaj.  
 
Coproprietar
Coproprietar, substantiv
Sinonime: codeținător, indivizar, (învechit) codevălmaș, (învechit) devălmaș, (învechit, în Transilvania) composesor.  
 
Criptic
Criptic, adjectiv
Sinonime: ascuns, codificat, ocult, secret.  
 
Culegere
Culegere, substantiv
Sinonime: crestomaţie, cod, corpus, recoltare, ridicare, adunare, colecţie, (livresc) florilegiu; (tipografie) cules.  
 
Curătură
Curătură, substantiv
Sinonime: (învechit şi popular) posadă, (popular) laz, (învechit şi regional) secătură, seci, (regional) gărină, pârloagă, tăietură, (Bucovina, Maramureș şi nordul Transilvaniei) runc, (prin Maramureș) săcsie, (Banat) târsaică, târsă, (prin Transilvania) târsătură, (prin Banat şi Transilvania) târşeală; parchet; (regional) curățire, curățitură; deal cu vii; alunecare de teren; surpătură; codină; boabe.  
 
Digitaliza
Digitaliza, substantiv
Sinonime: a numeriza, a codifica, a scana.  
 
Podbal-de-apă
Podbal-de-apă, substantiv
Sinonime: (botanică) broasca apei, broscariță, broscariță-plutitoare, codru, limba-bălților, limba-broaștei, limba-oii, limbariță, pătlagina-apei.  
 
Ezitare
Ezitare, substantiv
Sinonime: codeală, codire, fluctuaţie, îndoială, nehotărâre, pregetare, şovăială, şovăire, (livresc) indecizie, (popular) preget, (figurat) oscilare, oscilaţie, nesiguranţă.  
 
Farmacopee
Farmacopee, substantiv
Sinonime: codex, îndreptar, manual, tratat.  
 
Frişcă
Frişcă, substantiv
Sinonime: nuia, vargă, vergea; (ornitologie) codobatură, prundar, prundaş.  
 
Avenant
Avenant, substantiv
Sinonime: addenda, codicil, modificație, revizie.  
 
Convertizor
Convertizor, substantiv
Sinonime: codor, devoltor, invertor, ondulor, survoltor, transcodor, transformator.  
 
Transcodor
Transcodor, substantiv
Sinonime: codor, convertizor.  
 
Haramin
Haramin, substantiv
Sinonime: haiduc, hoț de codru; om rău, om fără inimă.  
 
Răvăşel
Răvăşel, substantiv
Sinonime: bileţel, codicil, răvaș, scrisorică.  
 
 Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar