Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Foto
Foto, adjectiv invariabil și substantiv
Sinonime: fotografic, fotografie.  
Fotocelulă
Fotocelulă, substantiv
Sinonime: celulă fotoelectrică.  
Fotocompoziție
Fotocompoziție, substantiv
Sinonime: compoziție fotografică.  
Fotoconductibilitate
Fotoconductibilitate, substantiv
Sinonime: (fizică) fotoconductivitate, fotoconducţie, efect fotoconductiv.  
Fotoconducţie
Fotoconducţie, substantiv
Sinonime: (fizică) fotoconductibilitate.  
Fotoconductivitate
Fotoconductivitate, substantiv
Sinonime: (fizică) fotoconductibilitate, fotorezistivitate.  
Fotocopia
Fotocopia, verb
Sinonime: a copia, a duplica, a reproduce, a reprografia.  
Fotocopiat
Fotocopiat, adjectiv
Sinonime: copiat, reprodus, reprografiat, xeroxat.  
Fotocopiator
Fotocopiator, substantiv
Sinonime: copiator, duplicator, roneo.  
Fotocopie
Fotocopie, substantiv
Sinonime: copie fotografică, copie xerox, duplicat, duplicata, duplicație, fotostat, reproducere, reprografie, xerografie.  
Fotocrom
Fotocrom, adjectiv
Sinonime: (fizică) fotocromatic.  
Fotocromatic
Fotocromatic, adjectiv
Sinonime: (fizică) fotocrom.  
Fotodiodă
Fotodiodă, substantiv
Sinonime: celulă fotoelectrică.  
Fotodocument
Fotodocument, substantiv
Sinonime: document fotografic, fotografie.  
Fotoelement
Fotoelement, substantiv
Sinonime: (fizică) fotopilă, celulă fotovoltaică, pilă fotovoltaică.  
Fotoemisiune
Fotoemisiune, substantiv
Sinonime: (fizică) fotoemisie, emisiune fotoelectronică.  
Fotogen
Fotogen, adjectiv
Sinonime: fluorescent, luminescent, fosforescent.  
Fotogeneză
Fotogeneză, substantiv
Sinonime: emisiune de lumină, fosforescență, luminescență.  
Fotogenic
Fotogenic, adjectiv
Sinonime: filmogenic.  
Fotogenie
Fotogenie, substantiv
Sinonime: fotogeneză, producere de lumină.  
Fotoghin
Fotoghin, substantiv (regional)
Sinonime: gaz lampant, petrol, (variantă) fotoghem, (variantă) fotoghim.  
Fotograf
Fotograf, substantiv
Sinonime: artist-fotograf, fotograf-artist, jurnalist, operator, reporter, reporter-fotograf, (popular) pozar.  
Fotografia
Fotografia, verb
Sinonime: a poza, a lua imagini.  
Fotografie
Fotografie, substantiv feminin
Sinonime: poză, imagine, instantaneu, clișeu, fototip.  
Fotografiere
Fotografiere, substantiv
Sinonime: (popular) pozare.  
Fotogramă
Fotogramă, substantiv
Sinonime: clișeu, fototip.  
Fotogrametrie
Fotogrametrie, substantiv
Sinonime: fototopografie.  
Fotogrammetrie
Fotogrammetrie, substantiv
Sinonime: fototopografie.  
Fotogravură
Fotogravură, substantiv
Sinonime: heliogravură.  
Fotoliu
Fotoliu, substantiv neutru
Sinonime: jilţ, jeţ.  
Fotoluminescent
Fotoluminescent, adjectiv
Sinonime: fotoluminiscent.  
Fotoluminescență
Fotoluminescență, substantiv
Sinonime: fotoluminiscență.  
Fotomicrocopie
Fotomicrocopie, substantiv
Sinonime: microfotocopie.  
Fotomicrografie
Fotomicrografie, substantiv
Sinonime: microfotografie.  
Fotomicroscopie
Fotomicroscopie, substantiv
Sinonime: microfotografie.  
Fotonastie
Fotonastie, substantiv
Sinonime: helionastie.  
Fotoobiectiv
Fotoobiectiv, substantiv
Sinonime: obiectiv (fotografic).  
Fotopilă
Fotopilă, substantiv
Sinonime: fotoelement.  
Fotoplagiotrop
Fotoplagiotrop, adjectiv
Sinonime: fotoplagiotropic.  
Fotosensibilitate
Fotosensibilitate, substantiv feminin
Sinonime: fotofobie.  
Fotosintetizant
Fotosintetizant, adjectiv și substantiv
Sinonime: (botanică) fotoautotrof.  
Fotosinteză
Fotosinteză, substantiv
Sinonime: (biologie) anabolism, asimilaţie clorofiliană, biosinteză.  
Fototaxie
Fototaxie, substantiv
Sinonime: (biologie) fotopatie, fototactism.  
Fototecă
Fototecă, substantiv
Sinonime: arhivă foto.  
Fototelegrafie
Fototelegrafie, substantiv
Sinonime: telefotografie.  
Fototipie
Fototipie, substantiv
Sinonime: (tehnică) colografie.  
Fototrofic
Fototrofic, adjectiv
Sinonime: fototrop.  
Fototropie
Fototropie, substantiv
Sinonime: fototropism, heliotropism.  
Fototropism
Fototropism, substantiv
Sinonime: (fizică) fototropie; (botanică) heliotropism.  

Copie
Copie, substantiv feminin
Sinonime: bibliofilm, calc, compilație, dublură, exemplar, facsimil, fotocopie, imitație, plagiat, replică, reproducere, transcriere.  
Dublură
Dublură, substantiv feminin
Sinonime: căptuşeală; copie, duplicat, facsimil, reproducere, imitație, fotocopie, replică, transcriere; sosie.  
Efect
Efect, substantiv neutru
Sinonime: rezultat, rod, consecinţă, urmare, concluzie; impresie, senzaţie; (plural) echipament; acţiune, influenţă, înrâurire; (efect fotoconductiv) fotoconductibilitate; (mai ales la plural) hârtie de valoare.  
Jeţ
Jeţ, substantiv neutru
Sinonime: fotoliu, jilţ.  
Jilţ
Jilţ, substantiv neutru
Sinonime: fotoliu, jeţ, scaun, (regional) jâlț, (regional) jelț.  
Poză
Poză, substantiv feminin
Sinonime: fotografie, ilustrație; atitudine, ţinută, poziţie.

Poza, verb
Sinonime: a (se) fotografia; (tehnică) a așeza, a dispune, a monta, a stivui.  
Replică
Replică, substantiv feminin
Sinonime: calc, copie, dublură, duplicata, facsimil, fotocopie, geamăn, imitație, mulaj, reproducere, sosie; contraatac, contraofensivă, răspuns, reacţie, ripostă.

Replica, verb
Sinonime: a da o replică, a face față la, a întoarce, a obiecta, a prici, a răspunde, a reacționa, a recrimina, a refuta, a retorca, a riposta, (învechit) a întâmpina.  
Şiţă
Şiţă, substantiv feminin
Sinonime: șindrilă, draniță.

Sită, substantiv
Sinonime: ciur, dârmon, strecurătoare, (prin Transilvania) scuturătoare; (electronică) grătar, grilă; (foto) (sită fotografică) raster.  
Vedere
Vedere, substantiv feminin
Sinonime: înfăţişare, chip, aspect; privelişte, tablou, peisaj; imagine, fotografie, ilustrată; vizită, întâlnire; părere, idee, concepţie, convingere.  
Desen
Desen, substantiv neutru
Sinonime: animație, caricatură, contur, crochiu, schiţă, formă, graffiti, gravură, imagine, reprezentare, schemă, sepia, topografie, vinietă, ilustraţie, fotografie, carte poştală ilustrată.  
Asimilaţie
Asimilaţie, substantiv
Sinonime: asimilare; (fonetică) asimilare; (fiziologie) anabolism; (botanică) (asimilaţie clorofiliană) fotosinteză.  
Carbon
Carbon, substantiv
Sinonime: antracit, cărbune, diamant, grafit, huilă; calc, clonă, duplicat, copie, decalc, dublură, facsimil, fotocopie, înregistrare, transcriere, reproducere.  
Celulă
Celulă, substantiv
Sinonime: (biologie) (celulă-ou) zigot; (celulă sexuală) gamet; alveolă; (fizică) (celulă fotoelectrică) fotocelulă, fotodiodă; (celulă fotovoltaică) fotoelement; chilie; arest.  
Chimie
Chimie, substantiv
Sinonime: agrochimie, alchimie, biogeochimie, carbochimie, citochimie, cosmochimie, criochimie, electrochimie, fotochimie, geochimie, hidrochimie, hidrogeochimie, histochimie, iatrochimie, imunochimie, magnetochimie, microchimie, neurochimie, petrochimie, plasmochimie, radiochimie, stereochimie, termochimie, zoochimie, (chimie anorganică) chimie minerală, (chimie biologică) biochimie, (chimie vegetală) fitochimie.  
Colecţie
Colecţie, substantiv
Sinonime: adunare, grupare, reuniune; album, antologie, arhivă, arsenal, asortiment, bandotecă, bibliotecă, cantitate, cartotecă, casetotecă, catalog, cinematecă, cochilier, compilație, culegere, diatecă, discotecă, filmotecă, florilegiu, fonotecă, fototecă, galerie, gliptotecă, iconografie, iconotecă, ierbar, ludotecă, medalier, mediatecă, menajerie, mulțime, nomenclatură, panoplie, pinacotecă, pletoră, programatecă, serie, sonotecă, sumă, teletecă, tiraj, videotecă, vinotecă; (variantă) colecțiune.  
Diapozitiv
Diapozitiv, substantiv
Sinonime: clișeu, fotografie.  
Fixaj
Fixaj, substantiv
Sinonime: (despre un material fotografic) fixare.  
Heliografie
Heliografie, substantiv
Sinonime: fotogravură, heliogravură.  
Kodak
Kodak, substantiv
Sinonime: aparat foto portabil.  
Mitralia
Mitralia, verb
Sinonime: a trage cu mitraliera; a fotografia în rafale rapide.  
Negativ
Negativ, substantiv
Sinonime: clișeu, fototip.  
Pozometru
Pozometru, substantiv
Sinonime: exponometru, fotometru.  
Biologie
Biologie, substantiv
Sinonime: agrobiologie, amfibiologie, antropobiologie, astrobiologie, bacteriologie, citologie, cronobiologie, etnobiologie, exobiologie, fotobiologie, genetică, geobiologie, hidrobiologie, histologie, microbiologie, neurobiologie, protobiologie, radiobiologie, sociobiologie, (biologia aeroplanctonului) aerobiologie, (biologie animală) zoobiologie, (biologie vegetală) fitobiologie.  
Aerofotografie
Aerofotografie, substantiv
Sinonime: fotografie aeriană.  
Emisiune
Emisiune, substantiv
Sinonime: difuziune, emitere, emisie, retransmisie, teledifuziune, transmisiune; scurgere, emanație, erupție, jet, proiecție; (fizică) (emisiune autoelectronică) emisiune la rece, emisiune prin efect de câmp; (emisiune fotoelectronică) fotoemisiune; (emisiune radio) radioemisiune; (emisiune termoelectronică) termoemisiune.  
Roneotipa
Roneotipa, verb
Sinonime: a duplica, a fotocopia, a reproduce, a reprografia.  
Fotel
Fotel, substantiv (popular)
Sinonime: fotoliu, jeţ, (prin Transilvania) şezău.  
Reprografie
Reprografie, substantiv
Sinonime: duplicație, fotocopie, reproducere, xerografie.  
Reprografia
Reprografia, verb
Sinonime: a duplica, a fotocopia, a reproduce (un document).  
Transcripțiune
Transcripțiune, substantiv
Sinonime: adaptație, copiat, copie, copiere, duplicare, duplicata, duplicație, facsimil, fotocopie, interpretare, înregistrare, reproducere, reproducție, traducere, traducție, transcriere, transcripție, translație, transpoziție, transpunere, (muzică) aranjament.  
Litografie
Litografie, substantiv
Sinonime: clișaj, desen, fototipie, gravură, ilustrație, imagine, linotipie, ofset, reproducere, tipografie, xilografie.  
Aerofotogrammetrie
Aerofotogrammetrie, substantiv
Sinonime: aerocartografie, fotogrammetrie aeriană.  
Heliogravură
Heliogravură, substantiv
Sinonime: (tipografie) fotogravură, heliografie.  
Heliotropism
Heliotropism, substantiv
Sinonime: fototropism, heliotactism.  
Terapie
Terapie, substantiv
Sinonime: auriculoterapie, crioterapie, cromoterapie, electroconvulsie, electroterapie, fitoterapie, fizioterapie, fototerapie, hidroterapie, hipnoterapie, îngrijire medicală, kineziterapie, laseroterapie, magnetoterapie, masoterapie, medicație, medicină, psihanaliză, psihoterapie, radioterapie, simpaticoterapie, terapeutică, termoterapie, tratament, ultrasonoterapie, (terapie intensivă) reanimare, (terapie tisulară) histoterapie.  
Sofa (sofale)
Sofa (sofale), substantiv
Sinonime: canapea, divan, fotoliu-pat, pat.  
Duplicata
Duplicata, substantiv
Sinonime: calc, clonă, copie, dublură, duplicat, duplicatum, facsimil, fotocopie, replică, reproducere.  
Transcripţie
Transcripţie, substantiv
Sinonime: adaptație, copiat, copie, copiere, duplicare, duplicata, duplicație, facsimil, fotocopie, interpretare, înregistrare, reproducere, reproducție, traducere, traducție, transcriere, transcripțiune, translație, transpoziție, transpunere, (muzică) aranjament.  
Facsimil
Facsimil, substantiv
Sinonime: calc, copie, duplicata, fax, fotocopie, imitație, replică, reproducere, telecopie, transcripție.  
Captor
Captor, substantiv
Sinonime: amplificator, detector, fotopilă, insolator, sensor, senzor, transductor.  
Boson
Boson, substantiv
Sinonime: (fizică) fonon, foton, graviton, mezon, plasmon.  
Teodolit
Teodolit, substantiv
Sinonime: (tehnică) alidadă, dioptru, fototeodolit, goniometru, radioteodolit, tahimetru.  
Pozar
Pozar, substantiv
Sinonime: (popular) fotograf.  
Dagherotip
Dagherotip, substantiv
Sinonime: daghereotip, fotografie.  
Pozare
Pozare, substantiv
Sinonime: fotografiere; (învechit) daghereotipie, dagherotipie.  
Raster
Raster, substantiv
Sinonime: rastral, rastru, sită fotografică.  
Reproducţie
Reproducţie, substantiv
Sinonime: (biologie) acuplare, coit, copulație, fecundație, înmulţire, montă, multiplicație, ovulație, populare, prăsilă, prăsire, prăsit, procreare, procreație, repopulare, reproducere, (învechit şi regional) plodire, (regional) prăseală; calc, copie, decalcare, dublare, dublură, duplicat, duplicație, facsimil, fotocopie, fotografie, fototipie, imitație, litografie, mulaj, replică, reproducere, reprografie; (variantă) reproducțiune.  
Heliofită
Heliofită, adjectiv (și substantiv)
Sinonime: (plantă) fotofită.  
Microfotografie
Microfotografie, substantiv
Sinonime: fotomicrografie, fotomicroscopie, microcopie, microfilm, microfișă.  
Microfotocopie
Microfotocopie, substantiv
Sinonime: fotomicrocopie, microcopie.  
Website, versiune 2011: https://sin0nime.com/dexx/
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/Copyright © 2011-2017 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie