Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Sală
Sală, substantiv feminin
Sinonime: încăpere, cameră, salon; amfiteatru; coridor; vestibul, antreu, anticameră.  
Sălăbărie
Sălăbărie, substantiv
Sinonime: constrângere, forţă, silă, silnicie, violenţă.  
Salacetol
Salacetol, substantiv
Sinonime: (farmacie) salantol, salicilacetol, salicilacetonă.  
Salacitate
Salacitate, substantiv
Sinonime: bestialitate, senzualitate, curvie, desfrânare, desfrâu, lubricitate, lascivitate.  
Sălăgea
Sălăgea, substantiv
Sinonime: grâuşor, sălăţea, untişor.  
Salahor
Salahor, substantiv masculin
Sinonime: lucrător, muncitor, zilier.  
Salahoreşte
Salahoreşte, adverb
Sinonime: (rar) salahoric.  
Salahori
Salahori, verb
Sinonime: a munci ca salahor, (figurat) a munci din greu.  
Salahorie
Salahorie, substantiv
Sinonime: muncă grea, salahorit, trudă.  
Salahorit
Salahorit, substantiv
Sinonime: salahorie, trudă.  
Salamalec
Salamalec, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: temenea, închinăciune, plecăciune.

Salamalec, interjecție
Sinonime: pace cu voi, pace vouă, (variantă) selamalâc.  
Salamandră
Salamandră, substantiv
Sinonime: (zoologie) (regional) şopârlă.  
Salamastră
Salamastră, substantiv (regional)
Sinonime: râncă, vână de bou, (regional) cujbă.  
Salamură
Salamură, substantiv
Sinonime: saramură.  
Șaland
Șaland, substantiv
Sinonime: barcă, barjă, dragă, gabară, (variantă) șalandă.  
Șalandă
Șalandă, substantiv
Sinonime: șaland.  
Sălângă
Sălângă, substantiv
Sinonime: aşchie, surcea, surcică, ţandără.  
Șalanger
Șalanger, substantiv
Sinonime: adversar, candidat, competitor, concurent, outsider, pretendent, provocator, rival, (variantă) challenger.  
Sălângi
Sălângi, verb (regional)
Sinonime: a se înțepa (cu o așchie).  
Șalanj
Șalanj, substantiv
Sinonime: campionat, competiție sportivă, concurs, criterium, cupă, cursă, emulație, întâlnire, joc, meci, partidă, probă, provocare, turneu, (variantă) challenge.  
Salantol
Salantol, substantiv
Sinonime: (farmacie) salacetol, salicilacetol, salicilacetonă.  
Salaor
Salaor, substantiv
Sinonime: salahor.  
Salaria
Salaria, verb
Sinonime: a plăti, a remunera, a retribui, a salariza.  
Salariat
Salariat, substantiv
Sinonime: amploaiat, angajat, funcționar, lucrător, manevrant, muncitor, proletar, uvrier, ziler; (la plural) personal, mână de lucru.  
Salariere
Salariere, substantiv
Sinonime: retribuire, salarizare.  
Salariu
Salariu, substantiv neutru
Sinonime: leafă, retribuţie, simbrie, remuneraţie, plată.  
Sălaş
Sălaş, substantiv neutru
Sinonime: locuinţă, casă, adăpost; staul, grajd; culcuş.  
Sălăşi
Sălăşi, verb
Sinonime: a adăposti, a domicilia, a fi, a găzdui, a locui, a mânea, a primi, a sta, a şedea, a trage, a trăi, a vieţui.  
Sălășime
Sălășime, substantiv (regional)
Sinonime: loc de odihnă.  
Sălăşitoare
Sălăşitoare, substantiv
Sinonime: (botanică) osul-iepurelui.  
Sălăşlui
Sălăşlui, verb
Sinonime: a se adăposti, a locui, a se aşeza, a se stabili, a-şi avea sălaşul; a da adăpost, a fi găzduit.  
Sălăşluinţă
Sălăşluinţă, substantiv
Sinonime: adăpost, aşezare, casă, cămin, domiciliu, locuinţă, sălaş, trai, viaţă, vieţuire.  
Sălăşluire
Sălăşluire, substantiv
Sinonime: adăpost, aşezare, casă, cămin, cătun, domiciliu, fixare, găzduire, instalare, locuinţă, locuire, mânere, ospitalitate, popas, poposire, primire, rămânere, sat, sălaş, stabilire, ședere, trai, viaţă, vieţuire.  
Sălăşluitor
Sălăşluitor, substantiv
Sinonime: locuitor.  
Sălaşnă
Sălaşnă, substantiv
Sinonime: adăpost, aşezare, casă, cămin, domiciliu, locuinţă, sălaş.  
Sălăştioară
Sălăştioară, substantiv
Sinonime: (botanică) osul-iepurelui.  
Sălăşui
Sălăşui, verb
Sinonime: a adăposti, a aşeza, a domicilia, a fi, a fixa, a găzdui, a instala, a locui, a mânea, a opri, a primi, a sta, a stabili, a statornici, a şedea, a trage, a trăi, a vieţui.  
Sălăţica-zidului
Sălăţica-zidului, substantiv
Sinonime: (botanică) răsfug.  
Salatieră
Salatieră, substantiv
Sinonime: castron, vas (pentru salată).  
Șalazion
Șalazion, substantiv
Sinonime: (medicină) orgelet, șalazie, tumoretă, urcior.  

Barbă
Barbă, substantiv
Sinonime: bărbie; (botanică) ţeapă, (popular) mustaţă; (botanică) (barba-boierului) avrămeasă, avrămească, (regional) cârstănească, cristeneasă; (barba-caprei) (regional) floare-de-câmp-galbenă, salată-de-iarnă, ţâţa-caprei; (barba-caprei) (regional) coada-şopârlei; (barba-împăratului) (regional) noptiţă, norea; (barba-popii) (regional) barba-ţapului, coada-priculicilor, cornul-dracului, floarea-zmeului, goliciunea-fetii-pădurii, Mama-Pădurii; (barba-ursului) coada-calului.  
Bârlog
Bârlog, substantiv neutru
Sinonime: culcuş, vizuină; cocină, coteţ; (figurat) locuinţă, casă, cămin, adăpost, sălaş.  
Cadre
Cadre, substantiv neutru la plural
Sinonime: angajați, efectiv, personal, funcţionari, colectiv de muncă, salariați, slujbaşi.  
Cancelarie
Cancelarie, substantiv feminin
Sinonime: administrație, birou, cabinet, oficiu, sala profesorilor, secretariat, (învechit și regional) cănțelărie, (învechit) calem, (învechit) grămăticie, (învechit) scriitorie, (variantă) canțelarie, (variantă) canțelerie.  
Castron
Castron, substantiv neutru
Sinonime: blid, castronaș, castronel, compotieră, salatieră, strachină, supieră, vas, (regional) sahan.  
Câştig
Câştig, substantiv neutru
Sinonime: beneficiu, folos, avantaj, profit; salariu, leafă, indemnizaţie, venit, (prin Transilvania) mirişug, (învechit) ghelir, product, spor, (regional, figurat) mană, afacere, chilipir, pricopseală, (Transilvania şi Maramureș) haznă, (familiar) scofală.  
Concurs
Concurs, substantiv neutru
Sinonime: acord, ajutor, alpiniadă, aport, aprobare, asentiment, aviz, balcaniadă, campionat, colaborare, competiţie, confruntare, consimțământ, consimțire, contribuție, cupă, examen, îngăduință, întrecere, învoială, învoire, joc, meci, olimpiadă, partidă, permisiune, serviciu, spartachiadă, sprijin, șalanj, turneu, universiadă, voie, voință, vrere, (figurat) întâlnire, (învechit și regional) faliment, (învechit) concurșum, (învechit) încuviințare, (la plural) oficii.  
Culcuş
Culcuş, substantiv neutru
Sinonime: pat; vizuină, bârlog, adăpost, aşezare, casă, cămin, domiciliu, locuinţă, sălaş; (botanică) (culcuşul-vacii) vulturică.  
Divan
Divan, substantiv neutru
Sinonime: canapea; (învechit) judecată, proces; sală, consiliu, sfat.  
Fetică
Fetică, substantiv feminin
Sinonime: copilă, fetiţă; (botanică) (regional) salata-mielului.  
Forţa
Forţa, verb
Sinonime: (popular) a osândi, a condamna, a constrânge, a face un efort, a încerca, a năzui, a nevoi, a obliga, a opinti, a presa, a se sforţa, a (se) sili, a (se) strădui, a supune, a-şi da osteneala, a-şi da silinţa.

Forţă, substantiv feminin
Sinonime: (Banat) sălăbărie, (învechit) nevoie; (la plural) armată, unităţi militare; (livresc) servitute, capacitate, constrângere, energie, intensitate, potrivnicie, presiune, putere, putinţă, silă, silință, silnicie, silnicire, somitate, strângere, strânsoare, tărie, vigoare, violenţă, volum; (forţă portantă) portanţă; (forţă de muncă) mână de lucru.  
Funcţionar
Funcţionar, substantiv masculin
Sinonime: administrator, agent, angajat, bugetar, comis, demnitar, factor, interimar, magistrat, salariat, slujbaş, supleant, titular, (ieşit din uz) amploiat, (învechit și regional) beamter, (învechit) cinovnic, (învechit) mădular, (regional) brăslaș, (și depreciativ) birocrat, (și depreciativ) bugetivor.  
Găzdui
Găzdui, verb
Sinonime: a adăposti, a cantona, a caza, a făgădui, a fi în gazdă, a încartirui, a primi, a sălăşlui, a sălăşui, a trăi la gazdă, a ține în gazdă, (Bucovina) a încortela, (învechit) a conăci, (popular) a pripăşi, (prin Banat şi Transilvania) a sălui, (regional) a sălăşi.  
Hamal
Hamal, substantiv masculin
Sinonime: cărător, salahor, (Moldova) mahal, (Moldova) tregher, (regional) maală.  
Leafă
Leafă, substantiv feminin
Sinonime: salariu, plată, indemnizaţie, soldă, remuneraţie.  
Lefegiu
Lefegiu, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: angajat, funcţionar, mercenar, salariat, slujbaş, (variantă) leficiu.  
Locaş
Locaş, substantiv neutru
Sinonime: adăpost, locuinţă, încăpere, aşezare, casă, sălaş, reşedinţă; biserică, mănăstire.  
Locatar
Locatar, substantiv masculin
Sinonime: chiriaş, coabitant, colocatar, coocupant, ocupant, proprietar, sublocatar, (învechit, în Moldova) chirigiu, (prin Transilvania) salău.  
Locuinţă
Locuinţă, substantiv feminin
Sinonime: casă, apartament, încăpere, clădire, sediu; domiciliu, lăcaş, aşezare, (popular) sălaş.  
Personal
Personal, substantiv neutru
Sinonime: cadre, salariaţi; angajați; colectiv de muncă.  
Plată
Plată, substantiv feminin
Sinonime: achitare, solvenţă, descărcare; remuneraţie, retribuţie, leafă, salariu, îndemnizație; taxă, tarif, cost.  
Remunerare
Remunerare, substantiv feminin
Sinonime: leafă, plată, remuneraţie, retribuire, retribuţie, salariu, (rar) remunerariu.  
Retribui
Retribui, verb
Sinonime: a plăti, a onora, a salariza, a remunera.  
Retribuţie
Retribuţie, substantiv feminin
Sinonime: remuneraţie, leafă, salariu, plată, onorar, indemnizaţie.  
Rival
Rival, substantiv masculin
Sinonime: adversar, antagonist, candidat, challenger, combatant, competitor, concurent, contendent, emul, inamic, oponent, opozant, outsider, pretendent, șalanger.  
Salon
Salon, substantiv neutru
Sinonime: sală, cameră fastuoasă, încăpere mare; expoziţie, galerie.  
Silnicie
Silnicie, substantiv feminin
Sinonime: abuz, asuprire, constrângere, exces, exploatare, forță, împilare, năpăstuire, opresiune, oprimare, persecutare, persecuție, prigoană, prigonire, putere, samavolnicie, urgisire, violenţă, (Banat) sălăbărie, (figurat) presiune, (grecism învechit) catahris, (învechit și regional) silă, (învechit) nevoie, (învechit) potrivnicie, (învechit) puternicie, (învechit) silință, (învechit) silnicire, (învechit) strânsoare, (livresc) servitute.  
Simbriaş
Simbriaş, substantiv masculin
Sinonime: salariat, lucrător; (învechit) mercenar, angajat, lefegiu.  
Simbrie
Simbrie, substantiv feminin
Sinonime: leafă, salariu, retribuţie, remuneraţie; recompensă, plată; (învechit) soldă.  
Solda
Solda, verb
Sinonime: (figurat) a se sfârşi, a se termina, a se încheia.

Soldă, substantiv
Sinonime: emolument, leafă, simbrie, (învechit) sold, (regional) salariu.  
Staul
Staul, substantiv neutru
Sinonime: grajd, sălaş.  
Tâlhărea
Tâlhărea, substantiv feminin (botanică)
Sinonime: susai; salata-iepurelui.  
Tumoare
Tumoare, substantiv feminin
Sinonime: adenom, angiom, antrax, bolfă, bosă, carcinom, chist, endoteliom, eparven, epiteliom, (învechit) epiteliomă, epulis, excrescenţă, exostoză, fibrom, fibrosarcom, gliom, hematocel, hematom, jardă, javart, lipom, lupă, mezoteliom, moluscum, neoformaţie, neoplasm, neoplazie, papilom, polip, paragangliom, pinealom, psamom, rabdomiom, sarcom, schir, scrofulă, sifilom, surou, șalazion, tuberozitate, tumescență, tumoretă, umflătură, vezigon, (tumoare malignă) cancer, (variantă) tumoră.  
Acrogamie
Acrogamie, substantiv feminin
Sinonime: (botanică) acrotropie, șalazogamie.  
Adăposti
Adăposti, verb
Sinonime: a găzdui; (popular) a se sălăşlui, (regional) a se scuti.  
Angajat
Angajat, substantiv
Sinonime: salariat, slujbaş, (învechit şi popular) năimit, (popular) simbriaş, (învechit) lefegiu, supus; (la plural) personal, salariaţi, slujbaşi.  
Anticameră
Anticameră, substantiv
Sinonime: sală (de așteptare), (variantă) antecameră.  
Branhiozaur
Branhiozaur, substantiv
Sinonime: protriton; salamandră.  
Calce
Calce, substantiv
Sinonime: oxid de calciu; var; (calce-mare) rostopască; (calce-mică) grâuşor, sălăţea, untişor.  
Caudat
Caudat, substantiv
Sinonime: (zoologie) urodel, salamandră.  
Cătun
Cătun, substantiv
Sinonime: (învechit) sălaş, sălăşluire.  
Chiriaş
Chiriaş, substantiv
Sinonime: locatar, (prin Transilvania) salău, (învechit, în Moldova) chirigiu.  
Cârtog
Cârtog, substantiv
Sinonime: bârlog, cuib, culcuş, sălaş, vizuină.  
Cobârlău
Cobârlău, substantiv
Sinonime: bârlog, cuib, culcuş, sălaş, vizuină.  
Fornicație
Fornicație, substantiv
Sinonime: luxură, coit, copulație, impudicitate, desfrânare, salacitate.  
Lubricitate
Lubricitate, substantiv
Sinonime: lascivitate, amoralitate, desfrâu, depravare, desfrânare, imoralitate, curvie, sadism, salacitate, senzualitate excesivă, obscenitate.  
Indemnitate
Indemnitate, substantiv
Sinonime: alocație, compensare, restituire, indemnizare, indemnizaţie; (prin extindere) onorariu, plată, prestație, retribuție, remunerație, salariu, soldă.  
Remuneraţie
Remuneraţie, substantiv
Sinonime: leafă, onorariu, plată, retribuție, remunerare, salariu, soldă; gratificație, indemnitate, primă, recompensă.  
Cort
Cort, substantiv
Sinonime: iurtă, șapitou, velum, wigwam; (învechit şi regional) şatră, (învechit) sat, sălaş; (biserică) (cortul mărturiei) tabernacul; umbrelă.  
Cortel
Cortel, substantiv
Sinonime: adăpost, aşezare, casă, cămin, domiciliu, locuinţă, sălaş; umbrelă.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...