Oprire
Oprire, substantiv feminin
Sinonime: încetare, curmare, staţionare; staţie, popas, pauză; interdicţie, prohibiţie, piedică, oprelişte.  
 

Abandon (abandonuri)
Abandon (abandonuri), substantiv neutru
Sinonime: abdicare, apostazie, capitulare, concesionare, oprire, părăsire, rejectare, lepădare, renunţare, resemnare.  
 
Baraj
Baraj, substantiv neutru
Sinonime: stăvilar, zăgaz; barieră, stop; (figurat) piedică, obstacol, oprelişte; oprire, blocaj, închidere, dig, baricadă; ecluză.  
 
Escală
Escală, substantiv feminin
Sinonime: oprire, popas, staţie, haltă.  
 
Haltă
Haltă, substantiv feminin
Sinonime: staţie, oprire, popas.  
 
Neîntrerupt
Neîntrerupt, adjectiv
Sinonime: continuu, etern, fără întrerupere, fără oprire, necontenit, necurmat, nefragmentat, neîncetat, nesfârșit, non-stop, permanent, perpetuu, statornic, susținut, veșnic, (învechit și regional) mereu, (învechit) neîncontenit, (învechit) neprecurmat, (învechit) nepregetat, (învechit) nepregetător, (învechit) nesăvârșit, (învechit) pururelnic, (regional) necunten.

Neîntrerupt, adverb
Sinonime: continuu, fără întrerupere, fără oprire, încontinuu, întruna, mereu, necontenit, necurmat, neîncetat, neobosit, neostenit, non-stop, permanent, pururi, veșnic, (învechit și regional) nepristan, (învechit) neapărat, (învechit) nelipsit, (regional) hojma, (regional) necunten.  
 
Nemişcare
Nemişcare, substantiv feminin
Sinonime: apatie, fixare, fixitate, imobilitate, imobilizare, imuabilitate, inactivitate, inacțiune, inerție, încremenire, înlemnire, înmărmurire, înțepenire, letargie, neactivitate, neclintire, nemobilitate, oprire pe loc, pasivitate, prindere, rămânere pe loc, stabilitate, stagnare, (figurat) împietrire, (figurat) petrificare.  
 
Popas
Popas, substantiv neutru
Sinonime: oprire, adăstare, şedere; odihnă, repaus, pauză.  
 
Posadă
Posadă, substantiv feminin
Sinonime: (învechit) curătură; popas, oprire; trecătoare, defileu, pas; moară.  
 
Prohibiţie
Prohibiţie, substantiv feminin
Sinonime: interzicere, oprire, interdicţie, restricţie.  
 
Proscripţie
Proscripţie, substantiv feminin
Sinonime: izgonire, surghiun, exil, expulzare, ostracizare; interzicere, restricţie, interdicţie, oprire.  
 
Represiune
Represiune, substantiv feminin
Sinonime: înăbuşire, reprimare, înfrânare, curmare, oprire.  
 
Retenţie
Retenţie, substantiv feminin
Sinonime: blocare, reţinere, oprire.  
 
Stație
Stație, substantiv feminin
Sinonime: gară, haltă; (învechit) popas, oprire, staţionare.  
 
Suspensie
Suspensie, substantiv feminin
Sinonime: întrerupere, oprire.  
 
Veto
Veto, substantiv neutru
Sinonime: împotrivire, refuz, opoziţie, oprire.  
 
Contracarare
Contracarare, substantiv
Sinonime: anihilare, dejucare, împiedicare, oprire, opunere, rezistență.  
 
Curmare
Curmare, substantiv
Sinonime: încetare, contenire, întrerupere, oprire, (figurat) stăvilire.  
 
Frânare
Frânare, substantiv
Sinonime: frânat, frânaj, oprire; inhibiție.  
 
Staţionare
Staţionare, substantiv
Sinonime: oprire, staţionat, ședere.  
 
Staţionat
Staţionat, substantiv
Sinonime: oprire, staţionare.  
 
Apnee
Apnee, substantiv
Sinonime: (articulat) oprirea respiraţiei.  
 
Sejur
Sejur, substantiv
Sinonime: concediu, escală, oprire, stagiu, ședere, vacanță, vilegiatură.  
 
Imobilizare
Imobilizare, substantiv
Sinonime: blocare, fixare, oprire, paralizare.  
 
Terminus
Terminus, substantiv
Sinonime: aeroport, capăt, extremitate, gară, haltă, oprire, punct final, stație (ultimă).  
 
Oturac
Oturac, substantiv
Sinonime: (învechit) bivuac, haltă, oprire, popas; invalid de război, veteran.  
 
Opreală
Opreală, substantiv
Sinonime: (învechit și popular) arest, arestare, contenire, detențiune, dificultate, frână, greutate, impas, impediment, inconvenient, interdicție, interzicere, încetare, închisoare, întrerupere, neajuns, nevoie, obstacol, opreliște, oprire, piedică, prohibire, prohibiție, proptea, stavilă, (variantă) oprea.  
 
Conteneală
Conteneală, substantiv
Sinonime: (popular) contenire, încetinire, oprire.  
 
Poprire
Poprire, substantiv
Sinonime: interzicere, împiedicare, oprire, reținere, sechestru; dificultate, greutate, impas, impediment, inconvenient, neajuns, nevoie, obstacol, opreliște, piedică, popas, stavilă, ședere.  
 
Rezervare
Rezervare, substantiv
Sinonime: oprire, păstrare, reţinere; circumspecție, discreție, rezervă.  
 
Dezabonare
Dezabonare, substantiv
Sinonime: anulare, desființare, încetare, oprire, reziliere, suprimare.  
 
Păstrare
Păstrare, substantiv
Sinonime: conservare, menținere, nedivulgare, oprire, păzire, perpetuare, reținere, ținere.  
 
Poposire
Poposire, substantiv
Sinonime: oprire, popas, zăbovire, (germanism învechit) rast, (popular) sălășluire.  
 
Popreală
Popreală, substantiv (învechit şi popular)
Sinonime: arest (preventiv), arestare, deținere, interdicție, interzicere, împiedicare, închidere, închisoare, întemnițare, obstacol, ocnă, opreliște, oprire, penitenciar, piedică, prevenție, pușcărie, reținere, temniță.  
 
Stază
Stază, substantiv
Sinonime: încetinire, întrerupere, oprire, retenție, stagnare, stagnație.  
 
Stagnare
Stagnare, substantiv
Sinonime: anchiloză, criză, imobilism, imobilitate, inactivitate, inacțiune, inerție, încetinire, langoare, lâncezeală, lâncezire, letargie, lipsă de activitate, marasm, oprire, paralizie, rămânere pe loc, recesiune, somnolență, stagnație, stază, torpoare, trenare, (învechit) stagnațiune.  
 
Consigniu
Consigniu, substantiv (învechit)
Sinonime: consemn, oprire de a ieși din cazarmă; (în gară) biroul de obiecte pierdute.  
 
Frânat
Frânat, adjectiv
Sinonime: amortizat, împiedicat, încetinit, oprit, (figurat) temperat.

Frânat, substantiv
Sinonime: frânare, încetinire, întârziere, oprire, potolire, temperare.  
 
Paretisis
Paretisis, substantiv (învechit)
Sinonime: demisie, încetare, oprire, suspendare.  
 
Stopare
Stopare, substantiv
Sinonime: oprire, stopaj, stopat.  
 
Șezământ
Șezământ, substantiv (învechit)
Sinonime: adăpost, așezare, casă, cămin, domiciliu, locuință, oprire, popas, reședință, sălaș, sediment, sediu, ședere.  
 
Şedere
Şedere, substantiv
Sinonime: adăpost, adunare, așezare, casă, cămin, demnitate, domiciliu, inactivitate, inacțiune, inerție, întrunire, lenevie, lipsă de activitate, locuință, locuire, neactivitate, oprire, pasivitate, poziție, rang, reședință, reuniune, sălaș, sediu, stat, ședință, treaptă, (învechit) catismă.  
 
Încetare
Încetare, substantiv
Sinonime: contenire, curmare, dispariție, întrerupere, oprire, potolire, sfârșit, sistare, stingere, suspendare, terminare, trecere, (învechit și popular) opreală, (învechit și regional) spargere, (învechit) precurmare, (popular) spart.  
 
Iasac
Iasac, substantiv (învechit)
Sinonime: interdicție, interzicere, oprire, prohibire, prohibiție.

Iasâc, substantiv (învechit)
Sinonime: dos, revers, rișcă, (variantă) iazâc, (variantă) izic.  
 
Cuntinământ
Cuntinământ, substantiv (învechit)
Sinonime: contenire, încetare, întrerupere, oprire, (învechit) cuntinire, (învechit) cuntinit.  
 
Prohibire
Prohibire, substantiv
Sinonime: interdicție, interzicere, oprire, prohibiție, (livresc) excluziune, (popular) opreală, (popular) opreliște, (turcism învechit) iasac.  
 
Prohibițiune
Prohibițiune, substantiv (învechit)
Sinonime: interzicere, oprire, prohibiție.  
 
Ostoire
Ostoire, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: alinare, calmare, domolire, încetare, liniștire, oprire, potolire, (regional) coacere, (regional) deshidratare.  
 
Precurmare
Precurmare, substantiv (învechit)
Sinonime: curmare, încetare, întrerupere, oprire, potolire.  
 
Nepromovare
Nepromovare, substantiv
Sinonime: eșec, oprire, rămânere pe loc.  
 
Legare
Legare, substantiv
Sinonime: acostare, agasare, ancorare, arăcire, armonizare, atașare, bandajare, broșare, capturare, cartonare, cercuială, cercuire, cercuit, conectare, corelare, cuplare, enervare, ferecare, fixare, imobilizare, interrelaționare, îmbrobodire, încastrare, închegare, înfrățire, îngroșare, înhămare, înjugare, înnădire, înnodare, înțepenire, învârtoșare, legat, obligare, pansare, pansat, persecutare, plictisire, priponire, racordare, raportare, relație de prietenie, sâcâire, schingiuire, solidificare, strângere, strâns, supărare, suturare, torturare, țintuire, unire, zădărâre, (figurat) împiedicare, (figurat; învechit) întemnițare, (figurat; învechit) robie, (învechit) alegare, (învechit) anulare, (învechit) fermecare, (învechit) încleiere, (învechit) oprire, (învechit) priponeală, (legare de glie) înrobire, (popular) chezășire, (popular) interdicție, (popular) întărire, (popular) oblojire, (popular) oblojit, (rar) cartonaj, (rar) înnodătură, (regional) compactare.  
 
Interzicere
Interzicere, substantiv
Sinonime: interdicție, interzis, împiedicare, prohibire, prohibiție, proscriere, suprimare, suspendare, (învechit și regional) popreală, (învechit) oprire, (livresc) excluziune, (popular) opreală, (popular) opreliște, (turcism învechit) iasac.  
 
Zăbovire
Zăbovire, substantiv
Sinonime: întârziere, oprire, poposire, zăbavă, (familiar) încurcare, (învechit) pesteală, (învechit) pestire, (popular) pregetare, (regional) pregetătură.  
 
Stăvilire
Stăvilire, substantiv
Sinonime: barare, curmare, împiedicare, îndiguire, înfrânare, întrerupere, oprire, zăgăzuire.  
 
Întrerupere
Întrerupere, substantiv
Sinonime: antract, contenire, curmare, discontinuitate, hiat, intermitență, interstițiu, încetare, oprire, pauză, sistare, suspendare, suspensie, tăcere, (figurat) stăvilire, (învechit și popular) opreală, (învechit și regional) întrerumpere; (întrerupere de sarcină) avort.  
 
Autohaltă
Autohaltă, substantiv
Sinonime: haltă, oprire, stație (de autobuz).  
 
Rămânere
Rămânere, substantiv
Sinonime: oprire, oprit, rămas, stagnare, stat, staționare, ședere, zăbovire.  
 
Zăgăzare
Zăgăzare, substantiv (învechit)
Sinonime: zăgăzuire, (figurat) oprire.  
 
Zăgăzuire
Zăgăzuire, substantiv
Sinonime: barare, îndiguire, stăvilire, (figurat) oprire, (învechit) zăgăzare, (regional) hătire, (regional) hătit.  
 
Stasis
Stasis, substantiv (grecism învechit)
Sinonime: oprire, stază.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar