Model
Model, substantiv neutru
Sinonime: prototip, mostră, probă, eşantion, manechin.  
 
Modela
Modela, verb
Sinonime: a prelucra, a ajusta; (figurat) a influenţa.  
 
Modelabil
Modelabil, adjectiv
Sinonime: maleabil.  
 
Modelaj
Modelaj, substantiv
Sinonime: fasonaj, fasonare, modelare, modelat, modeling, sculptare.  
 
Modelar
Modelar, substantiv
Sinonime: modelator, modelor.  
 
Modelare
Modelare, substantiv
Sinonime: fasonare, modelaj, modelat, modelizare, sculptare.  
 
Modelărie
Modelărie, substantiv
Sinonime: atelier de modelaj, secție de modelaj.  
 
Modelator
Modelator, substantiv
Sinonime: modelar, modeler, modelist, modelor, sculptor.  
 
Modeler
Modeler, substantiv
Sinonime: modelar, modelator, modelier, modelist, modelor.  
 
Modeleu
Modeleu, substantiv
Sinonime: formă, plastică, relief.  
 
Modelier
Modelier, substantiv
Sinonime: modelar, modelator, modeler, modelist, modelor.  
 
Modeling
Modeling, substantiv
Sinonime: modelaj, modelare.  
 
Modelism
Modelism, substantiv
Sinonime: aeromodelism, automodelare, automodelism, machetare, navomodelism, rachetomodelism.  
 
Modelist
Modelist, substantiv
Sinonime: carosier, cuturieră, desenator, machetist, modelator, modelier, modelor, stilist, (învechit) îmbrăcător.  
 
Modeliza
Modeliza, verb
Sinonime: a modela, a reprezenta, a simula, a stabili un model.  
 
Modelizare
Modelizare, substantiv
Sinonime: modelare.  
 
Modelor
Modelor, substantiv
Sinonime: gravor, modelator, modelier, modelist, sculptor, statuar, (învechit) tipăritor, (rar) modelar.  
 

Calapod
Calapod, substantiv neutru (figurat)
Sinonime: tipar, formă, model, calup, șablon.  
 
Calup
Calup, substantiv neutru
Sinonime: calapod, tipar, formă, model, șablon; bucată, porţie, fragment.  
 
Canevas
Canevas, substantiv neutru
Sinonime: cadru, schiţă, plan, proiect, schemă, model, osatură.  
 
Conformat (conformată)
Conformat (conformată), adjectiv
Sinonime: modelat, format, făcut.  
 
Crochiu
Crochiu, substantiv neutru
Sinonime: carton, creion, desen, eboșă, schiță, model, plan.  
 
Eşantion
Eşantion, substantiv neutru
Sinonime: probă, mostră, model, (regional) modă.  
 
Etalon
Etalon, substantiv neutru
Sinonime: măsură tip, standard, model, arhetip.  
 
Exemplu
Exemplu, substantiv neutru
Sinonime: imagine, pildă, model, (învechit) chip, mostră, paradigmă, pilduire, (învechit, la figurat) oglindă, exemplificare, antecedent, precedent, specimen.  
 
Fason
Fason, substantiv neutru
Sinonime: aspect, alură, atitudine, chip, conduită, formă, manieră, model, mostră, procedeu, exemplu, croială, calapod; (la plural, figurat) nazuri, mofturi, fandoseală, sclifoseală, afectare, fiţe, alintare, marafet, izmeneală, capriciu.  
 
Fasona
Fasona, verb
Sinonime: a elabora, a modela, a finisa, a forma, a pregăti, a transforma; a răscroi, a tăia, a croi; (învechit şi popular) a tipări; a civiliza, a cultiva, a educa.  
 
Forma
Forma, verb
Sinonime: (rar) a prezenta, a alcătui, a antrena, a civiliza, a concepe, a confecţiona, a constitui, a crea, a cultiva, a disciplina, a educa, a elabora, a elucubra, a exersa, a fabrica, a face, a fasona, a fi, a habitua, a imagina, a însemna, a întocmi, a lua fiinţă, a lua naştere, a modela, a mula, a perfecționa, a pregăti, a reprezenta, a sculpta, a se naşte, a se produce.

Formă, substantiv feminin
Sinonime: (figurat) relief, aspect, calapod, calup, chip, configuraţie, contur, expresie, fel, figură, forţă, înfăţişare, mod, modalitate, model, siluetă, tipar, variantă; (lingvistică) (formă hipercorectă) hipercorectitudine, hiperurbanism; brutărie.  
 
Gabarit
Gabarit, substantiv neutru
Sinonime: (figurat) volum, dimensiune, capacitate; rezistență, putere; șablon, calibru, format, formă, model; siluetă, statură, greutate, talie.  
 
Maleabil (maleabilă)
Maleabil (maleabilă), adjectiv
Sinonime: adaptabil, deformabil, ductil, elastic, extensibil, flasc, flexibil, moale, modelabil, plastic; (figurat; despre caracter) acomodabil, acomodant, adaptabil, ascultător, conciliant, docil, elastic, influențabil, laxist, maniabil, mlădios, plecat, suplu, supus.  
 
Manechin
Manechin, substantiv neutru
Sinonime: model, figurant (pentru modă); momâie, sperietoare de păsări, paiaţă.  
 
Marca
Marca, verb
Sinonime: a însemna, a nota, a înregistra, a înscrie, a menţiona; a delimita, a contura, a limita, a mărgini, a jalona; (figurat) a indica, a dovedi, a sublinia, a scoate în evidenţă, a releva, a arăta, a accentua.

Marcă, substantiv feminin
Sinonime: semn, însemnare, notă, menţiune; inscripţie, urmă, pecete, amprentă, indiciu, dovadă; simbol, tip, model.  
 
Mlădia
Mlădia, verb
Sinonime: a se încovoia, a se înclina, a se îndoi; (figurat) a se adapta, a se modela, a se îndupleca.  
 
Mostră
Mostră, substantiv feminin
Sinonime: eşantion, exemplu, model, pildă, probă, specimen, tip.  
 
Norma
Norma, verb
Sinonime: a aranja, a fixa, a legifera, a orândui, a reglementa, a stabili.

Normă, substantiv feminin
Sinonime: canon, cartă, cod, convenție, criteriu, cutumă, directivă, dispoziție, indicație, instrucțiune, îndrumare, învățătură, lege, model, normativ, precept, prescripție, prevedere, principiu, protocol, rânduială, recomandare, regulă, standard, tipic, (învechit și regional) rost, (învechit) mărturie, (învechit) porunceală, (învechit) poruncită, (învechit) pravilă, (învechit) prescript, (învechit) regulativ, (învechit) tocmeală, (popular) poruncă, (rar) semn.  
 
Paradigmă
Paradigmă, substantiv feminin
Sinonime: exemplu, model, pildă, mostră, probă.  
 
Penel
Penel, substantiv feminin
Sinonime: (figurat) stil, manieră, chip, fel, model.  
 
Pildă
Pildă, substantiv feminin
Sinonime: model, exemplu; avertisment, mustrare; alegorie, parabolă; semnificaţie, tâlc, simbol; (învechit) proverb, maximă, sentinţă.  
 
Plastic (plastică)
Plastic (plastică), adjectiv
Sinonime: deformabil, flexibil, maleabil, modelabil, sculptural; evocativ, evocator, expresiv, nuanțat, pictural, pitoresc, pregnant, semnificativ, sugestiv, viu, (figurat) colorat; (operație plastică) plastie.  
 
Prototip
Prototip, substantiv neutru
Sinonime: exemplu, model, tipar.  
 
Răscroit (răscroită)
Răscroit (răscroită), adjectiv
Sinonime: croit, tăiat, fasonat, modelat.  
 
Reprezentant (reprezentantă)
Reprezentant (reprezentantă), substantiv masculin şi feminin
Sinonime: agent, ales, ambasador, avocat, brocăr, comis-voiajor, consul, corespondent, curtier, delegat, deputat, diplomat, emisar, eșantion, exemplar, exemplu, exponent, intermediar, împuternicit, înalt funcționar, înfățișător, însărcinat, legat, mandatar, mediator, mesager, ministru, misionar, model, negociator, nunțiu, parlamentar, persona grata, plasator, plenipotențiar, purtător de cuvânt, reprezentator, rezident, senator, sindic, sol, specimen, trimis, voiajor, (figurat) interpret, (învechit) ispravnic, (învechit) mandator, (învechit) misit, (învechit) reprezentante, (învechit) rugător, (învechit) solitor.  
 
Sculpta
Sculpta, verb
Sinonime: a ciopli, a modela.  
 
Sistem
Sistem, substantiv neutru
Sinonime: structură, totalitate; normă, uz, obicei; model, tip, tipar, marcă.  
 
Specimen
Specimen, substantiv neutru
Sinonime: exemplar, model, tip, mostră; puşlama, individ.  
 
Stereotip (stereotipă)
Stereotip (stereotipă), adjectiv
Sinonime: banal, banalizat, comun, după tipar, fix, hieratic, imuabil, nediferenţiat, neschimbat, neschimbător, răsuflat, standard, stereotipic, şablonard, tocit, uniform; (cu rol de substantiv) clișeu, imagine, model.  
 
Şablon
Şablon, substantiv neutru
Sinonime: calapod, clişeu, formă, loc comun, model, stereotip, şan, tip, tipar.  
 
Tip
Tip, substantiv masculin
Sinonime: ins, individ, făptură, om, persoană.

Tip, substantiv neutru
Sinonime: fel, soi, gen, varietate, specimen, exemplar, model; rasă; personaj, erou, protagonist.  
 
Tipar
Tipar, substantiv neutru
Sinonime: model, şablon, calapod, ştanță, calup; urmă, întipărire.  
 
Tipări
Tipări, verb
Sinonime: a imprima, a publica, a edita, a contura, a proiecta, a fixa; a modela, a fasona, a netezi.  
 
Planogramă (planograme)
Planogramă (planograme), substantiv feminin
Sinonime: diagramă, grafic, model.  
 
Croit
Croit, substantiv
Sinonime: croire, (Transilvania) săbăire, săbăit; bătaie.

Croit, adjectiv
Sinonime: bătut, construit, crăpat, creat, fasonat, format, modelat, născocit, plănuit, proiectat, rupt, spart, tăiat, (învechit și regional) ciuntit, (învechit) îmbucătățit.  
 
Exemplar
Exemplar, substantiv
Sinonime: piesă, bucată, specimen, arhetip, original, copie, gabarit, eșantion, model, prototip.  
 
Alezaj
Alezaj, substantiv
Sinonime: (tehnică) alezare, ajustare, calibraj, uzinaj; calibru, cilindree, diametru, model, modul, volum.  
 
Fasonare
Fasonare, substantiv
Sinonime: fasonaj, fasonat, formare, modelare, confecționare, fabricație, ambutisare, ambutisaj.  
 
Fasonat
Fasonat, adjectiv
Sinonime: modelat, croit; mofturos, năzuros, capricios.

Fasonat, substantiv
Sinonime: fasonare, modelare.  
 
Stilist
Stilist, substantiv
Sinonime: creator de modă, desenator, designer, modelist, scriitor.  
 
Machetă
Machetă, substantiv
Sinonime: aeromodel, automodel, hartă-machetă, model, navomodel, proiect, prototip, rachetomodel, schiță, tipar, tipăritură, (învechit) izvod, (învechit) pildă.  
 
Tipăritor
Tipăritor, substantiv
Sinonime: modelor, tipograf.  
 
Mulă
Mulă, substantiv
Sinonime: cal (urât și greoi), catâr, catârcă; om bleg, om prost; formă, mulaj, tipar; (variantă) mul.

Mula, verb
Sinonime: a contura, a da forma dorită, a fasona, a lua forma corpului, a modela, a scoate în relief, a se conforma, a se lipi de corp, a transforma.  
 
Modistă
Modistă, substantiv
Sinonime: marșandă, modelistă.  
 
Statuar
Statuar, substantiv
Sinonime: modelor, ornamentist, sculptor.  
 
Mulaj
Mulaj, substantiv
Sinonime: amprentă, ecorșeu, model, reproducere, tipar.  
 
Modist
Modist, substantiv
Sinonime: creator de modă, modelist.  
 
Sculptare
Sculptare, substantiv
Sinonime: cioplire, cioplit, modelare, săpare, săpat, sculptat, tăiat, tăiere, (învechit) săpătură.  
 
Pilduire
Pilduire, substantiv
Sinonime: condamnare, osândă, pedeapsă, sancțiune; exemplificare, exemplu, ilustrare, model, pildă, povestire cu tâlc.  
 
Izvodit
Izvodit, adjectiv
Sinonime: (învechit) compilat, compus, conturat, copiat, descoperit, desenat, imitat, inventat, modelat, născocit, născodit, plănuit, plăsmuit, proiectat, redactat, scornit, scris, stârnit, tălmăcit, tradus.  
 
Lucrabil
Lucrabil, adjectiv
Sinonime: arabil, cultivabil, modelabil.  
 
Bricola
Bricola, verb
Sinonime: a aranja, a fasona, a modela, a reface, a repara, a restaura, (figurat) a pune cap la cap.

Bricolă, substantiv
Sinonime: (Evul Mediu) balistă, catapultă.  
 
Organigramă
Organigramă, substantiv
Sinonime: diagramă (logică), grafic, logigramă, model, ordinogramă, organogramă, plan, schemă (logică).  
 
Organizabil
Organizabil, adjectiv
Sinonime: amenajabil, modelabil, modulabil, programabil.  
 
Tipos
Tipos, substantiv (învechit)
Sinonime: chip, exemplar, făptură, figură, imagine, model, prototip, specimen, tip.  
 
Şablona
Şablona, verb
Sinonime: a face stereotip, a fasona, a limita la un șablon, a lipsi de varietate, a măsura, a modela, a normaliza, a standardiza, a şabloniza, a trasa.  
 
Standard
Standard, adjectiv invariabil
Sinonime: adaptat, banal, comun, conform, curent, normalizat.

Standard, substantiv
Sinonime: etalon, model, nivel, normă, precept, tip, (livresc) standing, (standard de stat) stas.  
 
Plastică
Plastică, substantiv
Sinonime: modelaj, modelare, sculptare, statuară.  
 
Iscusitură
Iscusitură, substantiv (învechit)
Sinonime: model, podoabă.  
 
Paradigmatic
Paradigmatic, adjectiv
Sinonime: exemplar, model.  
 
Cinozură
Cinozură, substantiv (învechit)
Sinonime: îndreptar, model, regulă de conduită.  
 
Aiar
Aiar, substantiv (învechit)
Sinonime: etalon, măsură, model.  
 
Plasticiza
Plasticiza, verb
Sinonime: a aduce într-o stare bună pentru modelare, a face devină plastic, a reda prin imagini plastice, a zugrăvi sugestiv.  
 
Machetist
Machetist, substantiv
Sinonime: aeromodelist, automodelist, carosier, machetator, modelist, navomodelist, rachetomodelist.  
 
Retalia
Retalia, verb
Sinonime: a croi din nou, a modela; a ataca, a se răzbuna, a uza de represalii.  
 
Sovietiza
Sovietiza, verb
Sinonime: a organiza după modelul sovietic, a supune regimului sovietic; a rusifica.  
 
Automodela
Automodela, verb
Sinonime: a se modela pe sine însuși, a-și modela personalitatea; a construi automodele.  
 
Automodelare
Automodelare, substantiv
Sinonime: automodelat, automodelism, modelare de către sine însuși.  
 
Aeromodelism
Aeromodelism, substantiv
Sinonime: modelism aerian.  
 
Sculptor
Sculptor, substantiv
Sinonime: bustier, gravor, modelor, ornamentist, portretist, sculptor-gravor, statuar, (învechit) cioplitor, (învechit) scobitor, (popular) săpător.  
 
Academie
Academie, substantiv
Sinonime: areopag, asociație, conservator, corp, facultate, gimnaziu, institut, societate savantă, școală superioară, universitate; model, nud.  
 
Indosatrice
Indosatrice, substantiv feminin
Sinonime: femeie-manechin, fotomodel, manechin, model, supermodel, top-model.  
 
Modula
Modula, verb
Sinonime: a cadența, a efectua o modulație, a executa artistic, a fasona, a intona, a mlădia, a modări, a modela, a nuanța, a ritma, (rar) a imita.  
 
Udarnic
Udarnic, substantiv
Sinonime: fruntaș, muncitor model, stahanovist.  
 
Fasonaj
Fasonaj, substantiv
Sinonime: ambutisaj, ambutisare, fabricare, fasonare, fasonat, formare, modelaj, modelare, modelizare, mulare, (figurat) educare.  
 
Femeie-manechin
Femeie-manechin, substantiv feminin
Sinonime: indosatrice, manechin, model, top-model.  
 
Fotomodel
Fotomodel, substantiv
Sinonime: indosatrice, model fotografic.  
 
Sculptat
Sculptat, substantiv
Sinonime: cioplire, cioplit, dăltuială, dăltuire, dăltuitură, modelare, săpare, săpat, sculptare, tăiat, tăiere, (învechit) săpătură.

Sculptat, adjectiv
Sinonime: cioplit, dăltuit, modelat, săpat, tăiat.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar