Studiu
Studiu, substantiv neutru
Sinonime: învăţătură; lucrare, cercetare.  
 

Carton
Carton, substantiv neutru
Sinonime: ambalaj, bristol, cartă, cartelă, cartonaj, cartonaș, cartun, cofraj, creton, crochiu, desen, eboșă, fișă, mucava, prespan, preșpan, schiță, studiu, tăviță de mucava, (rar) carte de joc, (regional) pânză de bumbac, (regional) stambă, (regional) tablă.  
 
Lucrare
Lucrare, substantiv feminin
Sinonime: muncă, activitate, efort, strădanie; scriere, studiu, operă; faptă, înfăptuire, realizare.  
 
Observaţie
Observaţie, substantiv feminin
Sinonime: observare, cercetare, examinare, studiu; remarcă, constatare; obiecţie, critică, mustrare, dojană, admonestare; supraveghere, pază, control.  
 
Semantică
Semantică, substantiv feminin
Sinonime: lexematică, lexicologie, lingvistică, onomasiologie, semanticism, semasiologie, semiologie, semiotică, studiul lexicului; accepţie, conţinut, însemnare, înţeles, semnificaţie, sens, valoare.  
 
Sondaj
Sondaj, substantiv neutru
Sinonime: sondare, foraj; (figurat) cercetare, investigaţie, studiu.  
 
Tratat
Tratat, substantiv neutru
Sinonime: convenţie, pact, tranzacţie, înţelegere, învoială, acord; analiză, cercetare, studiu.

Tratat, adjectiv
Sinonime: abordat, cinstit, dezbătut, dezvoltat, discutat, executat, negociat, ospătat, parlamentat, prezentat, vindecat.  
 
Edoiologie
Edoiologie, substantiv feminin
Sinonime: (botanică) studiul organelor de reproducere.  
 
Analiza
Analiza, verb
Sinonime: a cerceta, a examina, a investiga, a studia, a urmări, (livresc) a considera, (învechit) a medita, a privi, a socoti, (figurat) a explora, (învechit și figurat) a scărmăna; a comenta, a explica, a interpreta, a tâlcui, (învechit) a întoarce, (figurat) a descifra.

Analiză, substantiv
Sinonime: analizare, cercetare, examen, examinare, investigare, investigaţie, studiere, studiu, (popular) cercare, (învechit) răspicare, (figurat) explorare; examinare; (medicină) probă; (chimie) (analiză electrochimică) electroanaliză.  
 
Anatomie
Anatomie, substantiv
Sinonime: morfologie, proporție, siluetă; (figurat) studiu, analiză minuțioasă.  
 
Ornitologie
Ornitologie, substantiv
Sinonime: studiul păsărilor.  
 
Cercare
Cercare, substantiv
Sinonime: analizare, analiză, cercetare, chin, durere, examen, examinare, experienţă, experiment, investigare, investigaţie, încercare, patimă, păs, pătimire, probare, probă, studiere, studiu, suferinţă, verificare.  
 
Cercetare
Cercetare, substantiv
Sinonime: analizare, analiză, anchetare, anchetă, căutare, cercetat, consultare, control, depistaj, depistat, examen, examinare, experimentare, experimentație, expertiză, explorare, explorație, inspectare, inspecție, instruire, interogatoriu, investigare, investigație, observare, observație, pedepsire, percheziție, percheziționare, perchiziție, privire, prospecție, prospecțiune, punere la încercare, răsplătire, recunoaștere, revizie, revizuire, scrutare, sondaj, sondare, studiere, studiu, verificare, (învechit) căutat, (învechit) căutătură, (învechit) cercetătură, (învechit) compătimire, (învechit) iscoadă, (învechit) ispită, (învechit) ispitire, (învechit) încercetare, (învechit) încercetat, (învechit) mângâiere, (învechit) răspicare, (învechit) sprafcă, (învechit) teorie, (învechit) teorisire, (învechit) vizitare, (popular) cercare, (popular) iscodire, (rusism învechit) comandirovcă, (variantă) cercătare.  
 
Citanie
Citanie, substantiv
Sinonime: citire, citit, lectură, parcurgere, studiu.  
 
Neurologie
Neurologie, substantiv
Sinonime: (medicină) neuropsihiatrie, studiul sistemului nervos, (variantă) nevrologie.  
 
Examinare
Examinare, substantiv
Sinonime: analiză, cercetare, observare, observaţie, scrutare, studiere, studiu, (popular) iscodire, (învechit) iscoadă, ispită, ispitire, ascultare, consultare.  
 
Explorare
Explorare, substantiv
Sinonime: explorație, sondaj, sondare, analizare, analiză, cercetare, examen, examinare, investigare, investigaţie, studiere, studiu.  
 
Erboriza
Erboriza, verb
Sinonime: a herboriza, a ierboriza, a culege plante (pentru studiu).  
 
Noetică
Noetică, substantiv
Sinonime: (articulat) studiul gândirii; gnoseologie; (rar) epistemologie.  
 
Prospecție
Prospecție, substantiv
Sinonime: cercetare, explorație, prospectare, sondaj, studiu, (variantă) prospecțiune.  
 
Gemelologie
Gemelologie, substantiv
Sinonime: (genetică) studiul gemenilor.  
 
Paremiografie
Paremiografie, substantiv
Sinonime: culegere de proverbe, paremiologie, studiul proverbelor.  
 
Matimă
Matimă, substantiv
Sinonime: disciplină, învățătură, lecție, materie, morală, obiect (de studiu), pildă, temă.  
 
Răspicare
Răspicare, substantiv
Sinonime: analizare, analiză, cercetare, clarificare, deslușire, dezlegare, elucidare, examen, examinare, explicare, explicație, investigare, investigație, lămurire, limpezire, precizare, rezolvare, soluție, soluționare, studiere, studiu.  
 
Sigilografie
Sigilografie, substantiv
Sinonime: sfragistică, studiul sigiliilor.  
 
Microsociologie
Microsociologie, substantiv
Sinonime: sociometrie, studiul microgrupurilor.  
 
Psihopatologie
Psihopatologie, substantiv
Sinonime: patologia psihicului, patologie, studiul tulburărilor psihice.  
 
Iscodire
Iscodire, substantiv
Sinonime: analiză, cercetare, examinare, exploatare, observare, observație, scrutare, spionare, studiere, studiu; invenție, născocire, plăsmuire, scornire.  
 
Școlărie
Școlărie, substantiv
Sinonime: învățătură, studiu, școlaritate, (învechit și regional) școlerie.  
 
Sondare
Sondare, substantiv
Sinonime: cercetare, explorare, foraj, investigare, investigaţie, sondaj, studiu, tatonare.  
 
Caracterologie
Caracterologie, substantiv
Sinonime: clasificație, etologie, psihologie, studiul caracterelor.  
 
Sitologie
Sitologie, substantiv
Sinonime: sitiologie, studiul alimentelor.  
 
Malacologie
Malacologie, substantiv
Sinonime: studiul moluștelor.  
 
Mitografie
Mitografie, substantiv
Sinonime: studiul miturilor.  
 
Diafanometrie
Diafanometrie, substantiv
Sinonime: studiul transparenței corpurilor.  
 
Penetrologie
Penetrologie, substantiv
Sinonime: studiul energiei radiante.  
 
Virologie
Virologie, substantiv
Sinonime: studiul virusurilor, virusologie.  
 
Studiere
Studiere, substantiv
Sinonime: analizare, analiză, cercetare, examen, examinare, investigare, investigație, învățare, observare, observație, scrutare, studiu, (figurat) explorare, (învechit) iscoadă, (învechit) ispită, (învechit) ispitire, (învechit) răspicare, (învechit) studiare, (popular) cercare, (popular) iscodire.  
 
Studie
Studie, substantiv (învechit)
Sinonime: studiu.  
 
Analistică
Analistică, substantiv
Sinonime: studiul analelor.  
 
Osmologie
Osmologie, substantiv
Sinonime: studiul mirosurilor sau al parfumurilor.  
 
Gastrologie
Gastrologie, substantiv
Sinonime: studiul stomacului; bucătărie, gastronomie, tratat de artă culinară.  
 
Școlărit
Școlărit, substantiv (regional)
Sinonime: învățătură, studiu.  
 
Protistologie
Protistologie, substantiv
Sinonime: studiul protistelor.  
 
Ispitire
Ispitire, substantiv
Sinonime: ademenire, analiză, cercetare, demers, examinare, experiență, gustare, intervenție, ispitit, ispititură, încercare, observare, observație, practică, rutină, scrutare, seducere, sforțare, studiere, studiu, tentație, urmărire pe furiș.  
 
Învățare
Învățare, substantiv
Sinonime: aflare, asimilare, asimilație, buchereală, cultivare, dăscălire, deprindere, familiarizare, inițiere, instruire, însușire, înțelegere, învățat, învățământ, învățătură, memorare, memorizare, nărăvire, obișnuire, studiere, studiu, (învechit) paradosie, (învechit) paradosire, (învechit) paradosit, (învechit) poruncire.  
 
Glaciologie
Glaciologie, substantiv
Sinonime: studiul ghețarilor.  
 
Leprologie
Leprologie, substantiv
Sinonime: (medicină) studiul leprei.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar