Invariabil (invariabilă)
Invariabil (invariabilă), adjectiv
Sinonime: constant, fix, imuabil, inalterabil, neflexibil, neschimbat, neschimbător, nevariabil, permanent, stabil, statornic, staționar.  
 
Invariabilitate
Invariabilitate, substantiv
Sinonime: constanţă, continuație, continuitate, fixitate, imuabilitate, perenitate, permanență, perpetuație, persistență, staționaritate, statism.  
 

Carmin
Carmin, substantiv neutru
Sinonime: cârmâz, roşu.

Carmin, adjectiv invariabil
Sinonime: stacojiu, (popular) cârmâziu.  
 
Cogeamite
Cogeamite, adjectiv invariabil
Sinonime: mare, solid, puternic, coşcogea, coşcogeamite.  
 
Constant (constantă)
Constant (constantă), adjectiv
Sinonime: statornic, consecvent, neschimbător; fidel, credincios, invariabil, neschimbat, uniform; permanent, (livresc) imuabil; staţionar.  
 
Constanţă
Constanţă, substantiv feminin
Sinonime: statornicie, fidelitate, consecvenţă, invariabilitate, uniformitate, (livresc) imuabilitate.

Constantă, substantiv
Sinonime: invariant; (articulat) (constanta lui Planck) cuantă de acţiune.  
 
Doldora
Doldora, adverb
Sinonime: plin de tot, burduf.

Doldora, adjectiv invariabil
Sinonime: arhiplin, încărcat, îndesat, înţesat, plin, ticsit, umflat, umplut.  
 
Egal (egală)
Egal (egală), adjectiv
Sinonime: deopotrivă, de o seamă, la fel, identic, de aceeaşi lungime, de aceeaşi lăţime, de aceeaşi grosime; neschimbat, statornic, invariabil, constant, neschimbător, uniform; (figurat) monoton, plictisitor, anost.  
 
Fix (fixă)
Fix (fixă), adjectiv (adesea adverbial)
Sinonime: imobil, imuabil, invariabil, inalterabil, inebranlabil, inextirpabil, neclintit, nemişcat, stabil, (rar) nemişcător, (popular) nesmintit, (învechit) neclătit, încremenit, persistent, stereotip, înţepenit, pironit, staționar; precis, exact, constant.  
 
În genere
În genere, substantiv neutru invariabil
Sinonime: în general; de obicei, îndeobște, în mod obişnuit, în mod curent.  
 
Imuabil (imuabilă)
Imuabil (imuabilă), adjectiv
Sinonime: constant, fix, imutabil, inalterabil, indefectibil, invariabil, neschimbător, permanent, sempitern, stabil, staționar.  
 
Irevocabil (irevocabilă)
Irevocabil (irevocabilă), adjectiv
Sinonime: categoric, decisiv, definitiv, fără apel, fix, hotărât, invariabil, iremediabil, ireversibil, necondiţionat, nerevocabil, schimbat, sigur, stabilit.  
 
Mai
Mai, adverb
Sinonime: încă, iar, iarăşi, deja, din nou.

Mai, substantiv neutru
Sinonime: (regional) ficat.

Mai, substantiv masculin invariabil
Sinonime: (lună) florar.  
 
Neschimbat (neschimbată)
Neschimbat (neschimbată), adjectiv
Sinonime: consecvent, constant, fix, invariabil, neclintit, neschimbător, stabil, statornic, staționar, stereotip, stereotipic, uniform.  
 
Permanent (permanentă)
Permanent (permanentă), adjectiv
Sinonime: constant, continuu, durabil, etern, fix, imuabil, inalterabil, indelebil, invariabil, nealterabil, necontenit, necurmat, neîncetat, neîntrerupt, neschimbător, nesfârșit, peren, perpetuu, persistent, sempiternel, stabil, statornic, veșnic, (învechit și regional) mereu, (învechit) neîncontenit, (învechit) neprecurmat, (învechit) nesăvârșit, (învechit) perpetual, (învechit) pururelnic, (regional) necunten, (variantă) (învechit) părmanent, (variantă) (învechit) pirmanent.  
 
Stabil (stabilă)
Stabil (stabilă), adjectiv
Sinonime: trainic, fix, consolidat, invariabil, solid, durabil; statornic, ferm, nemişcat.  
 
Staţionar (staţionară)
Staţionar (staţionară), adjectiv
Sinonime: constant, invariabil, neschimbat, statornic, neevoluat, neclintit.  
 
Stătător (stătătoare)
Stătător (stătătoare), adjectiv
Sinonime: nemişcat, imobil, stabil, neschimbat, invariabil.  
 
Uniform (uniformă)
Uniform (uniformă), adjectiv
Sinonime: la fel, fără variaţii, omogen, nediferenţiat, unitar, egal, acelaşi, invariabil, identic; monoton, banal, şters, fără relief.  
 
Uniformitate
Uniformitate, substantiv feminin
Sinonime: nediferenţiere, invariabilitate, omogenitate, egalizare, monotonie; simetrie, regularitate, proporţionalitate.  
 
Auto
Auto, prefix (element de compunere)
Sinonime: de la sine, pe sine; automobil; automat; (adjectiv invariabil) de automobil.  
 
Sexy
Sexy, adjectiv invariabil
Sinonime: atrăgător, erotic, ispititor, seducător, senzual.  
 
Acaju (acaju)
Acaju (acaju), substantiv masculin invariabil
Sinonime: (arbore tropical din America cu lemnul roșu și foarte dur) mahon; (adjectiv invariabil) maro-roșcat.  
 
Atare
Atare, adjectiv invariabil
Sinonime: anumit; asemenea; (ca atare) fără modificare; (ca atare) deci, prin urmare, în consecință.  
 
Monobloc
Monobloc, adjectiv invariabil
Sinonime: dintr-o singură bucată.  
 
Trendy
Trendy, adjectiv invariabil (englezism)
Sinonime: sofisticat.  
 
Samizdat
Samizdat, adjectiv invariabil
Sinonime: clandestin.  
 
Color
Color, adjectiv invariabil
Sinonime: tehnicolor; colorat, în culori.  
 
Complice
Complice, substantiv
Sinonime: asistent, camarad, colaborator, coleg, companion, copărtaş, partener, părtaş, prieten, tovarăș, (argou) tirangiu, (învechit) ajutător.

Complice, adjectiv invariabil
Sinonime: aliat, amical, apropiat, prietenos.  
 
Coșcogeamite
Coșcogeamite, adjectiv invariabil
Sinonime: cogeamite.  
 
Foto
Foto, adjectiv invariabil și substantiv
Sinonime: fotografic, fotografie.  
 
Dakotas
Dakotas, substantiv invariabil
Sinonime: sioux.  
 
Afro
Afro, adjectiv invariabil
Sinonime: african, negru; (despre coafură) foarte încrețit.  
 
Stereo
Stereo, adjectiv invariabil
Sinonime: stereofonic.  
 
Fixitate
Fixitate, substantiv
Sinonime: constanță, imobilitate, imuabilitate, invariabilitate, neclintire, nemişcare, stabilitate, înţepeneală, rigiditate.  
 
Inșanjabil
Inșanjabil, substantiv
Sinonime: constant, imuabil, invariabil.  
 
Corai
Corai, adjectiv invariabil
Sinonime: roșu de coral; coraliu.

Corăi, verb
Sinonime: (regional) a cârâi, a chiorăi, a croncăni, a ghiorăi, a ghiorțăi.  
 
Statism
Statism, substantiv
Sinonime: fixitate, imobilitate, invariabilitate, stabilitate, statisticitate, staționaritate.  
 
Sadetica
Sadetica, adjectiv invariabil
Sinonime: neîmpodobit, neornat, simplu.  
 
Imuabilitate
Imuabilitate, substantiv
Sinonime: constanţă, eternitate, fixitate, imobilitate, imutabilitate, invariabilitate, permanență, stabilitate.  
 
Sweet
Sweet, adjectiv invariabil
Sinonime: (anglicism) dulce, dulceag.  
 
Shocking
Shocking, adjectiv invariabil
Sinonime: (anglicism) obscen, pornografic, supărător, șocant.  
 
Mecena
Mecena, substantiv invariabil
Sinonime: binefăcător, comanditar, mecenat, protector, sponsor, sprijinitor, susținător.  
 
Sempitern
Sempitern, adjectiv
Sinonime: continuu, durabil, etern, fără întrerupere, fix, imortal, imperisabil, imprescriptibil, imuabil, inalterabil, indefectibil, indefinit, indestructibil, infinit, interminabil, invariabil, neîntrerupt, nemuritor, nepieritor, nesfârșit, neuitat, peren, permanent, perpetual, perpetuu, persistent, veșnic, viu.  
 
Nereversibil
Nereversibil, adjectiv
Sinonime: definitiv, fără apel, fix, imuabil, invariabil, iremediabil, ireversibil, irevocabil.  
 
Nevariabil
Nevariabil, adjectiv
Sinonime: constant, invariabil, nelabil, neschimbător, stabil, statornic.  
 
Bric
Bric, adjectiv invariabil
Sinonime: cărămiziu, roșcat, roșiatic.  
 
Isopan
Isopan, adjectiv invariabil
Sinonime: ortocromatic.  
 
Mişto
Mişto, adjectiv invariabil
Sinonime: apetisant, arătos, bun, chipeș, delicios, drăguț, frumos, gustos, izbutit, îmbietor, plăcut, realizat, reușit, savuros, suculent, valoros.  
 
Haiște
Haiște, substantiv (regional)
Sinonime: amestecătură, dezordine, vraiște; (casă rămasă neterminată) ruină, (regional) zurlă.

Haiște, adjectiv invariabil (regional)
Sinonime: desfăcut, rupt.

Haiște, adverb (regional)
Sinonime: în neorânduială.  
 
Canar
Canar, substantiv
Sinonime: (ornitologie) cănăraș, cănăriță, cănăruț.

Canar, adjectiv invariabil
Sinonime: (regional, învechit) de primă calitate.  
 
Gaga
Gaga, adjectiv invariabil
Sinonime: (familiar) ramolit.

Gagă, substantiv (regional)
Sinonime: dadă, lele, țață.  
 
Netransformabil
Netransformabil, adjectiv
Sinonime: constant, ferm, fix, imuabil, inalterabil, intransformabil, invariabil, nemodificabil, neschimbător, stabil, staționar.  
 
Statu-quo
Statu-quo, substantiv invariabil (latinism)
Sinonime: conjunctură, stare (actuală).  
 
Epicen
Epicen, adjectiv
Sinonime: asexuat, bisexuat, invariabil, invariant, neutru.  
 
Neîmpodobit
Neîmpodobit, adjectiv
Sinonime: neornat, simplu, (invariabil) sadetica, (învechit; invariabil) sadea.  
 
Giugiuc
Giugiuc, adjectiv invariabil (învechit)
Sinonime: drăguț, frumos, plăcut.  
 
Mordace
Mordace, adjectiv invariabil
Sinonime: caustic, corosiv, mușcător, pișcător.  
 
Neschimbător
Neschimbător, adjectiv
Sinonime: consecvent, constant, invariabil, neschimbat, pancronic, permanent, stabil, statornic, (livresc) imuabil.  
 
Standard
Standard, adjectiv invariabil
Sinonime: adaptat, banal, comun, conform, curent, normalizat.

Standard, substantiv
Sinonime: etalon, model, nivel, normă, precept, tip, (livresc) standing, (standard de stat) stas.  
 
Mono
Mono, adjectiv invariabil
Sinonime: monodic, monofon, monofonic.  
 
Off-shore
Off-shore, adjectiv invariabil
Sinonime: extrateritorial, în larg; (zonă off-shore) paradis fiscal.  
 
Banan
Banan, substantiv
Sinonime: (botanică) abaca, bananier.

Banan, adjectiv invariabil
Sinonime: (de culoare) ca banana, roz-galben.  
 
Nașpa
Nașpa, adjectiv invariabil
Sinonime: antipatic, nasol, nesuferit, urât.  
 
Baby
Baby, substantiv invariabil
Sinonime: bebe, copil.  
 
Buibui
Buibui, adjectiv invariabil
Sinonime: (argou) smintit, zăpăcit.  
 
Flu
Flu, adjectiv invariabil
Sinonime: ambiguu, confuz, imprecis, indeterminat, indistinct, nesigur, vag, vaporos, (variantă) flou.  
 
Sioux
Sioux, substantiv invariabil
Sinonime: dakotas.  
 
Factice
Factice, adjectiv invariabil
Sinonime: artificial, fals, nefiresc, postiș, prefăcut.  
 
Darling
Darling, substantiv invariabil
Sinonime: (termen de adresare din engleză) drag, dragă.  
 
Fucsia
Fucsia, adjectiv invariabil
Sinonime: fucsie.  
 
Design
Design, substantiv
Sinonime: artă aplicată, concepție de produs, estetică (industrială), stilism.

Design, adjectiv invariabil
Sinonime: elegant, modern.  
 
Ocru
Ocru, adjectiv invariabil
Sinonime: (de culoare) galben-brun.  
 
Neschimbare
Neschimbare, substantiv
Sinonime: conservatism, constanță, fixitate, imobilitate, imutabilitate, invariabilitate, paseism, persistență, stabilitate, statornicie.  
 
Acarce
Acarce, pronume invariabil (regional)
Sinonime: orice.  
 
Meteo
Meteo, adjectiv invariabil
Sinonime: meteorologic.  
 
Maxi
Maxi, adjectiv invariabil
Sinonime: (modă) foarte lung.  
 
Neschimbăcios
Neschimbăcios, adjectiv (învechit)
Sinonime: constant, invariabil, neschimbător.  
 
Așe
Așe, adverb (adjectiv invariabil)
Sinonime: așa.  
 
Nelabil
Nelabil, adjectiv
Sinonime: constant, fix, indefectibil, invariabil, neschimbător, nevariabil, permanent, persistent, stabil, statornic, staționar.  
 
Peşin
Peşin, adverb
Sinonime: curând, devreme, fuga, grabnic, imediat, iute, îndată, neîntârziat, numaidecât, rapid, repede, (învechit) peșim.

Peşin, adjectiv invariabil
Sinonime: cash, gata, gheață, lichid, numerar, sunător.  
 
Prisne
Prisne, adjectiv invariabil (învechit și regional)
Sinonime: curat, legitim, nativ, neamestecat, pur, sadea, (Maramureș) prizne.

Prisne, adverb (învechit și regional)
Sinonime: chiar, cu totul, drept, exact, în întregime, întocmai, precis, tocmai.  
 
Prisnă
Prisnă, substantiv (învechit)
Sinonime: candelă, lumină veșnică.

Prisnă, adjectiv invariabil (regional)
Sinonime: adevărat, autentic, curat, neamestecat, pur, veritabil.

Prisnă, adverb (învechit și regional)
Sinonime: chiar, complet, cu totul, exact, în întregime, întocmai, tocmai.  
 
Pendinte
Pendinte, adjectiv invariabil
Sinonime: dependent, în curs de judecată, nesoluționat, subordonat, (variantă) pendent.  
 
Conciliatrice
Conciliatrice, adjectiv feminin invariabil
Sinonime: (franțuzism învechit) conciliatoare.  
 
Sexi
Sexi, adjectiv invariabil
Sinonime: atrăgător, cu sexapil, cu sex-appeal, cu vino-ncoace, dezirabil, erotic, excitant, hot, libertin, libidinos, licențios, provocant, seducător, senzual, sugestiv, tentant, (variantă) sexy.  
 
Dry
Dry, adjectiv invariabil
Sinonime: (despre băuturi alcoolice) fără zahăr, sec.  
 
Extra-dry
Extra-dry, adjectiv invariabil
Sinonime: (despre vin) foarte sec.  
 
Cool
Cool, adjectiv invariabil
Sinonime: (anglicism) extraordinar, grozav, senzațional, super.  
 
Single
Single, adjectiv invariabil
Sinonime: individual, singur.

Single, substantiv
Sinonime: (tenis) simplu.  
 
Dejurnă
Dejurnă, adjectiv invariabil (învechit)
Sinonime: de serviciu (pe timp de o zi).  
 
Web
Web, substantiv invariabil
Sinonime: (cuvânt englez) internet.  
 
Roz-electric
Roz-electric, adjectiv invariabil
Sinonime: (culoare) roz aprins.  
 
Audace
Audace, adjectiv invariabil
Sinonime: aventuros, brav, curajos, cutezător, impudent, insolent, intrepid, îndrăzneț, novator, original, provocator, riscant, temerar, tupeist, viteaz, (învechit) hazardos.  
 
Multimedia
Multimedia, adjectiv invariabil
Sinonime: audiovizual.  
 
Fifty-fifty
Fifty-fifty, adverb invariabil
Sinonime: în două părți egale, jumătate-jumătate, jumi-juma, pe din două, pe jumătate.  
 
Fashion
Fashion, adjectiv invariabil (anglicism)
Sinonime: cu mult stil, la modă.  
 
Garni
Garni, adjectiv invariabil (franțuzism)
Sinonime: (bucătărie) garnisit.  
 
Elocente
Elocente, adjectiv invariabil
Sinonime: elocvent.  
 
Elocinte
Elocinte, adjectiv invariabil
Sinonime: elocvent.  
 
Abducens
Abducens, substantiv masculin invariabil
Sinonime: (anatomie) nerv oculomotor extern.  
 
Premium
Premium, adjectiv invariabil
Sinonime: de calitate superioară, superior, vârf de gamă.

Premium, substantiv (învechit)
Sinonime: premiu, recompensă.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar