Schilod (schiloadă)
Schilod (schiloadă), adjectiv
Sinonime: infirm, mutilat, ciuntit, schilodit, schilav, estropiat.  
 
Schilodeală
Schilodeală, substantiv
Sinonime: mutilare, schilodire, (livresc) estropiere, (regional) schilăvire.  
 
Schilodenie
Schilodenie, substantiv
Sinonime: infirmitate, invaliditate.  
 
Schilodi
Schilodi, verb
Sinonime: a (se) ciungi, a (se) mutila, a (se) ologi, a (se) schilăvi, a deveni schilod, a pierde integritatea fizică, a sluți, (învechit şi regional) a (se) calici; a deflora, a dezvirgina.  
 
Schilodire
Schilodire, substantiv
Sinonime: mutilare, schilodeală.  
 
Schilodit
Schilodit, adjectiv
Sinonime: calicit, diform, infirm, invalid, măcelărit, mutilat, schilav, schilod, slut, sluțit, stâlcit, (învechit și regional) stricat, (învechit) rupturit, (învechit) sacatifsit, (livresc) estropiat, (popular) stropșit, (popular) șoimănit, (regional) potângit, (regional) prezălit, (regional) schilăvit, (regional) șoncăit, (regional) șonțit, (variantă) (regional) schidolit, (variantă) (regional) schilogit.  
 

Beteag (beteagă)
Beteag (beteagă), adjectiv
Sinonime: infirm, vătămat, schilod, betejit, beteşugit; (regional) bolnav, nesănătos, suferind, (învechit) morbos.  
 
Beteji
Beteji, verb
Sinonime: a se vătăma, a se schilodi, a se beteşugi; a se îmbolnăvi.  
 
Ciung (ciungă)
Ciung (ciungă), adjectiv
Sinonime: fără mână, ciunt, schilod.  
 
Ciunti
Ciunti, verb
Sinonime: a reteza, a tăia, a mutila, a schilodi.  
 
Estropia
Estropia, verb
Sinonime: a schilodi, a mutila, a ciunti.  
 
Infirm (infirmă)
Infirm (infirmă), adjectiv (adesea substantivat)
Sinonime: amputat, beteag, bolnav, ciung, diform, estropiat, handicapat, impotent, invalid, mutilat, neîntreg, neputincios, nevolnic, rupturit, schilav, schilod, sec, secat, slăbănog, şont, şonţit, (familiar) şontorog, (învechit şi regional) calic, (învechit) mişel, (regional) schilăvos, (Transilvania, Moldova şi Bucovina) chilav.  
 
Mutila
Mutila, verb
Sinonime: a schilodi, a ciunti, a estropia, a sluţi, a deforma, a desfigura.  
 
Neputincios (neputincioasă)
Neputincios (neputincioasă), adjectiv
Sinonime: incapabil, nepriceput; slab, nevolnic, neajutorat, bicisnic, nevoiaş; bolnav, suferind, infirm, schilod.  
 
Schilav (schilavă)
Schilav (schilavă), adjectiv
Sinonime: schilod, estropiat, mutilat, ciung.  
 
Slăbănog (slăbănoagă)
Slăbănog (slăbănoagă), adjectiv
Sinonime: uscăţiv, slab, debil, vlăguit; (învechit) infirm, olog, schilod.  
 
Slut (slută)
Slut (slută), adjectiv
Sinonime: mutilat, desfigurat, schilod; urât, pocit, diform, hâd.  
 
Stâlci
Stâlci, verb
Sinonime: a deforma, a strivi, a zdrobi, a schilodi; a poci, a schimonosi, a greşi.  
 
Şchiop (șchioapă)
Şchiop (șchioapă), adjectiv
Sinonime: infirm, schilod; defectuos, neizbutit.  
 
Vătămătură
Vătămătură, substantiv feminin
Sinonime: colică, crampă, daună, hâitură, hernie, lovitură, pagubă, paralizie, pelagră, pierdere, prejudiciu, rană, schilodire, spasm, stricăciune, surpătură.  
 
Chilav
Chilav, adjectiv și substantiv
Sinonime: infirm, invalid, schilod.  
 
Chilăvi
Chilăvi, verb
Sinonime: a mutila, a schilodi.  
 
Ciungi
Ciungi, verb
Sinonime: a (se) schilodi; a inela, a secui.  
 
Rupturit
Rupturit, adjectiv și substantiv
Sinonime: infirm, invalid, mutilat, schilod, schilodit.  
 
Estropiat
Estropiat, adjectiv
Sinonime: amputat, deformat, impotent, infirm, mutilat, schilod, schilodit, șchiop, șchiopat.  
 
Dezvirgina
Dezvirgina, verb
Sinonime: a deflora, (popular) a desfeciori, a desfeti, (prin nord-estul Olteniei) a schilodi, (învechit) a strica.  
 
Estropiere
Estropiere, substantiv
Sinonime: mutilare, schilodeală, schilodire.  
 
Oşiştie
Oşiştie, substantiv
Sinonime: derbedeu, lepădătură, lichea, netrebnic, puşlama, scârnăvie, om de nimic, secătură; lacom; (la plural) copii mulți și gălăgioși; om schilod, om diform.  
 
Infirmitate
Infirmitate, substantiv
Sinonime: atrofie, betegeală, betegie, betejeală, beteșug, carență, feblețe, handicap, imperfecțiune, impotență, incapacitate, invaliditate, meteahnă, mutilație, schilodenie, schilozenie, slăbiciune (morală), (învechit şi regional) neputinţă, (rar) anormalitate.  
 
Sacatifsi
Sacatifsi, verb
Sinonime: a mutila, a schilodi.  
 
Sacatifsit
Sacatifsit, adjectiv
Sinonime: infirm, invalid, mutilat, schilod, schilodit; deteriorat, ruinat.  
 
Mutilare
Mutilare, substantiv
Sinonime: amputație, deformație, desfigurare, mutilație, pocire, schilodeală, schilodire, sluțire, (livresc) estropiere, (regional) schilăvire.  
 
Năvleg
Năvleg, adjectiv
Sinonime: (regional) bădăran, beteag, bleg, bolnav, idiot, nătăfleț, nătărău, nătâng, necioplit, neghiob, nerod, netot, prost, prostănac, schilod, stupid, tont, tontălău; (variante) nevleg, (Oltenia) năvlig.  
 
Paliu
Paliu, adjectiv
Sinonime: (regional) aiurit, nebun, paniu, prost, trăznit, țicnit; (regional) cutezător, viteaz; (regional) infirm, paralizat, schilod, șchiop; (regional) paniu, sașiu, șpanchiu, zbanghiu.

Paliu, substantiv
Sinonime: manta, mantie, mantou, (variantă) palium.  
 
Nimuric
Nimuric, substantiv (regional)
Sinonime: cerșetor, infirm, liliputan, pipernicit, pitic, sărac, schilod, slăbănog, stârpitură, (variantă) nimurig.  
 
Șoimăni
Șoimăni, verb (popular)
Sinonime: a îmbolnăvi, a poci, a schilodi; (regional) a bate tare, a ciomăgi; (regional) a se alinta (schimonosindu-se); (regional) a se spurca.  
 
Manc
Manc, substantiv
Sinonime: (finanțe) manco.

Manc, adjectiv
Sinonime: lipsit de.

Mânc, adjectiv (regional)
Sinonime: ciung, schilod.

Mânc, substantiv (regional)
Sinonime: (talpă) scobitură.  
 
Estropiație
Estropiație, substantiv
Sinonime: estropiere, schilodire.  
 
Stricat (stricată)
Stricat (stricată), adjectiv
Sinonime: acrit, acru, alterat, avariat, becisnic, bolnav, cariat, certat, contrafăcut, corupt, dărăpănat, decăzut, defect, defectat, defectuos, deformat, degradat, denaturat, depravat, deranjat, dereglat, descompus, desfăcut, desfrânat, destrăbălat, deteriorat, dezmățat, falsificat, fermentat, forțat, găunos, găurit, greșit, hârbuit, hodorogit, imoral, incorect, împuțit, înăcrit, învechit, măcinat, mâniat, mutilat, necorect, nerușinat, paradit, părăginit, pervertit, pocit, poluat, ponosit, prăpădit, prost, rablagit, rău, rânced, ros, ruinat, rupt, scâlciat, schilod, schilodit, schimonosit, spart, spălăcit, stătut, stâlcit, stropșit, supărat, șters, tocit, uzat, vătămat, viciat, vicios, (figurat) schingiuit, (învechit și popular) searbăd, (învechit și regional) rușinat, (învechit și regional) scorboroșit, (învechit și regional) scorburos, (învechit) aselghicesc, (învechit) demoralizat, (învechit) preacurvar, (învechit) preacurvitor, (învechit) spurcat, (livresc) libertin, (Moldova) hrentuit, (popular și familiar) parșiv, (popular) curvar, (popular) deșucheat, (prin Maramureș) scopt, (rar) deșănțat, (rar) detracat, (rar) răblărit, (rar) smintit, (regional și familiar) părăduit, (regional) mocnit, (regional) răntuit, (regional) sărbezit, (regional) șucheat, (regional) teșmenit.  
 
Schilăvire
Schilăvire, substantiv (regional)
Sinonime: mutilare, schilodeală, schilodire.  
 
Milogire
Milogire, substantiv
Sinonime: lamentare, milogeală, schilodire, tânguire.  
 
Pâcliși
Pâcliși, verb (regional)
Sinonime: a (se) schilodi, a poci (prin tundere), a se înrăi, a se înșela, a se păcăli, a se prosti, a se strâmba, (variantă) a (se) păcliși, (variantă) a (se) pâcârși.  
 
Mutilator
Mutilator, adjectiv
Sinonime: mutilant, schiloditor.  
 
Esturpiat
Esturpiat, adjectiv (învechit)
Sinonime: neputincios, schilodit, estropiat, (învechit) stropiat.  
 
Calicire
Calicire, substantiv
Sinonime: avariție, cerșire, sărăcire, schilodire.  
 
Calicit
Calicit, adjectiv
Sinonime: schilodit, zgârcit.

Calicit, substantiv
Sinonime: calicire.  
 
Chirnogi
Chirnogi, verb (regional)
Sinonime: a se milogi, a se schilodi, a se zgârci.  
 
Ciolăvi
Ciolăvi, verb (Transilvania)
Sinonime: a schilodi.  
 
Ciolăvie
Ciolăvie, substantiv (Transilvania)
Sinonime: schilodire.  
 
Ciungări
Ciungări, verb (regional)
Sinonime: a ciunta, a despuia, a mutila, a schilodi, a smulge, a tăia, (învechit și popular) a ciungi.  
 
Prezălit
Prezălit, adjectiv (regional)
Sinonime: rănit, schilodit.  
 
Șofârnogi
Șofârnogi, verb (regional)
Sinonime: a (se) schilodi.  
 
Șofârnogit
Șofârnogit, adjectiv (regional)
Sinonime: schilodit.  
 
Schidolire
Schidolire, substantiv (regional)
Sinonime: schilodire.  
 
Schilăvos
Schilăvos, adjectiv și substantiv (învechit)
Sinonime: bolnav, imperfect, infirm, invalid, schilod, șchiop, (popular) schilav.  
 
Schilăvit
Schilăvit, adjectiv (regional)
Sinonime: mutilat, schilod, schilodit, (regional) chilăvit.  
 
Sluticiune
Sluticiune, substantiv (învechit)
Sinonime: hidoșenie, poceală, schilodeală, schilodenie, sluțenie, urâțenie, uriciune.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar