Vegeta
Vegeta, verb
Sinonime: a trăi, a creşte, a se dezvolta; (depreciativ) a exista inutil, a lâncezi, a-şi consuma timpul, a stagna, a trena.  
 
Vegetăciune
Vegetăciune, substantiv (învechit)
Sinonime: vegetație.  
 
Vegetal
Vegetal, adjectiv
Sinonime: (învechit) plantar; (plancton vegetal) fitoplancton.  
 
Vegetală
Vegetală, substantiv
Sinonime: arbust, graminee, plantă; extras din plante.  
 
Vegetare
Vegetare, substantiv
Sinonime: inactivitate, lâncezire, stagnare, vegetație.  
 
Vegetarian
Vegetarian, adjectiv
Sinonime: erbivor, ierbivor, fitofag, frugivor.  
 
Vegetarianism
Vegetarianism, substantiv
Sinonime: xerofagie, (învechit) vegetarism.  
 
Vegetarism
Vegetarism, substantiv (învechit)
Sinonime: vegetarianism.  
 
Vegetaţie
Vegetaţie, substantiv feminin
Sinonime: creştere, excrescenţă, floră, înveliş vegetal, (plural) plante, prerie, verdeaţă, verdură, (variantă) vegetațiune, (vegetație nazală) polip.  
 
Vegetațiune
Vegetațiune, substantiv
Sinonime: vegetație.  
 
Vegetativ
Vegetativ, adjectiv
Sinonime: vegetațional, (figurat) apatic, (figurat) inactiv, (figurat) pasiv, (învechit) vegetabil, (învechit) vegetal, (învechit) vegetător.  
 
Vegetativitate
Vegetativitate, substantiv (rar)
Sinonime: pasivitate.  
 
Vegetător
Vegetător, adjectiv (învechit)
Sinonime: vegetal, vegetativ.  
 

Apatic (apatică)
Apatic (apatică), adjectiv
Sinonime: delăsător, fără energie, impasibil, inactiv, indiferent, indolent, inert, lăsător, leneș, letargic, moale, molâu, nepăsător, nesimţitor, pasiv, placid, tembel, (figurat) amorf, (figurat) flasc, (figurat) rece, (figurat) vegetativ, (regional) nebriștit.  
 
Creşte
Creşte, verb
Sinonime: a spori, a se dezvolta, a evolua; a educa, a îngriji un copil; a se umfla, a dospi; a se înălţa, (învechit şi popular) a odrăsli, a sălta, a (se) zburătăci, a trăi, a vegeta, a se regenera; (prin Transilvania) a scula; a cultiva, a înmulţi, a extinde, a (se) mări, (livresc) a (se) augmenta, a se îndesi, a majora, a (se) ridica, a se sui, a se urca, a se intensifica, a se înteţi, a se adânci; a avansa, a înainta, a progresa, a propăşi.  
 
Dezvolta
Dezvolta, verb
Sinonime: a mări, a extinde, a amplifica, a lua amploare, a creşte; a produce, a degaja, a emana, a evolua, a se împlini; a trăi, a vegeta; a avansa, a înainta, a progresa, a propăşi, (învechit) a (se) pricopsi, a spori, (grecism învechit) a prohorisi.  
 
Dezvoltare
Dezvoltare, substantiv feminin
Sinonime: creştere, mărire, amplificare, extindere; spor, progres, înaintare; (biologie) (dezvoltare embrionară) embriogeneză, embriogenie; vegetaţie; evoluţie, curs, desfăşurare, mers, (Muntenia) şiretenie, degajare.  
 
Floră
Floră, substantiv feminin
Sinonime: flori, vegetaţie, lumea vegetală.  
 
Germina
Germina, verb
Sinonime: a apărea, a da germen, a ieşi, a începe se dezvolte, a începe un ciclu nou de vegetație, a încolţi, a miji, a prinde viaţă, a răsări, a se naşte.  
 
Gol
Gol, substantiv neutru
Sinonime: cavitate, gaură, lacună, lipsă, loc lipsit de așezări, loc lipsit de vegetație, spațiu liber, vid.  
 
Lâncezi
Lâncezi, verb
Sinonime: a boli, a tânji, a vegeta, a stagna, a sta inactiv, a nu face nimic.  
 
Mană
Mană, substantiv feminin
Sinonime: belşug, abundenţă, îmbelşugare, îndestulare, prisos, bogăţie, berechet; rugină la vegetale.

Mâna, verb
Sinonime: a îndemna, a sili; a mişca, a împinge; a se grăbi.

Mână, substantiv feminin
Sinonime: braţ, membru superior, palmă, pumn, (învechit și regional) brâncă, (popular și familiar) labă; (mână curentă) balustradă; (mână de lucru) forță de muncă; (botanică) (mâna-Maicii-Domnului) (regional) palma-sfintei-Mării; (tehnică) bată, braț, crac, furcă, margine, mâner, pervaz, spetează, stâlp, (regional) ciocan, (regional) condac, (regional) cotoi, (regional) cujbă; calitate, cocârlă, condiție, femeiușcă, fofează, grijă, hădărag, leucă, mănunchi, mănușă, măsea, muierușcă, pază, posesiune, rang, schimbătoare, seamă, stare, stăpânire, teapă, titirez, treaptă.  
 
Pasivitate
Pasivitate, substantiv feminin
Sinonime: apatie, chietism, delăsare, dezinteres, impasibilitate, inactivitate, inacțiune, indiferență, indolență, inerție, insensibilitate, moliciune, neactivitate, nepăsare, placiditate, prostrație, resemnare, ședere, tembelism, (figurat) moțăială, (figurat) răceală, (grecism învechit) adiaforie, (învechit) neacțiune, (învechit) negrijă, (învechit) negrijință, (învechit) nelucrare, (învechit) tembelâc, (popular) nemișcare, (rar) indiferentism, (rar) neîngrijire, (rar) pasivism, (rar) vegetativitate, (regional) târomeală, (regional) zăcășeală.  
 
Planta
Planta, verb
Sinonime: a sădi, a pune în pământ, a îngropa.

Plantă, substantiv feminin
Sinonime: vegetală.  
 
Stagna
Stagna, verb
Sinonime: a (se) bălti, a băltăci, a fi în nemișcare, a lâncezi, a nu curge, a nu înainta, a nu progresa, a nu se dezvolta, a nu se mişca, a schiopăta, a sta, a trena, a vegeta, (rar, figurat) a tânji.  
 
Creştere
Creştere, substantiv feminin
Sinonime: dezvoltare, mărire, înălţare, înmulţire, extindere, sporire, augmentare, umflare, majorare, suire, urcare, vegetaţie, regenerare, educare, cultură, ridicare, dospire, intensificare; evoluţie, înaintare, mers-înainte, progres, propăşire.  
 
Aerocist
Aerocist, substantiv neutru
Sinonime: (botanică) veziculă aeriană pe organe vegetale uşurând plutirea unor plante.  
 
Aerofitobionte
Aerofitobionte, substantiv feminin la plural
Sinonime: (botanică) organisme vegetale aerobe.  
 
Acățele
Acățele, substantiv neutru la plural (regional)
Sinonime: (organ vegetal ca un fir în spirală propriu plantelor agățătoare) cârcel.  
 
Adenoidită
Adenoidită, substantiv
Sinonime: (medicină) vegetație.  
 
Fitoparazit
Fitoparazit, substantiv
Sinonime: parazit al plantelor, parazit vegetal.  
 
Chimie
Chimie, substantiv
Sinonime: agrochimie, alchimie, biogeochimie, carbochimie, citochimie, cosmochimie, criochimie, electrochimie, fotochimie, geochimie, hidrochimie, hidrogeochimie, histochimie, iatrochimie, imunochimie, magnetochimie, microchimie, neurochimie, petrochimie, plasmochimie, radiochimie, stereochimie, termochimie, ultramicrochimie, zoochimie, (chimie anorganică) chimie minerală, (chimie biologică) biochimie, (chimie vegetală) fitochimie.  
 
Con
Con, substantiv
Sinonime: (geografie) (con de dejecţie) agestru; (botanică) (popular) pară, (regional) cocean, cucuruz, păpuşoi; (botanică) (con vegetativ) vârf vegetativ; (con pirometric) pirometru ceramic; (con Seger) pirometru ceramic.

Con, prefix
Sinonime: co; împreună cu.  
 
Plancton
Plancton, substantiv
Sinonime: bacterioplancton, hidroplancton, nanoplancton, picoplancton; (plancton animal) zooplancton, (plancton atmosferic) aeroplancton, (plancton oceanic) oceanoplancton, (plancton sezonier) meroplancton, (plancton vegetal) fitoplancton.  
 
Biologie
Biologie, substantiv
Sinonime: agrobiologie, amfibiologie, antropobiologie, astrobiologie, bacteriologie, citologie, cronobiologie, etnobiologie, exobiologie, fotobiologie, genetică, geobiologie, hidrobiologie, histologie, microbiologie, neurobiologie, protobiologie, radiobiologie, sociobiologie, (biologia aeroplanctonului) aerobiologie, (biologie animală) zoobiologie, (biologie vegetală) fitobiologie.  
 
Frugivor
Frugivor, adjectiv
Sinonime: carpofag, erbivor, fructivor, granivor, vegetarian.  
 
Erbivor
Erbivor, adjectiv
Sinonime: (rar) plantivor; (și cu rol de substantiv) fitofag, frugivor, vegetarian.  
 
Fitopatologie
Fitopatologie, substantiv
Sinonime: patologie vegetală, patologia plantelor.  
 
Fitogen
Fitogen, adjectiv
Sinonime: de origine vegetală, fitogenic.  
 
Fitoplancton
Fitoplancton, substantiv
Sinonime: (botanică) plancton vegetal.  
 
Fitofag
Fitofag, adjectiv
Sinonime: erbivor, vegetarian.  
 
Fitosociologie
Fitosociologie, substantiv
Sinonime: fitocenologie, sociologie vegetală.  
 
Verdură
Verdură, substantiv
Sinonime: gazon, verde, verdeaţă, vegetație.  
 
Marcotaj
Marcotaj, substantiv
Sinonime: (înmulțire vegetativă) marcotare.  
 
Polip
Polip, substantiv
Sinonime: (medicină) excrescență, papilom, tumoare, vegetație, vegetații adenoide.  
 
Sad
Sad, substantiv
Sinonime: bărboasă, butaş, categorie, chip, cultură, fel, ferment, gen, grădină, livadă, maia, neam, pepinieră, plantă, pomet, răsad, sadină, sămânţă, soi, sort, specie, tip, varietate, vegetală, viță nouă, (învechit) pusoare.  
 
Mocni
Mocni, verb
Sinonime: a acri, a altera, a arde înăbușit (fără flacără), a arde sub cenușă, a descompune, a fermenta, a fi pe punctul de a se stinge, a fierbe, a împuţi, a înăcri, a lâncezi, a macera, a sta inactiv, a sta posomorât și tăcut, a strica, a vegeta, a zăcea, a-și trece vremea fără folos, (regional) a mocăi, (Moldova) a se uda, a se muia, a se umezi.  
 
Pleşuvi
Pleşuvi, verb
Sinonime: a cheli, a deveni pleșuv, a pierde părul de pe cap; a rămâne fără vegetație, a se dezgoli de verdeață.  
 
Pleşuvit
Pleșuvit, adjectiv
Sinonime: chel, chelit, pleșuv, rămas fără păr, (învechit și popular) pleș; arid, ars de soare, pârjolit, rămas fără vegetație, uscat.  
 
Paleobotanică
Paleobotanică, substantiv
Sinonime: paleofitologie, paleontologie vegetală.  
 
Rezină
Rezină, substantiv
Sinonime: ceară vegetală, colofan, galipot, gomă, lac, mastic, rășină, terebentină, vernis.  
 
Sociologie
Sociologie, substantiv
Sinonime: antropologie, etnologie, etnosociologie, microsociologie, polemologie, (sociologie vegetală) fitosociologie.  
 
Oligotrih
Oligotrih, adjectiv
Sinonime: (despre vegetale) puțin păros.  
 
Pseudodicotomie
Pseudodicotomie, substantiv
Sinonime: dicotomie vegetală falsă, pseudodichotomie, pseudopolitomie.  
 
Fitobiologie
Fitobiologie, substantiv
Sinonime: biologie vegetală, botanică.  
 
Seta
Seta, verb
Sinonime: a fixa, a regla, a stabili.

Seta, verb (învechit)
Sinonime: a înseta.

Setă, substantiv
Sinonime: (biologie) păr vegetal țepos.  
 
Uscăcios
Uscăcios, adjectiv
Sinonime: arid, costeliv, fără umezeală, jigărit, lipsit de umezeală, lipsit de vegetație, pipernicit, pirpiriu, prăpădit, prizărit, răpciugos, sărăcăcios, secetos, sfrijit, slab, slăbănog, sterp, uscat, uscățiv.  
 
Fructivor
Fructivor, adjectiv
Sinonime: acinivor, bacivor, carpofag, frugivor, glandivor, nucivor; (cu sens asemănător) vegetarian.  
 
Fitofiziologie
Fitofiziologie, substantiv
Sinonime: fiziologie vegetală.  
 
Fitotoxină
Fitotoxină, substantiv
Sinonime: toxină vegetală.  
 
Fitohormon
Fitohormon, substantiv
Sinonime: (botanică) hormon vegetal.  
 
Fitotomie
Fitotomie, substantiv
Sinonime: (biologie) anatomie vegetală.  
 
Fitopleuston
Fitopleuston, substantiv
Sinonime: pleuston vegetal.  
 
Fitocenoză
Fitocenoză, substantiv
Sinonime: (biogeografie) agrofitocenoză, asociație vegetală, biocenoză vegetală, scrub, tomillares.  
 
Fitogenetică
Fitogenetică, substantiv
Sinonime: genetică vegetală.  
 
Veghetație
Veghetație, substantiv (învechit)
Sinonime: vegetație.  
 
Fitoblast
Fitoblast, substantiv
Sinonime: (biologie) celulă vegetală tânără.  
 
Hil
Hil, substantiv
Sinonime: (botanică) cicatrice vegetală.  
 
Botanofag
Botanofag, adjectiv
Sinonime: erbivor, vegetarian.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar