Cocă
Cocă, substantiv feminin
Sinonime: aluat, pastă, sos gros, turtă; copil mic, nou-născut, prunc, sugaci, sugar; clei, lipici, pap, (Moldova și Transilvania) cir, (Transilvania, Banat și Oltenia) ciriș; carcasă, carenă, caroserie, cochilaj, habitaclu, șasiu.  
 
Cocăi
Cocăi, verb
Sinonime: a dormita, a moțăi, a picui, (regional) a cotcodăci, (variantă) a cucăi.  
 
Cocăia
Cocăia, verb (regional)
Sinonime: a cotcodăci, (variantă) a cocăi.  
 
Cocaie
Cocaie, substantiv
Sinonime: cujbă.  
 
Cocăieli
Cocăieli, substantiv la plural (popular)
Sinonime: cocături.  
 
Cocaină
Cocaină, substantiv
Sinonime: (popular) praf alb.  
 
Cocăire
Cocăire, substantiv
Sinonime: cotcodăcire.  
 
Cocăit
Cocăit, substantiv
Sinonime: cotcodăcire; (regional) cucăit.  
 
Cocăitură
Cocăitură, substantiv (regional)
Sinonime: moțăire, (variantă) cucăitură.  
 
Cocal
Cocal, substantiv
Sinonime: os lung; humerus, tibia, peroneu.  
 
Cocâlcă
Cocâlcă, substantiv
Sinonime: persoană robustă, zdrahon.  
 
Cocăli
Cocăli, verb
Sinonime: a cocălui, a cocoli, a face mâncare, a găti.  
 
Cocâltău (cocâltaie)
Cocâltău (cocâltaie), substantiv (regional)
Sinonime: (mai ales la plural) coclauri, ponoare.  
 
Cocâlteață
Cocâlteață, substantiv (regional)
Sinonime: stoguleț, (variantă) coculteț.

Cocălteață, substantiv (regional)
Sinonime: cerșetoare.  
 
Cocâmba
Cocâmba, verb (regional)
Sinonime: a se gheboși, a se încovoia, a se strânge.  
 
Cocâmbat
Cocâmbat, adjectiv (regional)
Sinonime: cocoșat, curbat, încovoiat, îndoit.  
 
Cocândi
Cocândi, verb (regional)
Sinonime: a lovi cu putere, (variantă) a cocandi.  
 
Cocânjeu
Cocânjeu, substantiv (regional)
Sinonime: unealtă de tors.  
 
Cocar
Cocar, substantiv
Sinonime: penis, membru viril.  
 
Cocărăi
Cocărăi, substantiv la plural (regional)
Sinonime: flori de primăvară.  
 
Cocardă
Cocardă, substantiv feminin
Sinonime: insignă, emblemă.  
 
Cocardău
Cocardău, substantiv
Sinonime: săbiuţă.  
 
Cocări
Cocări, verb (regional)
Sinonime: a coace, a cocăli, a găti.  
 
Cocărire
Cocărire, substantiv (regional)
Sinonime: coacere, cocărit, gătire.  
 
Cocărit
Cocărit, substantiv
Sinonime: coacere, cocăire; (învechit) impozit pe porumb.

Cocărit, adjectiv
Sinonime: copt, gătit.  
 
Cocârja
Cocârja, verb
Sinonime: a se îndoi de spate, a se gheboşi, a se gârbovi, a se încovoia, a se cocoşa, (figurat) a îmbătrâni.  
 
Cocârjare
Cocârjare, substantiv
Sinonime: cocârjat, cocârjire, cocârjit, îndoire (de spate).  
 
Cocârjat
Cocârjat, adjectiv
Sinonime: adus; coroiat.  
 
Cocârji
Cocârji, verb
Sinonime: a se cocârja, a se gârbovi, a se îndoi (de spate).  
 
Cocârjire
Cocârjire, substantiv
Sinonime: cocârjare.  
 
Cocârjit
Cocârjit, adjectiv (popular și familiar)
Sinonime: cocârjat, încovoiat, (despre nas) acvilin.  
 
Cocârjitură
Cocârjitură, substantiv (popular)
Sinonime: încovoiere, îndoitură.  
 
Cocârlă
Cocârlă, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional, la plural) bureciori, (la plural) ciocârţi, (la plural) ciuciulaşi, (la plural) ciuciuleţi, (la plural) bureţi-de-iarbă, (la plural) bureţi-de-pajişte; schimbătoare; (regional) mănunchi, mâner, picior; (tehnică) crivală, manivelă, (regional) coacă, vârtej; crivac.  
 
Cocârlat
Cocârlat, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: cocoșare, strâmbare, sucire, (figurat) tergiversare.

Cocârlat, adjectiv (popular)
Sinonime: acvilin, îndoit.  
 
Cocârlos
Cocârlos, adjectiv
Sinonime: ciolănos, osos, uscățiv.  
 
Cocârţeală
Cocârţeală, substantiv
Sinonime: cocârlă, schimbătoare.  
 
Cocăt
Cocăt, substantiv
Sinonime: arşiţă, caniculă, călduri, dogoare, dogoreală, fierbinţeală, năbuşeală, năduf, năduşeală, pârjol, pojar, toropeală, zăduf, zăpuşeală.  
 
Cocătoriu
Cocătoriu, substantiv (învechit)
Sinonime: cocător.  
 
Cocătură (cocături)
Cocătură (cocături), substantiv
Sinonime: aluat copt, coacere, (la plural) cocăieli.  
 
Cocăzar
Cocăzar, substantiv
Sinonime: coacăz-de-munte, merişor, smirdar.  
 

Ciocârti
Ciocârti, verb
Sinonime: a ciopârţi.

Ciocârţi, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
 
Ciuciulaşi
Ciuciulaşi, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
 
Clei
Clei, substantiv neutru
Sinonime: lipici, pap, cocă.  
 
Coastă
Coastă, substantiv feminin
Sinonime: dungă, latură, parte; flanc; pantă, povârniş; ţărm, mal, chei; chingă, cocârlă, crivac; (coasta-dracului) sparanghel; (coasta-vrăjmaşului) sparanghel; (expresie) (e slab de-i poți număra coastele) e foarte slab; (expresie) (a pune cuiva sula în coastă) a obliga pe cineva facă un lucru neplăcut; (locuțiune adverbială) (pe o coastă) pe o parte, într-o dungă.  
 
Coroiat (coroiată)
Coroiat (coroiată), adjectiv
Sinonime: încovoiat, adus în jos, acvilin, cocârjat, curbat, uncirostru, (regional) coroietic.  
 
Dric
Dric, substantiv neutru
Sinonime: autodric, car funebru, car funerar, car mortuar, (Bucovina) caravană, (Moldova) droagă, pataşcă; centru, cocârlă, cotigă, mijloc, putere, schimbătoare, teleagă, miez, toi; (tehnică) (regional) sandâc.  
 
Gârbovi
Gârbovi, verb
Sinonime: a se cocârja, a se cocoşa, a se gheboşa, a se încovoia, a se îndoi.  
 
Încovoiat (încovoiată)
Încovoiat (încovoiată), adjectiv
Sinonime: curbat, arcuit, cocârjat, gârbov.  
 
Mană
Mană, substantiv feminin
Sinonime: belşug, abundenţă, îmbelşugare, îndestulare, prisos, bogăţie, berechet; rugină la vegetale.

Mâna, verb
Sinonime: a îndemna, a sili; a mişca, a împinge; a se grăbi.

Mână, substantiv feminin
Sinonime: braţ, membru superior, palmă, pumn, (învechit și regional) brâncă, (popular și familiar) labă; (mână curentă) balustradă; (mână de lucru) forță de muncă; (botanică) (mâna-Maicii-Domnului) (regional) palma-sfintei-Mării; (tehnică) bată, braț, crac, furcă, margine, mâner, pervaz, spetează, stâlp, (regional) ciocan, (regional) condac, (regional) cotoi, (regional) cujbă; calitate, cocârlă, condiție, femeiușcă, fofează, grijă, hădărag, leucă, mănunchi, mănușă, măsea, muierușcă, pază, posesiune, rang, schimbătoare, seamă, stare, stăpânire, teapă, titirez, treaptă.  
 
Năbuşeală
Năbușeală, substantiv feminin (popular)
Sinonime: apă, arșiță, caniculă, căldură mare, dogoare, dogoreală, fierbințeală, înnădușeală, năduf, nădușeală, pârjol, pojar, sudoare, toropeală, torpoare, transpirație, zăduf, (Banat și Transilvania) friptoare, (Banat) propeală, (figurat) cuptor, (figurat) jar, (figurat) văpaie, (învechit) ars, (învechit) pripec, (la plural) călduri, (popular) arsură, (popular) vipie, (popular) zăpușeală, (prin Banat) arsoare, (prin Oltenia) japsă, (rar) sudație, (regional) astmă, (regional) asud, (regional) buhoare, (regional) cocăt, (regional) crăpăt, (regional) năbuhală, (regional) năplăială, (regional) pâclă, (regional) prepăt, (regional) prigoare, (regional) puhăială, (regional) zăpuc; (învechit) cotropire, invadare, invazie, încălcare, năpădire, năvălire.  
 
Prunc
Prunc, substantiv masculin (popular)
Sinonime: băiat, copil, fecior, flăcău, nou-născut, sugaci, sugar, tânăr, ţânc, (familiar) bebe, (învechit și popular) plod, (învechit și regional) cocon, (învechit și regional) poroboc, (învechit și regional) sugător, (Moldova și Transilvania) cocă.  
 
Toropeală
Toropeală, substantiv feminin
Sinonime: amorțeală, apatie, aromeală, arșiță, aţipeală, ațipire, caniculă, căldură (mare), dogoare, dogoreală, dormitare, fierbințeală, hebetudine, lâncezeală, lâncezire, moleşeală, moleșire, moțăială, moțăire, moțăit, moțăitură, năbușeală, năduf, nădușeală, panism, pârjol, picoteală, picotire, piroteală, pirotire, pojar, reverie, somnolenţă, tânjeală, toropire, torpoare, visare, zăduf, zăpuşeală, (Banat și Transilvania) friptoare, (Banat) pripeală, (figurat) cuptor, (figurat) jar, (învechit) ars, (învechit) pripec, (învechit) somnoroșie, (la plural) călduri, (Moldova) clipoceală, (Moldova) clipocire, (Muntenia și Oltenia) târomeală, (popular) arsură, (popular) vipie, (prin Banat) arsoare, (prin Muntenia) pircoteală, (prin Muntenia) pircotit, (prin Oltenia) japsă, (rar) somnie, (regional) bătaie zdravănă, (regional) buhoare, (regional) cocăt, (regional) crăpăt, (regional) năplăială, (regional) pâclă, (regional) picuială, (regional) pioceală, (regional) prepăt, (regional) prigoare, (regional) puhăială, (regional) somnoreală, (regional) zăpuc.  
 
Uscățiv (uscățivă)
Uscățiv (uscățivă), adjectiv
Sinonime: cocârlos, costeliv, descărnat, firav, jigărit, macru, osos, pipernicit, pirpiriu, prăpădit, prizărit, răpciugos, sărăcăcios, sfrijit, slab, slăbănog, slăbit, tras, uscat, (figurat) lemnos, (figurat) supt, (învechit și regional) mârșav, (învechit și regional) rău, (învechit și regional) sec, (învechit și regional) secățiu, (învechit și regional) secățiv, (învechit și regional) slăbicios, (învechit) mișel, (Moldova și Transilvania) pogârjit, (popular) pierit, (rar) slăbănogit, (rar) uscăcios, (regional) calicuț, (regional) coțac, (regional) hition, (regional) mârcav, (regional) mârceav, (regional) mârced, (regional) ogârjit, (regional) pârțigăit, (regional) râceat, (regional) sfârcior, (regional) sfârciov, (regional) șugăros, (regional) țingar, (regional) uscățiu, (regional) zâmbrit, (regional) zgurav.  
 
Drog (droguri)
Drog (droguri), substantiv neutru
Sinonime: medicament, electuar, paliativ, panaceu, remediu; cocaină, hașiș, heroină, stupefiant, opiu, (la plural) narcotice; grozamă.  
 
Drogat (drogată)
Drogat (drogată), adjectiv
Sinonime: dopat, intoxicat; beat, băut.

Drogat (drogată), substantiv masculin și feminin
Sinonime: alcoolic, cocainoman, eteroman, heroinoman, morfinoman, narcoman, opioman, toxicoman.  
 
Emblemă
Emblemă, substantiv feminin
Sinonime: atribut, blazon, stemă, (la plural) armoarii, insignă, cocardă, deviză, motto, ecuson, drapel, simbol, reprezentare, totem.  
 
Acăstău (acăstaie)
Acăstău (acăstaie), substantiv neutru
Sinonime: spânzurătoare; persoană înaltă, prăjină; (regional) cocârlă.  
 
Acvilin
Acvilin, adjectiv
Sinonime: adus, cocârjat, coroiat, curbat, de vultur, încovoiat, vulturesc, (popular) cocârjit, (popular) cocârlat, (popular) încocârjat, (regional) coroietic.  
 
Aluat
Aluat, substantiv
Sinonime: cocă, (învechit) pielm; dospeală, maia, plămadă, plămădeală, (învechit) covăseală.  
 
Arbust
Arbust, substantiv
Sinonime: (botanică) afin, agriș, albaspină, alun, alunel, anacardier, arboraș, badian, caper, caprifoi, călin, cătină, cetină-de-negi, cimișir, coacăz, coca, copăcel, crușin, cubeb, cununiță, dârmoz, dracilă, drob, drob-de-munte, drobiță, gardenie, ghimpe, ghimpe-pădureț, grozamă, hurmuz, iasomie, ienupăr, jep, jneapăn, lămâi, lămâiță, leandru, lemn-câinesc, lemnul-câinelui, liliac, magnolie, mandarin, manioc, măceș, mălin, mielărea, mirt, mlajă, moșmon, mur, păducel, păducel-negru, păliur, porumbar, porumbel, răchițele, rododendron, rug-de-zmeură, salbă-moale, sânger, scoruș-nemțesc, siminichie, smirdar, soc, strofant, subarbust, tamariscă, tamarix, trandafir, trandafiraș, trandafir-de-munte, tufar, tufă, tufiș, tufișoară, tulichină, verigar, vișinel, vișin-sălbatic, vișin-turcesc, zmeur, zmeurar, (popular) trandafirel, (popular) trandafiruț, (rar) turtel, (regional) cacadâr, (regional) ciritel, (regional) curpen, (regional) iorgovan, (regional) rujă, (regional) scorombar, (regional) scumpie.  
 
Toxicomanie
Toxicomanie, substantiv
Sinonime: (medicină) abuz de droguri, abuz de substanțe, beție albă, cocainomanie, consum de droguri, dependență de droguri, eteromanie, farmacodependență, farmacomanie, heroinomanie, morfinomanie, narcomanie, opiofagie, toxicodependență, toxicofilie.  
 
Bureciori
Bureciori, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
 
Bureţi-de-iarbă
Bureţi-de-iarbă, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
 
Bureţi-de-pajişte
Bureţi-de-pajişte, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
 
Carboş
Carboş, substantiv
Sinonime: chingă, cocârlă, crivac.  
 
Cir
Cir, substantiv
Sinonime: cârcel, cocă, lipici, pap, păsat, terci.  
 
Ciriş
Ciriş, substantiv
Sinonime: cocă, lipici, pap.  
 
Ciuciuleţi
Ciuciuleţi, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.

Ciuciuleți, verb (regional)
Sinonime: a (se) ciuciuli.  
 
Cârjă
Cârjă, substantiv
Sinonime: baston, (prin Transilvania) măciucă; (anatomie) (cârja aortei) crosa aortei; chingă, cocârlă, crivac.  
 
Coacă
Coacă, substantiv
Sinonime: cobiliţă, cocârlă, crivală, manivelă.  
 
Cujbă
Cujbă, substantiv
Sinonime: (regional) cocârlă, (Banat şi Transilvania) cocaie; braţ, chingă, cocârlă, crivac, furcă, mână, stâlp.  
 
Aloţăl
Aloţăl, substantiv (regional)
Sinonime: cocă fermentată.  
 
Stupefiant
Stupefiant, substantiv
Sinonime: cocaină, heroină, drog, halucinogen, narcotic.

Stupefiant, adjectiv
Sinonime: năucitor, uimitor, uluitor.  
 
Corlobaie
Corlobaie, substantiv
Sinonime: cocârlă, schimbătoare.  
 
Coroietic
Coroietic, adjectiv
Sinonime: acvilin, adus, cocârjat, coroiat, curbat, încovoiat.  
 
Cotcodăcit
Cotcodăcit, substantiv
Sinonime: câtcărăit, cocăire, cocăit, cotcodac, cotcodăceală, cotcodăcire, cutcudețătură, (regional) câtcăire, (regional) câtcăit, (regional) cotorozire.  
 
Crivac
Crivac, substantiv
Sinonime: mariaş, (învechit) greşlă; (tehnică) chingă, cocârlă, (regional) carboş, cârjă, coastă, cujbă, gânj, (regional, la plural) punţi; bâtă, ciomag, măciucă.  
 
Crivală
Crivală, substantiv
Sinonime: cocârlă; cleşte.  
 
Crivea
Crivea, substantiv
Sinonime: buhai, cârlig, cleşte, cocârlă, greblă, hreapcă, întinzător, întorcător, schimbătoare, slobozitor, vergea.  
 
Curbat
Curbat, adjectiv
Sinonime: acvilin, adus, aplecat, arcat, arcuit, boltit, bombat, cambrat, cocârjat, cocoșat, concoidal, convex, coroiat, curb, gârbov, gârbovit, înclinat, încovoiat, îndoit, întors, lăsat, parabolic, plecat, prosternat, răsucit, recurbat, semicircular, strâmb, strâmbat, sucit, (învechit și regional) încujbat, (învechit și regional) scorvârdat, (învechit) arcos, (regional) coroietic, (regional) polignit.  
 
Jintuială
Jintuială, substantiv
Sinonime: jintuire, jintuit, jintă, janț; cocârță.  
 
Dreptar
Dreptar, substantiv
Sinonime: (tehnică) colţar, echer, (regional) cot, ghiunie; cocârlă, schimbătoare.  
 
Merișor
Merișor, substantiv
Sinonime: (botanică) afin, afin roșu, bujor, coacăz, coacăz de munte, (regional) coacăză, cocăzar, poranici, brăbănoc, brebenoc, cununiță, perişor, pervincă, (regional) verdeaţa-iernii; brăbănoi, cimişir, ghimpe, rozmarin-de-munte, saschiu, scoruş, smirdar, sunătoare.  
 
Gânj
Gânj, substantiv
Sinonime: apărătoare, chingă, coardă, cocârlă, crivac, peteucă, potâng, râncă, (prin Muntenia) sucitură, (regional) gujbă.  
 
Gârbovit
Gârbovit, adjectiv
Sinonime: adus, cocârjat, ghebos, gheboşat, gârbov, încovoiat.  
 
Gârloafă
Gârloafă, substantiv
Sinonime: cocârlă, regulator la plug, schimbătoare.  
 
Insignă
Insignă, substantiv
Sinonime: cocardă, decorație, ecuson, emblemă, însemn, marcă, medalie, placă, rozetă, semn, simbol.  
 
Mănuşă
Mănuşă, substantiv
Sinonime: bată, clanță, coadă de unealtă, coarbă, cocârlă, fiare (pentru deținuți), fofează, ivăr, (îmbrăcăminte pentru mâini) mitenă, leucă, mănunchi, măsea, mână, mâner, picior, popic, schimbătoare, snop, stâlpuşor, toartă, ţepuşă, (învechit) brânca, (regional) baier, (regional) cotoi, (variantă) mânușe.  
 
Pască
Pască, substantiv
Sinonime: (biserică) azimă, cocătură, cozonac, hostie pascală, paști, turtă, (învechit) miel pascal (la evrei), (variantă învechită) pashă.  
 
Manivelă
Manivelă, substantiv
Sinonime: (tehnică) bielă, cocârlă, pedalier, vilbrochen, (învechit) sucitor.  
 
Săbiuţă
Săbiuţă, substantiv
Sinonime: săbioară, (regional) săbiuşcă; (botanică) (regional) cocardău, cocoşică, gladiolă, rogoz, săbioară, săgeată, săgeţea, (plural) secerele, spatarează, crin-vânăt, (Transilvania) coasă, (Banat) seceruie, (Banat şi Transilvania) spetează; (ihtiologie) sabie, sabiță, săbioară, (regional) bărcie, săbicioară, săbiiță; (pasăre) cioc-întors, năvodar.  
 
Schimboi
Schimboi, substantiv
Sinonime: (tehnică) cocârlă, schimbătoare.  
 
Pielm
Pielm, substantiv
Sinonime: aluat, cocă, muruială, nulaș, pervă, plămădeală, pospai, (regional) coajă, (regional) făină, (variantă) piemn.  
 
Crack
Crack, substantiv
Sinonime: cocaină, drog; băutură ieftină.  
 
Slobozitor
Slobozitor, substantiv
Sinonime: (tehnică) cocârlă, întinzător, întorcător, schimbătoare, zăvor, (Moldova și Bucovina) pochiheci, (Muntenia) crivea, (Oltenia și Banat) zatcă, (regional) încordător.  
 
Coptătură
Coptătură, substantiv (regional)
Sinonime: cocătură, pâine coaptă, prăjitură, (medicină) infecție.  
 
Batiu
Batiu, substantiv
Sinonime: ancadrament, armătură, banc, cadru, carcasă, caroserie, cocă, structură, suport, șarpantă, șasiu.  
 
Alcaloid
Alcaloid, substantiv
Sinonime: drog, otravă; apomorfină, arecolină, atropină, brucină, cafeină, chinină, cicutină, cocaină, codeină, cofeină, conhidrină, coniină, ecgonină, ergotină, ergotoxină, hiosciamină, iohimbină, lobelină, meconină, morfină, morfiu, narceină, narcotină, nicotină, papaverină, pilocarpină, platifilină, reserpină, scopolamină, stovaină, stricnină, teobromină, teofilină, veratrină, yohimbină.  
 
Cocoșare
Cocoșare, substantiv
Sinonime: cocârjare, cocoșat, curbare, gârboveală, gârbovire, gheboșare, încovoiere, îndoire, strâmbare.  
 
Încocârja
Încocârja, verb (popular)
Sinonime: a (se) cocârja.  
 
Coculteț
Coculteț, substantiv
Sinonime: grămadă, (regional) cocâlteață.  
 
Lăsătoare
Lăsătoare, substantiv
Sinonime: cocârlă, (regional) călcătoare, (regional) schimbătoare (la plug).  
 
Toxicoman
Toxicoman, substantiv
Sinonime: alcoolic, cocainoman, drogat, eteroman, fumător, heroinoman, morfinoman, narcoman, opioman.  
 
Plămădeală
Plămădeală, substantiv
Sinonime: aluat, cocă, dospeală, drojdie, macerare, macerație, maia, masă macerată, plămadă, (învechit) covăseală, (regional) plomădeală, (regional) plumădeală.  
 
Pocâlti
Pocâlti, verb (învechit și regional)
Sinonime: a fi epuizat de foame, a hămesi, a se deșela, a se speti, a slăbi tare, a-și pierde toate puterile, (regional) a se cocâlti.  
 
Cobăltoc
Cobăltoc, substantiv (regional)
Sinonime: cerșetor, (variantă) cocâltoc.  
 
Cucăit
Cucăit, substantiv (regional)
Sinonime: moțăire, (variantă) cocăit.  
 
Cocorel
Cocorel, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) cocoșei, măseaua-ciutei, (variantă) cocărăl.  
 
Cucăi
Cucăi, verb (regional)
Sinonime: a dormita, a moțăi, (variantă) a cocăi, (variantă) a cucui.  
 
Cucăitură
Cucăitură, substantiv (regional)
Sinonime: moțăire, somnolență, (variantă) cocăitură.  
 
Cârjoba
Cârjoba, verb (învechit)
Sinonime: a se cocârja, a se curba, a se încovoia, a se îngârjoba.  
 
Încovoia
Încovoia, verb
Sinonime: a (se) apleca, a (se) arcui, a (se) cambra, a (se) cocoșa, a (se) culca, a (se) curba, a (se) deforma, a (se) încârliga, a (se) înclina, a (se) încolăci, a (se) încovriga, a (se) îndoi, a (se) lăsa, a (se) pleca, a (se) strâmba, a atârna, a cădea, a coborî, a se cocârja, a se coroia, a se gârbovi, a se gheboșa, (figurat) a se umili, (învechit și regional) a (se) încujba, (învechit și regional) a (se) povedi, (învechit și regional) a (se) scovârda, (învechit) a (se) închina, (învechit) a (se) încovăi, (învechit) a (se) încovăia, (învechit) a (se) încoveia, (învechit) a (se) încovia, (rar) a (se) recurba, (regional) a (se) încârjoia, (regional) a (se) poligni.  
 
Strâmbare
Strâmbare, substantiv
Sinonime: aducere, aplecare, aplecat, cocârjare, cocârjat, cocoșare, cocoșat, contorsionare, curbare, deformare, deformație, desfigurare, gârbovire, înclinare, înclinat, încovoiat, încovoiere, îndoire, îndoit, întoarcere, întors, lăsare, plecare, pocire, răsucire, scălâmbăială, scălâmbăiere, scălâmbăitură, scâlciere, schimonoseală, schimonosire, sluțire, sluțit, strâmbat, strâmbătură, sucire, sucit, urâțire, urâțit, (învechit) cotitură, (popular și familiar) scofâlcire, (popular) hâzire.  
 
Încârjoia
Încârjoia, verb (regional)
Sinonime: a (se) arcui, a (se) curba, a (se) încârliga, a (se) încolăci, a (se) încovoia, a (se) încovriga, a (se) îndoi, a cârni, a coti, a se cocârja, a-și schimba direcția.  
 
Încârjoiat
Încârjoiat, adjectiv (regional)
Sinonime: aplecat, cocârjat, cocoșat, gheboșat, încârligat, încovoiat, strâmb.  
 
Încârjoiere
Încârjoiere, substantiv (regional)
Sinonime: arcuire, cocârjare, cocoșare, curbare, gheboșare, gheboșire, încovoiere, îndoire.  
 
Cerșetoare
Cerșetoare, substantiv feminin
Sinonime: miloagă, pomanagioaică, (învechit) desăgăriță, (regional) cocălteață, (regional) cuzacică, (regional) daicariță, (regional) papaciocăriță, (variantă) cerșitoare.  
 
Acuilin
Acuilin, adjectiv (desuet)
Sinonime: acvilin, cocârjat, coroiat, încovoiat.  
 
Sugaci
Sugaci, substantiv
Sinonime: alcoolic, băutor, bețiv, nou-născut, prunc, sugar, (familiar) bebe, (învechit și popular) plod, (învechit și regional) cocon, (învechit și regional) poroboc, (învechit și regional) prunău, (învechit și regional) pruncuț, (învechit) sugastru, (învechit) sugaș, (învechit) sugător, (popular) copil de țâță, (popular) pruncșor, (popular) prunculeț, (popular) sugărel, (rar) copil de piept, (regional) cocă; (ihtiologie) nouă-ochi; (argotic) homosexual.  
 
Sugar
Sugar, substantiv
Sinonime: nou-născut, prunc, sugaci, (familiar) bebe, (învechit și figurat) fașă, (învechit și popular) aplecat, (învechit și popular) plod, (învechit și popular) sugător, (învechit și regional) cocon, (învechit și regional) poroboc, (învechit și regional) prunău, (învechit și regional) pruncuț, (învechit) sugastru, (învechit) sugaș, (popular) copil de țâță, (popular) pruncșor, (popular) prunculeț, (regional) cocă, (regional) pipiloancă, (regional) sugare, (regional) sugurel; (botanică) cinsteț; (popular, la acoperiș) căprior.  
 
Smirdar
Smirdar, substantiv
Sinonime: (botanică) afin roșu, agriș, brad, merișor, rododendron, smârdar, zmirdar, (învechit) iarbă-de-mare, (regional) bradul-ciumei, (regional) bujor-de-munte, (regional) bujorel-de-munte, (regional) coacăză, (regional) coacăz-de-munte, (regional) cocăzar, (regional) iederă, (regional) ienupăr, (regional) perișoare, (regional) popdele, (regional) ruja-munților, (regional) rujă, (regional) trandafiraș-de-munte, (regional) trandafir-de-munte, (regional) tulipin, (regional) vâsc-de-munte.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar