Nume
Nume, substantiv neutru
Sinonime: calificativ, atribut, poreclă, supranume; reputaţie, faimă, renume.  
 
Numeit
Numeit, adjectiv (învechit)
Sinonime: numit, (regional) lumit.  
 
Numeni
Numeni, verb
Sinonime: a boteza, a chema, a denumi, a intitula, a numi, a porecli, a spune, a supranumi.  
 
Numerabil
Numerabil, adjectiv
Sinonime: calculabil, cuantificabil, enumerabil, numărabil.  
 
Numeral
Numeral, substantiv
Sinonime: (gramatică) (învechit) numărător; (cu rol de adjectiv) numeric.  
 
Numerarisit
Numerarisit, adjectiv (învechit)
Sinonime: numerotat.  
 
Numerație
Numerație, substantiv
Sinonime: numărare, numerațiune.  
 
Numeric (numerică)
Numeric (numerică), adjectiv
Sinonime: cantitativ, cifric, digital, (învechit) numeral, (învechit) numericesc.  
 
Numericesc
Numericesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: cifric, numeric.  
 
Numeriza
Numeriza, verb
Sinonime: a digitaliza, a scana; a numerota.  
 
Numerizare
Numerizare, substantiv
Sinonime: conversie analog-digitală, digitalizare, digitizare.  
 
Numeros (numeroasă)
Numeros (numeroasă), adjectiv
Sinonime: mult, în cantitate.  
 
Numerota
Numerota, verb
Sinonime: a cota, a pagina.  
 
Numerotare
Numerotare, substantiv
Sinonime: numerotat, numerotație, paginare, paginație.  
 
Numerotat
Numerotat, adjectiv
Sinonime: paginat.  
 
Numerotaţie
Numerotaţie, substantiv feminin
Sinonime: numerotare, numerotat, paginare, paginație, (învechit) paginatură.  
 
Numerotator
Numerotator, substantiv
Sinonime: numeroter.  
 
Numeroter
Numeroter, substantiv (învechit)
Sinonime: numerotator.  
 
Numerozitate
Numerozitate, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: multitudine, mulțime, număr mare.  
 

Abundent (abundentă)
Abundent (abundentă), adjectiv
Sinonime: bogat, îmbelşugat, mult, din plin, amplu, considerabil, dens, generos, numeros, opulent, pantagruelic, planturos, prolific.  
 
Ambii (ambele)
Ambii (ambele), numeral colectiv
Sinonime: amândoi, perechea.  
 
Bogat (bogată)
Bogat (bogată), adjectiv
Sinonime: avut, înstărit, cu stare, chiabur, cu cheag, bogătaş, prosper, pricopsit; mănos, roditor, fertil, mult, numeros; grandios, fastuos, măreţ, strălucitor, luxos.  
 
Boteza
Boteza, verb
Sinonime: a da nume, a numi, a supranumi, a porecli; a creştina; (familiar) a falsifica, a subţia (despre băuturi).  
 
Cantitativ (cantitativă)
Cantitativ (cantitativă), adjectiv
Sinonime: numeric.  
 
Chema
Chema, verb
Sinonime: a invita, a pofti (să vină), a convoca, (învechit, în Transilvania şi Banat) a conchema, a solicita, a provoca; a cita, a acţiona, a evoca, a supranumi, a se numi, a avea numele, (popular) a-i spune, a-i zice, (învechit) a se porecli; a se spune, a se zice, (învechit) a se pomeni; a striga, a ţipa, a urla, a zbiera; a deferi justiţiei.  
 
Cifric (cifrică)
Cifric (cifrică), adjectiv
Sinonime: numeric.  
 
Considerabil (considerabilă)
Considerabil (considerabilă), adjectiv
Sinonime: însemnat, numeros, mare, remarcabil, deosebit.  
 
Cota
Cota, verb
Sinonime: a marca, a nota, a numerota, a pagina; (figurat) a aprecia, a preţui, a evalua, a considera.

Cotă, substantiv feminin
Sinonime: înălţime, altitudine, nivel; (învechit) măsură; fixing; (cotă-parte) cotitate, parte, (regional) tain, (învechit) refenea, contribuție, impozit, taxă, zeciuială.  
 
Gheaţă
Gheaţă, substantiv feminin
Sinonime: agurijoară, grindină, piatră, portulacă; ghețuș; (chimie) (gheaţă uscată) zăpadă de bioxid de carbon; (locuțiune) (de gheață) indiferent, nepăsător, nesimțitor; (locuțiune) (bani gheață) bani în numerar, bani lichizi, bani peșin.

Gheată, substantiv
Sinonime: bocanc, botină, cizmă, (Moldova) ciubotă, (Moldova) ghetă, (Moldova, învechit) jambieră, (regional) papuc, (Transilvania şi Maramureș) topancă.  
 
Gros (groasă)
Gros (groasă), adjectiv
Sinonime: adânc, bădăran, borcănat, care are circumferință și diametru mare, cavernos, călduros, comun, de nepătruns, dens, des, gras, grav, grosolan, ignorant, important, incult, înfundat, jos, lat, mare, mârlan, mârlănoi, mitocan, mocofan, mojic, necivilizat, necultivat, neinstruit, neînvăţat, nepoliticos, nerușinat, nesimțit, numeros, ordinar, profund, prost, simplu, ţărănoi, ţoapă, ţopârlan, voluminos, vulgar.  
 
Imens (imensă)
Imens (imensă), adjectiv
Sinonime: mare, întins, nesfârşit, nemărginit, vast, gigantic, nemăsurat, enorm, uriaş, colosal; numeros, foarte mult, nenumărat.  
 
Impozit
Impozit, substantiv neutru
Sinonime: acciz, acciză, bir, contribuție, cotă-parte, dare, dijmă, dijmuială, dijmuire, dijmuit, exciză, impunere, plată, taxă, tribut, vamă, vămuire, (Banat) ștaier, (învechit și regional) porție, (învechit și regional) slujbă, (Maramureș) sazolic, (popular) mirie; (învechit) adău, adet, ajutorință, capitație, cerărit, cislă, dabilă, dajdie, desetină, dijmărit, foncieră, fumărit, găleată, goștină, ierbărit, iliș, jugărit, madea, măjărit, măscărit, năpastă, nevoie, obicei, oierit, orânduială, pădurărit, plocon (de nume), podărit, pogonărit, prisăcărit, rânduială, satara, seamă, tescovinărit, tutunărit, țigănărit, văcărit, vădrărit, vămuială, vărat, văratic, vinărici, vinărit, zeciuială, zeciuire.  
 
Intitula
Intitula, verb
Sinonime: a numi, a pune numele, a denumi.  
 
Întâi
Întâi, numeral
Sinonime: prim, dintâi, de început, iniţial, începător.  
 
Mare
Mare, adjectiv
Sinonime: întins, vast, larg, lat; încăpător, spaţios, voluminos; abundent, mult, numeros, considerabil; intens, profund, tare; puternic, ridicat, ajuns, sus-pus; adult, matur, major; vestit, renumit, ilustru, eminent, important, de seamă, ales, impunător, impozant, respectabil, marcant; mătăhălos, malac, gras, greoi, obez.  
 
Monedă
Monedă, substantiv feminin
Sinonime: ban, deviză, leu, mărunțiș, medalie, numerar, piesă, (învechit) franc, (învechit) sou, (popular) para, (variantă) monetă.  
 
Mult (multă)
Mult (multă), adjectiv
Sinonime: intens, tare, puternic; foarte, extrem; îmbelşugat; vast, întins, îndelungat; numeros.  
 
Multiplu (multiplă)
Multiplu (multiplă), adjectiv
Sinonime: divers, felurit, multiform, multilateral, numeros, plural, triplu, variat.  
 
Nemărginit (nemărginită)
Nemărginit (nemărginită), adjectiv
Sinonime: colosal, complet, desăvârșit, enorm, extrem, foarte lung, foarte mare, foarte numeros, imens, infinit, interminabil, întins, necuprins, nefinit, neîngrădit, nelimitat, nemăsurat, nesfârşit, neţărmurit, total, vast, (figurat) liber de orice constrângere, (figurat) orb, (învechit) necovârșit, (învechit) nescris, (livresc) incomensurabil, (rar) ilimitat, (rar) nemărgenit.  
 
Nemăsurat (nemăsurată)
Nemăsurat (nemăsurată), adjectiv
Sinonime: colosal, enorm, exagerat, excesiv, exorbitant, fără măsură, foarte intens, foarte mare, foarte numeros, ilimitat, imens, impulsiv, incalculabil, incomensurabil, infinit, necuprins, nefinit, nelimitat, nemărginit, nesfârșit, nețărmurit, prea mare, vast, (învechit și regional) nemăsurarnic, (învechit și regional) nesocotit.  
 
Presa
Presa, verb
Sinonime: a comprima, a apăsa, a strivi, a condensa, a strânge, a îndesa.

Presă, substantiv feminin
Sinonime: ziare, publicaţii, reviste; ziaristică, publicistică; gazetari, ziarişti; (figurat) reputaţie, faimă, nume, prestigiu; teasc, tiparniţă.  
 
Prim (primă)
Prim (primă), numeral ordinal
Sinonime: cel dintâi, întâi, dintâi, primul; princeps; superior, excelent, de prim ordin, de prim rang.  
 
Recomanda
Recomanda, verb
Sinonime: a prescrie, a indica, a propune, a sfătui, a îndemna; a se prezenta, a-şi spune numele.  
 
Reputaţie
Reputaţie, substantiv feminin
Sinonime: faimă, renume, prestigiu, nume bun, celebritate.  
 
Secund (secundă)
Secund (secundă), numeral ordinal
Sinonime: al doilea; a doua.  
 
Titlu
Titlu, substantiv neutru
Sinonime: antet, apelație, atribuţie, brevet, calitate, certificat, demnitate, denominație, denumire, designație, diplomă, drept, funcție, intitulare, manșetă, nume, numire, obligație, rang, rubricariu, subtitlu, titru, (figurat) bază legală, (învechit) spiță, (învechit) stat, (învechit) titol, (învechit) titulă, (învechit) tituluș.  
 
Ponos (ponoase)
Ponos (ponoase), substantiv neutru
Sinonime: abatere, belea, bucluc, consecință neplăcută, culpabilitate, culpă, cusur, dandana, defect, deficienţă, dezonoare, eroare, greşeală, imperfecţiune, insuficienţă, încurcătură, lacună, lipsă, meteahnă, năpastă, neajuns, necaz, necinste, nemulţumire, nenorocire, neplăcere, nevoie, nume, pacoste, păcat, plângere, pocinog, poreclă, rău, reclamație, rușine, scădere, slăbiciune, supărare, supranume, viciu, vină, vinovăție; (a trage ponoasele) a suferi consecințele nefaste ale unei acțiuni.  
 
Ambii
Ambii, numeral
Sinonime: amândoi.  
 
Ambele
Ambele, numeral colectiv (la plural)
Sinonime: amândouă.  
 
Antroponim
Antroponim, substantiv
Sinonime: (lingvistică) antroponimic, nume de persoană.  
 
Apelativ
Apelativ, substantiv
Sinonime: atribut, calificativ, nume.  
 
Arcaş
Arcaş, substantiv
Sinonime: săgetător, (învechit şi popular) săgetar, (învechit) săgetaş; (astronomie, nume propriu articulat) Săgetătorul.  
 
Cash
Cash, substantiv și adverb
Sinonime: (substantiv) bani lichizi, bani gheață, numerar; (adverb) (a plăti cash) a plăti imediat în numerar, a plăti pe loc în numerar.  
 
Cinci
Cinci, numeral
Sinonime: a cincea, al cincilea, patru plus unu.  
 
Paginare
Paginare, substantiv
Sinonime: numerotare, numerotaţie, paginaţie, (învechit) paginatură, paginaţie.  
 
Cognomen
Cognomen, substantiv
Sinonime: nume, poreclă, supranume.  
 
Compensaţie
Compensaţie, substantiv
Sinonime: compensare, (la plural) daune, despăgubire, plată în numerar, sultă; corecție, schimb, compensare, neutralizare, reparație.  
 
Sobrichet
Sobrichet, substantiv
Sinonime: nume, poreclă, pseudonim, supranume.  
 
Pronume
Pronume, substantiv
Sinonime: nume de botez, nume mic, prenume; paliativ, substitut.  
 
Defăimat
Defăimat, adjectiv
Sinonime: bârfit, ponegrit, calomniat, blamat; (rar) cu reputație proastă, cu nume rău, infamant.  
 
Denominaţie
Denominaţie, substantiv
Sinonime: apelație, denumire, desemnare, indicare, intitulare, marcă, nume, numire.  
 
Denumire
Denumire, substantiv
Sinonime: nume, numire, denominație.  
 
Criptonim
Criptonim, adjectiv și substantiv
Sinonime: (adjectiv) cu nume ascuns; (substantiv) pseudonim, supranume.  
 
Substantiv
Substantiv, substantiv
Sinonime: nume, nume comun, nume propriu, categorie gramaticală, unitate lexicală, cuvânt.  
 
Digital
Digital, adjectiv
Sinonime: numeric.  
 
Digitaliza
Digitaliza, substantiv
Sinonime: a numeriza, a codifica, a scana.  
 
Eșantionaj
Eșantionaj, substantiv
Sinonime: eșantionare, colecție, prelevare; digitalizare, numerizare.  
 
Etnic
Etnic, adjectiv
Sinonime: distinct, etnicesc, rasial, reprezentativ, specific; (nume etnic) etnonim, nume de popor.  
 
Digitalizare
Digitalizare, substantiv
Sinonime: eșantionare, numerizare.  
 
Album
Album, substantiv
Sinonime: caiet, catalog, colecție, spicilegiu; listă de nume; disc, înregistrare.  
 
Demonim
Demonim, substantiv
Sinonime: etnonim, gentiliciu, nume de popor.  
 
Numărare
Numărare, substantiv
Sinonime: numărat, numărătoare, numerație, (învechit) calcul, (învechit) enumerare, (învechit) socoteală, (învechit) socotință, (popular) numărătură, (rar) plată.  
 
Numărat (numărată)
Numărat (numărată), adjectiv
Sinonime: calculat, evaluat numeric, în număr exact, socotit, verificat; limitat, puțin, redus ca număr.  
 
Numărător
Numărător, adjectiv
Sinonime: cash, gata, gheaţă, lichid, numerar, sunător.  
 
Grămadă
Grămadă, substantiv
Sinonime: ceată, droaie, grup numeros și neorganizat, maldăr, morman, movilă, mulțime, purcoi, seamă, șir, teanc, (familiar) cârd, (figurat) armată, (figurat) car, (Moldova și Transilvania) gireadă, (Moldova) cladă, (popular) troian, (popular, la figurat) nămol, (rar) strânsură, (regional) mâglă, (sport; la rugbi) meleu; (Moldova și Bucovina) comunitate, obște.

Grămadă, adverb
Sinonime: buluc, formând o grămadă, în mare cantitate.  
 
Sabadaş
Sabadaş, adjectiv
Sinonime: mare, numeros.  
 
Sămăluială
Sămăluială, substantiv (învechit)
Sinonime: apreciere, calcul, chibzuire, estimare cantitativă, estimare numerică, estimare valorică, gândire, judecare, numărare, raționare, sămăluire, socoteală.  
 
Cantitativ
Cantitativ, adjectiv
Sinonime: numeric.  
 
Naht
Naht, adjectiv
Sinonime: cash, gata, gheaţă, lichid, numerar, sunător; (locuţiune) (în naht) cu bani gata, în numerar, peșin.  
 
Sclitadă
Sclitadă, substantiv
Sinonime: nume, poreclă, pseudonim, sobrichet, supranume.  
 
Noumen
Noumen, substantiv
Sinonime: numen.  
 
Noumenal
Noumenal, adjectiv
Sinonime: numenal.  
 
Abstracție
Abstracție, substantiv
Sinonime: abstractizare, concept, conceptualizare, concepție, entitate, idealizare, idee, irealitate, lucru abstract, noțiune, numen, reprezentare, (variantă) abstracțiune.  
 
Pseudonim
Pseudonim, substantiv
Sinonime: alonim, criptonim, nume (fictiv), sincopism, scenonim, sobrichet, supranume, (rar) pseudonume.

Pseudonim, adjectiv
Sinonime: alonim, eteronim, heteronim, pseudoepigraf.  
 
Paginatură
Paginatură, substantiv
Sinonime: numerotare, numerotație, paginare, paginație.  
 
Ponderabil
Ponderabil, adjectiv
Sinonime: cu greutate, greu, măsurabil, numărabil, numerabil.  
 
Pseudonume
Pseudonume, substantiv
Sinonime: alonim, criptonim, nume de împrumut, nume fictiv, poreclă, pseudonim, sobrichet, supranume.  
 
Partitiv
Partitiv, adjectiv
Sinonime: (gramatică) cantitativ.

Părțițiv, adjectiv
Sinonime: (învechit; despre numeral) fracționar.  
 
Etnonim
Etnonim, substantiv
Sinonime: demonim, endonim, exonim, gentiliciu, nume de popor, nume etnic.  
 
Zoonim
Zoonim, substantiv
Sinonime: nume de animal.  
 
Ihtionim
Ihtionim, substantiv
Sinonime: nume de pește.  
 
Eponim
Eponim, substantiv
Sinonime: nume de loc, nume de oraș (provenit de la numele unei persoane).  
 
Toponim
Toponim, substantiv
Sinonime: nume de loc, toponimic.  
 
Hidronim
Hidronim, substantiv
Sinonime: nume de apă.  
 
Oiconim
Oiconim, substantiv
Sinonime: nume de așezare omenească.  
 
Onomastică
Onomastică, substantiv
Sinonime: antroponimie, antroponomastică, onomatologie, toponimie, toponomastică, (articulat) ziua numelui.  
 
Izobar
Izobar, adjectiv
Sinonime: izobaric, (fizică nucleară) cu aceeași masă atomică (dar cu numere atomice diferite), (meteorologie) cu presiune constantă, (variantă) isobar.  
 
Șese
Șese, numeral cardinal (regional)
Sinonime: șase.  
 
Informatecă
Informatecă, substantiv
Sinonime: bancă de date, bancă de informații, bibliotecă numerică, mediatecă.  
 
Cifrare
Cifrare, substantiv
Sinonime: cifraj, cifrat, încifrare, încifrat, (învechit) numerotare.  
 
Fitonim
Fitonim, substantiv
Sinonime: nume de plantă.  
 
Toponimic
Toponimic, substantiv
Sinonime: nume de loc, toponim.  
 
Aglomerare
Aglomerare, substantiv
Sinonime: acumulare, aglomerat, aglomerație, concentrare, grup compact (și numeros), încărcare, înghesuire, îngrămădire, suprapopulare.  
 
Poreclitură
Poreclitură, substantiv (învechit)
Sinonime: nume, poreclă, supranume.  
 
Mielea
Mielea, numeral ordinal
Sinonime: miilea.  
 
Apelație
Apelație, substantiv
Sinonime: adresare, apelare, calificativ, chemare, denominare, denumire, designație, etichetă, nume, numire, titlu, (învechit) apel, (variantă) apelațiune.  
 
Apelațiune
Apelațiune, substantiv
Sinonime: adresare, apel, calificare, denumire, nume, (variantă) apelație.  
 
Intitulare
Intitulare, substantiv
Sinonime: denumire, nume, numire, titlu, (popular) întitulare, (popular) întitulire.  
 
Peșingea
Peșingea, adjectiv (învechit)
Sinonime: cu bani lichizi, cu bani peșin, în numerar.  
 
Peşin
Peşin, adverb
Sinonime: curând, devreme, fuga, grabnic, imediat, iute, îndată, neîntârziat, numaidecât, rapid, repede, (învechit) peșim.

Peşin, adjectiv invariabil
Sinonime: cash, gata, gheață, lichid, numerar, sunător.  
 
Îmbi
Îmbi, numeral (învechit)
Sinonime: amândoi, ambii.  
 
Îmbe
Îmbe, numeral (învechit)
Sinonime: amândouă, ambele.  
 
Minoritate
Minoritate, substantiv
Sinonime: minorat; (în minoritate) în inferioritate numerică, în număr (mai) mic, subreprezentat; (minoritate națională) etnici, naționalitate conlocuitoare.  
 
Truvabil
Truvabil, adjectiv
Sinonime: (franțuzism) de găsit, numeros, pletoric.  
 
Numărabil
Numărabil, adjectiv
Sinonime: cifrabil, contabilizabil, denombrabil, enumerabil, măsurabil, numerabil.  
 
Întrei
Întrei, verb
Sinonime: a (se) face de trei ori mai numeros, a (se) tripla, a mări, a spori de trei ori, (învechit) a (se) întrii.  
 
Numire
Numire, substantiv
Sinonime: alcătuire, angajare, calificare, constituire, creare, denumire, desemnare, formare, instituire, încadrare, înființare, nume, organizare, primire, stabilire, (figurat) etichetare, (figurat) taxare, (învechit) provivasire, (învechit) titlu, (învechit) titulatură, (livresc) denominație, (rar) intitulare.  
 
Nominal
Nominal, adjectiv
Sinonime: convențional, după nume, extrinsec, fictiv, formal, nominativ, pe nume, teoric; (flexiune nominală) declinare; (valoare nominală) valoare oficială.  
 
Nominalicește
Nominalicește, adverb
Sinonime: în mod nominal, numai cu numele.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar