Lut
Lut, substantiv
Sinonime: argilă, pământ; (la figurat) cadavru.  
 
Lutărie
Lutărie, substantiv
Sinonime: depozit de lut, olărie, (regional) drum nepietruit.  
 
Lute
Lute, substantiv (cuvânt englezesc)
Sinonime: (muzică) laută, lăută.  
 
Luteină
Luteină, substantiv
Sinonime: progesteron; xantofilă.  
 
Luter
Luter, adjectiv și substantiv (învechit)
Sinonime: luteran.  
 
Luteran
Luteran, adjectiv (și substantiv)
Sinonime: (religie) evanghelic, protestant, (învechit) lotor, (învechit) luteranesc; (variante) (învechit) liutirean, (învechit) luter, (regional) lutran.  
 
Luteranesc
Luteranesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: luteran, protestant, (învechit) liutirean, (învechit) luter, (învechit) luterenesc, (regional) luterănesc.  
 
Luteranism
Luteranism, substantiv
Sinonime: pietism, protestantism.  
 
Luteţiu
Luteţiu, substantiv
Sinonime: (chimie) casiopeiu.  
 
Luth
Luth, substantiv
Sinonime: (muzică) lăută, vina.  
 
Lutină
Lutină, substantiv
Sinonime: (zoologie) mormoloc; (Bucovina) holdan.  
 
Lutişor
Lutişor, substantiv
Sinonime: argilă, lut, pămânţel.  
 
Lutos (lutoasă)
Lutos (lutoasă), adjectiv
Sinonime: argilos, pământos.  
 
Lutră
Lutră, substantiv
Sinonime: (zoologie) dihor de apă, noriţă, nurcă, vidră, (rar) lutreolă.  
 
Lutran
Lutran, adjectiv și substantiv (regional)
Sinonime: luteran.  
 
Lutreolă
Lutreolă, substantiv
Sinonime: (zoologie) lutră, nurcă.  
 
Lutru
Lutru, substantiv
Sinonime: (blană de) vidră.  
 
Lutui
Lutui, verb (regional)
Sinonime: a murui, a lipi.  
 

Argilă
Argilă, substantiv feminin
Sinonime: caolin, clisă, humă, limon, lut, marnă, ocru, pământ, (învechit și regional) timă, (regional) hlei, (Transilvania) agiag.  
 
Gavanos
Gavanos, substantiv neutru
Sinonime: borcan, chisea, vas de lut.  
 
Humă
Humă, substantiv feminin
Sinonime: argilă, lut, pământ.  
 
Oală
Oală, substantiv feminin
Sinonime: chiup, ghiveci, glastră, ol, oluț, scoc, ulcea, ulcică, urcior, vas de lut, (învechit) canal, (învechit) țeavă de scurgere, (prin Transilvania) răvar, (regional) olan, (regional) ţiglă; (oală de noapte) oliță, (Banat și vestul Transilvaniei) șerbeleu, (popular) olicică, (popular) țucal, (regional) olcuță, (regional) șerbel.  
 
Pământ
Pământ, substantiv neutru
Sinonime: sol, scoarţă; uscatul; lut, tină, noroi; loc, teren, câmp, moşie; teritoriu, regiune, ţinut, ţară, patrie.  
 
Pămânţel
Pămânţel, substantiv masculin
Sinonime: lutişor, pământ (puțin); (mineralogie) diatomit, kiselgur, pământ de diatomee, tripoli; (regional) pomințăl.  
 
Tină
Tină, substantiv feminin
Sinonime: noroi, pământ, lut.  
 
Vidră
Vidră, substantiv feminin
Sinonime: lutru, hidră.  
 
Argilos
Argilos, adjectiv
Sinonime: cleios, clisos, lutos, (rar) argilifer, humos, (popular) mâlos, (regional) hleios, răşinos, (Transilvania) tiglos.  
 
Casiopeiu
Casiopeiu, substantiv
Sinonime: (element chimic trivalent din familia lantanidelor) luteţiu.  
 
Clisă
Clisă, substantiv
Sinonime: lut, argilă; noroi, mâl; (Transilvania) slănină.  
 
Creştinism
Creştinism, substantiv
Sinonime: adventism, anabaptism, anglicanism, baptism, calvinism, catolicism, creştinătate, ecumenism, evanghelism, luteranism, metodism, monoteism, mormonism, ortodoxism, papism, penticostalism, prezbiterianism, protestantism, quakerism, restauraționism, unitarianism, unitarism, (figurat) cruce.  
 
Dihor
Dihor, substantiv
Sinonime: vizon; (dihor de apă) lutră, nurcă, vidră.  
 
Evanghelic
Evanghelic, adjectiv și substantiv
Sinonime: creștin, luteran.  
 
Protestantism
Protestantism, substantiv
Sinonime: biserică protestantă, (învechit) reformaţie, luteranism, calvinism, unitarianism, anglicanism, prezbiterianism, baptism, adventism, penticostalism.  
 
Macula
Macula, verb
Sinonime: a jegoşi, a mânji, a murdări, a păta.

Maculă, substantiv
Sinonime: pată; (anatomie) (macula lutea) pată galbenă.  
 
Humos
Humos, adjectiv
Sinonime: argilos, cleios, clisos, cu argilă, cu humă, lutos, noroios.  
 
Hlei
Hlei, substantiv
Sinonime: argilă, clisă, humă, lut, pământ.  
 
Lucifer
Lucifer, substantiv
Sinonime: diavol, mamonul dracilor, michiduță cel bătrân, satana, scaraoțchi, tartor, vătafu, (popular) sarsailă, (regional) sarsaor; (variante) luțâfer, luțepăr, luțifer, luțifir, luțiper.  
 
Mustelidă
Mustelidă, substantiv
Sinonime: (zoologie) bursuc, dihor, gluton, hermină, jder, lutră, nevăstuică, samur, vidră, vizon, zibelină.  
 
Protestant (protestantă)
Protestant (protestantă), adjectiv
Sinonime: (biserică) contestatar, eretic, protestatar, reformat, (învechit) protestanticesc; anglican, baptist, calvinist, luteran, metodist, pietist, prezbiterian.  
 
Protestant
Protestant, substantiv
Sinonime: (biserică) contestatar, eretic, protestatar, reformat; anglican, baptist, calvinist, evanghelist, hughenot, luteran, metodist, pietist, prezbiterian, quaker.  
 
Tiglos
Tiglos, adjectiv
Sinonime: argilos, cleios, clisos, lutos.  
 
Lantanidă (lantanide)
Lantanidă (lantanide), substantiv
Sinonime: (la plural) pământuri rare; ceriu, disprosiu, erbiu, europiu, gadoliniu, holmiu, lantan, lutețiu, neodim, praseodim, prometiu, samariu, terbiu, tuliu, yterbiu.  
 
Instrumentist
Instrumentist, substantiv
Sinonime: concertist, executant, interpret, muzicant, muzician, orchestrant, simfonist, virtuos, (învechit) sunător; acordeonist, altist, basist, baterist, buciumaș, chitarist, cimbalist, citarist, clarinetist, clavecinist, contrabasist, cornist, ghitarist, gornist, harpist, lutist, mandolinist, naist, oboist, organist, percuționist, pianist, saxofonist, taragotist, tobar, toboșar, trombonist, trompetist, vibrafonist, violist, violoncelist, violonist, viorist, xilofonist.  
 
Progesteron
Progesteron, substantiv
Sinonime: (biologie) hormon luteal, luteină, progesteronă, progestină.  
 
Anglican
Anglican, adjectiv și substantiv
Sinonime: baptist, calvin, eretic, hughenot, luteran, metodist, prezbiterian, protestant, reformat.  
 
Teorbă
Teorbă, substantiv
Sinonime: (muzică) luth.  
 
Letiu
Letiu, substantiv (regional)
Sinonime: argilă, clisă, lut, pâine necoaptă bine (cleioasă), terci.  
 
Hleios
Hleios, adjectiv (regional)
Sinonime: argilos, cleios, clisos, lutos, mlăștinos, noroios.  
 
Adeag
Adeag, substantiv (regional)
Sinonime: argilă, lut, pământ negru, (variantă) adiag, (variantă) ageag, (variantă) ajag.  
 
Loess
Loess, substantiv
Sinonime: (geologie) limon, lut, pământ galben.  
 
Știolnă
Știolnă, substantiv (regional)
Sinonime: deșert (la cal), galerie (în mină), lutărie, (regional) știoalnă.  
 
Argilifer
Argilifer, adjectiv
Sinonime: argilos, cleios, clisos, lutos, humos.  
 
Liutirean
Liutirean, adjectiv (învechit)
Sinonime: luteran.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar