Port (porturi)
Port (porturi), substantiv neutru
Sinonime: costum, veşmânt, haine; atitudine, conduită, purtare; (port aerian) aeroport, chei, debarcader, doc, îmbarcader; adăpost, refugiu.  
 
Portabil (portabilă)
Portabil (portabilă), adjectiv
Sinonime: deplasabil, mobil, portativ, purtabil, transportabil, (învechit) purtăreț.  
 
Portabilitate
Portabilitate, substantiv
Sinonime: (telefonie) conservație.  
 
Portant (portantă)
Portant (portantă), adjectiv
Sinonime: ajutător, antrenant; de salvare, de sprijin, de susținere; sprijinitor, susținător.  
 
Portanță
Portanță, substantiv
Sinonime: (fizică) forţă portantă, sustentație.  
 
Portar
Portar, substantiv masculin
Sinonime: paznic, uşier.  
 
Portăreasă
Portăreasă, substantiv
Sinonime: soție de portar, (învechit) portăriţă.  
 
Portăriţă
Portăriţă, substantiv (învechit)
Sinonime: portăreasă.  
 
Portativ
Portativ, adjectiv
Sinonime: comod, demontabil, lejer, maniabil, mic, mobil, portabil, practic, transportabil, ușor.  
 
Portavoce
Portavoce, substantiv
Sinonime: megafon.  
 
Portbagaj
Portbagaj, substantiv
Sinonime: fileu, (portbagaj de acoperiş) galerie.  
 
Portcart
Portcart, substantiv
Sinonime: portbilet, porthartă, portmoneu, portofel.  
 
Portdrapel
Portdrapel, substantiv masculin
Sinonime: (figurat) conducător, şef, stegar.  
 
Porte-bonheur
Porte-bonheur, substantiv
Sinonime: amuletă, fetiş, mascotă, talisman.  
 
Porțelan (porțelanuri)
Porțelan (porțelanuri), substantiv neutru
Sinonime: bibelou; ceramică.  
 
Portelicopter
Portelicopter, substantiv
Sinonime: portavion cu destinație multiplă.  
 
Portepeu
Portepeu, substantiv (învechit)
Sinonime: portsabie.  
 
Porter
Porter, substantiv
Sinonime: cărător, coolie, descărcător, docher, hamal, sherpa, șerpaș; (învechit) bere neagră.  
 
Portfilieră
Portfilieră, substantiv
Sinonime: (tehnică) clupă.  
 
Porthartă
Porthartă, substantiv
Sinonime: portcart, (variantă) porthart.  
 
Porțiaș
Porțiaș, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: iobag, om sărac.  
 
Portic
Portic, substantiv
Sinonime: arc, arcadă, colonadă, galerie, nartex, peristil, poartă.  
 
Porţie
Porţie, substantiv feminin
Sinonime: raţie, măsură, cantitate.  
 
Portier
Portier, substantiv
Sinonime: portar.  
 
Portieră
Portieră, substantiv
Sinonime: acces, intrare, ușă; draperie, tapiserie.  
 
Portiţă
Portiţă, substantiv feminin
Sinonime: uşiţă; (figurat) posibilitate, şansă, ieşire.  
 
Porţiune
Porţiune, substantiv feminin
Sinonime: parte, bucată, fragment.  
 
Portjartier
Portjartier, substantiv
Sinonime: centură, cingătoare, (variantă) portjartieră.  
 
Portlandian
Portlandian, substantiv și adjectiv
Sinonime: (geologie) tithonic.  
 
Portmagnet
Portmagnet, substantiv
Sinonime: suport de magnet.  
 
Portmantou
Portmantou, substantiv
Sinonime: umeraş, (rar) umăr, umerar.  
 
Portmonetă
Portmonetă, substantiv
Sinonime: portmoneu, portofel.  
 
Portmoneu
Portmoneu, substantiv neutru
Sinonime: pungă, portofel.  
 
Portocaliu
Portocaliu, adjectiv
Sinonime: galben-roșiatic, oranj, (învechit și regional) naramgiu, (învechit și regional) naramzat, (învechit și regional) naramziu, (învechit și regional) narangiu, (învechit și regional) păratic, (învechit) peratic, (învechit) turungiu, (popular) morcoviu, (variantă) (regional) potricaliu, (variantă) (regional) potrocaliu.  
 
Portochelari
Portochelari, substantiv
Sinonime: etui, toc.  
 
Portofoliu
Portofoliu, substantiv neutru
Sinonime: minister, departament.  
 
Portoghez
Portoghez, adjectiv și substantiv (învechit)
Sinonime: portughez.  
 
Portret
Portret, substantiv neutru
Sinonime: imagine, pictură, desen; (figurat) descriere, prezentare, caracterizare, înfăţişare.  
 
Portreta
Portreta, verb (învechit)
Sinonime: a face portrete, a portretiza, (rar) a picta animale.  
 
Portretare
Portretare, substantiv (învechit)
Sinonime: portretizare.  
 
Portretist
Portretist, substantiv
Sinonime: desenator, pictor, (învechit) portretar.  
 
Portretiza
Portretiza, substantiv
Sinonime: a realiza un portret, (învechit) a portreta.  
 
Portretizare
Portretizare, substantiv
Sinonime: zugrăvire, (învechit) portretare.  
 
Portsabie
Portsabie, substantiv
Sinonime: centiron, centuron, cintron, portepeu.  
 
Portsatelit
Portsatelit, substantiv
Sinonime: (tehnică) antrenor.  
 
Portsculă
Portsculă, substantiv
Sinonime: (tehnică) portunealtă.  
 
Portstindard
Portstindard, substantiv
Sinonime: portdrapel, stegar.  
 
Porttabac
Porttabac, substantiv
Sinonime: portţigaret, tabacheră, (variantă) portabac.  
 
Portţigar
Portţigar, substantiv
Sinonime: portţigaret, tabacheră.  
 
Portţigaret
Portţigaret, substantiv neutru
Sinonime: muștiuc, porttabac, portțigar, tabacheră, țigaret, țigaretă, (argou) magazie, (Banat și Transilvania) sipcă, (Banat, Transilvania și Bucovina) picsă, (învechit) tabacherniță, (prin Transilvania) tarță.  
 
Alură
Alură, substantiv feminin
Sinonime: înfăţişare, faţă, aspect, chip, portret, aer, aparență, atitudine, conduită.  
 
Bucată
Bucată, substantiv feminin
Sinonime: fragment, parte, crâmpei, porţiune, bucătură, frântură, secţiune, tranşă, (Moldova) brac; lucrare (literară), compoziţie (muzicală).  
 
Calup
Calup, substantiv neutru
Sinonime: calapod, tipar, formă, model, șablon; bucată, porţie, fragment.  
 
Caricatură
Caricatură, substantiv feminin
Sinonime: imagine deformată, schiță, portret satiric.

Caricatura, verb
Sinonime: a caricaturiza.  
 
Căpitănie
Căpitănie, substantiv feminin
Sinonime: administraţie portuară; (învechit) detaşament.  
 
Chichiță
Chichiță, substantiv feminin
Sinonime: alibi, cârciob, clenci, cutioară, cutiuță, ladă, lădișoară, lădiță, pretext, prilej, raclă, sertar, sertărel, stratagemă, subterfugiu, șiretenie, şiretlic, şmecherie, tertip, truc, viclenie, vicleşug, (figurat) nod în papură, (figurat) portiţă de scăpare, (figurat; la plural) subtilități, (figurat; la plural) taină, (Moldova) chelnă.  
 
Coajă
Coajă, substantiv
Sinonime: scoarţă, pieliţă, crustă, zest, tegument, găoace, pojghiţă, (popular) zgaibă, zgancă; portmoneu, portofel.  
 
Comportare
Comportare, substantiv feminin
Sinonime: comportament, conduită, purtare, (rar) purtat, (popular) port, purtătură, (prin Oltenia) săbaş, (Oltenia) umblet, (învechit) petrecere, politie; apucătură, deprindere, (plural) maniere, (plural) moravuri, (plural) năravuri, (plural) obiceiuri, (popular) modă, (Transilvania) pont, (învechit) duh, (turcism învechit) talâm; atitudine, fel de a fi, ţinută, (învechit) tarz.  
 
Costum
Costum, substantiv neutru
Sinonime: complet, compleu, îmbrăcăminte, port, rând de haine, taior, travesti, ţinută, uniformă, (învechit) costium, (la plural) haine; (locuțiune) (costum de scânduri) coșciug.  
 
Dărab
Dărab, substantiv neutru (regional)
Sinonime: bucată, parte, fragment, crâmpei, fracţiune, frântură, porţiune, secţiune, tranşă.  
 
Debarcader
Debarcader, substantiv neutru
Sinonime: apuntament, chei, estacadă, gară maritimă, mal, ponton, port, punte, (învechit) arsana, (învechit) scală, (învechit) schelă, (rar) ambarcader.  
 
Doza
Doza, verb
Sinonime: a potrivi, a echilibra, a armoniza, a proporţiona, a grada, a nuanţa.

Doză, substantiv
Sinonime: porţie, cantitate, (învechit) tuţie; cutie, tub; picup, pick-up; (fotografie) tanc.  
 
Dragoste
Dragoste, substantiv feminin
Sinonime: iubire, afecţiune, amor, (popular) drag; iubit; (botanică) (regional) masa-raiului, limba-cucului, portulacă.  
 
Executor
Executor, substantiv masculin
Sinonime: agent, realizator, portărel, executant, (popular) împlinitor, înfăptuitor, (învechit) zapciu, călău, linșor.  
 
Figura
Figura, verb
Sinonime: a fi prezent, a nu lipsi, a apare, a se găsi, a se afla, a exista; a juca (teatru), a deţine un rol; a(-și) închipui, a(-și) imagina, a(-și) înfăţişa, a(-și) reprezenta, a vedea.

Figură, substantiv feminin
Sinonime: chip, faţă, obraz, mutră, persoană, om, ins, individ, tip, efigie, fizionomie, mină, portret, profil, siluetă; aparență, aspect, clișeu, conformație, formă, ilustrație, desen, schiţă, imagine, simbol, piesă, poziţie, reprezentare, schemă, tablou, vinietă; (figură de stil) trop, (învechit) shimă, alegorie, hipotipoză, litotă, metaforă.  
 
Forţa
Forţa, verb
Sinonime: (popular) a osândi, a condamna, a constrânge, a face un efort, a încerca, a năzui, a nevoi, a obliga, a opinti, a presa, a se sforţa, a (se) sili, a (se) strădui, a supune, a-şi da osteneala, a-şi da silinţa.

Forţă, substantiv feminin
Sinonime: (Banat) sălăbărie, (învechit) nevoie; (la plural) armată, unităţi militare; (livresc) servitute, capacitate, constrângere, energie, intensitate, potrivnicie, presiune, putere, putinţă, silă, silință, silnicie, silnicire, somitate, strângere, strânsoare, tărie, vigoare, violenţă, volum; (forţă portantă) portanţă; (forţă de muncă) mână de lucru.  
 
Fracţiune
Fracţiune, substantiv feminin
Sinonime: (învechit) ruptură, bucată, diviziune, fragment, frântură, grup, parte, porțiune; fracție.  
 
Fragment
Fragment, substantiv neutru
Sinonime: (regional) crâmpot, bucată, corpuscul, crâmpei, diviziune, episod, fracţiune, frântură, parte, porţiune; alineat, extras, pasaj, text.  
 
Frântură
Frântură, substantiv feminin
Sinonime: bucată, crâmpei, fărâmă, fracțiune, fragment, frângere, parte, porţiune; blenoragie, fractură, gaură, gonoree, ruptură, spărtură.  
 
Galerie
Galerie, substantiv feminin
Sinonime: asistenţă, balcon, canal, colecţie, coridor, culoar, gang, loggia, muzeu, pasaj, pinacotecă, portic, public, (la plural) spectatori, (la plural) suporteri, subteran, tunel, (glumeţ) cucurigu, (învechit) tindă, (prin Transilvania) ştrec, (Transilvania şi Banat) ştioalnă, verandă.  
 
Gardian
Gardian, substantiv masculin
Sinonime: cerber, gardă, paznic, păzitor, polițist, portar, portier, sergent, strajă, supraveghetor, temnicer, veghetor, (germanism regional) vehter, (ieşit din uz) gardist.  
 
Gheaţă
Gheaţă, substantiv feminin
Sinonime: agurijoară, grindină, piatră, portulacă; ghețuș; (chimie) (gheaţă uscată) zăpadă de bioxid de carbon; (locuțiune) (de gheață) indiferent, nepăsător, nesimțitor; (locuțiune) (bani gheață) bani în numerar, bani lichizi, bani peșin.

Gheată, substantiv
Sinonime: bocanc, botină, cizmă, (Moldova) ciubotă, (Moldova) ghetă, (Moldova, învechit) jambieră, (regional) papuc, (Transilvania şi Maramureș) topancă.  
 
Gâtui
Gâtui, verb
Sinonime: a înăbuşi, a îngusta pe o anumită porțiune, a lipsi de respirație, a strangula, a sufoca, a sugruma; (figurat) a curma, a împiedica, a reprima, a suprima.  
 
Ieşire
Ieșire, substantiv feminin
Sinonime: anulare, apariție, atac, critică violentă, decolorare, eliberare, exit, ieșitor, ieșitură, invectivă, liberare, năvală, output, plecare, plimbare, poartă, portieră, publicare, purgație, răsărire, scaun, scăpare, spălăcire, ștergere, ușă, (figurat) dezlegare, (figurat) soluție, (învechit) cheltuire, (învechit) consecință, (învechit) dispariție, (învechit) părăsire, (învechit) purgare, (învechit) rămas-bun, (învechit) rezultat, (învechit) sfârșit, (învechit; despre ființe) origine, (rar) ieșit.  
 
Impozit
Impozit, substantiv neutru
Sinonime: acciz, acciză, bir, contribuție, cotă-parte, dare, dijmă, dijmuială, dijmuire, dijmuit, exciză, impunere, plată, taxă, tribut, vamă, vămuire, (Banat) ștaier, (învechit și regional) porție, (învechit și regional) slujbă, (Maramureș) sazolic, (popular) mirie; (învechit) adău, adet, ajutorință, capitație, cerărit, cislă, dabilă, dajdie, desetină, dijmărit, foncieră, fumărit, găleată, goștină, ierbărit, iliș, jugărit, madea, măjărit, măscărit, năpastă, nevoie, obicei, oierit, orânduială, pădurărit, plocon (de nume), podărit, pogonărit, prisăcărit, rânduială, satara, seamă, tescovinărit, tutunărit, țigănărit, văcărit, vădrărit, vămuială, vărat, văratic, vinărici, vinărit, zeciuială, zeciuire.  
 
Iobag
Iobag, substantiv masculin
Sinonime: (istorie) clăcaș, dijmaș, exploatat, iobăgel, jeler, nevolnic, rumân, șerb, vecin, (învechit și regional) porțiaș, (învechit și regional) rus, (învechit și regional) urbareș, (învechit) podan, (învechit) portieș, (învechit) prost, (învechit) sătean, (rar) serv, (regional) agricultor, (regional) povoraș; (variante învechite) hobag, iobagiu, obag, ubagiu.  
 
Îmbrăcăminte
Îmbrăcăminte, substantiv feminin
Sinonime: veșminte, haine, straie; port, costum.  
 
Magazie
Magazie, substantiv feminin
Sinonime: antrepozit, depozit, doc, grânar, hală, hambar, hangar, magazin, portţigaret, prăvălie, tabacheră; (argou) pungă, valiză.  
 
Oranj
Oranj, adjectiv (rar)
Sinonime: portocaliu.  
 
Palmă
Palmă, substantiv feminin
Sinonime: bucată, porţiune, parte.  
 
Parcela
Parcela, verb
Sinonime: a diviza, a împărţi, a partaja, a delimita.

Parcelă, substantiv feminin
Sinonime: bucată, porţiune, lot, parte.  
 
Parte
Parte, substantiv feminin
Sinonime: porţiune, fracţiune, bucată, fragment, felie; cotă, raţie, porţie, contribuţie; constituent, component; regiune, ţinut, loc; margine, latură, extremitate; direcţie, sens.  
 
Perimetru
Perimetru, substantiv neutru
Sinonime: suprafaţă, porţiune, teren, întindere.  
 
Picta
Picta, verb
Sinonime: a zugrăvi; (figurat) a descrie, a înfăţişa, a prezenta, a schiţa, a figura, a reprezenta, a desena, a portretiza; a se farda, a se boi, a se sulemeni, a se vopsi.  
 
Pictor
Pictor, substantiv masculin
Sinonime: acuarelist, acvarelist, arhitect-pictor, artist plastic, colorist, cubist, expresionist, fauvist, femeie-pictor, freschist, ilustrator, impresionist, miniaturist, naiv, pastelist, peisagist, pictor-ceramist, pictor-decorator, pictor-grafician, pictor-gravor, pictor-țăran, pointilist, portretist, prerafaelit, realist, simbolist, soldat-pictor, suprarealist, tașist, (învechit şi popular) zugrav, (învechit) portretar, (regional) scriitor.  
 
Pictură
Pictură, substantiv feminin
Sinonime: plastică; tablou, acuarelă, zugrăveală, peisaj, portret.  
 
Piesă
Piesă, substantiv feminin
Sinonime: porţiune, bucată; monedă, ban; act, hârtie, document; compoziţie, bucată; teatru, scenetă.  
 
Postată
Postată, substantiv feminin
Sinonime: porţiune, bucată, parcelă.  
 
Poziţie
Poziţie, substantiv feminin
Sinonime: alură, amplasare, aşezare, atitudine, caz, circumstanță, condiție, conjunctură, demnitate, dispoziție, figură, graviditate, ipostază, împrejurare, loc, opinie, orientare, părere, port, post, postură, poză, profesiune, punct de vedere, rang, sarcină, situare, situație (socială), stare, treaptă, ținută, unghi, (figurat) context, (învechit) împrejur-stare, (învechit) încunjurare, (învechit) peristas, (învechit) pozițiune, (învechit) prilejire, (învechit) stat, (rar) stațiune.  
 
Profil
Profil, substantiv neutru
Sinonime: contur, formă, relief; portret, faţă, figură; înfăţişare, aspect, imagine.  
 
Provizie
Provizie, substantiv feminin
Sinonime: rezervă, stoc; raţie, tain, porţie.  
 
Pungă
Pungă, substantiv feminin
Sinonime: portmoneu, săculeţ, pungoci; (figurat) inflamaţie, umflătură, puroi.  
 
Pungoci
Pungoci, substantiv neutru
Sinonime: pungă, portmoneu, săculeţ.  
 
Raţie
Raţie, substantiv feminin
Sinonime: porţie, tain.  
 
Raţiona
Raţiona, verb
Sinonime: a gândi, a medita, a cugeta, a chibzui; a face raţii, a porţiona.  
 
Raţionalizare
Raţionalizare, substantiv feminin
Sinonime: restricţie, limitare, reducere, porţionare.  
 
Secţiune
Secţiune, substantiv feminin
Sinonime: tăietură, fragmentare, fracţionare; porţiune, parte, despărţământ, sector.  
 
Segment
Segment, substantiv neutru
Sinonime: porţiune, bucată, fragment, parte.  
 
Semnalmente
Semnalmente, substantiv neutru la plural
Sinonime: portret-robot.  
 
Stegar
Stegar, substantiv masculin
Sinonime: portdrapel, (antichitate) vexilifer; (figurat) conducător, îndrumător, șef.  
 
Tablou
Tablou, substantiv neutru
Sinonime: pictură, imagine, desen, portret, acuarelă, frescă, gravură; peisaj, privelişte, panoramă; tabel, grafic, listă.  
 
Tain
Tain, substantiv neutru
Sinonime: raţie, porţie, cotă, parte; provizie, resurse; mâncare, hrană, ospăţ.  
 
Talisman
Talisman, substantiv neutru
Sinonime: amuletă, apotropeu, fetiș, filacteră, mascotă, pentagramă, porte-bonheur, (argotic) norocel, (învechit și figurat) sinet, (învechit și regional) salafiu, (învechit) advar, (învechit) baier, (învechit) hamailâu, (învechit) hrănilniță, (învechit) noroc, (rar) semn de recunoaștere, (regional) amulet, (regional) musca, (regional) număruș, (turcism învechit) salavat.  
 
Teren
Teren, substantiv neutru
Sinonime: loc, regiune, parcelă, porţiune, lot; pământ, sol; (figurat) domeniu, sector.  
 
Tranşa
Tranşa, verb
Sinonime: a rezolva, a încheia, a lichida.

Tranşă, substantiv feminin
Sinonime: parte, rată, porţie.  
 
Ușier
Ușier, substantiv masculin
Sinonime: aprod, portar.  
 
Vătaf
Vătaf, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: administrator, bulibașă, căpetenie, căpitan, cioban, comandant, conducător, director, garant, inspector, intendent, împuternicit, îngrijitor, logofăt, șef, vătășel, (învechit) epistat, (învechit) ispravnic, (învechit) vechil, (regional) birău, (regional) jude, (vătaf de aprozi) portar principal, (vătaf de plai) subprefect, (vătaf de vistierie) șef de percepție; (variante învechite) vatav, vătah, vătaș, vătav.  
 
Acroton (acrotonă)
Acroton (acrotonă), adjectiv
Sinonime: (botanică) cu porţiunea terminală mai dezvoltată; concrescut prin vârf.  
 
Autoportret (autoportrete)
Autoportret (autoportrete), substantiv neutru
Sinonime: portret, (anglicism) selfie.  
 
Peristil (peristiluri)
Peristil (peristiluri), substantiv neutru
Sinonime: coloană, colonadă, galerie, portic, vestibul.  
 
Agurijoară
Agurijoară, substantiv
Sinonime: (botanică) portulacă, (regional) ciuelănaş, gheaţă, gheţişoară, graşiţă, grăjnicioară, nudli, pietricică, porcire, floare-de-nisip, floare-de-piatră, iarbă grasă.  
 
Amuletă
Amuletă, substantiv
Sinonime: fetiş, talisman, (franţuzism) porte-bonheur, (învechit) advar, baier.  
 
Antrenor
Antrenor, substantiv
Sinonime: coach, instructor, (învechit) antrenator; (tehnică) portsatelit.  
 
Arcadă
Arcadă, substantiv
Sinonime: (arhitectură) arc, boltă, boltitură, (învechit) sclip; (geologie) portal.  
 
Buchelar
Buchelar, substantiv
Sinonime: portmoneu, portofel.  
 
Cinie
Cinie, substantiv
Sinonime: faianţă, porţelan; instrument, sculă, unealtă, ustensilă; farmec, vrajă.  
 
Ciuelănaş
Ciuelănaş, substantiv
Sinonime: agurijoară, portulacă.  
 
Clupă
Clupă, substantiv
Sinonime: (tehnică) portfilieră; compas forestier, (regional) perghel.  
 
Kodak
Kodak, substantiv
Sinonime: aparat foto portabil.  
 
Descărcător
Descărcător, adjectiv
Sinonime: degrevant, despovărător, justificativ, ușurător.

Descărcător, substantiv
Sinonime: docher, hamal, porter.  
 
Colorist
Colorist, substantiv
Sinonime: miniaturist, portretist.  
 
Etui
Etui, substantiv
Sinonime: cutiuță, portbuletin, teacă, toc.  
 
Calemar
Calemar, substantiv (învechit)
Sinonime: boccegiu, marchidan, negustor; călimară portativă.  
 
Telemobil
Telemobil, substantiv
Sinonime: talkie-walkie, walkie-talkie; telefon portativ, celular.  
 
Acuarelist
Acuarelist, substantiv
Sinonime: artist, autor, colorist, desenator, miniaturist, pastelist, peisagist, pictor, portretist, portretar.  
 
Iarbă-grasă
Iarbă-grasă, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) agurijoară, brâncă, iarba-ciutei, iarbă-de-ureche, portulacă, urechelniță.  
 
Efigie
Efigie, substantiv
Sinonime: chip, portret, (prin Muntenia) tabă.  
 
Biscuit
Biscuit, substantiv
Sinonime: biscot, eugenie, galet, galetă, pișcot; ceramică, faianță, porțelan.  
 
Bibelou
Bibelou, substantiv
Sinonime: figurină, mic obiect decorativ, pagodă, porțelan, statuetă, (desuet) biblou.  
 
Facies
Facies, substantiv
Sinonime: aspect exterior, fizionomie, portret, aparență, configurație, înfățișare, morfologie, structură.  
 
Faianţă
Faianţă, substantiv
Sinonime: majolică, (învechit) cinie, carelaj, ceramică, porțelan.  
 
Zonă
Zonă, substantiv
Sinonime: arondisment, bidonvil, district, diviziune, foburg, porţiune, raion, regiune, teren, ţinut, meleag, (învechit) oblastie, olat; cadru, cerc, câmp, domeniu, sector, sferă, tărâm; (geografie) (zonă tropicală) tropice; suprafață, teritoriu, loc, spațiu; (medicină) (zona zoster) herpes zoster, (Transilvania) foc viu; (botanică) (zonă apicală) caliptră, piloriză, scufie.  
 
Farfurie
Farfurie, substantiv
Sinonime: blid, porţelan, taler, talger, (regional) tipsie, (Transilvania, Banat şi Oltenia) taier; (farfurie zburătoare) ozene, obiect zburător neidentificat.  
 
Fracţie
Fracţie, substantiv
Sinonime: fracțiune, parte, porțiune, (învechit) sfărâmătură; (fracţie zecimală) număr zecimal.  
 
Sustentație
Sustentație, substantiv
Sinonime: aerodinamică, echilibraj, portanță, susținere.  
 
Tronson
Tronson, substantiv
Sinonime: bucată, crâmpei, fragment, porțiune, tranșă.  
 
Gheţişoară
Gheţişoară, substantiv
Sinonime: (botanică) agurijoară, portulacă, răcovina, scânteioară.  
 
Goalkeeper
Goalkeeper, substantiv
Sinonime: portar (la fotbal).  
 
Marmură
Marmură, substantiv
Sinonime: (medicină) antrax, cărbune, dalac, pustulă malignă; alabastru, porţelan, (statuie de marmură) sculptură, stuc; (variantă) marmoră, (variantă învechită) marmor.  
 
Tabacheră
Tabacheră, substantiv
Sinonime: portţigar, portţigaret, (rar) porttabac, (argou) magazie, (Banat, Transilvania şi Bucovina) picsă, (învechit) tabacherniţă, (prin Transilvania) tarţă; cap.  
 
Tabacherniţă
Tabacherniţă, substantiv (învechit)
Sinonime: portţigaret, tabacheră, (variantă) (învechit) tăbăcherniță.  
 
Aerodinamică
Aerodinamică, substantiv
Sinonime: portanță, sustentație.  
 
Gornic
Gornic, substantiv
Sinonime: aprod, paznic, pădurar, pândar, portar, ușier; (entomologie) capricorn, croitor.  
 
Grăjnicioară
Grăjnicioară, substantiv
Sinonime: (botanică) agurijoară, portulacă.  
 
Graşiţă
Graşiţă, substantiv
Sinonime: (botanică) agurijoară, iarbă grasă, portulacă.  
 
Doc
Doc, substantiv
Sinonime: dril; antrepozit, bazin portuar.  
 
Subdiviziune
Subdiviziune, substantiv
Sinonime: cazier, celulă, circumscripție, compartiment, district, diviziune, epocă, eră, etaj, fracțiune, fragment, lot, parcelă, parte, perioadă, porțiune, ramificație, sciziune, secțiune, separație, subîmpărțire, tranșă, varietate.  
 
Hatman
Hatman, substantiv
Sinonime: (istorie) aprod, boier de divan, mare spătar, pârcălab, portar, șef al armatei, (învechit) ataman.  
 
Transportabil
Transportabil, adjectiv
Sinonime: demontabil, deplasabil, portabil, portativ, transferabil, transplantabil, (învechit) purtăreţ.  
 
Staţiune
Staţiune, substantiv
Sinonime: atitudine, port, poză, poziţie, ţinuţă; stație, haltă.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar