Impozit
Impozit, substantiv neutru
Sinonime: acciz, acciză, bir, contribuție, cotă-parte, dare, dijmă, dijmuială, dijmuire, dijmuit, exciză, impunere, plată, taxă, tribut, vamă, vămuire, (Banat) ștaier, (învechit și regional) porție, (învechit și regional) slujbă, (Maramureș) sazolic, (popular) mirie; (învechit) adău, adet, ajutorință, capitație, cerărit, cislă, dabilă, dajdie, desetină, dijmărit, foncieră, fumărit, găleată, goștină, ierbărit, iliș, jugărit, madea, măjărit, măscărit, năpastă, nevoie, obicei, oierit, orânduială, pădurărit, plocon (de nume), podărit, pogonărit, prisăcărit, rânduială, satara, seamă, tescovinărit, tutunărit, țigănărit, văcărit, vădrărit, vămuială, vărat, văratic, vinărici, vinărit, zeciuială, zeciuire.  
 
Impozita
Impozita, verb
Sinonime: a greva, a impoza, a impune, a pune impozit, a taxa.  
 
Impozitare
Impozitare, substantiv
Sinonime: impozare, tarifare, taxare, taxație.  
 

Angara
Angara, substantiv feminin
Sinonime: necaz, belea, neajuns, mizerie; (învechit) bir, dare, impozit, corvoadă, obligație (în bani sau zile de lucru).  
 
Aruncătură
Aruncătură, substantiv feminin
Sinonime: aruncare, aruncat, azvârlire, azvârlitură, izbitură, împrăștiere, lepădare, lovitură, zvârlitură, (învechit) asvârlitură, (învechit) dătătură, (învechit) impozit, (învechit) risipire, (popular) bubă, (rar) săritură, (rar) zvârlet, (Transilvania și Maramureș) țipătură.  
 
Bir
Bir, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: dare, impozit, contribuţie, obligație; tribut, dajdie, adet.  
 
Contribuţie
Contribuţie, substantiv feminin
Sinonime: impozit, dare; parte, cotă, obol, ofrandă, (grecism învechit) sinisfora; ajutor; aport.  
 
Cota
Cota, verb
Sinonime: a marca, a nota, a numerota, a pagina; (figurat) a aprecia, a preţui, a evalua, a considera.

Cotă, substantiv feminin
Sinonime: înălţime, altitudine, nivel; (învechit) măsură; fixing; (cotă-parte) cotitate, parte, (regional) tain, (învechit) refenea, contribuție, impozit, taxă, zeciuială.  
 
Dabilă
Dabilă, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: impozit, dare, contribuţie, bir, dajdie; belea, bucluc, cadavru, corp, dandana, gloabă, hoit, încurcătură, leş, mârţoagă, mortăciune, năpastă, neajuns, necaz, nemulţumire, nenorocire, neplăcere, nevoie, osatură, pacoste, pocinog, rău, schelet, sistem osos, stârv, supărare, trup.  
 
Dare
Dare, substantiv feminin
Sinonime: bir, impozit, contribuţie, sfert, (învechit) dajdie, adet; trasare; (dare de seamă) raport, referat, situaţie, (prin Transilvania) sămădaş, (învechit) doclad, otnoşenie, tacrir, (rusism învechit) predstavlenie.  
 
Dijmă
Dijmă, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: bir, dare, dijmărit, impozit, zeciuială, (învechit și regional) chisâm, (învechit și regional) chisim, (învechit și regional) dejmă, (învechit și regional) deșmă, (învechit și regional) dicimă, (învechit și regional) dișmă, (învechit) azeace, (învechit) azeciuire, (învechit) câblărit, (învechit) desetină, (învechit) dijmăritură, (învechit) dizmă, (învechit) madea, (învechit) orânduială, (regional) camătă, (regional) taxă.  
 
Fraht
Fraht, substantiv neutru
Sinonime: scrisoare, document de transport; taxă, impozit.  
 
Haraci
Haraci, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: tribut, bir, dare, impozit.  
 
Huzmet
Huzmet, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: dar, funcție, impozit, plocon, post, profesie, rang, serviciu, slujbă, venit.  
 
Impunere
Impunere, substantiv feminin
Sinonime: afirmare, bir, biruire, constrângere, contribuție, dare, impozare, impozat, impozit, impresionare, obligație, silă, taxă.  
 
Plocon
Plocon, substantiv neutru
Sinonime: atenție, bir, cadou, compliment, dar, dare, impozit, închinăciune, jertfă, mătanie, ofrandă, plecăciune, ploconeală, prinos, reverență, surpriză, temenea, (învechit) bairamlâc, (învechit) danie, (popular) rodină, (variantă) poclon.  
 
Vamă
Vamă, substantiv feminin
Sinonime: taxă, impozit, reţinere.  
 
Zeciuială
Zeciuială, substantiv feminin
Sinonime: dijmă, impozit, bir.  
 
Dajdie (dajdii)
Dajdie (dajdii), substantiv feminin
Sinonime: (învechit) tribut dat turcilor, impozit, dare, bir.  
 
Prelevare (prelevări)
Prelevare (prelevări), substantiv feminin
Sinonime: prelevație; sustragere; puncție; (ceea ce este prelevat) impozit, reținere.  
 
Chilă
Chilă, substantiv
Sinonime: chil; (învechit) impozit; hernie, surpătură, vătămătură; om de nimic, amărât, prăpădit, sărman; (regional) boccea.  
 
Fiscalitate
Fiscalitate, substantiv
Sinonime: fisc, impozitare, sistem de taxe și impozite, sistem fiscal.  
 
Fiscaliza
Fiscaliza, verb
Sinonime: a supune impozitului, a impozita, a taxa.  
 
Fumărit
Fumărit, substantiv
Sinonime: (istorie) (învechit) ajutorinţă, dare, impozit.  
 
Madea
Madea, substantiv
Sinonime: afacere, bir, categorie, chestiune, chip, cusur, dar, dare, defect, deficienţă, dijmă, fel, gen, imperfecţiune, impozit, insuficienţă, lacună, lipsă, lucru, materie, meteahnă, nărav, neajuns, neam, (figurat) om fără caracter, (figurat) om neserios, patimă, păcat, poveste, pricină, problemă, scădere, slăbiciune, socoteală, soi, sort, specie, subiect, tip, treabă, varietate, viciu, zeciuială.  
 
Vedrit
Vedrit, substantiv (învechit)
Sinonime: dare, dijmă, impozit, vădrărit.  
 
Sazolic
Sazolic, substantiv
Sinonime: bir, dare, impozit, procent, procentaj.  
 
Prisăcărit
Prisăcărit, substantiv
Sinonime: prisăcărie, apicultură; (învechit, Moldova) impozit pe stupi.  
 
Săpunărit
Săpunărit, substantiv
Sinonime: impozit (pe comerțul cu săpun).  
 
Pădurărit
Pădurărit, substantiv
Sinonime: pădurărie, silvicultură; (învechit) impozit pe pădure.  
 
Obicină
Obicină, substantiv (învechit)
Sinonime: deprindere, lege, obicei, obișnuință, practică religioasă, ritual, tabiet, (învechit) impozit, (variantă) obâcină.  
 
Nedăjnicie
Nedăjnicie, substantiv
Sinonime: (învechit) scutire de impozit.  
 
Zlotaș
Zlotaș, substantiv
Sinonime: (învechit) perceptor, strângător de impozite.  
 
Mirie
Mirie, substantiv
Sinonime: bir, dare, impozit; fisc; tezaur, vistierie.  
 
Cuartă
Cuartă, substantiv
Sinonime: (muzică) cvartă; (la poker) careu; (învechit) contribuție pe recoltă, dijmă, impozit pe recoltă (a patra parte).  
 
Arierat (arierate)
Arierat (arierate), substantiv
Sinonime: datorie, impozit restant, obligație financiară neonorată, rest de plată, restanță.  
 
Forfetare
Forfetare, substantiv
Sinonime: impozit, taxă forfetară.  
 
Vătășie
Vătășie, substantiv (învechit)
Sinonime: căpitănie, (variantă) vătăjie, (vătășie de plai) subprefectură; podărit, (la plural) impozite, (la plural) taxe.  
 
Sulgiu
Sulgiu, substantiv (învechit)
Sinonime: bir, dare, impozit.  
 
Impoza
Impoza, verb
Sinonime: a impozita.  
 
Impozare
Impozare, substantiv
Sinonime: impozitare.  
 
Iscusat
Iscusat, adjectiv (învechit)
Sinonime: scutit de dări, scutit de impozite.  
 
Dajde
Dajde, substantiv (învechit)
Sinonime: bir, dare, impozit, tribut, (variantă) dajdie.  
 
Gabelă
Gabelă, substantiv
Sinonime: (Franța medievală) impozit pe sare.  
 
Taxație
Taxație, substantiv
Sinonime: impozit, impozitare, taxare, taxă; (taxaţie forestieră) dendrometrie.  
 
Ciohodărit
Ciohodărit, substantiv (învechit)
Sinonime: contribuție, impozit, rentă, (învechit) cepărit, (învechit) gărdărit.  
 
Cepărit
Cepărit, substantiv (învechit)
Sinonime: impozit pe cârciumi, (învechit) cepărie.  
 
Gărdărit
Gărdărit, substantiv (învechit)
Sinonime: (în feudalism) impozit pe garduri.  
 
Edaficon
Edaficon, substantiv (învechit)
Sinonime: impozit financiar.  
 
Cens
Cens, substantiv
Sinonime: denombrare, recensământ; cotă, cotitate, impozit, redevență, tribut.  
 
Otaștină
Otaștină, substantiv (învechit)
Sinonime: dare (pe vin), dijmă, impozit, taxă, (variantă) otașniță.  
 
Desetină
Desetină, substantiv (învechit)
Sinonime: bir, decimă, dijmă, impozit, otașniță, rusumat, zeciuială, (variantă) desătină, (variantă) deseatină.  
 
Mucaiesea
Mucaiesea, substantiv (învechit)
Sinonime: bir (pe grâne), dijmă, impozit, (variantă) mucaghesân, (variantă) mucaiasa, (variantă) mucaiesca.  
 
Cocărit
Cocărit, substantiv
Sinonime: coacere, cocăire; (învechit) impozit pe porumb.

Cocărit, adjectiv
Sinonime: copt, gătit.  
 
Redevență
Redevență, substantiv
Sinonime: annată, cens, contribuţie, cotă, datorie, drept, impozit, obligație, rentă, taxă, tribut, zeciuială.  
 
Dijmărit
Dijmărit, substantiv
Sinonime: dare, impozit, (învechit) dijmă, (învechit) dijmărie, (învechit) zeciuială.  
 
Obâcină
Obâcină, substantiv (învechit)
Sinonime: lege, obicei, tabiet, (învechit) impozit, (variantă) obicină.  
 
Semărie
Semărie, substantiv (învechit)
Sinonime: dare, impozit.  
 
Solărit
Solărit, substantiv (învechit)
Sinonime: bir (pe sare), dare, impozit, (învechit) solărie.  
 
Neimpozabil
Neimpozabil, adjectiv
Sinonime: netaxabil, scutit de impozit.  
 
Impozat
Impozat, adjectiv (învechit)
Sinonime: aplicat, fixat, impozitat, impus, taxat.  
 
Irat
Irat, substantiv (învechit)
Sinonime: acciză, impozit, venit, (învechit) acciz, (învechit) ghelir, (variantă) erat, (variantă) hairat.  
 
Foncieră
Foncieră, substantiv (învechit)
Sinonime: impozit funciar.  
 
Taxare
Taxare, substantiv
Sinonime: calificare, impozitare, numire, (învechit) taxație, (învechit) taxire.  
 
Măscărit
Măscărit, substantiv (învechit)
Sinonime: mascat; impozit (pe căruța de pește sărat).  
 
Rusumat
Rusumat, substantiv (învechit)
Sinonime: impozit indirect, (învechit) desetină, (învechit) goștină, (învechit) rușmet, (învechit) vădrărit, (variantă) rusmăt, (variantă) rusomat.  
 
Adăoșag
Adăoșag, substantiv (desuet)
Sinonime: adaus, impozit suplimentar, spor, suprataxă.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar