Adverbial (adverbială)
Adverbial (adverbială), adjectiv
Sinonime: cu valoare de adverb.  
 

Coastă
Coastă, substantiv feminin
Sinonime: dungă, latură, parte; flanc; pantă, povârniş; ţărm, mal, chei; chingă, cocârlă, crivac; (coasta-dracului) sparanghel; (coasta-vrăjmaşului) sparanghel; (expresie) (e slab de-i poți număra coastele) e foarte slab; (expresie) (a pune cuiva sula în coastă) a obliga pe cineva facă un lucru neplăcut; (locuțiune adverbială) (pe o coastă) pe o parte, într-o dungă.  
 
Fine
Fine, substantiv neutru
Sinonime: capăt, deznodământ, epilog, final, încheiere, sfârşit; (locuțiune adverbială) (în fine) în sfârșit, în concluzie.  
 
General (generală)
General (generală), adjectiv
Sinonime: abstract, al tuturor, banal, colectiv, comun, global, obştesc, ordinar, public, unanim, universal, vulgar; (locuțiune adverbială) (în general) în ansamblu, în linii mari, în mare.  
 
În genere
În genere, locuțiune adverbială
Sinonime: în general; de obicei, îndeobște, în mod obişnuit, în mod curent.  
 
Şleau
Şleau, substantiv neutru
Sinonime: drum, cale, cărare; (pe şleau; locuțiune adverbială) direct, clar, fără înconjur, fără menajamente; ştreang, trăgătoare, curea, funie.  
 
A priori
A priori, locuțiune adjectivală (sau adverbială)
Sinonime: aprioric, intuitiv, în principiu, la prima vedere.  
 
Contenire
Contenire, substantiv
Sinonime: sfârșit, încetare, întrerupere; (locuțiune adverbială) (fără contenire) neîncetat, mereu.  
 
Ad libitum
Ad libitum, locuțiune adverbială
Sinonime: după voie, după poftă, după plac; oricum.  
 
Şovăială
Şovăială, substantiv
Sinonime: nesiguranţă, ezitare, îndoială, eschivare, sustragere; (locuţiune adverbială) (fără șovăială) hotărât, ferm, dârz, neclintit.  
 
Ziuşoară
Ziuşoară, substantiv
Sinonime: zilişoară, ziulică; (locuţiune adverbială) (la ziușoară) în zori de zi, dis-de-dimineață.  
 
Culisă (culise)
Culisă (culise), substantiv feminin
Sinonime: cursor, glisieră, regletă; (la plural) aripi (de teatru), (și la figurat) în spatele scenei; (la plural; peiorativ) dedesubt, mașinație, înscenare, intrigă; (locuţiune adverbială; în culise) în ascuns, în secret.  
 
Sfinţenie
Sfinţenie, substantiv
Sinonime: (livresc) sanctitate, (rar) sacralitate, (învechit şi popular) sânţenie, (învechit) sfinţie; consacrare, sfeştanie, sfinţire, târnoseală, târnosire; (locuțiune adverbială) (cu sfințenie) cu evlavie, cu exactitate, cu scrupulozitate, întocmai.  
 
Glăsuire
Glăsuire, substantiv
Sinonime: pronunțare, text; (locuțiune adverbială) (într-o glăsuire) cu toții, de comun acord.  
 
Ab intestat
Ab intestat, locuțiune adverbială
Sinonime: fără testament.  
 
De-a prăvălacul
De-a prăvălacul, locuțiune adverbială
Sinonime: de-a berbeleacul, de-a dura, de-a rostogolul, peste cap.  
 
De asemenea
De asemenea, locuțiune adverbială
Sinonime: deopotrivă, fără deosebire, în mod egal, la fel, tot așa, (regional) dopotrivă, (variantă) de asemeni.  
 
Manu militari
Manu militari, locuțiune adverbială
Sinonime: militaricește, militarmente, prin forță.  
 
Cu nemiluita
Cu nemiluita, locuțiune adverbială
Sinonime: cu ghiotura, din belșug, fără măsură, fără socoteală, în cantitate foarte mare, mult.  
 
Stricto sensu
Stricto sensu, locuțiune adverbială
Sinonime: în sens restrâns, literalmente, propriu-zis, strict.  
 
Per oral
Per oral, locuțiune adverbială
Sinonime: (medicină) administrat pe cale bucală, per os.  
 
Per pedes
Per pedes, locuțiune adverbială
Sinonime: pe jos.  
 
Al segno
Al segno, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) la semn.  
 
Dal segno
Dal segno, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) de la semn.  
 
Apururea
Apururea, adverb (învechit)
Sinonime: pururi; (locuțiune adverbială) (de-apururea) etern, încontinuu, pururi, veşnic.  
 
Tale quale
Tale quale, locuțiune adverbială (latinism)
Sinonime: așa cum este, ca atare, neschimbat.  
 
Fără șovăire
Fără șovăire, locuțiune adverbială
Sinonime: cu fermitate, cu hotărâre, dârz, fără ezitare, hotărât, neclintit.  
 
Într-adevăr
Într-adevăr, locuțiune adverbială
Sinonime: chiar cum este, de fapt, în adevăr, în realitate.  
 
Neștire
Neștire, substantiv
Sinonime: inconștiență, necunoștință; (locuțiune adverbială; în neștire) absent, distrat, fără a ști cum sau de ce, fără măsură, fără rost, fără să-și dea seama, fără sens, fără socoteală, involuntar, în mod inutil, la întâmplare, la nesfârșit; (locuțiune adverbială; din neștire) din nebăgare de seamă, involuntar.  
 
In aeternum
In aeternum, locuțiune adverbială
Sinonime: pentru eternitate, pentru totdeauna.  
 
Offline
Offline, locuțiune adverbială
Sinonime: deconectat (de la rețea), (variantă) off-line.  
 
Aval
Aval, substantiv
Sinonime: cauțiune, gaj, garanție, gir; (locuțiune adverbială; în aval) spre vărsare.  
 
Contumacie
Contumacie, substantiv
Sinonime: absență (de la judecată), (învechit) carantină, (învechit) contromație, (învechit) contumace, (învechit) contumaț; (locuțiune adverbială; în contumacie) fără a fi prezent la proces, în lipsă.  
 
Motu proprio
Motu proprio, locuțiune adverbială
Sinonime: din îndemn propriu, din proprie inițiativă.  
 
Ad valorem
Ad valorem, locuțiune adverbială (latinism)
Sinonime: după valoare.  
 
Exempli gratia
Exempli gratia, locuțiune adverbială
Sinonime: (latinism) bunăoară, de exemplu.  
 
A cappella
A cappella, locuțiune adverbială (adjectivală)
Sinonime: (muzică) fără acompaniament instrumental.  
 
Alla breve
Alla breve, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) în doi timpi.  
 
Pro domo
Pro domo, locuțiune adverbială
Sinonime: pentru cauza sa, pentru el însuși.  
 
In memoriam
In memoriam, locuțiune adverbială
Sinonime: în amintirea, în memoria.  
 
Sine die
Sine die, locuțiune adverbială
Sinonime: de manieră indefinită, fără o dată precisă, ulterior.  
 
Par avion
Par avion, locuțiune adverbială
Sinonime: (expediat) prin avion.  
 
A posteriori
A posteriori, locuțiune adverbială
Sinonime: bazat pe experiență, din experiență, (variantă) aposteriori.  
 
Extra-muros
Extra-muros, locuțiune adjectivală (și adverbială)
Sinonime: extraurban.  
 
Con affetto
Con affetto, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) afectuos, affettuoso, affetuoso, cu expresie, cu simțire, expresiv, (variantă) con affeto.  
 
Cum grano salis
Cum grano salis, locuțiune adverbială
Sinonime: cu scepticism, cu un grăunte de sare.  
 
Câine-câinește
Câine-câinește, locuțiune adverbială
Sinonime: cu chiu cu vai, cu multă greutate, de mântuială, de-abia, foarte greu.  
 
A giorno
A giorno, locuțiune adverbială (italienism)
Sinonime: (despre iluminat) ca ziua.  
 
Negândit
Negândit, adjectiv
Sinonime: bădăran, grosolan, mârlan, mârlănoi, mitocan, mocofan, mojic, neașteptat, necivilizat, nenădăjduit, neînchipuit, nepoliticos, neprevăzut, nesperat, ordinar, țărănoi, țoapă, țopârlan, vulgar, (învechit și regional) necugetat, (regional) prefăcut.

Negândit, adverb
Sinonime: irațional, nerațional.

Negândit, substantiv
Sinonime: bădăran, grosolan, mârlan, mârlănoi, mitocan, mocofan, mojic, necivilizat, nepoliticos, ordinar, țărănoi, țoapă, țopârlan, vulgar; (locuțiune adverbială) (pe negândite) deodată, fără a gândi mult, fără veste, în mod neașteptat, pe neașteptate, pe neprins de veste, prin surprindere, spontan, subit.  
 
Al pari
Al pari, locuțiune adverbială (învechit)
Sinonime: de aceeași valoare, la egalitate, la paritate, la valoarea nominală.  
 
Con fuoco
Con fuoco, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) cu înfocare, impetuoso, înflăcărat.  
 
În întregime
În întregime, locuțiune adverbială
Sinonime: complet, completamente, cu totul, de tot, deplin, diametral, fără rezervă, in extenso, numai, plenar, radical, totalmente, de jos până sus, de la a la z, de la început până la sfârșit, de sus până jos, din cap până-n picioare, din fir în păr, din fir până în ață, din scoarță în scoarță, pe de-a-ntregul, sută la sută, (cu) trup și suflet, (învechit și regional) prisne, (învechit) de istov, (până) la piele.  
 
In extenso
In extenso, locuțiune adverbială
Sinonime: complet, completamente, integral, în detaliu, în întregime, pe larg, totalmente.  
 
Cu sfințenie
Cu sfințenie, locuțiune adverbială
Sinonime: corect, cu evlavie, cu exactitate, cu pietate, cu scrupulozitate, întocmai.  
 
Volens nolens
Volens nolens, locuțiune adverbială
Sinonime: vrând-nevrând.  
 
Verbi gratia
Verbi gratia, locuțiune adverbială
Sinonime: de exemplu.  
 
In spe
In spe, locuțiune adverbială sau adjectivală (latinism)
Sinonime: în speranța, în viitor, prospectiv.  
 
Intra-muros
Intra-muros, locuțiune adverbială
Sinonime: intraurban.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar