Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Sad
Sad, substantiv
Sinonime: bărboasă, butaş, categorie, chip, cultură, fel, ferment, gen, grădină, livadă, maia, neam, pepinieră, plantă, pomet, răsad, sadină, sămânţă, soi, sort, specie, tip, varietate, vegetală, viță nouă, (învechit) pusoare.  
Sadă
Sadă, substantiv
Sinonime: butaș (de salcie), vrană.  
Sadacat
Sadacat, substantiv
Sinonime: abnegaţie, cinste, dăruire, devotament, fidelitate, sinceritate.  
Sadea
Sadea, adjectiv
Sinonime: adevărat, autentic, curat, fără desen, get-beget, legitim, natural, neamestecat, neaoş, neîmpodobit, neornat, pur, simplu, uni, unicolor, uniform colorat, veritabil.

Sadea, adverb
Sinonime: absolut, complet, completamente, cu totul, exact, integral, pe de-a-ntregul, precis, total.

Șădea, verb
Sinonime: a ședea.  
Sădelcă
Sădelcă, substantiv
Sinonime: (regional) sădelniţă, sădilă, sighincă; (variante) sedelcă, sidelcă.  
Sadetica
Sadetica, adjectiv invariabil
Sinonime: neîmpodobit, neornat, simplu.  
Sădi
Sădi, verb
Sinonime: a planta; a semăna, a răsădi.  
Sadic (sadică)
Sadic (sadică), adjectiv
Sinonime: crud, rău, pervers, criminal.  
Sădilă
Sădilă, substantiv
Sinonime: sădelcă, săculeț, sedilă.  
Sadină
Sadină, substantiv
Sinonime: (botanică) bărboasă, cipcină, părușcă, sad; butaș de salcie, câmp necultivat, loc necultivat, pepinieră, vie sădită de curând; fel, neam, soi, specie.  
Sădire
Sădire, substantiv
Sinonime: plantare, plantaţie, sădit.  
Sadism
Sadism, substantiv neutru
Sinonime: cruzime, sălbăticie, perversitate.  
Sădit
Sădit, adjectiv
Sinonime: plantat, cultivat.

Sădit, substantiv
Sinonime: butăşire, butăşit, plantare, sădire.  
Săditor
Săditor, substantiv
Sinonime: (tehnică) plantator.  
Săditură
Săditură, substantiv
Sinonime: loc sădit, material săditor, pădure tânără, plantaţie, (plural) puieți.  
Sadomasochist
Sadomasochist, substantiv
Sinonime: practicant de sadomasochism.  
Saduchean
Saduchean, substantiv
Sinonime: saducheu.  
Saducheu
Saducheu, substantiv
Sinonime: (rar) saduchean, (variantă) saduceu.  

Barbar (barbară)
Barbar (barbară), adjectiv
Sinonime: atroce, bestial, brutal, primitiv, grosier, feroce, fără milă, crud, sălbatic, grosolan, necioplit, sadic.  
Barbarie
Barbarie, substantiv feminin
Sinonime: atrocitate, bestialitate, sălbăticie, cruzime, ferocitate, primitivism; nomadism, sadism.  
Brutalitate
Brutalitate, substantiv feminin
Sinonime: agresivitate, asprime, atrocitate, barbarie, bestialitate, cruzime, duritate, impoliteţe, grosolănie, mitocănie, sadism, severitate, violență.  
Devotament
Devotament, substantiv neutru
Sinonime: abnegație, atașament, cinste, credință, dăruire, fidelitate, lealitate, renunţare, statornicie, (învechit și regional) priință, (învechit) devotare, (învechit) devotațiune, (învechit) devoțiune, (învechit) sadacat; (variante) (franțuzism învechit) devoiement, (franțuzism învechit) devuement.  
Get-beget
Get-beget, adjectiv
Sinonime: adevărat, autentic, curat, neaoş, sadea, veritabil, (variantă în Muntenia) eget-beget.  
Hingher
Hingher, substantiv masculin
Sinonime: ecarisor, hingherel, (prin Banat și Transilvania) șintăr, (Transilvania) hoher; (figurat) călău, gâde, rău, sadic, ticălos; (variante) (învechit și regional) henghir, (învechit) engher, (învechit) hengher.  
Inocula
Inocula, verb
Sinonime: a imuniza, a injecta, a introduce (în organism), a vaccina; a băga în cap, a sădi în minte, a transmite.  
Împlânta
Împlânta, verb
Sinonime: a (se) înfige, a (se) vârî, a așeza, a băga, a fixa, a intra, a pătrunde, a planta, a pune, a răsădi, a sădi, a transplanta.  
Pervers (perversă)
Pervers (perversă), adjectiv
Sinonime: rău, corupt, depravat, desfrânat, imoral, viciat, decăzut, stricat, perfid; anormal, invertit, deformat, denaturat; demonic, diabolic, morbid, sadic, vicios.  
Perversiune
Perversiune, substantiv feminin
Sinonime: depravare, desfrânare, imoralitate; alterare, corupţie, tulburare, dereglare, abatere; (tipuri de perversiune) amoralitate, bestialitate, coprofilie, exhibiționism, fetișism, neregulă, masochism, necrofilie, sadism, sadomasochism, satanism.  
Planta
Planta, verb
Sinonime: a sădi, a pune în pământ, a îngropa.

Plantă, substantiv feminin
Sinonime: vegetală.  
Răsădi
Răsădi, verb
Sinonime: a planta, a semăna, a transplanta, a sădi.  
Bărboasă
Bărboasă, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) sad, sadină, păiş-dulce.  
Butaş
Butaş, substantiv
Sinonime: (botanică) (învechit şi regional) sad, (Moldova) mustăcer.  
Butăşire
Butăşire, substantiv
Sinonime: butăşit, (învechit şi regional) sădit.  
Cipcină
Cipcină, substantiv
Sinonime: sadină.  
Fetişism
Fetişism, substantiv
Sinonime: fetişizare; animism, idolatrie, totemism; (figurat) admirație, cult, respect, superstiție, venerație; (psihiatrie) coprofilie, exhibiționism, masochism, necrofilie, perversiune, sadism, sadomasochism, satanism.  
Lubricitate
Lubricitate, substantiv
Sinonime: lascivitate, amoralitate, desfrâu, depravare, desfrânare, imoralitate, curvie, sadism, salacitate, senzualitate excesivă, obscenitate.  
Parafilie
Parafilie, substantiv
Sinonime: perversiune sexuală; abasiofilie, acrotomofilie, agalmatofilie, algolagnie, apotemnofilie, asfixie autoerotică, asfixiofilie, autoginefilie, bestialitate, biastofilie, cleptofilie, clismafilie, cropofilie, dacrifilie, dendrofilie, efebofilie, emetofilie, exhibiţionism, exobiofilie, fetișism sexual, formicofilie, froterism, gerontofilie, harpaxofilie, hebefilie, hibristofilie, homeovestism, infantilism, lactofilie, macrofilie, masochism, mecanofilie, mizofilie, naratofilie, necrofilie, ondinism, parțialism, pediofilie, pedofilie, pictofilie, pirofilie, podofilie, raptofilie, sadism, salirofilie, scatofilie, scatologie, somnofilie, teratofilie, transvestism, travestism, tricofilie, triolism, urolagnie, vampirism, vorarefilie, voyerism, zoofilie, zoosadism.  
Algolagnie
Algolagnie, substantiv
Sinonime: (perversiune sexuală) algofilie, masochism, sadism.  
Inumanitate
Inumanitate, substantiv
Sinonime: atrocitate, barbarie, bestialitate, cruzime, ferocitate, sadism.  
Plantaţie
Plantaţie, substantiv
Sinonime: pepinieră, plantaj, plantare, plantat, plantațiune, punere, pus, răsădire, răsădit, repicaj, sădire, sădit, săditură, transplantare; domeniu, exploatație, fermă, moșie.  
Atrocitate
Atrocitate, substantiv
Sinonime: abominațiune, barbarie, brutalitate, cruzime, faptă înspăimântătoare, ferocitate, grozăvie, inumanitate, monstruozitate, sadism, sălbăticism.  
Transplantaţie
Transplantaţie, substantiv
Sinonime: plantaj, plantare, plantat, plantație, punere, pus, răsădire, răsădit, repicaj, replantare, sădire, sădit, transplantare; demenajare, deplasament, deplasare, transferare; (medicină) grefă, grefon, transplant.  
Neamestecat
Neamestecat, adjectiv
Sinonime: curat, fin, limpede, nativ, natural, necombinat, nemestecat, nemixat, pur, simplu, veritabil, (figurat) virgin, (învechit și popular) sadea, (învechit și regional) safi, (învechit) prisne, (Transilvania și Bucovina) prisnic, (Transilvania) tistaș.  
Grădină
Grădină, substantiv
Sinonime: arboretum, grădinărie, livadă, microgrădină, oranjerie, parc, pepinieră, plantație, scuar, seră, (grădină potageră) grădină de zarzavat; (grădină de copii) grădiniță, (învechit şi regional) sad, (prin Oltenia şi Banat) bascea, (regional) ogradă, (Transilvania) telechi; (grădină zoologică) parc zoologic, (livresc) zoo, zooparc.  
Străplanta
Străplanta, verb
Sinonime: a planta, a pune, a răsădi, a sădi, a transplanta.  
Crapulos
Crapulos, adjectiv
Sinonime: abject, devergondat, disolut, hoțesc, incalificabil, lasciv, libidinos, licențios, odios, repugnant, repulsiv, sadic, sordid, tâlhăresc, turpid, viciat, vicios.  
Presădire
Presădire, substantiv
Sinonime: plantare, plantat, punere, pus, răsădire, răsădit, sădire, sădit, transplantare.  
Pusoare
Pusoare, substantiv
Sinonime: amplasament, aşezare, loc, poziţie, sad.  
Sighincă
Sighincă, substantiv
Sinonime: (regional) mai, ostie, sădelcă, sădelniță, sădilă.  
Plăntălui
Plăntălui, verb
Sinonime: (învechit) a planta, a pune, a răsădi, a sădi, a transplanta.  
Neîmpodobit
Neîmpodobit, adjectiv
Sinonime: neornat, simplu, (invariabil) sadetica, (învechit; invariabil) sadea.  
Gimnozofist
Gimnozofist, substantiv
Sinonime: ascet, sadhu, yoghin, (variantă) ghimnozofist, (variantă) gimnozof.  
Neornat
Neornat, adjectiv
Sinonime: neîmpodobit, simplu, (învechit) sadea, (învechit) sadetica.  
Sedilă
Sedilă, substantiv
Sinonime: strecurătoare; (regional) corniț, sădilă, sâdilă, sidilă, zăgârnă.

Sedilă, substantiv
Sinonime: (semn diacritic) virgulă.  
Prosădi
Prosădi, verb (regional)
Sinonime: a planta, a pune, a răsădi, a sădi, a transplanta.  
Plantare
Plantare, substantiv
Sinonime: plantaj, plantat, punere, pus, răsădire, răsădit, sădire, sădit, transplantare, (învechit) plantație, (popular) presădire, (rar) transplantație.  
Prisne
Prisne, adjectiv invariabil (învechit și regional)
Sinonime: curat, legitim, nativ, neamestecat, pur, sadea, (Maramureș) prizne.

Prisne, adverb (învechit și regional)
Sinonime: chiar, cu totul, drept, exact, în întregime, întocmai, precis, tocmai.  
Păruşcă
Păruşcă, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) păișiță, sadină, ţăpoşică; loc de pășunat.  
Încuibare
Încuibare, substantiv
Sinonime: înrădăcinare, statornicire, (figurat) sădire.  
Răsădire
Răsădire, substantiv
Sinonime: plantare, plantat, punere, pus, răsădit, repicare, replantare, sădire, sădit, transplantare, (învechit) plantație, (popular) presădire, (rar) transplantație.  
Răsăditor
Răsăditor, substantiv
Sinonime: plantator, săditor, (învechit) răsăditoriu.  
Complectamente
Complectamente, adverb
Sinonime: absolut, complet, completamente, cu desăvârșire, de tot, deplin, integral, în întregime, radical, total, (învechit și popular) sadea.  
Șodou
Șodou, substantiv
Sinonime: lichior de ouă, (regional) șadău, (regional) șato, (regional) șatou, (variantă) șodo.  
Masochism
Masochism, substantiv
Sinonime: dolorism, perversiune, sadomasochism, (variantă) mazochism.  
Hingheroaică
Hingheroaică, substantiv
Sinonime: hinghereasă, sadică.  
Femeie-agronom
Femeie-agronom, substantiv
Sinonime: agricultoare, agronoamă, agronomă, cultivatoare, fermieră, grădinăreasă, grădinăriță, plantatoare, răsăditoare, săditoare.  
Francheță
Francheță, substantiv
Sinonime: cinste, franchețe, lealitate, loialitate, simplitate, sinceritate, (învechit) sadacat, (învechit) simpleță.  
Sinceritate
Sinceritate, substantiv
Sinonime: cinste, corectitudine, franchețe, lealitate, loialitate, neprefăcătorie, onestitate, probitate, (învechit) prostie, (învechit) prostime, (învechit) sadacat; (variante) (învechit) senceritate, (învechit) sențeretate.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...