Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Radio
Radio, substantiv
Sinonime: radiodifuziune, radiofonie, radioreceptor, talkie-walkie, tranzistor, tuner, walkie-talkie, (locator radio) radar.  
Radioactiv
Radioactiv, adjectiv
Sinonime: actinifer, activ.  
Radioactivitate
Radioactivitate, substantiv
Sinonime: activitate, dezintegrare, dezintegrație, transmutare, transmutație.  
Radioamplificator
Radioamplificator, substantiv
Sinonime: amplificator radio.  
Radiobaliză
Radiobaliză, substantiv
Sinonime: (fizică) radiofar.  
Radiobalizaj
Radiobalizaj, substantiv
Sinonime: radioaliniament, radiobalizare.  
Radiocinematografie
Radiocinematografie, substantiv
Sinonime: cinefluorografie.  
Radiodiagnostic
Radiodiagnostic, substantiv
Sinonime: radioscopie.  
Radiodistribuţie
Radiodistribuţie, substantiv
Sinonime: radioficaţie.  
Radioelement
Radioelement, substantiv
Sinonime: element radioactiv.  
Radioestezie
Radioestezie, substantiv
Sinonime: radiestezie.  
Radioficaţie
Radioficaţie, substantiv
Sinonime: radiodistribuţie.  
Radiofizică
Radiofizică, substantiv
Sinonime: radioastronomie, radiospectroscopie.  
Radiogoniograf
Radiogoniograf, substantiv
Sinonime: radiogoniometru înregistrator.  
Radiogoniometrie
Radiogoniometrie, substantiv
Sinonime: radionavigație.  
Radiogoniometru
Radiogoniometru, substantiv
Sinonime: instalație gonio, radiocompas, radiopelengator.  
Radiografie
Radiografie, substantiv
Sinonime: radiogramă.  
Radiogramă
Radiogramă, substantiv
Sinonime: cablogramă, radiografie, radiotelegramă, roentgenogramă.  
Radioizotop
Radioizotop, substantiv
Sinonime: (fizică) izotop radioactiv.  
Radiolocație
Radiolocație, substantiv
Sinonime: radioreperaj.  
Radionavigant
Radionavigant, substantiv
Sinonime: radiotelegrafist.  
Radionavigație
Radionavigație, substantiv
Sinonime: navigație radio, radioghidaj, radioghidare, radiogoniometrie.  
Radionucleu
Radionucleu, substantiv
Sinonime: nucleu (instabil) radioactiv.  
Radiooperator
Radiooperator, substantiv
Sinonime: operator radio.  
Radioreperaj
Radioreperaj, substantiv
Sinonime: radiogoniometrie, radiolocație, radiotelemetrie.  
Radios (radioasă)
Radios (radioasă), adjectiv
Sinonime: luminos, strălucitor; încântat, fericit, vesel.  
Radioscop
Radioscop, substantiv
Sinonime: fluoroscop.  
Radioscopie
Radioscopie, substantiv
Sinonime: radiologie.  
Radiosemn
Radiosemn, substantiv
Sinonime: radiosemnal, semnal radioelectric.  
Radiotelegramă
Radiotelegramă, substantiv
Sinonime: radiogramă, telegramă radiotelegrafică.  
Radioterapie
Radioterapie, substantiv
Sinonime: (medicină) radiografie, radiologie, rontgenterapie.  
Radiotom
Radiotom, substantiv
Sinonime: tomograf.  
Radioundă
Radioundă, substantiv
Sinonime: radiație radio, undă electromagnetică, undă radio.  

Canal
Canal, substantiv neutru
Sinonime: braţ, şanţ; conductă, ţeavă, tub; emisiune, lungime de undă; post (de radio sau de televiziune).  
Familie
Familie, substantiv feminin
Sinonime: cămin, casă, ai casei, menaj; ascendență, descendenţă, filiație, filiațiune, genealogie, generație, provenienţă, viţă, spiţă, neam, rasă, sușă; (figurat) dinastie, castă, clan, trib, (livresc) stirpe, (astăzi rar) seminţie, (învechit şi popular) sămânţă, (învechit şi regional) seminţenie, tălaie, (Moldova şi Transilvania) pojijie, (învechit) femeie, rudă, rudenie, sânge; (fizică) (familie radioactivă) serie radioactivă.  
Fericit (fericită)
Fericit (fericită), adjectiv
Sinonime: satisfăcut, bucuros, plin de mulţumire; favorabil, avantajos, nimerit, satisfăcător, bun, mulţumitor, îmbucurător, (învechit şi popular) norocit, (popular) ferice, radios, binevenit.  
Indicator
Indicator, substantiv
Sinonime: altimetru, arătător, barometru, bioindicator, contor, coordonator, ghid, indice, indiciu, jalon, manometru, marcaj, marcator, orar, panou de semnalizare, reper, săgeată, semn, semnal, simbol, tăbliță, (indicator de acord) ochi magic, (indicator de pantă) inclinometru, (indicator de sintonie) ochi magic, (indicator radioactiv) trasor.

Indicator, adjectiv
Sinonime: indicativ, informator, îndrumător.  
Luminos (luminoasă)
Luminos (luminoasă), adjectiv
Sinonime: strălucitor, senin, clar, limpede, evident, strălucit, orbitor, flamboaiant, fulgurant, exploziv, fulminant, radiant, radios, strigător, răsunător, rezonant.  
Medic
Medic, substantiv masculin
Sinonime: alopat, anestezist, cardiolog, chirurg, clinician, dentist, dermatolog, diagnostician, doctor, (popular) doftor, (popular) dohtor, esculap, flebolog, gastroenterolog, generalist, geriatru, ginecolog, homeopat, internist, medicastru, neurolog, oculist, oftalmolog, orelist, otorinolaringolog, pediatru, practician, psihiatru, radiolog, reumatolog, stomatolog, terapeut, urolog, veterinar.  
Vioi (vioaie)
Vioi (vioaie), adjectiv
Sinonime: plin de viaţă, sprinten, zglobiu, vesel, zburdalnic; radios, luminos, aprins, strălucitor; (despre sunete) săltăreţ, ritmat, viu.  
Zâmbitor (zâmbitoare)
Zâmbitor (zâmbitoare), adjectiv
Sinonime: surâzător, vesel, radios, strălucitor, scânteietor.  
Actinometru
Actinometru, substantiv neutru
Sinonime: exponometru, radiometru.  
Chimie
Chimie, substantiv
Sinonime: agrochimie, alchimie, biogeochimie, carbochimie, citochimie, cosmochimie, criochimie, electrochimie, fotochimie, geochimie, hidrochimie, hidrogeochimie, histochimie, iatrochimie, imunochimie, magnetochimie, microchimie, neurochimie, petrochimie, plasmochimie, radiochimie, stereochimie, termochimie, ultramicrochimie, zoochimie, (chimie anorganică) chimie minerală, (chimie biologică) biochimie, (chimie vegetală) fitochimie.  
Mass-media
Mass-media, substantiv
Sinonime: comunicaţii de masă; presă, radio, televiziune, internet.  
Telecomunicație
Telecomunicație, substantiv
Sinonime: informatică, radiocomunicație, telematică, teletransmisie, transmisiune la distanță.  
Teletransmisie
Teletransmisie, substantiv
Sinonime: radiocomunicație, telecomunicație, telematică.  
Altimetru
Altimetru, substantiv
Sinonime: barograf, barometru, hipsometru, indicator, radioaltimetru.  
Biologie
Biologie, substantiv
Sinonime: agrobiologie, amfibiologie, antropobiologie, astrobiologie, bacteriologie, citologie, cronobiologie, etnobiologie, exobiologie, fotobiologie, genetică, geobiologie, hidrobiologie, histologie, microbiologie, neurobiologie, protobiologie, radiobiologie, sociobiologie, (biologia aeroplanctonului) aerobiologie, (biologie animală) zoobiologie, (biologie vegetală) fitobiologie.  
Rabdomanție
Rabdomanție, substantiv
Sinonime: radioestezie, radiestezie.  
Emisiune
Emisiune, substantiv
Sinonime: difuziune, emitere, emisie, retransmisie, teledifuziune, transmisiune; scurgere, emanație, erupție, jet, proiecție; (fizică) (emisiune autoelectronică) emisiune la rece, emisiune prin efect de câmp; (emisiune fotoelectronică) fotoemisiune; (emisiune radio) radioemisiune; (emisiune termoelectronică) termoemisiune.  
Emiţător
Emiţător, substantiv și adjectiv
Sinonime: (substantiv) (emiţător radio) radioemiţător; (adjectiv) emitent, transmiţător, (rar) emisiv.  
Tranzistor
Tranzistor, substantiv
Sinonime: radio, receptor, televizor, tuner; semiconductor.  
Ghidaj
Ghidaj, substantiv
Sinonime: autoghidaj, pilotaj, pilotare, radioghidaj, teleghidaj, teleghidare.  
Radiant
Radiant, adjectiv
Sinonime: luminos, radios, reionant.  
Radiestezie
Radiestezie, substantiv
Sinonime: rabdomanție, (variantă) radioestezie.  
Coronarografie
Coronarografie, substantiv
Sinonime: radiografie (a arterelor coronare).  
Teleghida
Teleghida, verb
Sinonime: a controla, a ghida de la distanță, a manipula, a radioghida, a telecomanda, a teledirija.  
Teleghidaj
Teleghidaj, substantiv
Sinonime: dirijare de la distanță, ghidaj, ghidare de la distanță, pilotaj, radioghidaj, telecomandă, teleghidare.  
Telegrafie fără fir
Telegrafie fără fir, locuţiune
Sinonime: radiotelegrafie.  
Emisie
Emisie, substantiv
Sinonime: degajare, difuziune, emanație, emisiune, radio, radiodifuziune, retransmisiune, scurgere, teledifuziune, transmisiune.  
Terapie
Terapie, substantiv
Sinonime: auriculoterapie, crioterapie, cromoterapie, electroconvulsie, electroterapie, fitoterapie, fizioterapie, fototerapie, hidroterapie, hipnoterapie, îngrijire medicală, kineziterapie, laseroterapie, magnetoterapie, masoterapie, medicație, medicină, psihanaliză, psihoterapie, radioterapie, simpaticoterapie, terapeutică, termoterapie, tratament, ultrasonoterapie, (terapie intensivă) reanimare, (terapie tisulară) histoterapie.  
Toriu
Toriu, substantiv
Sinonime: (metal alb radioactiv) thoriu.  
Technețiu
Technețiu, substantiv
Sinonime: (element chimic radioactiv) tehnețiu.  
Izotop
Izotop, substantiv
Sinonime: deuteriu, protiu, tritiu, (izotop radioactiv) radioizotop, (variantă) isotop.  
Röntgenterapie
Röntgenterapie, substantiv
Sinonime: radioterapie, tratament cu raze röntgen, (variantă) roentgenterapie.  
Rizopod
Rizopod, substantiv
Sinonime: protozoar cu pseudopode; (specific) amebă, radiolar.  
Difuziune
Difuziune, substantiv
Sinonime: comercializare, comunicație, difuzare, difuzie, dispersare, distribuție, emisiune, împrăștiere, întrepătrundere, propagare, propagație, radiodifuziune, răspândire, repartiție, retransmisiune, teledifuziune, transmisiune, vulgarizare.  
Receptor
Receptor, substantiv
Sinonime: ascultător, cititor, destinatar, interlocutor; pâlnie, radio, televizor, tuner, (receptor radio) radioreceptor.  
Teodolit
Teodolit, substantiv
Sinonime: (tehnică) alidadă, dioptru, fototeodolit, goniometru, radioteodolit, tahimetru.  
Strălucitor
Strălucitor, adjectiv
Sinonime: celebru, eclatant, expresiv, faimos, fastuos, grandios, ilustru, intens, lucitor, luminos, mare, minunat, plin de strălucire, radios, renumit, reputat, scăpărător, scânteietor, sclipitor, splendid, strălucit, vestit, violent, viu, (figurat) răsunător, (învechit și regional) vederos, (învechit) înlucit, (livresc) briant, (rar) sticlitor, (rar) străluminat, (regional) stelos.  
Briant
Briant, adjectiv
Sinonime: (franțuzism) ardent, coruscant, eclatant, emerit, eminent, flamboaiant, flamboiant, fosforescent, fulgurant, luminescent, luminiscent, luminos, luxos, măreț, notabil, prestigios, radios, scintilant, sclipitor, splendid, strălucit, strălucitor.  
Receiver
Receiver, substantiv
Sinonime: post, radio, radioreceptor, televizor, tuner, (aparat) receptor.  
Transistor
Transistor, substantiv
Sinonime: radio, radioreceptor, receptor, semiconductor, tuner, (variantă) tranzistor.  
Telecomandare
Telecomandare, substantiv
Sinonime: conducere (de la distanță), dirijare (de la distanță), radioghidaj, radioghidare, teledirijare, teleghidaj, teleghidare.  
Telecomanda
Telecomanda, verb
Sinonime: a comanda de la distanță, a pilota, a radioghida, a teledirija, a teleghida.

Telecomandă, substantiv
Sinonime: comandă (la distanță), radioghidaj, radioghidare, teleghidaj, teleghidare.  
Biolog
Biolog, substantiv
Sinonime: agrobiolog, astrobiolog, bacteriolog, biologist, biolog-protecționist, citolog, exobiolog, genetician, genetist, hidrobiolog, histolog, microbiolog, microbiologist, neurobiolog, oceanolog-biolog, radiobiolog, scafandru-biolog.  
Biologic
Biologic, adjectiv
Sinonime: biotic, ecologic, natural, vivant; agrobiologic, bacteriologic, citologic, cronobiologic, fitobiologic, genetic, hidrobiologic, histologic, microbiologic, neurobiologic, radiobiologic.  
Locator
Locator, substantiv
Sinonime: posesor, proprietar; (locator radio) radar, radiolocator; (tehnică) reper.  
Radarist
Radarist, substantiv
Sinonime: radiolocatorist, tehnician (radar).  
Radar
Radar, substantiv
Sinonime: cinemometru, detector, locator radio, radiolocator, radioreperaj.  
Detector
Detector, substantiv
Sinonime: cameră de ionizare, contor, hidrofon, radar, radiolocator, scintilator, (detector de minciuni) lie detector.  
Tomograf
Tomograf, substantiv
Sinonime: (medicină) planigraf, radiotom, stratigraf.  
Detecție
Detecție, substantiv
Sinonime: depistaj, depistare, descoperire, detectare, geodetecție, identificare, localizare, radar, radiodetecție, radiolocație, reperaj, reperare, senzor, sonar, teledetectare, teledetecție, (variantă) detecțiune.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...