Bălan (bălană)
Bălan (bălană), adjectiv
Sinonime: bălai.  
 
Balancement
Balancement, substantiv
Sinonime: (muzică) bebung, tremol, tremolo.  
 
Bălănel
Bălănel, adjectiv
Sinonime: bălăiel, bălăior, bălănuţ, (rar) bălăuc.  
 
Balang
Balang, interjecție
Sinonime: bang.  
 
Balangă
Balangă, substantiv feminin
Sinonime: talangă, clopot.  
 
Bălăngăni
Bălăngăni, verb
Sinonime: a suna, (regional) a tălăncăni, a tălăngi.  
 
Bălăngănit
Bălăngănit, adjectiv
Sinonime: bălăbănit, bălăngănitor, legănat, (variantă) bălăncănit, (variantă) bălăncărit, (variantă) bălăngărit.

Bălăngănit, substantiv
Sinonime: bălăbănire, bălăngănire, legănare, (variantă) bălăncănit, (variantă) bălăncărit, (variantă) bălăngărit.  
 
Balanifer
Balanifer, adjectiv
Sinonime: (botanică) (popular) ghindos.  
 
Balans
Balans, substantiv neutru
Sinonime: balansare, oscilare, legănare, pendulare, oscilaţie, fluctuație; ruliu, tangaj.  
 
Balansa
Balansa, verb
Sinonime: a (se) clătina, a (se) legăna, a oscila, a pendula, (rar) a bascula, (învechit) a (se) clăti, (regional) a (se) dăina, a (se) hâţâna, a (se) hlobăna.  
 
Balansare
Balansare, substantiv
Sinonime: balans, clătinare, legănare, oscilare, oscilaţie, pendulare.  
 
Balansier
Balansier, substantiv neutru
Sinonime: balansor, contragreutate, pendulă, (învechit) balanțier, (zoologie) halter.  
 
Balansoar
Balansoar, substantiv
Sinonime: (franţuzism) berceuse.  
 
Balansor
Balansor, substantiv neutru
Sinonime: oscilator, balansier.  
 
Balant
Balant, adjectiv
Sinonime: atârnător, căzător, oscilant, pandant.  
 
Balanţă
Balanţă, substantiv feminin
Sinonime: cântar, cumpănă, basculă.

Balanța, verb
Sinonime: a balansa.  
 
Balanțare
Balanțare, substantiv
Sinonime: balansare.  
 
Bălănuţ
Bălănuţ, adjectiv
Sinonime: bălăiel, bălăior, bălănel, (rar) bălăuc.  
 

Bascula
Bascula, verb
Sinonime: a (se) balansa, a oscila, a (se) legăna, a pendula; a deversa, a revărsa, a vărsa.

Basculă, substantiv
Sinonime: decimal, zecimal, (Transilvania) cântar, (Transilvania şi Banat) majă.  
 
Băl (bălă)
Băl (bălă), adjectiv (regional)
Sinonime: alb (curat), bălai, bălan, blond, frumos, galben, mândru; (variante) bală, bâlă, bea, bel.  
 
Bălai (bălaie)
Bălai (bălaie), adjectiv
Sinonime: blond, bălan, blondin, (regional) băl, bălăior; alb, plăvan, plăviţ, codalb.  
 
Bălăbăneală
Bălăbăneală, adjectiv
Sinonime: legănare, balansare, pendulare, clătinare, oscilare, bălăngăială, bălăngăneală, bălălăială, bănănăială.  
 
Bălăbăni
Bălăbăni, verb
Sinonime: a (se) clătina, a (se) bălăngăni, a pendula, a balansa, a oscila; a hurduca, a zgâlţâi, a scutura.  
 
Bilanţ
Bilanţ, substantiv neutru
Sinonime: socoteală, rezultat, încheiere, situație; balanță; concluzie; sold.  
 
Blond (blondă)
Blond (blondă), adjectiv
Sinonime: bălai, bălan, blondin, (regional) băl, codalb; deschis la culoare.  
 
Cadenţă
Cadenţă, substantiv feminin
Sinonime: alternanță, ritm, regularitate, repetare, măsură, balanță, succesiune.

Cadenţa, verb
Sinonime: a ritma.  
 
Cântar
Cântar, substantiv
Sinonime: balanţă, (popular) cumpănă, (regional, mai ales în Muntenia şi Oltenia) terezie, (prin Transilvania) şlag, (învechit) staderă; cântărire, cântărit, (popular) cântăreală; basculă, crucea dinainte, decimal, zecimal.  
 
Cumpănă
Cumpănă, substantiv feminin
Sinonime: cântar, balanță; echilibru, armonie, măsură; (figurat) primejdie, nenorocire, necaz, încercare; (Banat şi Transilvania) ghermăn; (astronomie; articulat) balanţa; (tehnică) boloboc, nivelă cu bulă de aer; (tehnică) capră, (la plural) aripi; aripă, cruce, crucea dinainte, posadă, restrişte, schimbătoare, spetează.  
 
Egretă
Egretă, substantiv feminin
Sinonime: mănunchi de pene, moț; (ornitologie) stârc alb, (rar) erodiu alb, erodiu mare, (regional) bâtlan alb, ceapur mare, stârc bălan.  
 
Hulă
Hulă, substantiv feminin (popular)
Sinonime: afront, batjocură, bârfă, bârfeală, bârfire, bârfit, blasfemie, calomnie, calomniere, cleveteală, clevetire, clevetit, defăimare, denigrare, discreditare, injurie, insultă, jignire, ocară, ofensă, ponegreală, ponegrire, ruşine, sacrilegiu; (Muntenia, Transilvania) surpare, desprindere; balansare, oscilare, tangaj, (prin extindere) furtună pe mare.  
 
Legăna
Legăna, verb
Sinonime: a se balansa, a se clătina, a oscila; (reflexiv) a se amăgi, a se lăsa dus.  
 
Mişcare
Mişcare, substantiv feminin
Sinonime: deplasare, mutare, schimbare, balansare, oscilație, evoluție, progresie, traiectorie; gest, agitaţie, animație, frământare, circulație; vioiciune, dinamism; comportament, gesticulație, reflex, ritm, tempo; (învechit) moviment.  
 
Oscila
Oscila, verb
Sinonime: a (se) legăna, a (se) balansa, a fi instabil, a sta în cumpănă; (figurat) a şovăi, a ezita, a fluctua.  
 
Oscilaţie
Oscilaţie, substantiv feminin
Sinonime: fluctuaţie, alternanţă, balansare, vibraţie, mişcare; (figurat) ezitare, nehotărâre, şovăială, îndoială; tangaj.  
 
Pendula
Pendula, verb
Sinonime: a (se) legăna, a oscila, a (se) balansa.

Pendulă, substantiv feminin
Sinonime: ceas de perete, ceasornic, orologiu, pendul, (învechit, în Moldova) ornic.  
 
Ţopăi
Ţopăi, verb
Sinonime: a sălta, a sări; a se legăna, a balansa.  
 
Bang
Bang, interjecție
Sinonime: balang, bam, bum, dang, pac, paf, pif, poc, (variantă) banc.  
 
Bălăiel
Bălăiel, adjectiv
Sinonime: bălăior, bălănel, bălănuţ, (rar) bălăuc.  
 
Clătinare
Clătinare, substantiv
Sinonime: balans, balansare, bălăbănire, clătinat, clătinătură, clintire, cutremurare, cutremurat, cutremurătură, deplasare, hurducare, hurducat, hurducătură, împleticire, legănare, mişcare, mutare, oscilare, oscilație, pendulare, scuturare, scuturat, scuturătură, situație nesigură (sau critică), urnire, zdruncinare, zdruncinat, zdruncinătură, zgâlțâială, zgâlțâire, zgâlțâit, zgâlțâitură, zguduială, zguduire, zguduit, zguduitură, (figurat) șovăire, (învechit și regional) clătire, (învechit) cletinare, (popular) zdruncin.  
 
Contabilitate
Contabilitate, substantiv
Sinonime: balanță, cont, evidență contabilă, gestiune, (contabilitate în partidă dublă) digrafie, (învechit și regional) chelșug, (învechit) scriptură, (învechit) ținerea catastifelor, (prin Transilvania) sămădușag, (variantă) comptabilitate.  
 
Dăina
Dăina, verb
Sinonime: a balansa, a clătina, a legăna, a oscila, a pendula.  
 
Parazitoză
Parazitoză, substantiv
Sinonime: amibiază, anguiluloză, ascaridioză, babesioză, balantidiază, bilharzioză, boala Lyme, botriocefaloză, capilarioză, clonorchiază, criptosporidioză, difilobotrioză, distomatoză, dracunculoză, echinococoză, elefantiazis, fascioloză, febră Katayama, filarioză, gală, giardiază, gnatostomiază, himenolepioză, izosporoză, keratită provocată de Acanthamoeba, lambliază, leishmanioză, malarie, metagonimiază, miază, oncocercosă, oxiuroză, paludism, pediculoză, piroplasmoză, scabioză, schistozomiază, strongiloidoză, teniază, toxocaroză, toxoplasmoză, tricocefaloză, trypanosomiază (boala somnului).  
 
Gălbior
Gălbior, adjectiv
Sinonime: bălai, bălan, blond, chihlimbariu, galben, gălbenaș, gălbui.  
 
Halter
Halter, substantiv
Sinonime: balansier.  
 
Legănare
Legănare, substantiv
Sinonime: balansare, bălăbănire, clătinare, legănătură.  
 
Egalizabil
Egalizabil, adjectiv
Sinonime: balansabil, echilibrabil, nivelabil.  
 
Plăvai
Plăvai, adjectiv
Sinonime: bălai, bălan, blond, galben, plav.  
 
Hlobăna
Hlobăna, verb
Sinonime: (învechit) a balansa, a clătina, a hâțâi, a legăna, a oscila, a pendula, a scutura, a se mișca încolo și încoace.  
 
Tas
Tas, substantiv
Sinonime: (învechit) capac, carcasă de ceas, castron, ceaşcă, chimval, clește de lemn, cupă, farfurie, farfurioară, lighenaș, taler, talger, tavă, terezie, tipsie, vas plat (rotund), (învechit) zarf, (regional) disc de balanță, (variantă) teasc.  
 
Swinga
Swinga, verb
Sinonime: a cânta (în stil swing), a dansa swing, a interpreta (în stil swing), a se balansa, a svinga.  
 
Plăviu
Plăviu, adjectiv (învechit și regional)
Sinonime: bălai, bălan, blond, galben, palid, (popular) plăviț, (regional; despre boi) plav.  
 
Plăviţ
Plăviţ, adjectiv (popular)
Sinonime: alb-gălbui, bălai, bălan, blond, galben, plăvan, plăviu, (variantă) plăvici.  
 
Plăvan
Plăvan, adjectiv
Sinonime: alb-cenușiu, alb-gălbui, bălai, bălan, blond, galben, (popular) plăvai, (variantă) plăvâi, (variantă) plăviț, (variantă) plăviu; (substantivat) bou.  
 
Basculare
Basculare, substantiv
Sinonime: balansare, basculat.  
 
Ruliu
Ruliu, substantiv
Sinonime: balans, legănare, (învechit) ruli.  
 
Fluctuațiune
Fluctuațiune, substantiv
Sinonime: balansare, fluctuare, fluctuație, instabilitate, oscilație, variație.  
 
Scrâncioba
Scrâncioba, verb (învechit și regional)
Sinonime: a se balansa, a se clătina, a se da în scrânciob.  
 
Tălăncăni
Tălăncăni, verb (regional)
Sinonime: a bate toba, a bălăngăni, a dăngăni, a suna, a trâmbița.  
 
Hâţâna
Hâţâna, verb
Sinonime: a balansa, a clătina, a hâțâi, a hodorogi, a hurduca, a hurducăi, a hurui, a legăna, a mișca încoace și încolo, a oscila, a pendula, a scutura, a zdroncăni, a zdruncina, a zgâlțâi, a zgudui, (Banat) a zducni, (Moldova) a drâgâi, (regional) a bălăbăni, (regional) a hănțăni, (regional) a hățăna, (regional) a hățăni, (regional) a hâlțăni, (regional) a hâlțâna, (regional) a hâlțina, (regional) a hânțăni, (regional) a hâțina.  
 
Pendulare
Pendulare, substantiv
Sinonime: balans, balansare, clătinare, legănare, oscilare, oscilație, (figurat) fluctuație.  
 
Pandant
Pandant, adjectiv
Sinonime: atârnător, balant, căzător, (învechit) pendinte.  
 
Oscilare
Oscilare, substantiv
Sinonime: balans, balansare, clătinare, clătinat, clătinătură, codeală, codire, ezitare, fâlfâire, fâlfâit, fâlfâitură, fluctuare, fluctuație, fluturare, fluturat, hurducare, hurducăială, hurducătură, îndoială, legănare, legănat, legănătură, mișcare alternativă în sensuri opuse, mișcare vibratorie, nehotărâre, ondulare, ondulație, oscilație, pâlpâială, pâlpâire, pâlpâit, pâlpâitură, pendulare, pregetare, scuturare, scuturat, scuturătură, șovăială, șovăire, tangaj, tremur, tremurare, tremurat, tremurici, tremuriș, trepidație, unduire, variație, vibrare, vibrație, zdruncin, zdruncinare, zdruncinătură, zgâlțâială, zgâlțâit, zgâlțâitură, zguduială, zguduire, zguduitură.  
 
Microbalanță
Microbalanță, substantiv
Sinonime: balanță de precizie, ultramicrobalanță.  
 
Nutație
Nutație, substantiv
Sinonime: balansare, circumnutație, oscilație, tropism, (învechit) nutațiune.  
 
Haltere
Haltere, substantiv la plural
Sinonime: (biologie) balansiere.  
 
Glandifer
Glandifer, adjectiv
Sinonime: (botanică) balanifer, balanofor.  
 
Glandiform
Glandiform, adjectiv
Sinonime: (botanică) balaniform, balanoid, în formă de ghindă.  
 
Crustaceu
Crustaceu, substantiv
Sinonime: (zoologie) balan, branchipus, crab, crevetă, dafnie, gamar, homar, langustă, langustină, omar, purice-de-apă, rac, (la plural) fructe de mare, (la plural) scampi.

Crustaceu, adjectiv
Sinonime: crustiform, crustos, cu crustă.  
 
Pendul
Pendul, substantiv
Sinonime: balansier, balansor, ceas de perete, pendulă, (pendul compus) pendul fizic, (pendul matematic) pendul simplu, (învechit) pandul, (învechit) pendel.  
 
Contragreutate
Contragreutate, substantiv
Sinonime: balansier, compensare, compensație, compensațiune, contraparte, contrapartidă, contrapondere, neutralizare.  
 
Albinet
Albinet, substantiv
Sinonime: albinăret, albinărie, albinărime, roi.

Albineț, adjectiv (regional)
Sinonime: albeț, albicios, bălai, bălan, blond, palid, (învechit și regional) plăviu, (regional) bălău, (regional) dalbineț, (variantă) albeneț.  
 
Băluț
Băluț, adjectiv (regional)
Sinonime: bălan, bălăior, blond, (regional) băl.  
 
Glandivor
Glandivor, adjectiv
Sinonime: balanofag.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar