Foc
Foc, substantiv neutru
Sinonime: aprindere, ardoare, arşiţă, atac, avânt, bombardament, calcinare, canonadă, căldură, conflict, dogoare, elan, entuziasm, flacără, flamă, incendiu, împuşcătură, înflăcărare, înfocare, însufleţire, lovitură, luptă, pasiune, patimă, pălălaie, pârjol, pojar, pornire, război, salvă, scarlatină, sinistru, tir, văpaie, vâlvătaie; (foc bengal) foc de artificii; (foc viu) zona zoster.  
 
Foc verde
Foc verde, locuțiune substantivală
Sinonime: acord, autorizație, (prin elipsă) verde.  
 
Focă
Focă, substantiv
Sinonime: (zoologie) (popular) viţel-de-mare.  
 
Focălină
Focălină, substantiv
Sinonime: chibrit.  
 
Focaliza
Focaliza, verb
Sinonime: a concentra, a polariza, a recentra.  
 
Focalizare
Focalizare, substantiv
Sinonime: focalizație, focusare.  
 
Focalizație
Focalizație, substantiv
Sinonime: focalizare, concentrare, obsesie.  
 
Focar
Focar, substantiv neutru
Sinonime: punct central, centru, epicentru; iradiație, origine, sursă; (focar magmatic) bazin magmatic; (focar seismic) hipocentru; (învechit și popular) fochist.  
 
Focărie
Focărie, substantiv
Sinonime: scarlatină; (regional) foc mare.  
 
Focăriţă
Focăriţă, substantiv
Sinonime: chibrit.  
 
Focău
Focău, substantiv (regional)
Sinonime: cal șarg, foacă.  
 
Foche
Foche, substantiv (regional)
Sinonime: bastard, (regional) fochiu.  
 
Fochi
Fochi, substantiv (regional)
Sinonime: bastard, bitang, copil nelegitim.  
 
Fochist
Fochist, substantiv
Sinonime: (popular) focar.  
 
Fochiu
Fochiu, substantiv
Sinonime: bastard, copil din flori, copil nelegitim, bitang.  
 
Focos (focoasă)
Focos (focoasă), adjectiv
Sinonime: aprig, aprins, cu temperament, entuziast, iute, înflăcărat, înfocat, nestăpânit, pasionat, pătimaş, plin de foc, sălbatic, sireap, vijelios, (învechit) zmeios.  
 
Focşor
Focşor, substantiv
Sinonime: focușor, scânteioară, scânteiuţă.  
 
Focul-lui-Dumnezeu
Focul-lui-Dumnezeu, substantiv
Sinonime: (entomologie) licurici.  
 
Foculeţ
Foculeţ, substantiv
Sinonime: focuşor.  
 
Focus
Focus, substantiv
Sinonime: (fizică) focar.  
 
Focusare
Focusare, substantiv
Sinonime: focalizare, focalizație.  
 

Aprinde
Aprinde, verb
Sinonime: a lua foc, a arde, a aţâţa; a izbucni, a (se) dezlănțui; a provoca, a întărâta; (figurat) a se înflăcăra, a se entuziasma, a se exalta.  
 
Aprins (aprinsă)
Aprins (aprinsă), adjectiv
Sinonime: arzător, de foc, învăpăiat, strălucitor; (figurat) pasionat, înflăcărat, înfierbântat, entuziasmat, însufleţit, exaltat; (figurat) pornit, enervat, înfuriat, nestăpânit.  
 
Arde
Arde, verb
Sinonime: a se consuma prin foc, a (se) frige; a cădea pradă focului, a pârli, a înnegri; (figurat) a (se) păcăli, a (se) înşela, a fi tras pe sfoară; a calcina, a carboniza, a incinera.  
 
Aţâța
Aţâța, verb
Sinonime: a aprinde, a face focul; (figurat) a se întărâta, a învrăjbi, a instiga, a sumuţa, a asmuţi; a activa, a excita, a stimula.  
 
Bazin
Bazin, substantiv
Sinonime: rezervor; havuz, piscină, (învechit) scăldătoare; ţinut, regiune; recipient, chiuvetă, vas, vază, bazinet; (geografie) vale; (geologie) (bazin magmatic) focar magmatic; (anatomie) pelvis, (popular) prag.  
 
Cald (caldă)
Cald (caldă), adjectiv
Sinonime: călduros, pus la foc, încins; proaspăt, de curând, nou, recent; (figurat) amabil, binevoitor, cordial, prietenos, afectuos, sincer, bun, omenos.  
 
Centru (centre)
Centru (centre), substantiv neutru
Sinonime: mijloc; miez; nucleu; (fizică) (centru de greutate) baricentru; (figurat) buric, inimă, (învechit, figurat) dric; (figurat) focar, sediu; (figurat) bastion, citadelă; oraş, (popular) târg.  
 
Entuziasm
Entuziasm, substantiv neutru
Sinonime: avânt, înflăcărare, însufleţire, elan, vioiciune, animaţie, exaltare, ardoare, clan, înfocare, pasiune, patimă, pornire, (livresc) fervenţă, fervoare, patos, (rar) ardenţă, (Moldova) ahotă, (învechit) porneală, săltare, (figurat) aprindere, căldură, flacără, foc, pojar, suflu, zbor.  
 
Entuziast (entuziastă)
Entuziast (entuziastă), adjectiv
Sinonime: avântat, înflăcărat, însufleţit, exaltat, entuziasmat, fervent, focos, înfocat, pasionat, (livresc) ardent, (figurat) aprins, arzător, fierbinte, înaripat.  
 
Fierbinte
Fierbinte, adjectiv
Sinonime: arzător, foarte cald, încălzit; (figurat) aprins, înfocat, pătimaş, pasionat; adânc, profund; clocotit, încins, canicular; avântat, entuziasmat, entuziast, fervent, focos, intens, înflăcărat, însufleţit, puternic, viu.  
 
Flamba
Flamba, verb
Sinonime: a arde, a pârli, a trece prin foc; a dezinfecta, a steriliza.  
 
Frige
Frige, verb
Sinonime: a (se) arde, a dogori, a pârjoli, a pârli, a perpeli, a prăji, a pune la foc; (familiar) a se păcăli, a se înşela, a păgubi, a ademeni, a amăgi, a încânta, a înşela, a minţi, a momi, a păcăli, a prosti, a purta, a trişa; a suferi un eșec, a rămâne păgubaș.  
 
Fugi
Fugi, verb
Sinonime: a alerga, a curge, a dezerta, a dispărea, a evada, a evita, a goni, a merge în fugă, a o întinde, a o lua la goană, a o șterge, a o tuli, a ocoli, a scăpa (din), a se căra, a se eschiva, a se feri, a se mătrăși, a se mişca repede, a se perinda, a se refugia, a se scurge (rapid), a se sustrage, a trece prin faţa ochilor, a trece (repede), (Bucovina) a scopci, (despre anumite lichide) a da în foc, (familiar) a se cărăbăni, (învechit și regional) a cure, (popular) a lipsi, (regional) a (se) încura; (locuţiune) (a fugi în lume) a pleca de acasă; (locuţiune) (a fugi printre degete) a-i aluneca cuiva ceva din mână, (figurat) a nu se lăsa prins.

Fugi, interjecție
Sinonime: pleacă, (popular) tiva, (prin nord-estul Olteniei) tiutiu; (locuţiune) (fugi de-aici!) pleacă! nu mai spune!; (locuţiune) (fugi de-acolo!) da` de unde! nici gând fie așa!  
 
Iad
Iad, substantiv neutru
Sinonime: chin, gheenă, infern, suferinţă, supliciu, tartar, (învechit) matca focului.  
 
Ignifug (ignifugă)
Ignifug (ignifugă), adjectiv
Sinonime: incombustibil, necombustibil, neinflamabil, refractar, rezistent la foc, (învechit) ininflamabil.  
 
Incendia
Incendia, verb
Sinonime: a da foc, a aprinde, a arde, a pârjoli.  
 
Incendiu
Incendiu, substantiv neutru
Sinonime: ardere, foc, pârjol, (învechit și regional) buștușag, (învechit și regional) pojar, (învechit) arsură, (regional) bobotaie, (regional) pârlitură, (regional) tuduman, (turcism învechit) iangân.  
 
Infecţie
Infecţie, substantiv feminin
Sinonime: duhoare, putoare; focar, stricăciune.  
 
Înfocat (înfocată)
Înfocat (înfocată), adjectiv
Sinonime: aprins, fierbinte, înfierbântat, foarte cald, inflamant, arzător; roșu-aprins, viu; exaltat, impetuos, pasionat, cu foc, plin de foc, însufleţit, focos.  
 
Muced (mucedă)
Muced (mucedă), adjectiv
Sinonime: degradat, fumuriu, îngălbenit (de vreme), mucegăios, mucegăit, mucezit, negru-vânăt, sur, umed, vânăt-fumuriu, (figurat) depășit, (învechit) mucede, (învechit) mucid, (Oltenia și Muntenia) sfoiegit, (regional) facău, (regional) focău, (regional) mucegărit, (regional) oxidat.  
 
Ortoman (ortomană)
Ortoman (ortomană), adjectiv (popular)
Sinonime: bogat, înstărit, chiabur; chipeş, viteaz, mândru; sprinten, focos, iute.  
 
Para
Para, substantiv feminin
Sinonime: ban, monedă; (plural) avere, bani, bogăţie.

Para, verb
Sinonime: a ezita, a se feri, a ocoli, a înlătura; a preîntâmpina, a împiedica, a contracara.

Pară, substantiv feminin
Sinonime: flacără, văpaie, foc.

Pâră, substantiv feminin
Sinonime: pârâciune, reclamaţie, denunţ, acuzare, plângere.  
 
Pălălaie
Pălălaie, substantiv feminin
Sinonime: flacără, flăcăraie, foc, fumăraie, incendiu, pară, pârjol, văpaie, vâlvătaie, vâlvoare, (figurat) pasiune, (Oltenia) bălbălău, (popular) bobot, (popular) bobotaie, (prin Transilvania) babură, (rar) pălălaică, (regional) pălălăială, (regional) vâlvaie, (regional) vâlvăraie, (variantă) papalaie, (variantă) pălalaie.  
 
Pârjol
Pârjol, substantiv neutru
Sinonime: foc, pojar, incendiu.  
 
Pârjoli
Pârjoli, verb
Sinonime: a da foc, a arde, a incendia.  
 
Pojar
Pojar, substantiv neutru
Sinonime: rujeolă; (învechit) incendiu, foc; căldură, arşiţă, pârjol.  
 
Prăji
Prăji, verb
Sinonime: a frige, a pune la foc; (figurat) a înşela, a duce de nas.  
 
Sălbatic (sălbatică)
Sălbatic (sălbatică), adjectiv
Sinonime: nedomesticit, neîmblânzit, nedomolit, aprig, focos; necultivat, nelucrat; nelocuit, pustiu, primitiv, necivilizat; retras, nesociabil, singuratic; inuman, crud, barbar, animalic; (figurat) înfricoşător, înfiorător.  
 
Sediu
Sediu, substantiv neutru
Sinonime: (figurat) centru, focar, nucleu.  
 
Văpaie
Văpaie, substantiv feminin
Sinonime: flacără, pară, foc, dogoare, vâlvătaie, văpăiţă.  
 
Vâlvoare
Vâlvoare, substantiv feminin
Sinonime: vâlvătaie, flăcări, foc; vârtej, vâltoare, volbură.  
 
Tir
Tir, substantiv neutru
Sinonime: lovitură, descărcare, foc, rafală; (sport) șut.  
 
Antren
Antren, substantiv
Sinonime: alegrețe, animaţie, ardoare, bună dispoziție, căldură, entuziasm, foc, însuflețire, petulanță, vioiciune, (figurat) viață, (rar) vivacitate.  
 
Artificiu
Artificiu, substantiv
Sinonime: înșelăciune, subterfugiu, truc; cartuș, foc, rachetă, petardă.  
 
Piniped
Piniped, substantiv
Sinonime: morsă, focă, otarie, leu-de-mare.  
 
Iena
Iena, substantiv
Sinonime: (sticlă de iena, vas de iena) sticlă rezistentă la foc; turdaterm.  
 
Chibrit
Chibrit, substantiv
Sinonime: (regional) bâticel, cătrăniţă, chindercă, focălină, focăriţă, ghiufă, maşină, scăpărătoare, (Transilvania) aprinjoară, aprinzătoare, (prin Transilvania) bâtuţă, (Banat) feştilă, (prin Transilvania) (la plural) foacăle, (Transilvania) lemnuş, lemnuţ, (prin Transilvania) măcăuţ, (Transilvania) păiuţ, (prin Transilvania) (la plural) piruşte, (prin sud-vestul Transilvaniei) prislugă, (prin Transilvania şi Banat) (la plural) pucioase, (Transilvania) raipelţ, (Banat) răpelț, (prin Transilvania) schindoarţă, (prin Maramureș şi Transilvania) silitră, (prin Bucovina) sârnic, (prin Transilvania) stircă, (Transilvania şi Maramureș) şfebelă.  
 
Autodafe
Autodafe, substantiv
Sinonime: ardere, nimicire prin foc.  
 
Cadraj
Cadraj, substantiv
Sinonime: încadrare, focalizare.  
 
Zonă
Zonă, substantiv
Sinonime: arondisment, bidonvil, district, diviziune, foburg, porţiune, raion, regiune, teren, ţinut, meleag, (învechit) oblastie, olat; cadru, cerc, câmp, domeniu, sector, sferă, tărâm; (geografie) (zonă tropicală) tropice; suprafață, teritoriu, loc, spațiu; (medicină) (zona zoster) herpes zoster, (Transilvania) foc viu; (botanică) (zonă apicală) caliptră, piloriză, scufie.  
 
Flamă
Flamă, substantiv
Sinonime: flacără, foc, pară, văpaie, vâlvătaie, (industria textilă) flameu, (regional) arșiță, (regional) mulțime.  
 
Zmeios
Zmeios, adjectiv
Sinonime: aprig, focos, nestăpânit, sălbatic, sireap, vijelios.  
 
Zmeu
Zmeu, substantiv
Sinonime: (prin Transilvania şi Banat) şercan; balaur, ofidian, şarpe; (la figurat) erou, viteaz; (la figurat) cal focos și aprig.  
 
Iangân
Iangân, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: foc, incendiu.  
 
Rutilant
Rutilant, adjectiv
Sinonime: ardent, briant, de un roșu aprins, eclatant, roșu ca focu; (gaz rutilant) peroxid de azot.  
 
Torefia
Torefia, verb
Sinonime: a arde, a calcina, a încălzi direct la foc, a prăji.  
 
Puşcătură
Puşcătură, substantiv
Sinonime: descărcătură, detunătură, foc, împuşcătură, patron, potricală, vânătoare, zgomot (de armă de foc); (regional) coardă de arc; (regional) preducea.  
 
Licurici
Licurici, substantiv
Sinonime: (entomologie) fănăraș, focul-lui-Dumnezeu, gândac-scânteios, gândăcel-scânteios, luciolă, lumină-de-pădure, pricolici, scânteiuță, steluță, vierme-lucitor, viermușor, (popular) putregai, (regional) făclieș; (argou) lampă de buzunar, lanternă.  
 
Agitațiune
Agitațiune, substantiv
Sinonime: (învechit) agitație, animație, clătinare, clocot, delir, efervescență, febrilitate, fierbere, foc, forfotă, frământare, freamăt, frenezie, (livresc) impaciență, înfrigurare, învolburare, mișcare prelungită, neastâmpăr, neliniște, nervozitate, răscoală, sedițiune, stare de enervare, stare de neliniște, stare de tulburare, tălăzuire, tohu-bohu, tulburare, tumult, turbulență, vâlvă, vuiet, zarvă, zbatere, zbucium, zbuciumare, zbuciumeală.  
 
Locomotivă
Locomotivă, substantiv
Sinonime: automotor, locomobilă, maşină, tren, (învechit şi popular) car de foc, (învechit) trăsură cu aburi, (regional) ţug.  
 
Epicentru
Epicentru, substantiv
Sinonime: centru, focar, localizare; (figurat) punct de plecare, punct de pornire.  
 
Hipocentru
Hipocentru, substantiv
Sinonime: (geologie) centru subteran, focar seismic, focar subteran.  
 
Pirotehnie
Pirotehnie, substantiv
Sinonime: fabrică de muniții, foc de artificii, pirotehnică.  
 
Scarlatină
Scarlatină, substantiv
Sinonime: (medicină) eritem, exantem, scarlatinetă; (regional) anghină, bubat, (la plural) bube, cochinadă, cochinar, coracă, fapt, foc, focărie, mârceav, mohorâciune, purpur, roșior, vărsat, zapor.  
 
Polarizaţie
Polarizaţie, substantiv
Sinonime: polarizare, (figurat) concentrație, (figurat) focalizație, (variantă) polarizațiune.  
 
Foacă
Foacă, substantiv
Sinonime: foac; (regional) cal șarg, focău.  
 
Foachiu
Foachiu, substantiv (regional)
Sinonime: bastard, (regional) fochiu.  
 
Plavină
Plavină, substantiv (regional)
Sinonime: limbă de foc, pală de fân, plavie.  
 
Incendiator
Incendiator, substantiv și adjectiv
Sinonime: agitator, ațâțător, dătător de foc, instigator, piroman, provocator, tulburător.  
 
Autodafeu
Autodafeu, substantiv
Sinonime: ardere (pe rug), nimicire prin foc, (figurat) distrugere prin foc, (variantă) autodafe.  
 
Tren
Tren, substantiv
Sinonime: accelerat, aerodinam, aerotren, autodrezină, automotor, autorapid, cursă, decovil, drezină, expres, locomotivă, mașină, mocăniță, personal, rapid, simplon, trenuleț, trenuț, turbotren, (învechit și popular) car de foc, (învechit) trăsură cu aburi, (popular) trin, (rar, franțuzism) trenă, (regional) țug, (tren de marfă) mărfar; (tren subteran) metrou, metropolitan.  
 
Învâlvăta
Învâlvăta, verb (regional)
Sinonime: (despre foc) a crește cu vâlvătăi, a se alimenta, a se învâlvora.  
 
Vâlvâire
Vâlvâire, substantiv
Sinonime: ardere intensă, fluturare, (despre foc) propagare, (figurat) bârfire, (figurat) comentare aprinsă, (variantă) vâlvăire.  
 
Vâlvâitor
Vâlvâitor, adjectiv
Sinonime: (despre foc) propagator, (variantă) vălvăitor, (variantă) vâlvăitor.  
 
Pâsâi
Pâsâi, verb (regional)
Sinonime: a fâsâi, a sâsâi, a vorbi peltic, (despre foc) a mocni, (despre frunze) a fâșâi, (regional) a păsăi, (regional) a pâsăi.  
 
Pirolatru
Pirolatru, substantiv
Sinonime: adorator al focului, ignicol.  
 
Incandescent
Incandescent, adjectiv
Sinonime: înroșit, luminos, roșu; (figurat) aprins de pasiune, ardent, înflăcărat, plin de foc, plin de însuflețire.  
 
Ignicol
Ignicol, substantiv
Sinonime: adorator al focului, pirolatru.  
 
Jintui
Jintui, verb
Sinonime: a frământa cașul, a muștrului, a scormoni focul, (figurat) a bate, (figurat) a stoarce de avere, (variantă) a jântui, (variantă) a jentui.  
 
Autorizare
Autorizare, substantiv
Sinonime: abilitare, autenticitate, autorizație, autorizațiune, delegare, exequatur, foc verde, împuternicire, împuternicit, îndreptățire, îngăduire, învestitură, permisiune, permitere, plenipotență, (învechit) hochimat, (învechit) îndrituire, (învechit) pozvolenie, (rar) autorizat.  
 
Înfocare
Înfocare, substantiv
Sinonime: ardoare, avânt, elan, entuziasm, fervență, fervoare, impetuozitate, înflăcărare, însuflețire, pasiune, patimă, patos, pornire, vehemență, violență, (figurat) aprindere, (figurat) căldură, (figurat) flacără, (figurat) foc, (figurat) pojar, (figurat) suflu, (figurat) zbor, (învechit) agitație, (învechit) cauterizare, (învechit) porneală, (învechit) săltare, (Moldova) ahotă, (rar) ardență.  
 
Înfocătură
Înfocătură, substantiv (învechit)
Sinonime: aprindere, foc, (învechit) înfocăciune, (medicină populară) febră.  
 
Înfocăciune
Înfocăciune, substantiv (învechit)
Sinonime: aprindere, febră, fierbințeală, foc, inflamare, temperatură, (învechit) înfocătură, (regional) năbuh.  
 
Brener
Brener, substantiv (regional)
Sinonime: distilator, fochist, (variantă) breiner, (variantă) brenăr.  
 
Auto-da-fe
Auto-da-fe, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: ardere, aruncare în foc, distrugere prin foc, nimicire prin foc, (variantă) autodafe, (variantă) autodafeu.  
 
Împușcătură
Împușcătură, substantiv
Sinonime: bubuitură, descărcătură, detunare, detunat, foc, împușcare, împușcat, pocnet de pușcă, (învechit) pușcătură, (regional) buhăire, (regional) șulean, (regional) șus.  
 
Forminante
Forminante, substantiv la plural (regional)
Sinonime: chibrituri, (regional) foacăle, (regional) focărițe; (variante) forminență, formonanțe, fulminanțe.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar