Etern (eternă)
Etern (eternă), adjectiv
Sinonime: veşnic, nepieritor, nemuritor, fără moarte; perpetuu, necontenit, neîncetat, continuu, necurmat, neîntrerupt.  
 
Eternamente
Eternamente, adverb (învechit)
Sinonime: in aeternum, veșnic, (învechit) infinitamente.  
 
Eternit
Eternit, substantiv
Sinonime: azbociment, (variantă) eternită.  
 
Eternită
Eternită, substantiv
Sinonime: eternit.  
 
Eternitate
Eternitate, substantiv feminin
Sinonime: veşnicie, vecie, nemurire, imortalitate, imensitate, imuabilitate, imutabilitate, infinit, perenitate, perpetuitate.  
 
Eterniza
Eterniza, verb
Sinonime: a imortaliza, a perpetua, a dura, a dăinui, a subzista.  
 
Eternizare
Eternizare, substantiv
Sinonime: imortalizare, înveșnicire.  
 
Eternizat
Eternizat, adjectiv
Sinonime: imortalizat, perpetuat, persistent, tărăgănat.  
 

Continuu (continuă)
Continuu (continuă), adjectiv
Sinonime: neîntrerupt, neîncetat, necurmat, perpetuu, etern, necontenit, nesfârşit, permanent, veşnic, (învechit şi regional) mereu, (regional) necunten, (învechit) neîncontenit, neprecurmat, nesăvârşit, pururelnic, susţinut; constrictiv.  
 
Neîntrerupt
Neîntrerupt, adjectiv
Sinonime: continuu, etern, fără întrerupere, fără oprire, necontenit, necurmat, nefragmentat, neîncetat, nesfârșit, non-stop, permanent, perpetuu, statornic, susținut, veșnic, (învechit și regional) mereu, (învechit) neîncontenit, (învechit) neprecurmat, (învechit) nepregetat, (învechit) nepregetător, (învechit) nesăvârșit, (învechit) pururelnic, (regional) necunten.

Neîntrerupt, adverb
Sinonime: continuu, fără întrerupere, fără oprire, încontinuu, întruna, mereu, necontenit, necurmat, neîncetat, neobosit, neostenit, non-stop, permanent, pururi, veșnic, (învechit și regional) nepristan, (învechit) neapărat, (învechit) nelipsit, (regional) hojma, (regional) necunten.  
 
Nemuritor (nemuritoare)
Nemuritor (nemuritoare), adjectiv
Sinonime: celebru, vestit, renumit, faimos, nepieritor, etern.  
 
Nepieritor (nepieritoare)
Nepieritor (nepieritoare), adjectiv
Sinonime: nemuritor, etern, veşnic; (figurat) vestit, celebru, renumit, faimos.  
 
Neuitat (neuitată)
Neuitat (neuitată), adjectiv
Sinonime: etern, imperisabil, memorabil, nemuritor, nepieritor, nesfârșit, neșters, perpetuu, veșnic, viu, vrednic de aducere-aminte, (figurat) nestins, (învechit) neapus, (învechit) nesăvârșit, (învechit) pururelnic, (livresc) indelebil, (livresc) indimenticabil, (livresc) sempitern.  
 
Peren (perenă)
Peren (perenă), adjectiv
Sinonime: persistent, durabil, rezistent, etern, trainic.  
 
Permanent (permanentă)
Permanent (permanentă), adjectiv
Sinonime: constant, continuu, durabil, etern, fix, imuabil, inalterabil, indelebil, invariabil, nealterabil, necontenit, necurmat, neîncetat, neîntrerupt, neschimbător, nesfârșit, peren, perpetuu, persistent, sempiternel, stabil, statornic, veșnic, (învechit și regional) mereu, (învechit) neîncontenit, (învechit) neprecurmat, (învechit) nesăvârșit, (învechit) perpetual, (învechit) pururelnic, (regional) necunten, (variantă) (învechit) părmanent, (variantă) (învechit) pirmanent.  
 
Perpetua
Perpetua, verb
Sinonime: a (se) menţine, a (se) transmite, a continua, a dăinui, a dura (constant), a eterniza, a exista, a fi (perpetuu), a imortaliza, a întreține, a pereniza, a persista, a prelungi, a rămâne, a se conserva, a se fixa, a se înmulţi, a se păstra, a se repeta, a se reproduce, a stărui, a trăi, a ține, (învechit) a înnemuri, (învechit) a înveșnici, (învechit) a locui, (învechit) a petrece, (învechit) a sta, (învechit) a via, (rar) a nemuri, (rar) a subzista.  
 
Persista
Persista, verb
Sinonime: a continua, a dăinui, a dura, a manifesta statornicie, a persevera, a se eterniza, a se încăpățâna, a se menține, a se obstina, a stărui, a subzista, a-și perpetua existența, (învechit) a pesti.  
 
Veac
Veac, substantiv neutru
Sinonime: secol; veşnicie, eternitate; viaţă, existență, trai.  
 
Vecie
Vecie, substantiv feminin
Sinonime: eternitate, veşnicie.  
 
Veşnic (veșnică)
Veşnic (veșnică), adjectiv
Sinonime: etern, continuu, permanent, nelimitat; (adverb) într-una, necontenit, mereu.  
 
Veşnicie
Veşnicie, substantiv feminin
Sinonime: eternitate, vecie, infinit, timp nelimitat.  
 
Perpetuitate
Perpetuitate, substantiv
Sinonime: continuitate, durată veșnică, eternitate, imortalitate, nemurire, perenitate, permanență, vecie, veșnicie.  
 
Înveșnicire
Înveșnicire, substantiv
Sinonime: eternizare, imortalizare, perpetuare.  
 
Înveșnici
Înveșnici, verb
Sinonime: a eterniza, a imortaliza, a perpetua, a face devină veșnic.  
 
Infinitudine
Infinitudine, substantiv
Sinonime: eternitate, imensitate, infinitate.  
 
Imprescriptibil
Imprescriptibil, adjectiv
Sinonime: etern, infinit, neprescriptibil, valabil întotdeauna.  
 
Imortaliza
Imortaliza, verb
Sinonime: a eterniza, a face nemuritor, a face nepieritor, a pereniza, a perpetua, (rar) a nemuri, (învechit) a înnemuri, a înveşnici.  
 
Imortalizare
Imortalizare, substantiv
Sinonime: eternizare, perpetuare, (învechit) înveşnicire.  
 
Neapus
Neapus, adjectiv
Sinonime: etern, nemuritor, nepieritor, nesfârşit, neuitat, perpetuu, veşnic, viu.  
 
Inextingibil
Inextingibil, adjectiv
Sinonime: continuu, de nestins, etern, inepuizabil, neepuizabil, nestingibil, (variantă) (învechit) inestinguibil.  
 
Imortalitate
Imortalitate, substantiv
Sinonime: continuitate, eternitate, imperisabilitate, indestructibilitate, nemurire, perenitate, perpetuitate, posteritate, viață eternă.  
 
Imuabilitate
Imuabilitate, substantiv
Sinonime: constanţă, eternitate, fixitate, imobilitate, imutabilitate, invariabilitate, permanență, stabilitate.  
 
Indestructibil
Indestructibil, adjectiv
Sinonime: durabil, etern, inamovibil, incasabil, incasant, indefectibil, indelebil, indisolubil, inextirpabil, infrangibil, inuzabil, ireductibil, nedestructibil, perpetuu, rezistent, robust, trainic.  
 
Pururelnicie
Pururelnicie, substantiv
Sinonime: (învechit) eternitate, veșnicie.  
 
Pururelnic
Pururelnic, adjectiv
Sinonime: continuu, etern, necontenit, necurmat, neîncetat, neîntrerupt, nemuritor, nepieritor, nesfârșit, neuitat, permanent, perpetuu, veșnic, viu.  
 
Sempitern
Sempitern, adjectiv
Sinonime: continuu, durabil, etern, fără întrerupere, fix, imortal, imperisabil, imprescriptibil, imuabil, inalterabil, indefectibil, indefinit, indestructibil, infinit, interminabil, invariabil, neîntrerupt, nemuritor, nepieritor, nesfârșit, neuitat, peren, permanent, perpetual, perpetuu, persistent, veșnic, viu.  
 
Imprescriptibilitate
Imprescriptibilitate, substantiv
Sinonime: eternitate, imuabilitate.  
 
Apururea
Apururea, adverb (învechit)
Sinonime: pururi; (locuțiune adverbială) (de-apururea) etern, încontinuu, pururi, veşnic.  
 
Netrecător
Netrecător, adjectiv
Sinonime: de nestrăbătut, etern, permanent, veșnic.  
 
Nesăvârşit
Nesăvârşit, adjectiv
Sinonime: continuu, etern, necontenit, necurmat, nefăcut, neisprăvit, neîncetat, neîndeplinit, neîntrerupt, nemuritor, nepieritor, nerealizat, nesfârșit, neterminat, neuitat, permanent, perpetuu, veșnic, viu.  
 
Neîncontenit
Neîncontenit, adjectiv (învechit)
Sinonime: continuu, etern, necontenit, necurmat, neîncetat, neîntrerupt, nesfârșit, permanent, perpetuu, veșnic.  
 
Nestins
Nestins, adjectiv
Sinonime: arzător, etern, nemuritor, nepieritor, nepotolit, nesfârșit, neuitat, perpetuu, veșnic, viu.  
 
In aeternum
In aeternum, locuțiune adverbială
Sinonime: pentru eternitate, pentru totdeauna.  
 
Azbociment
Azbociment, substantiv
Sinonime: eternit, (regional; placă de azbociment) poloacă.  
 
Înnemuri
Înnemuri, verb (învechit)
Sinonime: a deveni neam, a eterniza, a face nemuritor, a fi neam, a imortaliza, a perpetua, a se înrudi.  
 
Inamisibil
Inamisibil, adjectiv
Sinonime: (teologie) durabil, etern, imuabil.  
 
Perpetuu
Perpetuu, adjectiv
Sinonime: continuu, etern, necontenit, necurmat, neîncetat, neîntrerupt, nemuritor, nepieritor, nesfârșit, neuitat, permanent, veșnic, viu, (figurat) nestins, (învechit și regional) mereu, (învechit) neapus, (învechit) neîncontenit, (învechit) neprecurmat, (învechit) nesăvârșit, (învechit) perpetual, (învechit) pururelnic, (livresc) sempitern, (regional) necunten.  
 
Inuzabil
Inuzabil, adjectiv
Sinonime: durabil, etern, inalterabil, indestructibil, rezistent, robust, solid.  
 
Nemuritorie
Nemuritorie, substantiv (învechit)
Sinonime: eternitate, nemurire, vecie, veșnicie.  
 
Atemporal
Atemporal, adjectiv
Sinonime: acronic, etern, intemporal, metaistoric.  
 
Perpetuel
Perpetuel, adjectiv (învechit)
Sinonime: continuu, etern, imortal, infinit, neîntrerupt, permanent, perpetuu, sempitern, (variantă) perpetual.  
 
Perpetuare
Perpetuare, substantiv
Sinonime: eternizare, imortalizare, menținere, păstrare, perpetuație, (învechit) înveșnicire.  
 
Perpetualitate
Perpetualitate, substantiv (învechit)
Sinonime: durată perpetuă, durată veșnică, eternitate, nemurire, perpetuitate, vecie, veșnicie.  
 
Nevestejicios
Nevestejicios, adjectiv (învechit)
Sinonime: etern, veșnic, (botanică) marcescent.  
 
Neveştejit
Neveştejit, adjectiv
Sinonime: neofilit, proaspăt, (figurat) etern, (figurat) veșnic, (învechit) nevestejicios, (învechit) neveștezit, (regional) nevestejit.  
 
Increat
Increat, adjectiv
Sinonime: etern.  
 
Imperisabilitate
Imperisabilitate, substantiv
Sinonime: eternitate, indestructibilitate.  
 
Indestructibilitate
Indestructibilitate, substantiv
Sinonime: durabilitate, eternitate, inalterabilitate, indefectibilitate, indelebilitate, indisolubilitate, perenitate, robustețe, soliditate.  
 
Imortalizat
Imortalizat, adjectiv
Sinonime: eternizat, perenizat, perpetuat.  
 
Vecuire
Vecuire, substantiv (învechit)
Sinonime: (biserică) eternitate, veac, vecie, veșnicie, (variantă) văcuire.  
 
Vecuitor
Vecuitor, adjectiv (învechit)
Sinonime: etern, veșnic, (variantă) văcuitor.  
 
Vecinicit
Vecinicit, adjectiv (învechit)
Sinonime: continuu, etern, monoton, neîncetat, neîntrerupt, permanent, veșnic.  
 
Vecinici
Vecinici, verb (învechit)
Sinonime: a eterniza, a veșnici, (învechit) a înveșnici.  
 
Preavecinic
Preavecinic, adjectiv (învechit)
Sinonime: etern, veșnic.  
 
Neputrezitor
Neputrezitor, adjectiv
Sinonime: imputrescibil, inalterabil, nealterabil; (învechit) etern, veșnic; (variantă) neputrezitoriu.  
 
Tărăgănare
Tărăgănare, substantiv
Sinonime: amânare, cârcotit, domolire, eternizare, întârziere, molcomeală, tărăgăneală, temporizare, tergiversare, trenare, (învechit și regional) străgănire, (învechit și regional) tămândare, (învechit și regional) tărăgăială, (învechit și regional) tărăgăire, (învechit) îngăimare, (învechit) tergiversațiune, (popular) trăgănare, (regional) corconire, (regional) coșmăgire, (regional) șișteală, (regional) tărăgănire, (regional) tărăruire, (regional) târșoneală, (regional) trăgănire, (regional) zălângeală, (Transilvania) mădăție.  
 
Intemporal
Intemporal, adjectiv
Sinonime: atemporal, etern, imuabil, invariabil.  
 
Sempiternel
Sempiternel, adjectiv
Sinonime: etern, imperisabil, infinit, interminabil, nepieritor, permanent, perpetuu, sempitern, veșnic, (învechit) perpetual, (învechit) perpetuel.  
 
Infinitate
Infinitate, substantiv
Sinonime: eternitate, imensitate, infinitudine, miriadă, multitudine, nemărginire, nesfârșit, puzderie, (figurat) spuză, (învechit) nemăsurare.  
 
Nestricăcios
Nestricăcios, adjectiv (învechit)
Sinonime: etern, inalterabil, nealterabil, veșnic.  
 
Nemuricios
Nemuricios, adjectiv (învechit)
Sinonime: etern, nemuritor, veșnic, (învechit) nemortac.  
 
Neveștezicios
Neveștezicios, adjectiv (învechit)
Sinonime: etern, (învechit) nevestejicios.  
 
Neprecurmat
Neprecurmat, adjectiv (învechit)
Sinonime: continuu, etern, fără rezerve, necontenit, necurmat, neîncetat, neîntrerupt, nesfârșit, permanent, perpetuu, veșnic.  
 
Săvârșie
Săvârșie, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: eternitate, moarte, nemurire, sfârșit, vecie, veșnicie.  
 
Văcuitor
Văcuitor, adjectiv (învechit)
Sinonime: etern, veșnic, (învechit) vecuitor.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar