Poet
Poet, substantiv
Sinonime: aed, autor (de poezii), bard, felibru, literator, menestrel, poetic, rapsod, scald, scoliast, scriitor, stihar, trubadur, truver, versuitor, (depreciativ) versificator, (învechit) cântător, (rar) stihuitor; (figurat) utopist, visător.  
 
Poet-cântăreț
Poet-cântăreț, substantiv
Sinonime: aed, griot, trubadur, truver.  
 
Poetă
Poetă, substantiv
Sinonime: (livresc) poetesă.  
 
Poetard
Poetard, substantiv
Sinonime: (depreciativ) poetaș, poetastru.  
 
Poetaş
Poetaş, substantiv
Sinonime: (depreciativ) poet lipsit de talent, poet mediocru, poetard, poetastru, versificator.  
 
Poetastru
Poetastru, substantiv
Sinonime: (depreciativ) poet lipsit de talent, poet mediocru, poetard, poetaş, versificator.  
 
Poetec
Poetec, substantiv (învechit)
Sinonime: poet, (învechit) poetic.  
 
Poetic (poetică)
Poetic (poetică), adjectiv
Sinonime: expresiv, fermecător, frumos, ideal, impresionant, încântător, liric, minunat, muzical, parnasian, plastic, romantic, sensibil, visător, (învechit) poeticesc.  
 
Poetică
Poetică, substantiv
Sinonime: tratat de poezie, (învechit) poezie.  
 
Poeticesc
Poeticesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: poetic.  
 
Poetician
Poetician, substantiv
Sinonime: metrician.  
 
Poetiza
Poetiza, verb
Sinonime: a idealiza, a înfrumuseţa, a rima, a versifica.  
 
Poetizant
Poetizant, adjectiv
Sinonime: idealizant.  
 
Poetizare
Poetizare, substantiv
Sinonime: idealizare, înfrumuseţare, înflorire.  
 

Bard
Bard, substantiv masculin
Sinonime: poet, rapsod.  
 
Înfrumuseţa
Înfrumuseţa, verb
Sinonime: a decora, a dichisi, a face frumos, a găti, a idealiza, a împodobi, a orna, a ornamenta, a pavoaza, a poetiza, (rar) a agrementa, (regional) a înfrumoșa.  
 
Literator
Literator, substantiv
Sinonime: autor, dramaturg, literat, narator, om de litere, poet, prozator, romancier, scriitor.  
 
Poezie
Poezie, substantiv feminin
Sinonime: acrostih, aubadă, baladă, bucolică, cantată, cantilenă, canțonă, canțonetă, catren, centon, colind, colindă, cuplet, dialog, discord, distih, doină, doinișoară, doiniță, eglogă, elegie, epigramă, epistolă, epitaf, epodă, epopee, fabliau, fabulă, farmec, fascinaţie, fatrasie, frumuseţe, gazel, giostră, glosă, haikai, heroidă, himeneu, iamb, idilă, imn, impromptu, încântare, lai, legendă, lied, lirică, lirism, macaronadă, madrigal, magie, meditație, monostrofă, nom, nomă, odă, odeletă, palinodie, pantum, pastel, pastorală, pasturelă, poem, poetică, poezioară, priapeu, psalm, rapsodie, romanță, rondeau, rondel, rubaiat, satiră, sextină, sirventă, sonet, stanță, stihomitie, strofă, tautogramă, tenson, terțet, terțină, tetrastih, triolet, versificație, vilanelă, virelai, vrajă, (depreciativ) poezea, (la plural) stihuri, (la plural) versuri, (la vechii greci și romani) ditiramb, (livresc) epitalam, (livresc) epos, (livresc) muză, (Moldova şi Transilvania) verș.  
 
Rapsod
Rapsod, substantiv masculin
Sinonime: poet, bard, cântăreţ.  
 
Scriitor
Scriitor, substantiv masculin
Sinonime: autor, descriptor, poet, prozator, dramaturg, vodevilist; (învechit) diac, logofăt.  
 
Stihuitor
Stihuitor, substantiv masculin (depreciativ)
Sinonime: versificator, poet.  
 
Licenţă (licenţe)
Licenţă (licenţe), substantiv feminin
Sinonime: autorizaţie, permis, brevet, patentă; desfrâu, exces, imoralitate, desfrânare, poftă, impudoare, indecenţă, necuviinţă, neruşinare, obscenitate, pornografie, scabrozitate, trivialitate, vulgaritate; (locuțiune, licenţă poetică) abatere uşoară de la regulile gramaticale ale limbii.  
 
Cântător
Cântător, adjectiv
Sinonime: (învechit) cântăreţ.

Cântător, substantiv
Sinonime: cântăreţ, poet, cantautor; cocoş.  
 
Parnasian
Parnasian, adjectiv
Sinonime: poetic.  
 
Acmeism
Acmeism, substantiv
Sinonime: (mișcare poetică rusă) adamism, (variantă) akmeism.  
 
Figură de stil
Figură de stil, locuţiune
Sinonime: figură poetică, trop; (specific) afereză, alegorie, aliterație, anacolut, anadiploză, anaforă, antanaclază, antifrază, antiteză, antonomază, apocopă, aposiopeză, apostrofă, asindet, asonanță, brahilogie, comparație, elipsă, enumerație, epiforă, epimonă, epitet, eufemism, gradație, hiperbat, hiperbolă, imprecație, interogație, invectivă, inversiune, invocație, ironie, metaforă, metonimie, onomatopee, parabolă, perifrază, personificare, polisindet, repetiție, simbol, sincopă, sinecdocă.  
 
Verslibrist
Verslibrist, substantiv
Sinonime: poet modern (care scrie versuri libere).  
 
Pegas
Pegas, substantiv
Sinonime: (astronomie) toaca, (regional) puţul; (figurat) inspirație poetică; pește-zburător; (în mitologia greacă) bucefal, cal înaripat, Pegasus.  
 
Ornamentare
Ornamentare, substantiv
Sinonime: decor, decorare, decorație, garnisire, gătire, împodobire, înfrumusețare, ornamentație, ornare, parură, pavoazare, (figurat) poetizare.  
 
Felibru
Felibru, substantiv
Sinonime: menestrel, poet, prozator, trubadur, truver, versificator.  
 
Scald
Scald, substantiv
Sinonime: bard, cântăreț, felibru, menestrel, poet, poet-cântăreț, trubadur, truver, versificator.  
 
Scrietor
Scrietor, substantiv
Sinonime: dramaturg, poet, prozator, (învechit) diac, (învechit) grămătic, (învechit) logofăt, (popular) desenator, (popular) pictor, (rar) copist, (variantă) scriitor.  
 
Trubadur
Trubadur, substantiv
Sinonime: baladin, bard, felibru, menestrel, minesenger, minnesinger, minnesänger, poet-cântăreț, truver.  
 
Depoetiza
Depoetiza, verb
Sinonime: a lipsi de poezie, a lua caracterul poetic.  
 
Stihotvort
Stihotvort, substantiv (învechit)
Sinonime: poet.  
 
Liricitate
Liricitate, substantiv
Sinonime: lirism, poeticitate.  
 
Poiatic
Poiatic, substantiv (învechit)
Sinonime: poet, (învechit) poetic.  
 
Versificaţie
Versificaţie, substantiv
Sinonime: măsură, metrică, poezie, prozodie, ritmică, tehnică poetică, versificare, (învechit) stihuire, (învechit) versificațiune, (învechit) versuire.  
 
Meistersänger
Meistersänger, substantiv
Sinonime: (Germania medievală) poet liric, trubadur.  
 
Făcător
Făcător, substantiv
Sinonime: constructor, creator, făurar, făuritor, realizator, (învechit și regional) făcătoriu, (învechit) îndeplinitor, (învechit) poet, (învechit) săvârșitor; (făcător-de-bine) binefăcător; (făcător-de-rele) răufăcător; (învechit) (făcător-de-pace) pacificator; (învechit, popular) (făcător-de-minuni) taumaturg.

Făcător, adjectiv
Sinonime: constructor, creator, executor, preparator, realizator, (învechit și regional) făcătoriu, (învechit) îndeplinitor, (învechit) roditor, (învechit) săvârșitor.  
 
Akmeism
Akmeism, substantiv
Sinonime: (școală poetică rusă) acmeism.  
 
Idealiza
Idealiza, verb
Sinonime: a exagera în bine, a înfrumuseța, a înnobila, a poetiza, a pune pe un piedestal.  
 
Goliard
Goliard, substantiv
Sinonime: (Evul Mediu) menestrel, poet (rătăcitor), student, trubadur, vagant.  
 
Aed
Aed, substantiv
Sinonime: bard, menestrel, poet-cântăreț, rapsod, trubadur, truver.  
 
Autoare
Autoare, substantiv feminin
Sinonime: compozitoare, coregrafă, creatoare, dramaturgă, eseistă, femeie de litere, femeie-autoare, fondatoare, inițiatoare, inventatoare, muziciană, poetesă, realizatoare, responsabilă, romancieră, scriitoare, (învechit) literatoare.  
 
Versificare
Versificare, substantiv
Sinonime: versificație, (învechit) poetizare, (învechit) stihuire, (învechit) versificațiune, (învechit) versuire.  
 
Poezi
Poezi, verb (învechit)
Sinonime: a face versuri, a poetiza, a scrie poezii, a versifica.  
 
Unigambist
Unigambist, adjectiv
Sinonime: (despre metrul poetic) unigamb.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar