Pădure
Pădure, substantiv feminin
Sinonime: codru, plantaţie, sihlă, (pădure de ulmi) ulmet, (regional) luncet.  
 
Păduresc
Păduresc, adjectiv (învechit și regional)
Sinonime: de pădure, pădureț, sălbatic.  
 
Pădureţ
Pădureţ, substantiv
Sinonime: lues, sifilis.  
 
Pădureţ (pădureață)
Pădureţ (pădureață), adjectiv
Sinonime: împădurit, nealtoit, nemofil, păduros, sălbatic, (popular) mistreţ, (regional) mistrecit; (și cu rol de substantiv) (despre oameni) bădăran, grosolan, mârlan, mârlănoi, mitocan, mocofan, mojic, necivilizat, nepoliticos, ordinar, retras, sălbatic, ţărănoi, ţoapă, ţopârlan, ursuz, vulgar.  
 

Branişte
Branişte, substantiv feminin (regional)
Sinonime: pădure, domeniu forestier.  
 
Codru
Codru, substantiv masculin
Sinonime: pădure, sihlă.  
 
Fiere
Fiere, substantiv feminin
Sinonime: bilă, venin, veziculă biliară; (figurat) amărăciune, necaz, amar, răutate, supărare; (botanică) (fierea-pământului) potroacă, ţintaură, (regional) cintoaie, frigor, frigurică, genţiană, ghinţură, ghinţurea, potrocea, potrocuţă, scăunel, scânteiuţă, taulă, buruiană-de-friguri, (la plural) cocoșei-de-grădină, crucea-pământului, floare-de-friguri, fumărică-bășicoasă, iarbă-de-curcă, iarbă-de-friguri, (la plural) săfindei-de-câmp, crin de pădure; (fiere-de-urs) aloe.  
 
Forestier (forestieră)
Forestier (forestieră), adjectiv
Sinonime: arboricol, de pădure, silvestru, silvic, silvicol, (învechit) silvanal.  
 
Mistreţ (mistreață)
Mistreţ (mistreață), adjectiv
Sinonime: amestecat, hibrid, corcit, încrucişat; acrişor, pădureţ; sălbatic, grosolan, barbar.  
 
Păduratic (păduratică)
Păduratic (păduratică), adjectiv
Sinonime: pădureţ, sălbatic, necultivat; păduros, împădurit.  
 
Pădurice
Pădurice, substantiv feminin
Sinonime: berc, crâng, dumbravă, huceag, pădure, remiză, (popular) păduriţă, (regional) mărunţuş.  
 
Porcesc (porcească)
Porcesc (porcească), adjectiv
Sinonime: de porc; pădureţ, sălbatic.  
 
Silvic (silvică)
Silvic (silvică), adjectiv
Sinonime: forestier, de pădure.  
 
Codrean
Codrean, substantiv
Sinonime: pădurar, pădurean.  
 
Corobeaţă
Corobeaţă, substantiv
Sinonime: porumbă, porumbea, scoroambă; (regional) măr pădureț.  
 
Crin
Crin, substantiv
Sinonime: (botanică) iris, stânjen, stânjenel, (Transilvania) lilie, liliom; (crin de pădure) (regional) aişor, fiere, ai-de-pădure, crin pestriţ, lilie roşie; (crin-galben) (regional) stânjen, (articulat) crinul-fânului, dreţ-galben; (crin-de-baltă) roşăţea; (crin-galben) iris, stânjen de baltă, stânjenel, stânjen galben; (crin pestriţ) crin de pădure; (crin-roşu) gladiolă; (crin-vânăt) săbiuţă; (zoologie) (crin-de-mare) crinoid.  
 
Dumbravă
Dumbravă, substantiv
Sinonime: (regional) berc, rădiac, rediş, rediu, (Banat) zăbran; pădure tânără, pădure de stejar.  
 
Plămânărică
Plămânărică, substantiv
Sinonime: (botanică) albăstrea, cuscrișor, mierea-ursului, plămânare, plămânăriță, plumânărică, sudoare, tutun de pădure, țâța oii.  
 
Goruniș
Goruniș, substantiv
Sinonime: gorunet, goruniște, mulțime de goruni, pădure de stejari, pădurice de goruni, (variantă) goroniș.  
 
Săditură
Săditură, substantiv
Sinonime: loc sădit, material săditor, pădure tânără, plantaţie, (plural) puieți.  
 
Pădurărie
Pădurărie, substantiv
Sinonime: codru, pădurărit, pădure, silvicultură.  
 
Pădurărit
Pădurărit, substantiv
Sinonime: pădurărie, silvicultură; (învechit) impozit pe pădure.  
 
Păduriţă
Păduriţă, substantiv
Sinonime: pădure, pădurice.  
 
Orman
Orman, substantiv
Sinonime: (regional) pădure, pășune; dulap, garderob, sipet, șifonier.  
 
Silvestru
Silvestru, adjectiv
Sinonime: împădurit, pădureț, păduros, sălbatic.  
 
Sihlă
Sihlă, substantiv (regional)
Sinonime: brad (roșu), desiș, hățiș, molid, pădure tânără și deasă, pin, (prin Moldova și Bucovina) sihlete, (regional) sâhlă, (regional) sâlhă, (regional) silhă, (regional) târșar, (regional) țâhlă, (regional) țihlă.  
 
Mistricit
Mistricit, adjectiv (Oltenia)
Sinonime: de pădure, mistrițat, pădureț, sălbatic.  
 
Mamă
Mamă, substantiv
Sinonime: matcă, mămică, mimă, mumă, (familiar, articulat) bătrâna, (învechit) mușă, (Moldova) neneacă, (popular) maică, (popular) mămucă, (prin Transilvania) babă, (regional) mamacă, (regional) mamaie, (regional) mucă, (regional) muică; cauză, obârșie, origine; (mamă bătrână) bunică, mamă-mare; (mamă bună) bunică, mamă-mare; (mitologie populară; Mama-Pădurii) (regional, articulat) fata-pădurii, mama-codrului, mama-huciului, mama-ogașilor, pădureana, pădureanca, păduroaica, surata-din-pădure, vâlva-pădurii, vidma-pădurii; (botanică; Mama-Pădurii) (regional) buricul-pământului, cucuruz-de-pădure, floarea-șarpelui, iarba-șarpelui, murea-pădurilor, șerpariță.  
 
Nemoral
Nemoral, adjectiv
Sinonime: amoral, corupt, depravat, deșănțat, imoral, impudic, indecent, libertin, licențios, vicios; păduratic, pădureț.  
 
Silvă
Silvă, substantiv
Sinonime: codru, pădure, sehelbă, selbă.  
 
Curmător
Curmător, adjectiv
Sinonime: înăbușitor, lichidator, reprimator, sugrumător, tăios; (regional) decisiv, gâtuitor, întrerupător.

Curmător, substantiv (regional)
Sinonime: ferăstrău (de pădure).  
 
Perdea
Perdea, substantiv
Sinonime: act, albeață, brizbriz, cataractă, cortină, draperie, gard viu, leucom, placentă, scenă, strat, văl, (învechit) ton muzical, (învechit) zăveasă, (popular) adăpost (de iarnă) pentru oi; (prin extensiune) anticameră, intrare; (prin extensiune) fâșie de pădure.  
 
Nepoliticos
Nepoliticos, adjectiv
Sinonime: bădăran, bădărănesc, grosolan, mahalagesc, mârlan, mârlănesc, mârlănoi, mitocan, mitocănesc, mocofan, mojic, mojicesc, necivilizat, nerespectuos, ordinar, țărănoi, țoapă, țopârlan, țopârlănesc, țopesc, vulgar, (figurat) necioplit, (învechit) gros, (livresc) ireverențios, (Moldova) ghiorlan, (popular) mocan, (popular) mocârțan, (popular) modârlan, (popular) pădureț, (popular) râtan, (popular) țopârcă, (rar) mojicos, (regional) mocodan, (regional) mocofănos, (regional) modârlău, (regional) modoran, (regional) mogâldan, (regional) necunoscător, (regional) negândit, (regional) negreblat, (Transilvania) grobian.  
 
Mârlănoi
Mârlănoi, adjectiv (și substantiv)
Sinonime: bădăran, grosolan, mârlan, mitocan, mocofan, mojic, necivilizat, nepoliticos, ordinar, țărănoi, țoapă, țopârlan, vulgar, (figurat) necioplit, (învechit) gros, (Moldova) ghiorlan, (popular) mocan, (popular) mocârțan, (popular) modârlan, (popular) pădureț, (popular) râtan, (popular) țopârcă, (regional) mocodan, (regional) mocofănos, (regional) modârlău, (regional) modoran, (regional) mogâldan, (regional) necunoscător, (regional) negândit, (regional) negreblat, (Transilvania) grobian.  
 
Vlăstăriș
Vlăstăriș, substantiv (popular)
Sinonime: desiș, pădure tânără, tufăriș, (învechit) vlăstăret.  
 
Deal
Deal, substantiv
Sinonime: colină, mont, monticul, râpă, (învechit și popular) pădure, (popular) pământ arabil, (regional) podgorie, (regional) ruscă, (regional) vie; (argou) temniță.  
 
Tihăraie
Tihăraie, substantiv (regional)
Sinonime: desiș, hățiș, pădure deasă și sălbatică, păpuriș, ponor, povârniș, râpă, sihlă, smidă, stufărie, tihărie, (regional) tâhlăriș.  
 
Mistreț
Mistreț, substantiv
Sinonime: (zoologie) porc mistreț, porc sălbatic, (învechit și regional) gligan, (rar) porc de pădure.  
 
Păduri
Păduri, verb (regional)
Sinonime: a tăia lemne din pădure; (despre vița de vie) a crește mare și stufoasă.  
 
Cetiniș
Cetiniș, substantiv
Sinonime: brădet, brădiș, desiș, frunziș, pădure de brazi.  
 
Frăsinet
Frăsinet, substantiv
Sinonime: (botanică) frăsinărie, frăsiniș, frăsiniște, pădure de frasini, (popular) frăsânet, (regional) frăpsânet, (regional) frăpțânet.  
 
Silvatic
Silvatic, adjectiv
Sinonime: de pădure, nemoral, sălbatic, silvestru, silvicol.  
 
Papici
Papici, substantiv masculin plural (regional)
Sinonime: (botanică) dedițel de pădure.  
 
Țărănoi
Țărănoi, adjectiv și substantiv
Sinonime: bădăran, grosolan, mahalagiu, mârlan, mârlănoi, mitocan, mocofan, mojic, necivilizat, nepoliticos, ordinar, țăran, țoapă, țopârlan, vulgar, (figurat) necioplit, (învechit) gros, (Moldova) ghiorlan, (popular) mocan, (popular) mocârțan, (popular) modârlan, (popular) pădureț, (popular) râtan, (popular) țopârcă, (regional) mocodan, (regional) mocofănos, (regional) modârlău, (regional) modoran, (regional) mogâldan, (regional) necunoscător, (regional) negândit, (regional) negreblat, (Transilvania) grobian, (variantă) țerănoi.  
 
Alunat
Alunat, substantiv (popular)
Sinonime: alunar, alunet, aluniș, aluniște, pădure de aluni.

Alunat, adjectiv
Sinonime: holbat, zgâit, (învechit) sgăit.  
 
Păduricios
Păduricios, adjectiv (regional)
Sinonime: (cam) sălbatic, grosolan, pădureț.  
 
Lues
Lues, substantiv
Sinonime: (medicină) sifilis, (rar) verolă, (învechit și regional) sfranț, (învechit și regional) sfrenție, (învechit) frențuș, (învechit) malafranță, (învechit) sifilitic, (popular) pădureț, (popular) pierit, (prin Muntenia) gubăvie, (regional) frenție, (regional) mâncătură, (regional) sfinție, (Transilvania) șui.  
 
Balace
Balace, substantiv
Sinonime: (botanică) clopoțel de pădure, iarba-limbii.  
 
Zăbran
Zăbran, substantiv (regional)
Sinonime: codru, dumbravă, gard, insulă, pădure, (variantă) zabran.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar