Strai
Strai, substantiv neutru
Sinonime: haină, îmbrăcăminte, veşmânt.  
 
Străiac
Străiac, substantiv (regional)
Sinonime: saltea.  
 
Ştraif
Ştraif, substantiv neutru
Sinonime: dungă, linie, fâşie, bandă.  
 
Străin
Străin, substantiv
Sinonime: apatrid, emigrant, heimatlos, imigrant, pribeag, refugiat, rezident, turist, venetic, (în Grecia antică) metec, (învechit) curbet, (învechit) nemernic, (învechit) varvar, (învechit) venit, (învechit) venitură, (popular) strein, (prin Banat) avenitură, (slavonism învechit) proidit.  
 
Străin (străină)
Străin (străină), adjectiv
Sinonime: alogen, alohton, apatrid, bizar, ciudat, curios, depărtat, emigrant, excentric, exotic, exterior, extern, extravagant, extrinsec, fantasmagoric, fantezist, heterogen, indiferent, inexplicabil, inexplorat, insolit, izolat, înstrăinat, năstrușnic, necunoscut, nenațional, neobișnuit, neromânesc, original, paradoxal, pribeag, pripășit, refugiat, rezident, singular, stingher, straniu, venetic, (figurat) dezrădăcinat, (învechit) nemernic, (învechit) varvar, (învechit) venit, (popular) strein, (slavonism învechit) proidit.  
 
Străina
Străina, verb (învechit și regional)
Sinonime: a (se) înstrăina.  
 
Străinar
Străinar, substantiv
Sinonime: (argou) străin.  
 
Străinare
Străinare, substantiv
Sinonime: înstrăinare, înstrăinat, înstreinare.  
 
Străinaș
Străinaș, adjectiv și substantiv
Sinonime: străin, (popular) străinel, (popular) streinel, (variantă) strinaș.  
 
Străinat
Străinat, adjectiv (regional)
Sinonime: înstrăinat, înstreinat.  
 
Străinătate
Străinătate, substantiv
Sinonime: exil, exilare, pribegie, surghiun, surghiunire, (învechit) streinătate, (învechit) strinitate.  
 
Străinatic
Străinatic, adjectiv (învechit)
Sinonime: străin, venetic, (variantă) străinatec, (variantă) streinatic.  
 
Străinel
Străinel, adjectiv (popular)
Sinonime: străin, (variantă) streinel.  
 
Strainic
Strainic, substantiv (învechit)
Sinonime: călător, drumeț, pelerin, străin, venetic.  
 
Străinime
Străinime, substantiv
Sinonime: lume străină, străinătate.  
 
Străinior
Străinior, adjectiv
Sinonime: străin, străinel; (variante) străior, streinior, streior, striior.  
 
Străinism
Străinism, substantiv
Sinonime: (lingvistică) barbarism, cuvânt de jargon.  
 
Straiță
Straiță, substantiv feminin
Sinonime: (regional) traistă.

Străiţă, substantiv
Sinonime: hăinișoară, hăiniță, hăinuță.  
 

Devize
Devize, substantiv feminin la plural
Sinonime: monede străine, cecuri, cambii, hârtii de valoare.  
 
Dungă
Dungă, substantiv feminin
Sinonime: cută, încreţitură, muchie; latură, margine, coastă; fâşie, dâră, striație, linie, vargă, (popular) vârstă, (regional) şar, (prin Banat şi Transilvania) şargă, (Moldova şi Bucovina) vârcă, (Transilvania şi Banat) ştraif, nervură, striaţie, vână, rază, rid.

Dunga, verb
Sinonime: a tărca, a vărga, (popular) a învârsta, (regional) a vârsta.  
 
Exil
Exil, substantiv neutru
Sinonime: surghiun, surghiunire, exilare, pribegie, (astăzi rar) proscriere, proscripţie, (învechit) străinătate, surghiunie, surgunlâc, urgie, zatocenie.  
 
Exterior (exterioară)
Exterior (exterioară), adjectiv
Sinonime: extern, străin, vizibil.  
 
Extern (externă)
Extern (externă), adjectiv
Sinonime: exterior, din afară, străin.  
 
Haină
Haină, substantiv feminin
Sinonime: costum, îmbrăcăminte, palton, sacou, ţoală, veşmânt, (depreciativ) hanţă, (la plural) straie, (popular şi familiar) buleandră, (regional) rufă, (Transilvania şi Maramureș) halub.  
 
Inexplicabil (inexplicabilă)
Inexplicabil (inexplicabilă), adjectiv
Sinonime: abracadabrant, anormal, bizar, ciudat, curios, de neexplicat, enigmatic, excentric, extravagant, fantasmagoric, fantezist, ieșit din comun, incomprehensibil, ininteligibil, insolit, irațional, misterios, năstrușnic, neexplicabil, neînțeles, neobișnuit, original, paradoxal, singular, straniu, (familiar și figurat) fâstichiu, (familiar și figurat) întors, (familiar și figurat) sucit, (familiar și figurat) trăsnit, (familiar) sanchiu, (figurat) impenetrabil, (grecism învechit) paraxin, (învechit) ciudos, (Moldova) deșănțat, (popular) pidosnic, (popular) pocit, (popular) poznaș, (rar) străin, (Transilvania, Banat și Oltenia) șod.  
 
Îmbrăcăminte
Îmbrăcăminte, substantiv feminin
Sinonime: veșminte, haine, straie; port, costum.  
 
Înstrăina
Înstrăina, verb
Sinonime: a aliena, a emigra, a expatria, a fura, a lua pe ascuns și pe nedrept, a pierde afecțiunea, a pleca, a pribegi, a se depărta, a se dezrădăcina, a se exila, a se îndepărta (sufletește), a străina, a sustrage, a transmite (prin vânzare) un drept, a-şi însuşi, a-și părăsi familia, a-și părăsi locul de naștere, a-și părăsi locul de reședință, (variantă) a (se) înstreina.  
 
Plagia
Plagia, verb
Sinonime: a copia, a fura, a lua, a prelua un text străin.  
 
Pribegi
Pribegi, verb
Sinonime: a emigra, a fi pribeag, a fugi, a hoinări, a peregrina, a rătăci, a se duce prin străini, a se exila, a se expatria, a se refugia, a trăi în pribegie, a umbla de colo până acolo, a vagabonda, (învechit) a băjenări, (învechit) a băjeni, (învechit) a prebegi, (învechit) a pribăgi, (învechit) a pribeji, (învechit) a pripăgi, (învechit) a pripăji, (învechit) a se înstrăina, (prin Moldova) a bădădăi, (regional) a horhăi.  
 
Pribegie
Pribegie, substantiv feminin
Sinonime: emigrare, emigraţie, exil, exilare, expatriere, fugă, hoinăreală, pribegire, proscriere, proscripție, rătăcire, refugiu, surghiun, surghiunire, vagabondaj, vagabondare, (învechit) băjenărie, (învechit) băjenărit, (învechit) băjenie, (învechit) băjenire, (învechit) băjenit, (învechit) haiducie, (învechit) înstrăinare, (învechit) străinătate, (învechit) surghiunie, (învechit) surgunlâc, (învechit) urgie, (învechit) zatocenie, (regional) pribăgie.  
 
Singular (singulară)
Singular (singulară), adjectiv
Sinonime: abracadabrant, anumit, aparte, bizar, ciudat, curios, deosebit, diferit, distinct, excelent, excentric, excepțional, extraordinar, extravagant, fantasmagoric, fantezist, individual, inexplicabil, insolit, izolat, năstrușnic, neobișnuit, original, paradoxal, rar, singularizat, special, straniu, unic, (familiar) sanchiu, (figurat și familiar) fistichiu, (figurat și familiar) întors, (figurat și familiar) sucit, (figurat și familiar) trăsnit, (grecism învechit) paraxin, (învechit) ciudos, (învechit) singulariu, (învechit) singuratic, (învechit) singurit, (învechit; despre lupte) corp la corp, (Moldova) deșănțat, (popular) pidosnic, (popular) pocit, (popular) poznaș, (rar) străin, (Transilvania, Banat și Oltenia) șod.  
 
Stingher (stingheră)
Stingher (stingheră), adjectiv
Sinonime: izolat, răzleţ, singur, singuratic, dezorientat, străin; desperecheat.  
 
Surghiuni
Surghiuni, verb
Sinonime: a alunga, a depărta, a deporta, a exila, a goni, a izgoni, a îndepărta, a ostraciza, a proscrie, a sili trăiască printre străini, a trimite în surghiun, (învechit) a urgisi, (livresc) a relega.  
 
Traistă
Traistă, substantiv feminin
Sinonime: sac, straiţă, tăgârță.  
 
Venetic
Venetic, substantiv masculin
Sinonime: străin, intrus.  
 
Barbarism
Barbarism, substantiv
Sinonime: (rar) străinism.  
 
Călător
Călător, substantiv
Sinonime: aventurier, drumeț, estivant, excursionist, globe-trotter, pasager, pelerin, sezonist, trecător, turist, vagabond, vizitator, voiajor, (învechit) peregrinoman, (învechit) promenor, (învechit) strainic, (regional) drumaș, (regional) drumătoriu, (Transilvania) drumar.  
 
Avaniţă
Avaniţă, substantiv (Banat)
Sinonime: pierde-vară, om fără căpătâi; străin de Banat.  
 
Import
Import, substantiv
Sinonime: (economie) totalitatea mărfurilor importate de o țară; (expresie) (de import) împrumutat, care este importat, (figurat) străin de realitățile locale.  
 
Importat
Importat, adjectiv
Sinonime: adus din străinătate, introdus, transportat, expediat; preluat, împrumutat.  
 
Exportat
Exportat, adjectiv
Sinonime: trimis în străinătate, vândut, expediat, transportat, trimis.  
 
Curbet
Curbet, substantiv
Sinonime: străin, venetic.  
 
Cuvertură
Cuvertură, substantiv
Sinonime: cergă, glazură, învelitoare, patchwork, pătură, pilotă, plapumă, velință, (învechit) învălitoare, (popular) plocat, (popular) țol, (prin Moldova și Bucovina) prostire, (regional) lăicer, (regional) ogheal, (regional) poneavă, (regional) procov, (regional) procoviță, (regional) strai, (regional) țoală, (Transilvania) verincă, (variantă) covertură.  
 
Dezrădăcinat
Dezrădăcinat, adjectiv
Sinonime: înstrăinat, străin.  
 
Falţ
Falţ, substantiv
Sinonime: (tipografie) ongleu, ștraif de legătorie.

Falt, substantiv
Sinonime: cută, încrețitură.  
 
Prodit
Prodit, adjectiv
Sinonime: înstrăinat, străin, pribeag; nevoiaș.  
 
Bitang
Bitang, substantiv
Sinonime: străin; vagabond, ştrengar; bastard, copil nelegitim.  
 
Alohton
Alohton, adjectiv
Sinonime: străin, imigrat.  
 
Halub
Halub, substantiv
Sinonime: haină, îmbrăcăminte, strai, veşmânt.  
 
Naturaliza
Naturaliza, verb
Sinonime: a aclimatiza, a adopta, a introduce, (învechit) a (se) indigena, a (se) împământeni, a (se) naţionaliza; a acorda unui străin cetățenia.  
 
Varvar
Varvar, adjectiv
Sinonime: barbar, primitiv, sălbatic, străin.  
 
Hăinişoară
Hăinişoară, substantiv
Sinonime: haină, hainiță, hăinuță, (Moldova și Bucovina) străiță.  
 
Pripăşit
Pripăşit, adjectiv
Sinonime: aciuat, oploşit, străin.  
 
Străvesti
Străvesti, verb
Sinonime: a (se) deghiza, a (se) îmbrăca cu haine străine, a (se) travesti; (figurat) a interpreta greșit, a interpreta rău, a denatura.  
 
Outsider
Outsider, substantiv
Sinonime: declasat, străin; (sport) concurent, echipă, pretendent, sportiv.  
 
Novicism
Novicism, substantiv
Sinonime: cuvânt nou, împrumut lexical recent, neologism, străinism.  
 
Xenofilie
Xenofilie, substantiv
Sinonime: anglomanie, cosmopolitism, deschidere de spirit, dragoste față de tot ce este străin, snobism, xenomanie.  
 
Liude
Liude, substantiv
Sinonime: (învechit) codaș, individ, pedestru, persoană; birnic, contribuabil, scutelnic, străin scutit de dări, subiect impozabil; (variante) liudă, ludă, lude.  
 
Neautohton
Neautohton, adjectiv
Sinonime: străin, venetic.  
 
Învelitoare
Învelitoare, substantiv
Sinonime: acoperământ, acoperiș, acoperitoare, cergă, copertă, cuvertură, față, îmbrăcăminte, înveliș, ogheal, pătură, poneavă, procov, procoviță, scoarță, strai, țoală, țol, velință, (învechit și popular) coperiș, (învechit) învelitură, (învechit și regional) pocriș, (învechit și regional) tartaj, (popular) plocat, (prin Banat) astrucământ, (prin Moldova și Bucovina) prostire, (prin Oltenia) astrucuș, (regional) haizaș, (regional) lăicer, (regional) tablă, (Transilvania) verincă, (variantă) învălitoare.  
 
Etranjer
Etranjer, adjectiv (franțuzism)
Sinonime: alogen, exterior, extrinsec, importat, străin.  
 
Surghiunire
Surghiunire, substantiv (învechit)
Sinonime: alungare, deportare, exil, exilare, gonire, izgonire, ostracizare, pribegie, proscriere, proscripție, relegare, relegație, surghiun, (învechit) străinătate, (învechit) surghiunie, (învechit) surgunlâc, (învechit) urgie, (învechit) zatocenie.  
 
Înstrăinat
Înstrăinat, adjectiv
Sinonime: alienat, depărtat, exilat, expatriat, izolat, îndepărtat, neospitalier, neprietenos, neprimitor, plecat de acasă, străin, (figurat) dezrădăcinat, (variantă) înstreinat.

Înstrăinat, substantiv
Sinonime: înstrăinare, (variantă) înstreinat.  
 
Prișleț
Prișleț, substantiv (învechit)
Sinonime: pribeag, proidit, străin, vagabond, venetic.  
 
Avenitură
Avenitură, substantiv (regional)
Sinonime: străin, venetic, (variantă) avânătură.  
 
Venitură
Venitură, substantiv (învechit)
Sinonime: străin, venetic, (prin Banat) avenitură; viitură.  
 
Stranic
Stranic, adjectiv și substantiv (învechit)
Sinonime: hoinar, pelerin, pribeag, rătăcitor, străin, vagabond, venetic.

Stranic, substantiv (învechit)
Sinonime: oaspete, (învechit) oaspe.  
 
Dandăroaie
Dandăroaie, substantiv (regional)
Sinonime: nemțoaică, străină, (variantă) dăndăroaie.  
 
 Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar