dictoo.eu

Locuțiune
Locuțiune, substantiv feminin
Sinonime: expresie, sintagmă, construcţie.  

Capăt (capete)
Capăt (capete), substantiv neutru
Sinonime: punct final, margine, extremitate, limită, cap, terminaţie; fragment, rămăşiţă, bucată; (capete de lege, locuțiune) articole.  
Circumlocuţiune
Circumlocuţiune, substantiv feminin
Sinonime: perifrază, locuţiune.  
Expresie
Expresie, substantiv feminin
Sinonime: alegorie, clișeu, exprimare, expunere, formulare, formulă, grup de cuvinte, idiotism, limbaj, locuțiune, vorbire, cuvânt, metaforă, sintagmă, slogan, termen, vocabulă, vorbă, (popular) zicere; înfăţişare, mimică, privire, figură, formă, fizionomie, mască; (expresie identic-adevărată) tautologie, (expresie validă) tautologie.  
Număr
Număr, substantiv neutru
Sinonime: bucată, cantitate, ceată, cifră, colectivitate, dimensiune, ediție, exemplar, grup, masă, mărime, mulţime, parte, seamă, spectacol, sumă, talie, total, (învechit) cislă, (număr fracţionar) număr raţional, (număr zecimal) fracţie zecimală; (familiar, locuţiune) (numărul unu) de prima calitate, excelent, fără pereche, fenomenal, strașnic.  
Şleau
Şleau, substantiv neutru
Sinonime: drum, cale, cărare; (pe şleau; locuțiune adverbială) direct, clar, fără înconjur, fără menajamente; ştreang, trăgătoare, curea, funie.  
Modus vivendi
Modus vivendi, locuțiune
Sinonime: mod de existenţă; compromis între două părți; tranzacţie.  
Grosso modo
Grosso modo, locuțiune
Sinonime: sumar, în mare, în linii mari, în general.  
Persona grata
Persona grata, locuțiune
Sinonime: agent diplomatic, reprezentant.  
Priori
Priori, locuțiune
Sinonime: (a priori) înainte de orice experiență; în mod aprioric; în principiu.  
Ultimul răcnet
Ultimul răcnet, locuțiune
Sinonime: în vogă; la modă.  
Aşa-zis
Aşa-zis, locuțiune adjectivală
Sinonime: aparent, fals, pretins, (pe nedrept) numit astfel.  
Ad libitum
Ad libitum, locuțiune adverbială
Sinonime: după voie, după poftă, după plac; oricum.  
Sintagmă
Sintagmă, substantiv
Sinonime: expresie, grup de cuvinte, grup de morfeme, grup nominal, grup verbal, locuțiune, turnură sintactică.  
Locuție
Locuție, substantiv
Sinonime: locuțiune.  
Verb
Verb, substantiv
Sinonime: categorie gramaticală, cuvânt, glas, grai, gură, limbaj, locuțiune, parolă, sintagmă, termen, voce, vorbă.  
Ab intestat
Ab intestat, locuțiune adverbială
Sinonime: fără testament.  
Greabănul spinării
Greabănul spinării, locuţiune
Sinonime: (anatomie) coloană vertebrală, şira spinării.  
Telegrafie fără fir
Telegrafie fără fir, locuţiune
Sinonime: radiotelegrafie.  
Ab ovo
Ab ovo, locuţiune
Sinonime: de la obârşie, de la început.  
A fortiori
A fortiori, locuţiune
Sinonime: cu atât mai mult, care se impune cu necesitate.  
Ab origine
Ab origine, locuțiune
Sinonime: de la început, de la obârşie, din capul locului.  
Cu ușurare
Cu ușurare, locuțiune
Sinonime: împăcat sufletește, mulțumit.  
Girus
Girus, substantiv
Sinonime: (anatomie; locuţiune) (girus cerebral) circumvoluție.  
Monticul
Monticul, substantiv
Sinonime: (geologie) colină, declivitate, djebel, eminență, mamelon, munte (mic), tumulus; (anatomie) mică proeminență; (anatomie; locuţiune) (monticul prepubian) muntele lui Venus, muntele pubian, muntele Venerei; (variantă) monticulă.  
În surdină
În surdină, locuţiune
Sinonime: cu glas scăzut, cu sunete ușoare, cu surdina pusă, fără zgomot, în taină, înăbușit, încet.  
De istov
De istov, locuţiune
Sinonime: bine de tot, complet, cu desăvârșire, cu totul, de grație, de moarte, de tot, de veci, definitiv, deplin, desăvârșit, gata, mortal, până la sfârșit, pe vecie, pentru totdeauna, perfect.  
Fără istov
Fără istov, locuţiune
Sinonime: fără încetare, fără sfârșit, necurmat, nesfârșit.  
Figură de stil
Figură de stil, locuţiune
Sinonime: figură poetică, trop; (specific) afereză, alegorie, aliterație, anacolut, anadiploză, anaforă, antanaclază, antifrază, antiteză, antonomază, apocopă, aposiopeză, apostrofă, asindet, asonanță, brahilogie, comparație, elipsă, enumerație, epiforă, epimonă, epitet, eufemism, gradație, hiperbat, hiperbolă, imprecație, interogație, invectivă, inversiune, invocație, ironie, metaforă, metonimie, onomatopee, parabolă, perifrază, personificare, polisindet, repetiție, simbol, sincopă, sinecdocă.  
A da stupai
A da stupai, locuțiune
Sinonime: a mâna din urmă.  

Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie