Înregistra
Înregistra, verb
Sinonime: a înscrie, a consemna, a nota, a trece în registru.  
 
Înregistrabil
Înregistrabil, adjectiv
Sinonime: arhivabil, consemnabil, conservabil, constatabil, inscriptibil, înmatriculabil, menționabil, relevabil.  
 
Înregistrare
Înregistrare, substantiv
Sinonime: arhivare, consemnare, imprimare, înmatriculare, înscriere, însemnare, menţionare, notare, notaţie, notificare, recepţionare, repurtare, transcripție, trecere; bandă, casetă, disc, film, microsion, (englezism) recording.  
 
Înregistrator
Înregistrator, substantiv neutru
Sinonime: magnetofon, recorder, registrator, (învechit) condicar.  
 

Adnota
Adnota, verb
Sinonime: a consemna, a marca, a însemna, a nota, a înregistra, a comenta.  
 
Auzi
Auzi, verb
Sinonime: a asculta, a înregistra, a reţine, a înţelege, a pricepe; (reflexiv) a se vorbi, a se zvoni, a se afla.  
 
Catagrafia
Catagrafia, verb
Sinonime: a înregistra, a inventaria, a recensa, a consemna, a înscrie.  
 
Cataloga
Cataloga, verb
Sinonime: a caracteriza, a catagrafia, a categorisi, a clasa, a considera, a enumera, a eticheta, a înregistra, a înșira, a socoti, (învechit) a catalogiza.  
 
Consemna
Consemna, verb
Sinonime: a fixa în scris, a înregistra, a înscrie, a însemna, a menționa, a nota, a preciza, a reda într-un proces verbal, a scrie, a specifica, a trece, (învechit) a consigna, (învechit) a notifica, (învechit) a semna; a depune, (sume de bani) a pune la păstrare la o instituție bancară; a pedepsi, a priva, a supune unui consemn.  
 
Constata
Constata, verb
Sinonime: a stabili, a înregistra, a lua cunoştinţă, a vedea, a observa.  
 
Evidenţă
Evidenţă, substantiv feminin
Sinonime: autenticitate, axiomă, banalitate, certitudine, claritate, exactitudine, fapt, lapalisadă, limpezime, netitate, premisă, principiu, probă, realitate, siguranţă, tautologie, truism, veritate; inventar, înregistrare, oglindire.  
 
Fisă
Fisă, substantiv feminin
Sinonime: monedă, jeton, placă, (învechit) socotea.

Fişă, substantiv
Sinonime: conector, priză, ştecăr, ștecher; bristol, carte, carton, etichetă, foaie, tichet.

Fișa, verb
Sinonime: a alcătui fișe, a înregistra pe fișe, a repertoria, a transpune pe fișe.  
 
Inventaria
Inventaria, verb
Sinonime: a înregistra, a catagrafia, a consemna.  
 
Înmatricula
Înmatricula, verb
Sinonime: a înscrie, a trece în matricolă, a înregistra.  
 
Înscrie
Înscrie, verb
Sinonime: a adera, a afilia, a circumscrie, a consemna, a grava, a intra, a înmatricula, a înregimenta, a înregistra, a înrola, a însemna, a marca, a menționa, a nota, a scrie, a se situa, a semna, a trece, (învechit) a matricula, (învechit) a notifica, (rar) a puncta.  
 
Marca
Marca, verb
Sinonime: a însemna, a nota, a înregistra, a înscrie, a menţiona; a delimita, a contura, a limita, a mărgini, a jalona; (figurat) a indica, a dovedi, a sublinia, a scoate în evidenţă, a releva, a arăta, a accentua.

Marcă, substantiv feminin
Sinonime: semn, însemnare, notă, menţiune; inscripţie, urmă, pecete, amprentă, indiciu, dovadă; simbol, tip, model.  
 
Nota
Nota, verb
Sinonime: a consemna, a adnota, a înregistra, a însemna, a marca, a indica; a califica, a aprecia, a preţui, a considera; a băga de seamă, a fi atent la (ceva).

Notă, substantiv feminin
Sinonime: însemnare, înregistrare, consemnare, notaţie, indicație, indiciu, socoteală; comunicare, înştiinţare, ştire, veste; calificativ, apreciere; nuanţă, trăsătură, aspect, particularitate.  
 
Notare
Notare, substantiv feminin
Sinonime: consemnare, înregistrare, însemnare, marcare, indicare, adnotare; calificare, apreciere, cotare, evaluare, preţuire.

Notare, substantiv (învechit)
Sinonime: înot, înotare, navigare, (variantă) nutare.  
 
Percepe
Percepe, verb
Sinonime: a desluși, a distinge, a înregistra, a înţelege, a observa, a pricepe, a recepţiona, a remarca, a reține, a sesiza, a simţi, a vedea, a zări, (figurat) a pătrunde, (învechit) a privi; a încasa, a lua bani, a primi, a strânge.  
 
Ponta
Ponta, verb
Sinonime: a marca, a înregistra, a lua în evidenţă; a miza.  
 
Primi
Primi, verb
Sinonime: a lua în posesie, a căpăta, a recepţiona; a accepta, a admite, a fi de acord, a consimţi; a întâmpina, a da ospitalitate; a încasa, a înregistra.  
 
Recepta
Recepta, verb
Sinonime: a capta, a înregistra, a primi, a prinde, a recepţiona; (figurat) a observa în mod neașteptat, a sesiza, a surprinde.  
 
Recepţie
Recepţie, substantiv feminin
Sinonime: primire, luare în primire; captare, prindere, înregistrare; banchet, reuniune, ospăţ, masă, coctail.  
 
Recepţiona
Recepţiona, verb
Sinonime: a recepta, a capta, a prinde, a înregistra, a primi.  
 
Registru
Registru, substantiv masculin
Sinonime: blocnotes, caiet, carnet, catastif, condică, contrapartidă, conținut, cuprins, domeniu, jurnal, repertoriu, resort, sferă, sumar, tablă de materii; (tehnică) sertar, șuber, ventil; (contabilitate) (registru de casă) jurnal de casă, (registru de partizi) cartea mare; (muzică) ambitus, diapazon, nuanță, scară muzicală, ton, tonalitate, (învechit) octoih; (informatică) circuit de memorare, contor, dispozitiv de memorare, înregistrator, locaţie specială de stocare, memorizator de cuvinte, numărător, sumator, totalizator.  
 
Transcrie
Transcrie, verb
Sinonime: a copia, a scrie; a înscrie, a înregistra.  
 
Trece
Trece, verb
Sinonime: a merge, a străbate, a păşi, a-şi croi drum, a-şi tăia drum; (figurat) a se perinda, a se succeda, a curge, a se scurge, a se desfăşura; a vizita, a se abate; a sări peste (ceva), a depăşi, a întrece; a da, a preda, a transmite; a înregistra, a înscrie, a introduce; a nu mai fi, a se epuiza, a se sfârşi; (figurat) a îmbătrâni, a se stinge, a se ofili, a se veşteji.  
 
Arhivă
Arhivă, substantiv
Sinonime: bibliotecă, cabinet, colecție, cronică, culegere, depozit, document, memorial, sursă, tabulariu, (plural) anale, (turcism învechit) caid, (variantă) archivă.

Arhiva, verb
Sinonime: a clasa, a depozita, a înregistra, a stoca.  
 
Captaţie
Captaţie, substantiv
Sinonime: captare, înregistrare, prindere, receptare, recepţionare.  
 
Carbon
Carbon, substantiv
Sinonime: antracit, cărbune, diamant, grafit, huilă; calc, clonă, duplicat, copie, decalc, dublură, facsimil, fotocopie, înregistrare, transcriere, reproducere.  
 
Cinematografia
Cinematografia, verb
Sinonime: a înregistra pe peliculă; a filma; a ecraniza.  
 
Condicar
Condicar, substantiv
Sinonime: arhivar, înregistrator, registrator.  
 
Consemnare
Consemnare, substantiv
Sinonime: înregistrare, însemnare, menţionare; (domeniul financiar) consemnaţiune.  
 
Contor
Contor, substantiv
Sinonime: (tehnică) ceas, gazometru, înregistrator, măsurător, numărător, parchimetru, parcometru, taximetru, (contor de apă) apometru.  
 
Contabiliza
Contabiliza, verb
Sinonime: a înregistra în conturi, a opera într-un cont; a calcula, a cifra, a evalua.  
 
Tuplă
Tuplă, substantiv
Sinonime: înregistrare, articol, n-uplă.  
 
Scriptor
Scriptor, substantiv
Sinonime: autor, copist, literat, om de litere, scrib, scriitor; aparat înregistrator.  
 
Album
Album, substantiv
Sinonime: caiet, catalog, colecție, spicilegiu; listă de nume; disc, înregistrare.  
 
Magnetofon
Magnetofon, substantiv
Sinonime: dictafon, înregistrator, (familiar) mag.  
 
Inscripţie
Inscripţie, substantiv
Sinonime: citație, epigraf, epitaf, exergă, graffiti, înmatriculare, înregistrare, înscriere, legendă, scriptură, semn, (variantă) inscripțiune.  
 
Transcripțiune
Transcripțiune, substantiv
Sinonime: adaptație, copiat, copie, copiere, duplicare, duplicata, duplicație, facsimil, fotocopie, interpretare, înregistrare, reproducere, reproducție, traducere, traducție, transcriere, transcripție, translație, transpoziție, transpunere, (muzică) aranjament.  
 
Notifica
Notifica, verb
Sinonime: a anunța, a comunica, a consemna, a informa, a intima, a înregistra, a înscrie, a însemna, a înștiința (în scris), a nota, a scrie, a semnifica, a sublinia în mod special, a trece, a trimite o notificare.  
 
Notificare
Notificare, substantiv
Sinonime: consemnare, indicaţie, înregistrare, înscriere, însemnare, înștiințare, notare, notaţie, notificaţie.  
 
Stocaj
Stocaj, substantiv
Sinonime: acumulare, ansilaj, antrepozitare, arhivare, depozitare, înmagazinare, înregistrare, însilozare, stocare.  
 
Prinţ
Prinţ, substantiv
Sinonime: alteță, arhiduce, aristocrat, domnitor, gentilom, lord, maharadjah, maiestate, monarh, moștenitor, nobil, principe, sire, suveran.

Print, substantiv
Sinonime: listare, imprimare, înregistrare (la imprimantă).  
 
Vibrograf
Vibrograf, substantiv
Sinonime: (fizică) vibrometru înregistrator.  
 
Pneumograf
Pneumograf, substantiv
Sinonime: pneumometru înregistrator.  
 
Spirograf
Spirograf, substantiv
Sinonime: spirometru înregistrator.  
 
Reportofon
Reportofon, substantiv
Sinonime: casetofon, dictafon, înregistrator, magnetofon, minicasetofon cu înregistrare, recorder.  
 
Videorecorder
Videorecorder, substantiv
Sinonime: recorder, videocasetofon cu înregistrare.  
 
Videocameră
Videocameră, substantiv
Sinonime: cameră (pentru înregistrare) video.  
 
Menţionare
Menţionare, substantiv
Sinonime: consemnare, indicare, înregistrare, mențiune, pomenire, precizare, scriptură, semnalare, specificare.  
 
Transcripţie
Transcripţie, substantiv
Sinonime: adaptație, copiat, copie, copiere, duplicare, duplicata, duplicație, facsimil, fotocopie, interpretare, înregistrare, reproducere, reproducție, traducere, traducție, transcriere, transcripțiune, translație, transpoziție, transpunere, (muzică) aranjament.  
 
Registra
Registra, verb
Sinonime: a inventaria, a înregistra.  
 
Registrator
Registrator, substantiv
Sinonime: condicar, funcționar de oficiu, înregistrator.  
 
Registrar
Registrar, substantiv
Sinonime: (internet) înregistrator, registrator.  
 
Recording
Recording, substantiv
Sinonime: înregistrare.  
 
Receptare
Receptare, substantiv
Sinonime: captare, înregistrare, primire, recepționare.  
 
Repurtare
Repurtare, substantiv
Sinonime: câștigare, cucerire, dobândire, înregistrare, obținere, realizare.  
 
Pluviograf
Pluviograf, substantiv
Sinonime: pluviometru înregistrator.  
 
Pluviometru
Pluviometru, substantiv
Sinonime: (meteorologie) ombrometru, udometru, (pluviometru înregistrator) pluviograf.  
 
Repertoriza
Repertoriza, verb
Sinonime: a arhiva, a cataloga, a clasa, a clasifica, a colaționa, a fișa, a grupa, a ierarhiza, a inventoria, a înregistra, a înscrie (într-un repertoriu), a lista, a ordona, a repartiza, a repertoria, a tria.  
 
Arhivare
Arhivare, substantiv
Sinonime: clasare, depozitare, înregistrare, stocaj, stocare.  
 
Aritmograf
Aritmograf, substantiv
Sinonime: aritmometru înregistrator.  
 
Productometru
Productometru, substantiv
Sinonime: înregistrator automat de producție.  
 
Limnigraf
Limnigraf, substantiv
Sinonime: limnimetru înregistrator.  
 
Profilograf
Profilograf, substantiv
Sinonime: (tehnică) profilometru înregistrator.  
 
Actinograf
Actinograf, substantiv
Sinonime: actinometru înregistrator.  
 
Sfigmograf
Sfigmograf, substantiv
Sinonime: arteriograf, pulsograf, sfigmometru înregistrator.  
 
Audiograf
Audiograf, substantiv
Sinonime: audiometru înregistrator.  
 
Radiogoniograf
Radiogoniograf, substantiv
Sinonime: radiogoniometru înregistrator.  
 
Pirheliograf
Pirheliograf, substantiv
Sinonime: pirheliometru înregistrator.  
 
Obţinere
Obţinere, substantiv
Sinonime: căpătare, câștigare, cucerire, dobândire, înregistrare, luare, primire, procurare, realizare, repurtare, scoatere, stabilire.  
 
Termobarograf
Termobarograf, substantiv
Sinonime: termobarometru înregistrator.  
 
Termometrograf
Termometrograf, substantiv
Sinonime: termometru înregistrator.  
 
Casetofon
Casetofon, substantiv
Sinonime: digicasetofon, înregistrator, magnetofon (cu casete).  
 
Inventariere
Inventariere, substantiv
Sinonime: catalogare, enumerare, înregistrare, recensământ.  
 
Barotermograf
Barotermograf, substantiv
Sinonime: barotermometru înregistrator.  
 
Transcriere
Transcriere, substantiv
Sinonime: copie, copiere, duplicata, duplicație, facsimil, fotocopie, grafie, inscripție, interpretare, înregistrare, notație, reproducere, traducere, transcripție, transliterație, transpunere, (învechit) izvod, (învechit) prescriitură.  
 
Specificare
Specificare, substantiv
Sinonime: consemnare, indicare, indicație, înregistrare, însemnare, menționare, mențiune, notă, notificare, notificație, observație, precizare, relatare, specificație, (învechit) scriptură, (variantă) (învechit) spețificare.  
 
Fluviograf
Fluviograf, substantiv
Sinonime: fluviometru înregistrator.  
 
Listat
Listat, adjectiv
Sinonime: catalogat, înregistrat, înscris, printat, publicat.  
 
Precizare
Precizare, substantiv
Sinonime: clarificare, consemnare, conturare, definire, delimitare, deslușire, determinare, dezlegare, elucidare, evidențiere, explicare, explicație, fixare, hotărâre, indicare, indicație, înregistrare, însemnare, lămurire, limpezire, menționare, mențiune, notă, notificare, notificație, observație, prescripție, prevedere, profilare, proiectare, punere, reliefare, rezolvare, soluție, soluționare, specificare, specificație, stabilire, statornicire, (figurat) cheie, (figurat) descâlcire, (grecism învechit) prohdiorihmos, (învechit) pliroforie, (învechit) răspicare, (învechit) scriptură.  
 
Recepţionare
Recepţionare, substantiv
Sinonime: captare, înregistrare, luare în primire, preluare, primire, prindere, receptare, recepție, (rar) captație.  
 
Constatativ
Constatativ, adjectiv
Sinonime: constatator, constativ, înregistrator.  
 
Înscriere
Înscriere, substantiv
Sinonime: aderare, consemnare, intrare, înmatriculare, înregistrare, înscris, însemnare, marcare, notare, notație, trecere, (învechit) înrolare, (învechit) matriculare, (învechit) matriculație, (învechit) notificare, (rar) inscripție.  
 
Ciugulit
Ciugulit, adjectiv
Sinonime: ascuțit prost, certat, ciupit, înregistrat vag și rar, pigulit, (regional; figurat) sărutat.

Ciugulit, substantiv
Sinonime: ciuguleală.  
 
Altigraf
Altigraf, substantiv
Sinonime: altimetru înregistrator.  
 
Spețificare
Spețificare, substantiv (învechit)
Sinonime: consemnare, indicare, indicație, înregistrare, însemnare, menționare, mențiune, notă, observație, precizare, specificare, specificație, (învechit) scriptură.  
 
Contorizare
Contorizare, substantiv
Sinonime: contorizat, înregistrare (prin contor), numărare.  
 
Contoriza
Contoriza, verb
Sinonime: a înregistra (prin contor), a număra, a ține evidența.  
 
Contorizat
Contorizat, adjectiv
Sinonime: înregistrat (prin contor), numărat.  
 
Live
Live, adjectiv invariabil (anglicism)
Sinonime: direct, în concert, în direct, în public, (variantă) laiv.

Live, substantiv (anglicism)
Sinonime: înregistrare publică.  
 
Dilatograf
Dilatograf, substantiv
Sinonime: dilatometru înregistrator.  
 
Accelerograf
Accelerograf, substantiv neutru
Sinonime: (fizică) accelerometru înregistrator.  
 
Hidrograf
Hidrograf, substantiv
Sinonime: hidrogramă, hidrometru înregistrator.  
 
Repertoria
Repertoria, verb
Sinonime: a cataloga, a clasifica, a fișa, a indexa, a inventaria, a înregistra, a lista, a repertoriza, (învechit) a inventoria.  
 
Videogramă
Videogramă, substantiv
Sinonime: înregistrare video, videocasetă, videofilm.  
 
Tahograf
Tahograf, substantiv
Sinonime: tahigraf, tahometru înregistrator.  
 
Matriculare
Matriculare, substantiv (învechit)
Sinonime: înmatriculare, înregistrare, înscriere (în matriculă).  
 
Batigraf
Batigraf, substantiv
Sinonime: batimetru înregistrator.  
 
Bolograf
Bolograf, substantiv
Sinonime: (fizică) bolometru înregistrator.  
 
Dendrograf
Dendrograf, substantiv
Sinonime: dendrometru înregistrator.  
 
Cefalograf
Cefalograf, substantiv
Sinonime: cefalometru înregistrator.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar