Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Moş
Moş, substantiv masculin
Sinonime: bătrân, moşneag; (regional) bunic; unchi; strămoş.  
Moșan (moşeni)
Moșan (moşeni), substantiv masculin
Sinonime: (învechit) moștenitor, moşnean.  
Moşancă
Moşancă, substantiv (învechit)
Sinonime: moștenitoare, succesoare, urmașă, (variantă) moșneancă.  
Moscat
Moscat, adjectiv
Sinonime: parfumat (cu mosc).  
Moschee
Moschee, substantiv
Sinonime: (religia musulmană) geamie, lăcaș de cult, (învechit) mecet.  
Moschicesc
Moschicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: moscovit, rus, rusesc.  
Moșcoală
Moșcoală, substantiv (regional)
Sinonime: ocară, rușine.  
Moșcoi
Moșcoi, substantiv
Sinonime: (peiorativ) bătrân.  
Moşcoleală
Moşcoleală, substantiv (regional)
Sinonime: jeg, murdărie, necurățenie, (figurat) ocară, (figurat) rușine.  
Moscoli
Moscoli, verb
Sinonime: a molfăi, a morfoli, a mozoli.  
Moscovit
Moscovit, adjectiv
Sinonime: rusesc, (învechit) moschicesc.  
Moscuşor
Moscuşor, substantiv
Sinonime: (botanică) frăguliţă.  
Moşier
Moşier, substantiv masculin
Sinonime: latifundiar, (mare) proprietar, (Banat şi prin Transilvania) spahie.  
Moşiereasă
Moşiereasă, substantiv
Sinonime: boieroaică, moşieriţă, proprietară.  
Moşinaş
Moşinaş, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: moşnean, proprietar (rural), răzeş.  
Moşinci
Moşinci, verb (regional)
Sinonime: a migăli, a mocăi, a mocoși, a moșmondi, a moșmoni, a ticăi.  
Moşiuţă
Moşiuţă, substantiv
Sinonime: moşioară.  
Moșmoană (moșmoane)
Moșmoană (moșmoane), substantiv feminin
Sinonime: (regional; fructul moșmonului) moșmulă, mușmulă; mișculă, mostochină.  
Moșmon (moșmoni)
Moșmon (moșmoni), substantiv masculin
Sinonime: (regional) mișcul, mostoc, mostochin, moșmul, moșmol; scoruș; (varietate de moșmon) bârcoace.  
Moşmondeală
Moşmondeală, substantiv
Sinonime: migăleală, mocăială, mocoșeală, mocoșire, ticăială, (popular) tândăleală, (popular) tândălitură.  
Moşneag
Moşneag, substantiv masculin
Sinonime: moş, bătrân.  
Moşnegel
Moşnegel, substantiv
Sinonime: bătrânel, moșneag, moşneguţ, moșuleț, moșulică.  
Moşnegeşte
Moşnegeşte, adverb
Sinonime: bătrânește, domol, încet.  
Moşneguţ
Moşneguţ, substantiv
Sinonime: bătrânel, moșneag, moşnegel.  
Moşnenie
Moşnenie, substantiv
Sinonime: moştenire, patrimoniu, succesiune.  
Moşogăi
Moşogăi, verb
Sinonime: a migăli, a mocăi, a mocoşi, a moşmondi, a moşmoni, a ticăi.  
Moşoi
Moşoi, verb
Sinonime: a migăli, a mocăi, a mocoşi, a moşmondi, a moşmoni, a ticăi.  
Mosor
Mosor, substantiv
Sinonime: bobină, canetă; (anatomie) luetă, omuşor, uvulă.  
Mosoraş
Mosoraş, substantiv
Sinonime: mosorel.  
Mosorât
Mosorât, adjectiv (învechit)
Sinonime: tumefiat, (figurat; regional) trist; (regional) cu cupole, cu turnuri; (variantă) mosorat.  
Mosorâtură
Mosorâtură, substantiv (învechit)
Sinonime: tumefacție, tumoare, umflătură.  
Mosorel
Mosorel, substantiv
Sinonime: mosor, mosoraş.  
Mosorî
Mosorî, verb (învechit)
Sinonime: a se mări, a se tumefia, a se umfla, a se vindeca prost, (figurat) a se întrista, (variantă) a se mosori.  
Moşorogi
Moşorogi, verb
Sinonime: a migăli, a mocăi, a mocoşi, a moşmondi, a moşmoni, a ticăi.  
Moştean
Moştean, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: aborigen, autohton, băștinaș, indigen, moșnean, moștenitor, neaoș, om de țară, pământean, proprietar, răzeș, stăpân, stăpânitor, succesor, urmaș, (învechit) megiaș, (învechit) megieș, (învechit) colon.  
Moştenesc
Moştenesc, adjectiv
Sinonime: (învechit și regional) de moștean, moşnenesc, răzeşesc.  
Moşteni
Moşteni, verb
Sinonime: a dobândi.  
Moştenie
Moştenie, substantiv
Sinonime: moştenire, patrimoniu, succesiune.  
Moştenire
Moştenire, substantiv
Sinonime: atavism, domeniu, ereditate, patrimoniu, succesiune, testament, tradiție, transmitere, (învechit și popular) moșie, (învechit și regional) miraz, (învechit și regional) moștină, (învechit și regional) rămășiță, (învechit) clironomie, (învechit) dostoianie, (învechit) leg, (învechit) moșnenie, (învechit) moștenie, (învechit) nemestnicie, (învechit) rămas.  
Moştenit
Moştenit, adjectiv
Sinonime: congenital, dobândit, ereditar, înnăscut, lăsat prin moștenire.  
Moştenitor
Moştenitor, substantiv masculin
Sinonime: urmaş, succesor.  
Moştină
Moştină, substantiv
Sinonime: (regional) moaşte, mumie; moştenire, patrimoniu, succesiune; loc umed, timp neguros, timp ploios.  
Mostoc
Mostoc, substantiv
Sinonime: (botanică) moşmon.  
Mostochin
Mostochin, substantiv
Sinonime: (botanică) moşmon.  
Mostochină
Mostochină, substantiv
Sinonime: (fructul moșmonului) moşmoană.  
Mostră
Mostră, substantiv feminin
Sinonime: eşantion, exemplu, model, pildă, probă, specimen, tip.  
Moşuc
Moşuc, substantiv
Sinonime: moşic, moşuleţ, moşulică.  
Moşuleţ
Moşuleţ, substantiv
Sinonime: moș, moşic, moşulică, (regional) moşuc, moşuţ.  
Moşulică
Moşulică, substantiv
Sinonime: moşic, moşuleţ, (regional) moşuc, moşuţ.  

Bătrân
Bătrân, substantiv masculin
Sinonime: moş, moşneag, unchiaş; (familiar) tată, părinte, bunic; (la plural) părinţii.  
Bobina
Bobina, verb
Sinonime: a înfăşura, a depăna, a încolăci.

Bobină, substantiv feminin
Sinonime: mosor; cilindru, rulou, sul.  
Boier
Boier, substantiv masculin
Sinonime: aristocrat, bogătaş, chiabur, ciocoi, domn, grof, jupân, medelnicer, moşier, stăpân.  
Boierime
Boierime, substantiv feminin
Sinonime: moşierime, ciocoime, aristocraţie, protipendadă, nobilime; chiaburime; elită; oligarhie.  
Bunic
Bunic, substantiv masculin
Sinonime: tată-mare, bun, bunel, bunicuț, moş, tataie, taică, (Oltenia) bât.  
Carotă (carote)
Carotă (carote), substantiv feminin
Sinonime: morcov; (tehnică) eșantion, mostră, probă; (figurat) înșelătorie, stelionat, șarlatanie, șmecherie, trișare.  
Ciocoi
Ciocoi, substantiv masculin
Sinonime: arendaş, boier, moşier, bogătaş, cioclovină.  
Clironomie
Clironomie, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: drept ereditar, moștenire, patrimoniu, succesiune.  
Ereditar (ereditară)
Ereditar (ereditară), adjectiv
Sinonime: de urmaş; genetic, congenital, înnăscut, moştenit; patrimonial.  
Ereditate
Ereditate, substantiv feminin
Sinonime: moştenire, succesiune.  
Eşantion
Eşantion, substantiv neutru
Sinonime: probă, mostră, model, (regional) modă.  
Exemplu
Exemplu, substantiv neutru
Sinonime: imagine, pildă, model, (învechit) chip, mostră, paradigmă, pilduire, (învechit, la figurat) oglindă, exemplificare, antecedent, precedent, specimen.  
Fason
Fason, substantiv neutru
Sinonime: aspect, alură, atitudine, chip, conduită, formă, manieră, model, mostră, procedeu, exemplu, croială, calapod; (la plural, figurat) nazuri, mofturi, fandoseală, sclifoseală, afectare, fiţe, alintare, marafet, izmeneală, capriciu.  
Feudă
Feudă, substantiv feminin
Sinonime: moşie, domeniu, proprietate, latifundii.  
Geamie
Geamie, substantiv feminin
Sinonime: moschee, (învechit) mecet.  
Hodorog
Hodorog, substantiv masculin
Sinonime: bătrân, moşneag; căzătură.  
Latifundiar (latifundiară)
Latifundiar (latifundiară), substantiv masculin şi substantiv feminin
Sinonime: boier, moşier, chiabur, mare proprietar.  
Latifundiu
Latifundiu, substantiv neutru
Sinonime: moşie, proprietate, domeniu.  
Mocoşeală
Mocoşeală, substantiv feminin (popular)
Sinonime: încetineală, întârziere, lene, migăleală, migălire, mocăială, mocoșire, moșmondeală, ticăială, (popular) tândăleală, (popular) tândălitură.  
Model
Model, substantiv neutru
Sinonime: prototip, mostră, probă, eşantion, manechin.  
Muşuroi
Muşuroi, substantiv neutru
Sinonime: cuib, furnicar, mogâldeață, moviliță, ridicătură de pământ, (mușuroi înierbat) marghilă, (regional) măguiață; cârtiță, sobol; (variante) moșinoi, moșoroi, moșunoi.

Muşuroi, verb
Sinonime: a acoperi cu pământ, a face mușuroi, a grămădi, a îmbulzi, a îndesa, a înghesui, a îngrămădi, (variantă) a moșoroi.  
Obcină
Obcină, substantiv feminin
Sinonime: culme, vârf, creastă; moşie, proprietate; moştenire; patrie, ţară.  
Olat
Olat, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: provincie, regiune, ţinut, teritoriu; moșie, gospodărie.  
Orbecăi
Orbecăi, verb
Sinonime: a bâjbâi, a dibui, a pipăi, a rătăci, (învechit și regional) a orbeca, (regional) a horhăi, (regional) a moșcoti, (variantă) a orbăcăi.  
Paradigmă
Paradigmă, substantiv feminin
Sinonime: exemplu, model, pildă, mostră, probă.  
Patrimonial (patrimonială)
Patrimonial (patrimonială), adjectiv
Sinonime: moştenit, ereditar.  
Pământ
Pământ, substantiv neutru
Sinonime: sol, scoarţă; uscatul; lut, tină, noroi; loc, teren, câmp, moşie; teritoriu, regiune, ţinut, ţară, patrie.  
Posesiune
Posesiune, substantiv feminin
Sinonime: stăpânire, posedare; (învechit) moşie, latifundii, ţinut; colonie.  
Proba
Proba, verb
Sinonime: a încerca, a supune la probe, a verifica; a dovedi, a demonstra, a pune în evidenţă, a adeveri.

Probă, substantiv feminin
Sinonime: încercare, verificare; examen, bilanţ; eşantion, mostră; dovadă, mărturie.  
Proprietar
Proprietar, substantiv masculin
Sinonime: deţinător, posesor, stăpân; (mare proprietar) latifundiar, moşier, (Banat şi prin Transilvania) spahie.  
Rămăşiţă
Rămăşiţă, substantiv feminin
Sinonime: coborâtor, descendent, diferență, mont, moștenire, odraslă, pariu, patrimoniu, prinsoare, progenitură, rămășag, relicvă, reminiscenţă, rest, restanţă, scoborâtor, succesiune, urmaș, viță, vlăstar, (învechit și regional) rămășitură, (învechit) rămas, (Transilvania) mărădic.  
Răzeş
Răzeş, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: moşnean.  
Specimen
Specimen, substantiv neutru
Sinonime: exemplar, model, tip, mostră; puşlama, individ.  
Străbun (străbună)
Străbun (străbună), adjectiv
Sinonime: strămoşesc; străvechi, din moși-strămoși.  
Succeda
Succeda, verb
Sinonime: a urma, a continua, a descinde; a moşteni, a primi; a se perinda, a se înşira, a se înşirui, a se înlănțui.  
Succesiune
Succesiune, substantiv feminin
Sinonime: înşiruire, șir, succedare; moştenire, transmitere.  
Succesor (succesoare)
Succesor (succesoare), substantiv masculin şi substantiv feminin
Sinonime: moștenitor.  
Tară
Tară, substantiv feminin
Sinonime: defect, meteahnă, viciu, cusur, lipsă, slăbiciune.

Ţară, substantiv feminin
Sinonime: patrie, stat, teritoriu, națiune; (învechit) moşie; eldorado; provincie, regiune, zonă.

Ţâră, substantiv feminin (popular)
Sinonime: un pic, puţin, oleacă, un strop.  
Unchiaş
Unchiaş, substantiv masculin
Sinonime: bătrân, moş, moşneag.  
Urmaş
Urmaş, substantiv masculin
Sinonime: descendent, moştenitor, succesor, continuator, odraslă.  
Vâj
Vâj, substantiv neutru (regional)
Sinonime: bătrân, moşneag, ghiuj.  
Vlăstar
Vlăstar, substantiv neutru
Sinonime: lăstar, copăcel, arbore, tânăr; (figurat) descendent, urmaş, coborâtor, moştenitor.  
Zestre
Zestre, substantiv feminin
Sinonime: dotă, inventar, moştenire.  
Sameș
Sameș, substantiv masculin
Sinonime: supraveghetor, administrator de moşie, logofăt.  
Arbust
Arbust, substantiv
Sinonime: (botanică) afin, agriș, albaspină, alun, alunel, anacardier, arboraș, badian, caper, caprifoi, călin, cătină, cetină-de-negi, cimișir, coacăz, coca, copăcel, crușin, cubeb, cununiță, dârmoz, dracilă, drob, drob-de-munte, drobiță, gardenie, ghimpe, ghimpe-pădureț, grozamă, hurmuz, iasomie, ienupăr, jep, jneapăn, lămâi, lămâiță, leandru, lemn-câinesc, lemnul-câinelui, liliac, magnolie, mandarin, manioc, măceș, mălin, mielărea, mirt, mlajă, moșmon, mur, păducel, păducel-negru, păliur, porumbar, porumbel, răchițele, rododendron, rug-de-zmeură, salbă-moale, sânger, scoruș-nemțesc, siminichie, smirdar, soc, strofant, subarbust, tamariscă, tamarix, trandafir, trandafiraș, trandafir-de-munte, tufar, tufă, tufiș, tufișoară, tulichină, verigar, vișinel, vișin-sălbatic, vișin-turcesc, zmeur, zmeurar, (popular) trandafirel, (popular) trandafiruț, (rar) turtel, (regional) cacadâr, (regional) ciritel, (regional) curpen, (regional) iorgovan, (regional) rujă, (regional) scorombar, (regional) scumpie.  
Bătrâneşte
Bătrâneşte, adverb
Sinonime: moşnegeşte.  
Cabarga
Cabarga, substantiv
Sinonime: (biologie) mosc.  
Chitcăit
Chitcăit, adjectiv
Sinonime: mocăit, mocoşit, moşmondit, ticăit.  
Ciocârlan
Ciocârlan, substantiv
Sinonime: (ornitologie) (Transilvania) moşuţ; coronişte.  
Ciocârlie
Ciocârlie, substantiv
Sinonime: (ornitologie) (regional) tiutiuroi, (Transilvania) ţârloi; (ciocârlie moţată) (regional) ciocoi, moşuţ, păcurar; (regional) iapă, ţenchi; măsea.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...