Preot
Preot, substantiv masculin
Sinonime: consfințitor, popă, părinte; (figurat) apostol, predicator; (învechit) ereu, iereu.  
 
Preotcă
Preotcă, substantiv (regional)
Sinonime: urdiniș, (regional) preatcă, (regional) pretcă, (regional) preutcă.  
 
Preoteasă
Preoteasă, substantiv
Sinonime: bacantă, pitie, pitonisă, soție de preot, vestală, (învechit şi regional) popoaie, (învechit) druidă, (învechit) popadie, (variantă) preuteasă, (variantă) prioteasă.  
 
Preoțel
Preoțel, substantiv (regional)
Sinonime: preot (tânăr), (variantă) preuțel.  
 
Preoţesc (preoțească)
Preoțesc (preoțească), adjectiv
Sinonime: clerical, de preot, duhovnicesc, ecleziastic, hieratic, păstoresc, popesc, sacerdotal, (învechit) pastoral, (învechit) păstoricesc, (învechit) păstornic, (învechit) păstornicesc, (învechit) prezbiterial; (variante) preotesc, (învechit) preutesc, (învechit) preuțesc.  
 
Preoțește
Preoțește, adverb
Sinonime: (biserică) (popular și familiar) popește, (regional) preuțește.  
 
Preoţi
Preoţi, verb
Sinonime: a face preot, a popi.  
 
Preoţie
Preoţie, substantiv feminin
Sinonime: cler, popie, preoţime, prezbiterat, (livresc) sacerdoţiu.  
 
Preoţime
Preoţime, substantiv
Sinonime: cler, (învechit) preoție, (învechit) preuțime, (livresc) sacerdoțiu, (popular) popime.  
 

Bisericesc (bisericească)
Bisericesc (bisericească), adjectiv
Sinonime: ecleziastic, clerical, preoţesc, popesc; abațial; păstoresc, pastoral.  
 
Bonz
Bonz, substantiv masculin
Sinonime: budist, cap, călugăr (budist), căpetenie, conducător, lider, mandarin, om influent, personaj de vază, preot (budist), şef, ştab.  
 
Canonic
Canonic, substantiv masculin
Sinonime: prelat, preot, superior.  
 
Capelan
Capelan, substantiv masculin
Sinonime: preot, paracliser.  
 
Cler
Cler, substantiv
Sinonime: (biserică) preoţime, (livresc) sacerdoţiu, (popular) popime, (învechit) preoţie.  
 
Clerical (clericală)
Clerical (clericală), adjectiv
Sinonime: preoţesc, bisericesc, ecleziastic, popesc.  
 
Confesor
Confesor, substantiv masculin
Sinonime: capelan, confident, duhovnic, preot, (astăzi rar) spiritual, (învechit) mărturisitor, (învechit) spoveditor.  
 
Duhovnicesc (duhovnicească)
Duhovnicesc (duhovnicească), adjectiv
Sinonime: sufletesc, spiritual; preoţesc, religios, bisericesc, (popular) popesc.  
 
Ecleziastic (ecleziastică)
Ecleziastic (ecleziastică), adjectiv
Sinonime: bisericesc, clerical, preoţesc, popesc.  
 
Oracol
Oracol, substantiv neutru
Sinonime: adevăr, aruspice, astrolog, augur, destin, devinație, divinație, enunţ, ghicitoare, ghicitor, pitie, predicție, preot, preoteasă, prevestire, prezicător, prezicere, profet, profetesă, profeție, pronostic, sibilă, vaticinator, vaticinație, veritate, (variantă) oracul.  
 
Paroh
Paroh, substantiv masculin
Sinonime: preot, popă, părinte.  
 
Pastor
Pastor, substantiv masculin
Sinonime: preot, popă.

Păstor, substantiv masculin
Sinonime: cioban, păcurar, oier; prelat, preot, popă, abate, călugăr.  
 
Părinte
Părinte, substantiv masculin
Sinonime: tată, taică, (la plural) strămoşi; (figurat) întemeietor, creator, făuritor, pionier; preot, popă, prelat, abate, călugăr.  
 
Pontif
Pontif, substantiv masculin
Sinonime: preot, prelat, episcop, papă.  
 
Popă
Popă, substantiv masculin
Sinonime: preot, prelat.  
 
Popime
Popime, substantiv feminin (popular)
Sinonime: cler, mulțime de popi, preoțime.  
 
Predicator
Predicator, substantiv masculin
Sinonime: conferențiar, declamator, orator, predicant, preot, propagator, propovăduitor, speaker, tribun.  
 
Sacerdotal (sacerdotală)
Sacerdotal (sacerdotală), adjectiv
Sinonime: preoţesc, bisericesc; sacru, solemn.  
 
Sacerdoţiu
Sacerdoţiu, substantiv neutru
Sinonime: cler, preoțime; (figurat) chemare, misiune.  
 
Vestală
Vestală, substantiv feminin
Sinonime: (la romani) preoteasă.  
 
Barat
Barat, adjectiv
Sinonime: anulat, baricadat, blocat, invalidat, închis, stăvilit, tăiat, zăgăzuit.

Barat, substantiv
Sinonime: barare, (învechit) berat; (biserica catolică) călugăr, preot, sacerdot, (învechit) bărat.

Bărat, substantiv (învechit)
Sinonime: (biserica catolică) călugăr, preot, (învechit) barat; (învechit) berat.  
 
Cleric
Cleric, substantiv
Sinonime: abate, capelan, călugăr, coadjutor, congregaționist, druid, ecleziast, iezuit, lazarist, mag, marabut, oficiant, pastor, preot, reverend, seminarist, vicar, (învechit) duhovnic.  
 
Vicar
Vicar, substantiv
Sinonime: abate, capelan, cler, dalai-lama, druid, episcop, guvernator, mag, marabut, pastor, prelat, preot, reverend.  
 
Sacerdot
Sacerdot, substantiv
Sinonime: părinte, popă, preot, rabin.  
 
Muezin
Muezin, substantiv
Sinonime: preot musulman.  
 
Mola
Mola, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: preot musulman, judecător turc, (variantă) mula.

Mola, interjecție
Sinonime: lasă! dă-i drumul!  
 
Pitie
Pitie, substantiv
Sinonime: cartomanciană, clarvăzătoare, ghicitoare, medium, oracol, preoteasă, prezicătoare, profetesă, sibilă, vizionară.  
 
Prezbiter
Prezbiter, substantiv
Sinonime: preot (la catolici).  
 
Celebrant
Celebrant, substantiv
Sinonime: oficiant, preot.  
 
Ministrant
Ministrant, substantiv
Sinonime: (biserică) ajutor de preot, paracliser.  
 
Predicant
Predicant, substantiv
Sinonime: capelan, ministru protestant, moralist, orator, pastor, predicator, preot, retor, vicar.  
 
Șaman
Șaman, substantiv
Sinonime: mag, marabu, preot, psihopomp, vrăjitor.  
 
Vrăjitor
Vrăjitor, substantiv
Sinonime: alchimist, aruspice, astrolog, augur, cartomancian, chiromant, clarvăzător, divinator, exorcist, fachir, fetișist, invocator, mag, magician, medium, necromant, preot, profet, șaman, șarlatan, taumaturg, vaticinator, vindecător, vizionar, (învechit) vâlfă; (popular) descântător, fermecător, vraci; (regional) farmazon, (Transilvania) șișcoi.  
 
Pitonisă
Pitonisă, substantiv
Sinonime: cartomanciană, clarvăzătoare, ghicitoare, pitie, preoteasă, prezicătoare, profetesă, sibilă.  
 
Potropop
Potropop, substantiv
Sinonime: (biserica ortodoxă) preot, proestos, proistos, protoiereu, protopop.  
 
Hierofant
Hierofant, substantiv
Sinonime: (în antichitate) gerofant, mistagog, pontif, preot.  
 
Presbiter
Presbiter, substantiv
Sinonime: preot; (variante) presviter, prezbiter, prezviter.  
 
Lama
Lama, substantiv
Sinonime: (budism) călugăr, preot, preot-călugăr, (lama cel mare) dalai-lama, (marele lama) dalai-lama.

Lamă, substantiv
Sinonime: ascuțiș, custură, foaie metalică subțire, foiță fină metalică, lamelă, limbă, membrană, pânză, placă, plăcuță, tăiș, val (marin); (zoologie) alpaca, alpaga, guanaco.  
 
Cliros
Cliros, substantiv (învechit)
Sinonime: cler, preoțime, (învechit) clir.  
 
Pater
Pater, substantiv
Sinonime: apariție, arătare, duh, fantasmă, fantomă, nălucă, nălucire, năzărire, spectru, spirit, stafie, strigoi, umbră, vedenie, viziune; (catolicism) călugăr, preot; (regional) nebun.  
 
Prepozit
Prepozit, substantiv
Sinonime: cap, căpetenie, comandant, conducător, guvernator, mai-mare, preot de rang înalt, prezident, superior, șef.  
 
Septemvir
Septemvir, substantiv
Sinonime: (în Roma antică) epulon, magistrat, preot.  
 
Popoaie
Popoaie, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: preoteasă.  
 
Curvantă
Curvantă, substantiv (învechit)
Sinonime: bacantă, preoteasă.  
 
Poapă
Poapă, substantiv (regional)
Sinonime: preoteasă.  
 
Preuțime
Preuțime, substantiv (învechit)
Sinonime: preoțime, (popular) popime.  
 
Prezbiterat
Prezbiterat, substantiv
Sinonime: preoție.  
 
Preuțesc
Preuțesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: popesc, preoțesc.  
 
Preuțește
Preuțește, adverb (învechit)
Sinonime: popește, preoțește.  
 
Preuție
Preuție, substantiv (învechit)
Sinonime: popie, preoție, sacerdoțiu.  
 
Coribant
Coribant, substantiv
Sinonime: (antichitate) preot; (figurat) chefliu, (figurat) petrecăreț.  
 
Ierosi
Ierosi, verb
Sinonime: a hirotoni, a preoți, a sfinți (pe cineva); a irosi.  
 
Ierosit
Ierosit, adjectiv
Sinonime: hirotonit, preoțit; irosit.  
 
Hirotonisit
Hirotonisit, adjectiv
Sinonime: hirotonit, preoțit, (popular) sfinţit.  
 
Ministru
Ministru, substantiv
Sinonime: pastor, preot, (învechit și regional) menistru, (învechit) dregător, (învechit) minister, (ministru de externe) secretar de stat, (regional) ministu.  
 
Popărie
Popărie, substantiv (învechit)
Sinonime: popie, popime, preoție, preoțime.  
 
Oficiant
Oficiant, substantiv
Sinonime: celebrant, preot; funcționar.  
 
Mahatma
Mahatma, substantiv
Sinonime: (India) guru, înțelept, maestru, mentor spiritual, preot.  
 
Muegin
Muegin, substantiv (învechit)
Sinonime: imam, muezin, preot (musulman).  
 
Deservent
Deservent, substantiv
Sinonime: cleric, părinte, preot.  
 
Haruspiciu
Haruspiciu, substantiv
Sinonime: (antichitate) augur, extispiciu, ghicitor, preot, (învechit) devin.  
 
Păstoricesc
Păstoricesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: bisericesc, preoțesc.  
 
Iereu
Iereu, substantiv (învechit)
Sinonime: preot, sacerdot, (învechit) preut, (variantă) (învechit) erei.  
 
Mistagog
Mistagog, substantiv
Sinonime: (antichitate) hierofant, preot.  
 
Epulon
Epulon, substantiv
Sinonime: (antichitate) preot, septemvir.  
 
Imam
Imam, substantiv
Sinonime: (islam) calif, hoge, molah, muezin, preot, (învechit) mola, (învechit) muegin, (învechit) mula, (variantă) iman.  
 
Exorcist
Exorcist, substantiv
Sinonime: cabalist, mag, magician, mare preot, taumaturg, vrăjitor, (învechit) conjurator.  
 
Păstornicesc
Păstornicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: bisericesc, păstoresc, preoțesc, (învechit) pastoral, (învechit) păstornic, (învechit) prezbiterial, (popular și familiar) popesc.  
 
Colivăriță
Colivăriță, substantiv feminin
Sinonime: (depreciativ) colivăreasă, pomanagioaică; (popular și ironic) fată de preot.  
 
Falon
Falon, substantiv (învechit)
Sinonime: (veșmânt preoțesc) felon.  
 
Sacerdotesă
Sacerdotesă, substantiv
Sinonime: (antichitate) bacantă, preoteasă, vestală.  
 
Aruspice
Aruspice, substantiv
Sinonime: (istorie) augur, ghicitor, haruspiciu, preot, (învechit) devin.  
 
Popește
Popește, adverb
Sinonime: preoțește, (figurat) foarte mult, (figurat) zdravăn.  
 
Priot
Priot, substantiv (regional)
Sinonime: uger, (la vacă) organ genital, (regional) fătăciune; preot.  
 
Sabrion
Sabrion, substantiv (regional)
Sinonime: toiag preoțesc.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar