Lung (lungă)
Lung (lungă), adjectiv
Sinonime: înalt, întins, vast, îndelungat.  
 
Lungan (lungană)
Lungan (lungană), substantiv
Sinonime: găligan, vlăjgan, zdrahon, (Moldova și Bucovina) coblizan, (popular și familiar) măgădan, (popular și familiar) măgădău, (popular și familiar) zdragon, (popular) zăplan, (prin Bucovina) bangău, (prin Muntenia) schirlopan, (prin Oltenia) jarcalete, (regional) zăblău.  
 
Lungăreț
Lungăreț, adjectiv
Sinonime: alungit, longilin, lung, lunguieț, prelung, prelungit, (învechit) lungueț, (învechit) lunguiat, (învechit) lunguiatic, (livresc) oblong, (Maramureș) lungariț, (popular) sulatic, (rar) lungărat, (regional) șuieț, (variantă) (regional) lungureț.  
 
Lungău
Lungău, substantiv
Sinonime: (depreciativ) lungan.  
 
Lungeală
Lungeală, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: întindere, (învechit) lunguială.  
 
Lungi
Lungi, verb
Sinonime: a se întinde, a se mări, a prelungi; a se culca, a se odihni; a dilua, a subţia, a slăbi.  
 
Lungime
Lungime, substantiv feminin
Sinonime: extensiune, extindere, mărime.  
 
Lungire
Lungire, substantiv
Sinonime: culcare, culcat, dărâmare, diluare, doborâre, întindere, prăbușire, prăvălire, prelungire, răsturnare, trântire, (învechit) răsturnătură, (lingvistică) hifen.  
 
Lungitură
Lungitură, substantiv (învechit)
Sinonime: prelungire.  
 
Lungoci
Lungoci, substantiv
Sinonime: (depreciativ) lungan.  
 
Lunguiat
Lunguiat, adjectiv (învechit)
Sinonime: lunguieț.  
 
Lunguiatic
Lunguiatic, adjectiv (învechit)
Sinonime: lunguieț, (învechit) lunguietic.  
 
Lunguieț (lunguiață)
Lunguieț (lunguiață), adjectiv
Sinonime: alungit, alunguț, cam lung, întins, lung, lungăreț, lunguț, prelung, prelungit, (învechit) lunguiat, (învechit) lunguiatic, (învechit) lunguriu, (învechit) popicos, (livresc) oblong, (popular) sulatic, (regional) codălat, (regional) suletic, (regional) știucos.  
 
Lunguire
Lunguire, substantiv (rar)
Sinonime: întindere.  
 
Lungurică
Lungurică, substantiv
Sinonime: (botanică) tapoşnic.  
 

Alungit (alungită)
Alungit (alungită), adjectiv
Sinonime: prelung, lung, lungit, subțiat, diluat.  
 
Canal
Canal, substantiv neutru
Sinonime: braţ, şanţ; conductă, ţeavă, tub; emisiune, lungime de undă; post (de radio sau de televiziune).  
 
Căpeneag
Căpeneag, substantiv neutru (regional)
Sinonime: haină lungă.  
 
Culca
Culca, verb
Sinonime: a se trânti, (învechit) a se tinde, a (se) aşeza, a (se) aşterne, a (se) întinde, a (se) lungi, a (se) pune, a doborî, a tăvăli, (popular) a pologi, a apleca, a apune, a asfinţi, a coborî, a dispărea, a pieri, a pleca.  
 
Deşirat (deşirată)
Deşirat (deşirată), adjectiv
Sinonime: destrămat, desfăcut, rupt, desfirat, stricat; (figurat) lung, slab, osos.  
 
Distanţa
Distanţa, verb
Sinonime: a rări, a lăsa distanţă, a îndepărta, a detaşa, a spaţia, a depăși, a devansa, a mări.

Distanţă, substantiv feminin
Sinonime: ecart, depărtare, spaţiu, interval, (Transilvania) scopot, (popular) cale, (învechit) loc, bucată, (regional) postată, lungime; (la figurat, rar) deosebire, diferență.  
 
Doborî
Doborî, verb
Sinonime: a răsturna, a prăbuşi, a da la pământ; a frânge, a supune, a răpune; a nimici, a desfiinţa, a stârpi, a lichida, a birui, a copleşi; a arunca, a azvârli, a culca, a dărâma, a întinde, a lungi, a prăvăli, a trânti, (popular şi familiar) a aşterne, (popular) a păli, (învechit şi regional) a răntuna, (învechit) a oborî, a poligni, (figurat) a secera; a ajunge, a covârşi, a cuprinde, a împovăra, a înfrânge, a învinge, a năpădi, a podidi, a prinde, a răzbi, a toropi; (sport) a depăşi.  
 
Egal (egală)
Egal (egală), adjectiv
Sinonime: deopotrivă, de o seamă, la fel, identic, de aceeaşi lungime, de aceeaşi lăţime, de aceeaşi grosime; neschimbat, statornic, invariabil, constant, neschimbător, uniform; (figurat) monoton, plictisitor, anost.  
 
Film
Film, substantiv neutru
Sinonime: bandă, emulsie, peliculă; cinema, cinematograf, cinematografie, cineramă, proiecție; clișeu, documentar, lungmetraj, producție, scurtmetraj, spectacol, superproducție, telefilm, thriller, videoclip, clip video, western; (la figurat) desfășurare, prezentare.  
 
Găligan
Găligan, substantiv masculin (depreciativ)
Sinonime: gligan, lungan, matahală, namilă, vlăjgan, voinic, zdrahon.  
 
Gligan
Gligan, substantiv masculin
Sinonime: mistreţ, porc mistreţ, porc sălbatic; (familiar) găligan, hojmalău, huidumă, lungan, matahală.  
 
Haidamac
Haidamac, substantiv masculin
Sinonime: bătăuş, coblizan, derbedeu, golan, lungan, om fără căpătâi, pierde-vară, prostălău, ştrengar, vlăjgan; bâtă, ciomag, măciucă.  
 
Întinde
Întinde, verb
Sinonime: a lungi, a prelungi, a alungi, a desface, a desfășura; a se răspândi, a se extinde; a mări, a crește, a amplifica, a derula, a lărgi; a dilua; a propaga.  
 
Kilometric (kilometrică)
Kilometric (kilometrică), adjectiv
Sinonime: (figurat) foarte lung, interminabil, imens.  
 
Lingoare
Lingoare, substantiv feminin
Sinonime: (învechit și popular) febră tifoidă, tifos; (variante) lângoare, lungoare.  
 
Migdalat (migdalată)
Migdalat (migdalată), adjectiv
Sinonime: alungit, ca migdala, codat, lung, lunguieţ, prelung.  
 
Nemărginit (nemărginită)
Nemărginit (nemărginită), adjectiv
Sinonime: colosal, complet, desăvârșit, enorm, extrem, foarte lung, foarte mare, foarte numeros, imens, infinit, interminabil, întins, necuprins, nefinit, neîngrădit, nelimitat, nemăsurat, nesfârşit, neţărmurit, total, vast, (figurat) liber de orice constrângere, (figurat) orb, (învechit) necovârșit, (învechit) nescris, (livresc) incomensurabil, (rar) ilimitat, (rar) nemărgenit.  
 
Prăbuşire
Prăbuşire, substantiv feminin
Sinonime: cădere, colaps, crah, culcare, dărăpănare, dărâmare, dărâmat, decădere, declin, degringoladă, deprimare, destrămare, deznădejde, doborâre, lungire, năruire, năruit, picare, prăbușeală, prăvălire, răsturnare, risipire, rostogolire, rostogolit, scufundare, surpare, surpat, trântire, (învechit) răsturnătură, (învechit) risipă.  
 
Prelung (prelungă)
Prelung (prelungă), adjectiv
Sinonime: lung, alungit, întins, lunguieţ; prelungit.  
 
Prelungi
Prelungi, verb
Sinonime: a lungi, a întinde, a dura; a amâna, a tărăgăna, a întârzia.  
 
Prelungit (prelungită)
Prelungit (prelungită), adjectiv
Sinonime: lung, întins; (figurat) cu ecou, cu răsunet; eficace.  
 
Tărăgăna
Tărăgăna, verb
Sinonime: a amâna, a lungi, a temporiza, a tergiversa, a încetini; a dura, a se prelungi, a trena.  
 
Temporiza
Temporiza, verb
Sinonime: a amâna, a tărăgăna, a trena, a tergiversa, a lungi, a încetini.  
 
Tergiversa
Tergiversa, verb
Sinonime: a amâna, a trena, a tărăgăna, a temporiza, a lungi, a încetini.  
 
Tolăni
Tolăni, verb
Sinonime: a se culca, a se lenevi, a se lungi.  
 
Trena
Trena, verb
Sinonime: a tergiversa, a lungi, a încetini, a amâna, a tărăgăna.

Trenă, substantiv feminin
Sinonime: coadă.  
 
Trânti
Trânti, verb
Sinonime: a lovi, a pocni; a arunca, a zvârli; a culca, a doborî, a lungi; a respinge, a lăsa la examen.  
 
Alungi
Alungi, verb
Sinonime: a (se) întinde, a (se) lungi, a (se) prelungi; a se subţia.  
 
Atletism
Atletism, substantiv
Sinonime: (sport) alergare, atletică, biatlon, cros, decatlon, haltere, heptatlon, maraton, marș, pentatlon, săritură cu prăjina, săritură în înălțime, săritură în lungime, semifond, sprint, triatlon, triplu salt.  
 
Durată
Durată, substantiv
Sinonime: întindere, lungime, perioadă, moment; mărime, interval, răstimp, timp, (regional) rahăt.  
 
Coblizan
Coblizan, substantiv
Sinonime: găligan, lungan, vlăjgan.  
 
Continua
Continua, verb
Sinonime: (local) a (se) întinde, a (se) lungi, a (se) prelungi; (temporal) a (se) întinde, a (se) lungi, a (se) prelungi, a ţine; a persista, a relua, a urma.  
 
Culcare
Culcare, substantiv
Sinonime: culcat, întindere, lungire, trântire, odihnă, doborâre, tăvălire, aplecare.  
 
Culcat
Culcat, adjectiv
Sinonime: întins, lungit, tolănit, trântit, (regional) răbunit, (Moldova) tologit, răsturnat, doborât, tăvălit, (popular) pologit.

Culcat, substantiv
Sinonime: culcare, aplecare.  
 
Dilua
Dilua, verb
Sinonime: a îndoi, a lungi, a subţia; a (se) atenua, a (se) micșora, a slăbi, a (se) estompa, a (se) amortiza.  
 
Doborâre
Doborâre, substantiv
Sinonime: culcare, dărâmare, lungire, prăbuşire, prăvălire, răsturnare, trântire, (învechit) răsturnătură, aruncare, azvârlire.  
 
Macrobiotic
Macrobiotic, adjectiv
Sinonime: (biologie) cu o viață foarte lungă; longeviv.  
 
Metraj
Metraj, substantiv
Sinonime: mărime, măsură, lungime.  
 
Gaibe
Gaibe, substantiv la plural
Sinonime: picioare (prea lungi); (la plural) gaibarace, (la plural) gaide.  
 
Gaide
Gaide, substantiv la plural
Sinonime: picioare (prea lungi); (la plural) gaibarace, (la plural) gaibe.  
 
Cocal
Cocal, substantiv
Sinonime: os lung; humerus, tibia, peroneu.  
 
Cabanos
Cabanos, substantiv
Sinonime: cârnat (uscat, lung și subțire), (variantă) gabanos.  
 
Hojmalău
Hojmalău, substantiv
Sinonime: (regional) lungan, (variantă) hojmălău.  
 
Bandulă
Bandulă, substantiv
Sinonime: (marinărie) frânghie lungă (cu o greutate de lemn la un capăt).  
 
Trântit
Trântit, adjectiv
Sinonime: azvârlit, culcat, doborât, izbit puternic, întins, lungit, răsturnat, tăvălit, tolănit, (Moldova) tologit, (regional) răbunit, (regional) tulit.

Trântit, substantiv
Sinonime: trântire, (regional) trântă.  
 
Longevitate
Longevitate, substantiv
Sinonime: durată de viață, speranță de viață, viață lungă, (biologie) macrobie.  
 
Poligni
Poligni, verb
Sinonime: a abate, a apleca, a arunca, a atârna, a azvârli, a cădea, a coborî, a culca, a curba, a da jos, a dărâma, a doborî, a face cadă, a înclina, a încovoia, a îndoi, a întinde, a lăsa, a lungi, a pleca, a prăbuși, a prăvăli, a răsturna, a trânti.  
 
Rantie
Rantie, substantiv
Sinonime: buleandră, cârpă, fleandură, otreapă, petică, scutec, zdreanţă; haină lungă, mantă, mantie (preoţească), pelerină.  
 
Răntuna
Răntuna, verb
Sinonime: (învechit) a arunca, a azvârli, a coti, a culca, a dărâma, a doborî, a înlătura, a întinde, a lungi, a prăbuși, a prăvăli, a rănturna, a răsturna, a trânti.  
 
Oblong
Oblong, adjectiv
Sinonime: alungit, lung, lungăreț, lunguieț, prelung, prelungit.  
 
Oborî
Oborî, verb
Sinonime: (regional) a arunca, a azvârli, a culca, a dărâma, a doborî, a întinde, a lungi, a omorî, a prăbuși, a prăvăli, a răsturna, a trânti.  
 
Măgădan
Măgădan, substantiv
Sinonime: (regional) băietan înalt, găligan, goblezan, hojmalău, lungan, măgădău, vlăjgan.  
 
Goblizan
Goblizan, substantiv
Sinonime: (regional și depreciativ) coblizan, găligan, lungan, măgădău, vlăjgan, (variantă) goblezan.  
 
Litanie
Litanie, substantiv
Sinonime: chirielă, doleanță, invocație, miserere, mizerere, procesiune, rugăciune, (figurat) enumerațiune lungă și plictisitoare.  
 
Pletos
Pletos, adjectiv
Sinonime: cu crăcile atârnătoare, cu păr lung și bogat, mițos, (depreciativ) lăţos, (regional) bițos.  
 
Jarcalete
Jarcalete, substantiv
Sinonime: (regional) derbedeu, găligan, golan, haimana, lungan, vagabond, vlăjgan.  
 
Măgădău
Măgădău, substantiv (regional)
Sinonime: găligan, lungan, vlăjgan, (popular) măgădan, (popular) mâgădan, (variantă; regional) macadău.  
 
Spițelat
Spițelat, adjectiv (regional)
Sinonime: dantelat, (regional) spițărat; înalt și slab, lung și subțire.  
 
Trend
Trend, substantiv
Sinonime: direcție, evoluție, înclinație, mișcare de lungă durată, tendință.  
 
Diastolă
Diastolă, substantiv
Sinonime: dilatație; (lingvistică) hifen, lungire.  
 
Alungire
Alungire, substantiv
Sinonime: diluare, etirare, extensie, extensiune, întindere, lungire, mărire, prelungire, subțiere, (rar) lunguire.  
 
Îndelung
Îndelung, adjectiv
Sinonime: îndelungat, lung, prelung, prelungit, (învechit) prelungitor, (regional) uitat.

Îndelung, adverb
Sinonime: îndelungat, lung, mult, multă vreme.  
 
Păleață
Păleață, substantiv (regional)
Sinonime: nuia, par, prăjină, (învechit) peleacă; (regional) beldie, paliță, smetie; lungan.  
 
Chilometric
Chilometric, adjectiv
Sinonime: kilometric; (figurat) foarte lung, interminabil, nesfârșit.  
 
Optancă
Optancă, substantiv (regional)
Sinonime: lemn lung de 16 metri.  
 
Suletic
Suletic, adjectiv (regional)
Sinonime: lung și subțire, subțiratic, subțire, suplu, zvelt, (învechit și regional) suleget, (variantă) sulatic.  
 
Maxijupă
Maxijupă, substantiv
Sinonime: fustă (foarte) lungă, fustă maxi, (variantă) maxijup.  
 
Maxi
Maxi, adjectiv invariabil
Sinonime: (modă) foarte lung.  
 
Fondist
Fondist, substantiv
Sinonime: alergător de cursă lungă.  
 
Pălălău
Pălălău, substantiv
Sinonime: băț, prăjină.

Pălălău, adjectiv
Sinonime: înalt și subțire, lungan, (figurat) deșirat.  
 
Diluare
Diluare, substantiv
Sinonime: atenuare, cupaj, deconcentrare, diluție, îndoire, îndoit, lungire, subțiere.  
 
Blănos
Blănos, adjectiv
Sinonime: blănit, căptușit cu blană, cu blană bogată, cu fir des (și lung), păros.  
 
Prelungire
Prelungire, substantiv
Sinonime: alonjă, amânare, continuare, înnoire, întârziere, întindere, lungire, păsuire, prolongație, ralonjă, tărăgănare.  
 
Prelungitor
Prelungitor, adjectiv
Sinonime: îndelung, îndelungat, lung, prelung, prelungit.  
 
Foot
Foot, substantiv
Sinonime: (unitate de lungime engleză) picior.  
 
Zăplan
Zăplan, substantiv
Sinonime: găligan, lungan, vlăjgan, zdrahon, (regional) hojmalău, (variantă) japlan, (variantă) zaplan.  
 
Tologit
Tologit, adjectiv (regional)
Sinonime: culcat, întins, lungit, tolănit, trântit.  
 
Melusină
Melusină, substantiv
Sinonime: (mitologie) sirenă; fetru cu păr lung.  
 
Suloi
Suloi, substantiv
Sinonime: (popular) sul mare; (regional) pâine lungă; (regional; ihtiologie) crap săltăreț, sulac, sulă.  
 
Mărşălui
Mărşălui, verb
Sinonime: a mărșui, a merge în marș, (familiar) a face un drum lung și obositor, (familiar) a merge militărește, (familiar) a merge mult, (regional) a marșalui, (regional) a marșirui, (regional) a mărșuli.  
 
Întindere
Întindere, substantiv
Sinonime: așezare, așternere, bogăție, creștere, culcare, culcat, cuprins, dăinuire, desfășurare, despăturire, digresiune, distanță, durare, durată, etalaj, etalare, expunere, extensiune, extindere, față, insistență, interval, împrăștiere, încordare, încumetare, înstrunare, întins, lărgire, loc, lungime, lungire, mărime, obrăznicire, perioadă, prelungire, punere, răspândire, răstimp, spațiu, sporire, strunire, suprafață, tensionare, tensiune, teritoriu, timp, tragere, trântire, ungere, uns, vastitate, (învechit) cuprindere, (învechit) dezvoltare, (învechit) încordătură, (învechit) întinsură, (învechit) întinzime, (învechit) olat, (învechit) surfață, (muzică) ambitus, (muzică) diapazon, (muzică) registru, (regional) rahăt.  
 
Gâtos
Gâtos, adjectiv (popular)
Sinonime: cu gâtul gros, cu gâtul lung.  
 
Urechiat
Urechiat, adjectiv (învechit)
Sinonime: cu urechile lungi, cu urechile mari, urecheat.

Urechiat, substantiv (învechit)
Sinonime: urecheat, (ironic) măgar.  
 
Orizontal
Orizontal, adjectiv
Sinonime: culcat, longitudinal, (învechit) lungitudinal.  
 
Tologi
Tologi, verb (regional)
Sinonime: a călca în picioare, a culca la pământ, a lăsa un teren necultivat, a se întinde, a se lungi, a se tolăni, (regional) a se asocia, (regional) a se da de-a rostogolul, (regional) a toloci.  
 
Filiform
Filiform, adjectiv
Sinonime: alungit, efilat, filamentos, fuzelat, longilin, lunguieț, nematoid, prelung.  
 
Genat
Genat, adjectiv
Sinonime: (despre ochi) cu gene lungi, genos.  
 
Vlăjgancă
Vlăjgancă, substantiv feminin
Sinonime: lungană, vlăjgană, zăplană, zdrahoană, zdrahoancă.  
 
Zecime
Zecime, substantiv
Sinonime: a zecea parte, (unitate de lungime) decimetru; (învechit) decadă, zece, zecer, zecișoară, zeciuială; (variante) (învechit) zăcină, (învechit) zecină.  
 
Tărăraie
Tărăraie, substantiv (regional)
Sinonime: pălăvrăgeală, poveste lungă, tărășenie, (figurat) odisee.  
 
Alunguț
Alunguț, adjectiv
Sinonime: lunguieț, lunguleț, lunguț, (învechit) lungueț.  
 
Țânțăroi
Țânțăroi, substantiv (regional)
Sinonime: (entomologie) țânțar-lăbănat, țânțar-mare, țânțar-mășcat; (familiar) lungan.  
 
Răsturnătură
Răsturnătură, substantiv (învechit)
Sinonime: culcare, dărâmare, doborâre, lungire, prăbușire, prăvălire, răsturnare, trântire.  
 
Copreală
Copreală, substantiv (regional)
Sinonime: joardă, par, prăjină, (regional) beldie, (regional) copală; (figurat) lungan, (popular) novac.  
 
Codălat
Codălat, adjectiv (regional)
Sinonime: codat, cu coadă, lunguieț, (variantă) coadălat, (variantă) codolat, (variantă) cudulaț.  
 
Codănaie
Codănaie, substantiv
Sinonime: (zoologie) codancă, codălărită, codoasă, oaie (cu coada lungă).  
 
Bangâu
Bangâu, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: deșirat, lungan, măgădău.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar