Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Prun
Prun, substantiv
Sinonime: (botanică) (Moldova şi Bucovina) perj, (Moldova şi Transilvania) pom.  
Prună
Prună, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) poamă, (Moldova şi Bucovina) perjă.  
Prunar
Prunar, substantiv
Sinonime: (Moldova şi Bucovina) perjar, cultivator de pruni; (entomologie) burghiaş, gărgăriţa-prunului.  
Prunărie
Prunărie, substantiv
Sinonime: grădină de pruni, livadă de pruni, prunet, pruniș, pruniște.  
Prunău
Prunău, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: băiat, băiețandru, copil, fiu, flăcăiandru, flăcău, plod, sugaci, sugar.  
Prunc
Prunc, substantiv masculin (popular)
Sinonime: băiat, copil, fecior, flăcău, nou-născut, sugaci, sugar, tânăr, ţânc, (familiar) bebe, (învechit și popular) plod, (învechit și regional) cocon, (învechit și regional) poroboc, (învechit și regional) sugător, (Moldova și Transilvania) cocă.  
Pruncă
Pruncă, substantiv
Sinonime: copilă, fată, fiică.  
Pruncenie
Pruncenie, substantiv
Sinonime: copilărie, pruncie.  
Pruncesc
Pruncesc, adjectiv
Sinonime: copilăresc, infantil.  
Prunci
Prunci, verb
Sinonime: a trăi perioada prunciei; a copilări.  
Pruncie
Pruncie, substantiv feminin
Sinonime: copilărie, juneţe.  
Pruncotean
Pruncotean, substantiv
Sinonime: băietan, băieţandru, copilandru, copilaş, flăcăiandru.  
Pruncucidere
Pruncucidere, substantiv feminin
Sinonime: infanticid.  
Prunculeţ
Prunculeţ, substantiv
Sinonime: copilaş, fiu, plod, pruncușor, pruncuț, sugaci, sugar.  
Pruncuşoară
Pruncuşoară, substantiv (regional)
Sinonime: copilă, copiliţă, tânără.  
Pruncuşor
Pruncuşor, substantiv (popular)
Sinonime: copilaş, prunc, prunculeț, pruncuț.  
Prund
Prund, substantiv neutru
Sinonime: pietriş, prundiş.  
Prundaş
Prundaş, substantiv
Sinonime: (ornitologie) codobatură, fluierar, prundar, (prin Transilvania și Maramureș) slujnica-cucului; (ornitologie; regional) bâțâitoare, coadă-făloasă, codalbă, codobâță, frișcă, jumătate-de-pasăre, obrăznicătură, ochiul-boului, pasăre-țigănească, păstorel, păstoriță, prundurel, purcăraș, rândunica-Domnului, sfredeluș, văcăriță.  
Prundiş
Prundiş, substantiv neutru
Sinonime: prund.  
Prundişor
Prundişor, substantiv
Sinonime: prunduleţ, (regional) prunduiaş, (regional) prunduţ.  
Prundoi
Prundoi, substantiv (regional)
Sinonime: insulă plutitoare, plaur, plavie.  
Prundos
Prundos, adjectiv
Sinonime: acoperit cu nisip, acoperit cu prund, alcătuit din prund, nisipos, pietros.  
Prundui
Prundui, verb
Sinonime: a acoperi cu prundiș, a pietrui cu prund, (regional) a prântui, (regional) a prundi, (regional) a prunduli.  
Prunduiaş
Prunduiaş, substantiv (regional)
Sinonime: albie, fund (de apă), prund mic, prundişor, prunduleţ.  
Prunduli
Prunduli, verb (regional)
Sinonime: a prundui.  
Prunel
Prunel, substantiv (regional)
Sinonime: țuică (de prune).  

Băietan
Băietan, substantiv masculin
Sinonime: băiat mai mare, băiețandru, copilandru, flăcăiandru, (depreciativ) țângău, (familiar) puștan, (Oltenia și Muntenia) dănac, (prin Maramureș și Transilvania) pruncotean, (variantă) băiețan.  
Coadă
Coadă, substantiv feminin
Sinonime: cosiţă, plete; peduncul; trenă; şir de oameni; mâner; capăt, extremitate, sfârșit; (coada-boului) lumânare, lumânărică; (coada-cocoşului) iris, stânjen, stânjenel; (coada-hârţului) coada-şoricelului; (coada-iepei) barba-ursului, coada-calului; (coada-leului) talpa-gâştei; (coada-lupului) lumânare, lumânărică, salvie austriacă; (coada-mielului) coada-cocoşului, lumânare, lumânărică, salvie; (coada-mânzului) barba-ursului, coada-calului; (coada-mâţei) papanaş; (coada-popii) spânz; (coada-priculicilor) barba-popii; (coada-racului) turiţă-mare; (coada-şopârlei) barba-caprei; (coada-şoricelului) pătlagină; (coada-vacii) bătrâniş, coada-cocoşului, lumânare, lumânărică, praz, salvie; (coadă-de-găină) iarbă-mare, răcovină; (coadă-de-şarpe) belemnit; (coadă-făloasă) codobatură, prundar, prundaş; (coadă-roşie) codroş.  
Cocă
Cocă, substantiv feminin
Sinonime: aluat, pastă, sos gros, turtă; copil mic, nou-născut, prunc, sugaci, sugar; clei, lipici, pap, (Moldova și Transilvania) cir, (Transilvania, Banat și Oltenia) ciriș; carcasă, carenă, caroserie, cochilaj, habitaclu, șasiu.  
Cocon
Cocon, substantiv masculin
Sinonime: gogoaşă; (învechit) principe, os domnesc, beizadea, băiat, copil, fecior, fiu, nou-născut, prunc, sugaci, sugar, tânăr.  
Copil
Copil, substantiv masculin
Sinonime: băieţaş, băieţel, tinerel, făt, prunc, (familiar) puradel, zgâmboi, (peiorativ) plod, pui, fiu, odraslă, progenitură, vlăstar, (popular şi familiar) prăsilă, (învechit) naştere; (copil din flori) bastard; (copil de casă) paj; (botanică) (regional) copileţ, frate, furie, puică, puieţ, soră.  
Copilăresc (copilărească)
Copilăresc (copilărească), adjectiv (figurat)
Sinonime: candid, naiv, necopt, infantil, (livresc) pueril, (învechit) pruncesc.  
Fată
Fată, substantiv feminin
Sinonime: copilă, (învechit şi regional) pruncă, fecioară, fiică, tânără, virgină, duduie, domnișoară; (fată mare) femeie nemăritată; (fată în casă) servitoare; (astronomie) (fata-mare) lebăda; (fata morgana) (popular) apa-morţilor.

Faţă, substantiv feminin
Sinonime: chip, figură, obraz, mutră, înfăţişare, aspect; culoare, nuanţă; pagină; fizionomie, oval, profil, (la plural) ochi, persoană; avers; recto; faţadă; acoperitoare, învelitoare; (față de masă) masă, peșchir, pânzătură, (regional) măsai, mesală, mesanică, (Banat și Transilvania) măsar, măsăriță, (Banat) măsarnică, (Transilvania și Maramureș) măsoaie; (prin Transilvania și Maramureș) sac, (prin Transilvania) tăbuieț; suprafață; personaj, vopsea; (botanică) (faţa-mâţei) sugel alb, tapoşnic, urzică moarţă; (locuțiune) fi de faţă) a fi prezent.

Făta, verb
Sinonime: a naşte, a face (pui), a da viaţă, (prin Transilvania) a pui.

Fâţă, substantiv
Sinonime: (ihtiologie) baboi, plevuşcă, zvârlugă; fufă.  
Fiică
Fiică, substantiv feminin
Sinonime: copilă, fată, (învechit şi popular) fie, (învechit şi regional) pruncă.  
Flăcău
Flăcău, substantiv masculin
Sinonime: june, băiat, băietan, flăcăiandru, fecior, tânăr, (Oltenia şi Muntenia) dănac, (regional) judican, (Transilvania) melean, (Transilvania şi Maramureș) prunc, (învechit) voinic; neînsurat, burlac, celibatar, cavaler, holtei, becher.  
Grohotiş
Grohotiş, substantiv neutru
Sinonime: bolovăniş, grohot, pietriş, prund.  
Burghiaş
Burghiaş, substantiv
Sinonime: (tehnică) sfredeluş, (regional) sfredelaş, sfredeleac, sfredelecaş, sfredelecuţ; (entomologie) firezar, prunar.  
Coconie
Coconie, substantiv
Sinonime: (învechit) copilărie, pruncie; mândrie aristocratică, orgoliu.  
Codalbă
Codalbă, substantiv
Sinonime: codobatură, prundar, prundaş.  
Codobatură
Codobatură, substantiv
Sinonime: (ornitologie) prundar, prundaş, (regional) bâţâitoare, codalbă, codobâţă, frişcă, obrăznicătură, păstorel, păstoriţă, prundurel, sfredeluş, văcăriţă, coadă-făloasă, jumătate-de-pasăre, ochiul-boului, pasăre-ţigănească, rândunica-Domnului, (prin Transilvania şi Maramureș) slujnica-cucului; (codobatură sură) (Banat) plişcă.  
Codobâţă
Codobâţă, substantiv
Sinonime: codobatură, prundar, prundaş.  
Copilaş
Copilaş, substantiv
Sinonime: (rar) pruncheş, (popular) prunculeţ, pruncuşor, (învechit şi regional) pruncuţ, (prin Maramureș) pruncotean; băieţel.  
Copilări
Copilări, verb
Sinonime: a petrece anii de copilărie; a crește, (prin Transilvania şi Maramureș) a prunci.  
Copilărie
Copilărie, substantiv
Sinonime: pruncie, (prin Maramureș şi Transilvania) pruncenie, (învechit) coconie, nevârstnicie, porobocie; naivitate, prostie.  
Nevârstnicie
Nevârstnicie, substantiv
Sinonime: copilărie, pruncie.  
Copiliţă
Copiliţă, substantiv
Sinonime: (regional) pruncuşoară, pruncuţă.  
Cric
Cric, substantiv
Sinonime: (tehnică) levier, troliu, vinci, (popular) vârtej, (Transilvania) şaitău; prundăraş.  
Șoatăr
Șoatăr, substantiv (regional)
Sinonime: pietriş, prund, prundiş.  
Pietriş
Pietriş, substantiv
Sinonime: grohot, grohotiș, prund, prundiş, (regional) prundar, (Banat) pesac, (Maramureș şi Transilvania) pisoc, (Transilvania, Banat şi Bucovina) şoatăr.  
Perj
Perj, substantiv
Sinonime: prun.  
Făt
Făt, substantiv
Sinonime: fetus, pui (de animal), prunc, băiat, cântăreţ, copil, dascăl, diac, fecior, fiu, paracliser, psalt, ţârcovnic, (Transilvania) sacristan.  
Firezar
Firezar, substantiv
Sinonime: (entomologie) prunar, burghiaș; (regional) rumeguș.  
Fluierar
Fluierar, substantiv
Sinonime: (regional) nai, fluieraş; (ornitologie) (regional) fluierător, fluturaş, prundăraş, purcăraş, văcărel, ploier mic, ploier mare, (fluierar mare) (popular) şneap; sitar-de-mal.  
Frişcă
Frişcă, substantiv
Sinonime: nuia, vargă, vergea; (ornitologie) codobatură, prundar, prundaş.  
Infanticid
Infanticid, substantiv
Sinonime: pruncucidere, ucidere a unui copil.  
Gărgăriţă
Gărgăriţă, substantiv
Sinonime: (entomologie) (regional) măzărar, (regional) molie, (gărgăriţa-prunului) prunar; boul-domnului, boul-lui-Dumnezeu, buburuză, vaca-domnului.  
Gâtlană
Gâtlană, adjectiv (și substantivat)
Sinonime: (în sintagma) (prună gâtlană) prună cu gât.  
Goldan
Goldan, substantiv
Sinonime: (botanică) renglot, (regional) culcuduş, prun gogoneţ, (Transilvania) crichin; (argou) bătăuș, tâlhar, vagabond.  
Poroboc
Poroboc, substantiv
Sinonime: copil, nou-născut, prunc, sugaci, sugar.  
Porobocie
Porobocie, substantiv
Sinonime: copilărie, pruncie.  
Bistriț
Bistriț, adjectiv
Sinonime: acidulat, acru; (locuțiune) (prune bistrițe) prune brumării.  
Târşală
Târşală, substantiv
Sinonime: frică, teamă, temere; curătură, târșitură; livadă de pruni.  
Tabardos
Tabardos, substantiv
Sinonime: rachiu, țuică (de prune); (variante) tabaroș, taparnos, topardos.  
Homicid
Homicid, substantiv
Sinonime: asasinat, crimă, eutanasie, fratricid, genocid, infanticid, matricid, moarte, omicid, omor, omorâre, omucidere, paricid, patricid, pruncucidere, regicid, suicid, ucidere; (și cu rol de adjectiv) asasin, criminal, omorâtor, ucigaş.  
Obrăznicătură
Obrăznicătură, substantiv
Sinonime: ființă obraznică, obraznic; (ornitologie) codobatură, prundar, prundaş.  
Păstoriţă
Păstoriţă, substantiv
Sinonime: ciobăniţă; (ornitologie) codobatură, prundar, prundaş.  
Pesac
Pesac, substantiv (Banat)
Sinonime: nisip, pământ nisipos, pietriș, prund, prundiș, (variantă) persec, (variantă) pesag, (variantă) pesăc, (variantă) pesec.  
Nou-născut
Nou-născut, substantiv
Sinonime: bebe, bebeluș, prunc, sugaci, sugar.  
Pisoc
Pisoc, substantiv
Sinonime: (regional) cotoi, mârtan, mâț, motan, pisic, pisoi; nisip, pietriș, prund, prundiș; (regional) jeg, murdărie.  
Nisipos
Nisipos, adjectiv
Sinonime: asemănător nisipului, plin de nisip, (Banat și Transilvania) pesăcos, (învechit) arinos, (prin Moldova și Oltenia) pripitor, (prin Transilvania) prundăros, (rar) nisipit, (regional) năsipos, (regional) prundos, (variantă) nesipos.  
Țirimoc
Țirimoc, substantiv (regional)
Sinonime: țuică de prune.  
Zeamă
Zeamă, substantiv
Sinonime: ciorbă, fiertură, lichid, must, suc, supă, (variantă) zamă, (zeamă de prune) țuică, (zeamă de varză) moare.  
Păstorel
Păstorel, substantiv
Sinonime: ciobănaș, ciobănel, codobatură, păstoraș, prundar, prundaș.  
Insulă
Insulă, substantiv
Sinonime: atol, oază, (învechit și popular) ostrov, (regional) popânzoc; (insulă plutitoare) plaur, plavie, prundoi, (regional) cocioc, (regional) năcladă, (regional) plav.  
Perjărie
Perjărie, substantiv (regional)
Sinonime: prunărie, prunet, pruniș, pruniște.  
Prântui
Prântui, verb (regional)
Sinonime: a prundui, a risipi.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...