Leş
Leş, substantiv neutru
Sinonime: cadavru, hoit, stârv, mortăciune.  
 
Lesă
Lesă, substantiv
Sinonime: coardă, curea; (regional) leasă.  
 
Lesbian
Lesbian, adjectiv
Sinonime: gay, safic, lesbic, tribadic.  
 
Lesbiană
Lesbiană, substantiv
Sinonime: gay, tribadă.  
 
Lesbianism
Lesbianism, substantiv
Sinonime: ginecofilie, homosexualitate, safism, tribadism, uranism.  
 
Leşială
Leşială, substantiv (regional)
Sinonime: sfârșeală, slăbiciune, (regional) leșuială.  
 
Leşiat
Leşiat, adjectiv
Sinonime: hămesit, lihnit, sfârşit.  
 
Leșie
Leșie, substantiv feminin
Sinonime: apă de spălat.  
 
Leşier
Leşier, substantiv (regional)
Sinonime: cenuşar, (regional) leșieriu.  
 
Leşietic (leșietică)
Leşietic (leșietică), adjectiv
Sinonime: sălciu, cenuşiu, mohorât.  
 
Leșin
Leșin, substantiv neutru
Sinonime: ameţeală, slăbiciune, sfârşeală, vlăguire, sincopă.  
 
Leşinat (leșinată)
Leşinat (leșinată), adjectiv
Sinonime: extenuat, sfârşit, slăbit, vlăguit; nemâncat, lihnit, mort de foame.  
 
Leşinătură
Leşinătură, substantiv
Sinonime: inconștiență, leșin, lipotimie, nesimțire, stârpitură.  
 
Leșioară
Leșioară, substantiv
Sinonime: leșie (puțină).  
 
Leșios (leșioasă)
Leșios (leșioasă), adjectiv
Sinonime: de leșie, fad, leșietic, sălciu, searbăd, (figurat) mohorât, (învechit) sălcios, (învechit) sălcos.  
 
Lesivaj
Lesivaj, substantiv
Sinonime: albire, lesivare.  
 
Lesne
Lesne, adverb
Sinonime: uşor, comod, facil, fără efort.  
 
Lesne-crezător
Lesne-crezător, locuțiune adjectivală
Sinonime: credul.  
 
Lesneală
Lesneală, substantiv (regional)
Sinonime: ajutare, înlesnire, păsuire.  
 
Leșnecuț
Leșnecuț, substantiv (regional)
Sinonime: leșnicuță.  
 
Lesnicios (lesnicioasă)
Lesnicios (lesnicioasă), adjectiv
Sinonime: comod, convenabil, facil, la îndemână, practic, ușor.  
 
Lesniciune
Lesniciune, substantiv
Sinonime: facilitate, înlesnire, simplitate, ușurință.  
 
Leșnicuță
Leșnicuță, substantiv (regional)
Sinonime: leșnecuț.  
 
Leșniță
Leșniță, substantiv (regional)
Sinonime: crâsnic, (regional) leșnic.  
 
Lespede
Lespede, substantiv feminin
Sinonime: placă de piatră.  
 
Lespedos
Lespedos, adjectiv (învechit și regional)
Sinonime: (despre sol) stratificat.  
 
Lespelniță
Lespelniță, substantiv (regional)
Sinonime: așchie (mică), așchioară, așchiță, așchiuță.  
 
Lest
Lest, substantiv neutru
Sinonime: balast, greutate, încărcătură, savură, șarjă, tară, (figurat) lucru nefolositor.  
 
Lesta
Lesta, verb
Sinonime: a încărca cu lest, a balasta.  
 
Lestaj
Lestaj, substantiv
Sinonime: lestare, (învechit) lestagiu.  
 
Lestobioză
Lestobioză, substantiv
Sinonime: (biologie) leptobioză.  
 
Leşuială
Leşuială, substantiv feminin (regional)
Sinonime: slăbiciune, leşin, sfârşeală.  
 
Leşuit
Leşuit, adjectiv (regional)
Sinonime: hămesit, leșinat, lihnit, sfârșit, slăbit (de foame).  
 
Leșuitor
Leșuitor, substantiv (învechit)
Sinonime: pânditor.  
 
Leșuitură
Leșuitură, substantiv (învechit)
Sinonime: pândă.  
 

Abil (abilă)
Abil (abilă), adjectiv
Sinonime: agil, capabil, competent, descurcăreț, destoinic, deștept, dibaci, dotat, emerit, fin, ingenios, iscusit, isteț, îndemânatic, meșter, priceput, subtil, șiret, șmecher, viclean, (familiar și figurat) breaz, (învechit și regional) pricopsit, (învechit) lest, (învechit) meșteșugareț, (învechit) practic, (popular) mehenghi, (prin Transilvania) prinzaci.  
 
Balast
Balast, substantiv neutru
Sinonime: lest, încărcătură; (figurat) povară, greutate, sarcină; rezervor.  
 
Cadavru
Cadavru, substantiv masculin
Sinonime: leş, hoit, stârv, rămăşiţe pământeşti, mortăciune; relicvă.  
 
Cenuşar
Cenuşar, substantiv neutru
Sinonime: urnă funerară, urnă cinerară; (Transilvania și Moldova) leşier; (botanică) oţetar fals, (regional) arbore-puturos; scrumieră.  
 
Credul (credulă)
Credul (credulă), adjectiv
Sinonime: candid, ingenuu, inocent, încrezător, lesne-crezător, naiv, neştiutor.  
 
Crâsnic
Crâsnic, substantiv
Sinonime: paracliser, țârcovnic; (pescuit) (popular) cristac, (regional) cercală, ciorpac, cristaş, difan, leşnic, leşteu, lingură, năpatcă, rociu, scărţaş, (Transilvania) comiheriu, (Moldova şi Transilvania) halău, (prin Oltenia) posfat, (prin Muntenia) prijineală.  
 
Dabilă
Dabilă, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: impozit, dare, contribuţie, bir, dajdie; belea, bucluc, cadavru, corp, dandana, gloabă, hoit, încurcătură, leş, mârţoagă, mortăciune, năpastă, neajuns, necaz, nemulţumire, nenorocire, neplăcere, nevoie, osatură, pacoste, pocinog, rău, schelet, sistem osos, stârv, supărare, trup.  
 
Dală
Dală, substantiv feminin
Sinonime: placă, lespede.  
 
Facil (facilă)
Facil (facilă), adjectiv
Sinonime: accesibil, comprehensibil, inteligibil, lizibil, maleabil, uşor, simplu, la îndemână, lesnicios, superficial, ușuratic; (cu rol de adverb) lesne.  
 
Fad (fadă)
Fad (fadă), adjectiv
Sinonime: nesărat, fără gust; (figurat) inexpresiv, searbăd, insipid, anost, leşietic, leşios, sălciu, (învechit) sălcios, sălcos, neinteresant, plicticos, plictisitor.  
 
Hoit
Hoit, substantiv neutru
Sinonime: cadavru, mortăciune, stârv, leş.  
 
Lihnit (lihnită)
Lihnit (lihnită), adjectiv
Sinonime: înfometat, leşinat, sfârșit.  
 
Mortăciune
Mortăciune, substantiv feminin
Sinonime: cadavru, căzătură, corp, hoit, leș, pieritură, stârv, trup, (învechit și regional) mortăcină, (învechit și regional) morticină, (învechit) moarte, (învechit) mortăciună, (învechit, în Transilvania) dabilă, (regional) boală molipsitoare, (regional) moroi, (regional) stârvină, (regional; la plural) vreascuri, (Transilvania) hanț.  
 
Nesimţire
Nesimţire, substantiv feminin
Sinonime: leşin; insolenţă, neruşinare; insensibilitate, nepăsare, indiferenţă.  
 
Petrece
Petrece, verb
Sinonime: a (se) trece, a avea loc, a (se) băga, a cerne, a chefui, a colinda, a conduce, a cutreiera, a da, a dăinui, a deceda, a se deplasa, a desface, a dispărea, a se duce, a dura, a exista, a face treacă, a fi, a găuri, a introduce, a împlânta, a se încheia, a îndura, a înfige, a se îngălbeni, a însoţi, a întovărăşi, a leșina, a se menține, a muri, a muta, a se ofili, a parcurge, a se păli, a se păstra, a pătimi, a pătrunde, a păți, a perfora, a perinda, a perpetua, a persista, a pieri, a plasa, a se prăpădi, a răbda, a rămâne, a răposa, a răsfoi, a scobi, a scurge, a se afla, a se amuza, a se bucura, a se cheltui, a se consuma, a se desfăşura, a se desfăta, a se disputa, a se distra, a se întâmpla, a se produce, a se sfârși, a se termina, a se veseli, a sfredeli, a sta, a străbate, a strămuta, a străpunge, a se succeda, a suferi, a suporta, a trage, a trăi, a ține, a urma, a se usca, a vântura, a vârî, a se veșteji, a vieţui, a vinde, a vizita, a-și duce viața, a-și umple timpul.  
 
Pierde
Pierde, verb
Sinonime: a dispărea, a pieri, a se face nevăzut; (reflexiv) a leşina, a agoniza, a se sfârşi, a muri; a se rătăci, a se răzleţi; (figurat) a se zăpăci, a se emoţiona, a se intimida, a se încurca, a se speria.  
 
Practic (practică)
Practic (practică), adjectiv
Sinonime: abil, aplicat, bun, capabil, comod, competent, destoinic, deștept, dibaci, dotat, economicos, eficace, ergonomic, experimentat, folositor, funcțional, ingenios, iscusit, isteț, încercat, îndemânatic, înzestrat, lesnicios, maniabil, materialist, meșter, pozitiv, practician, pragmatic, pregătit, priceput, realist, util, utilitar, utilitarist, valoros, versat, vrednic.  
 
Sălciu (sălcie)
Sălciu (sălcie), adjectiv
Sinonime: leşios, searbăd, fad.  
 
Sfârșeală
Sfârșeală, substantiv feminin
Sinonime: oboseală, ameţeală, leşin, epuizare.  
 
Simplitate
Simplitate, substantiv feminin
Sinonime: credulitate, degajare, dezinvoltură, facilitate, firesc, încredere, înlesnire, lesniciune, modestie, naivitate, naturaleţe, neafectare, simplicitate, sobrietate, spontaneitate, ușurătate, ușurime, ușurință, (învechit) naturalitate, (învechit) prostie, (învechit) prostime, (livresc) nonșalanță, (rar) natural.  
 
Simplu (simplă)
Simplu (simplă), adjectiv
Sinonime: neamestecat, pur; neprefăcut, franc, sincer, cinstit; necomplicat, lesnicios; modest, de rând, necioplit, rudimentar.  
 
Stârv
Stârv, substantiv neutru
Sinonime: cadavru, leş, hoit, mortăciune.  
 
Trup
Trup, substantiv neutru
Sinonime: corp; trunchi, bust; cadavru, leş.  
 
Uşor
Uşor, adverb
Sinonime: încet, domol, lin; lesne, comod, plăcut.  
 
Uşura
Uşura, verb
Sinonime: a alina, a ceda, a descărca, a deveni mai ușor, a elibera, a face mai lesne de realizat, a face se ușureze, a facilita, a favoriza, a feri prin scutire, a înlesni, a potoli, a salva, a scădea din greutate, a scăpa de o povară, a scuti, a slăbi, a (se) despovăra, a (se) diminua, a (se) micşora, a (se) reduce; a defeca, a se pișa, a se uda, a urina, a-și face nevoile.  
 
Uşurinţă
Uşurinţă, substantiv feminin
Sinonime: facilitate; indiferenţă, nepăsare, nesocotinţă, neseriozitate, înlesnire, simplitate, (livresc) lejeritate, (rar) lesniciune, ușurătate, ușurime, îndemânare, sprinteneală, avantaj, superficialitate.  
 
Homosexualitate
Homosexualitate, substantiv feminin
Sinonime: pederastie, safism, lesbianism, tribadism.  
 
Homosexual (homosexuală)
Homosexual (homosexuală), substantiv masculin și feminin
Sinonime: gay, homo, homofil, invertit, lesbiană, pederast, poponar, sodomist, sodomit, tribadă, uranist, (argou) curist, (prin Transilvania) buzerant.  
 
Colaps
Colaps, substantiv
Sinonime: eclampsie, leșin, slăbiciune, disconfort, stare generală de rău, (plural) tulburări, (plural) amețeli, prăbușire, vertij.  
 
Comod
Comod, adverb
Sinonime: bine, confortabil, (Muntenia) tabla-başa, lesne, îndemână, uşor.  
 
Cormană
Cormană, substantiv
Sinonime: cucură, poliță, răsturnătoare, cătușă, lespede; catarg; stavilă; (regional) larvă de cărăbuș, vierme.  
 
Uranism
Uranism, substantiv
Sinonime: homosexualitate, lesbianism, pederastie, safism, tribadism.  
 
Safism
Safism, substantiv
Sinonime: (medicină) homosexualitate, lesbianism, tribadism.  
 
Tribadism
Tribadism, substantiv
Sinonime: homosexualitate, lesbianism, safism.  
 
Znamăn
Znamăn, substantiv
Sinonime: lespede, piatră funerară, mormânt; (învechit) monument.  
 
Hanţ
Hanţ, substantiv
Sinonime: cadavru, carne, corp, hoit, leş, mortăciune, stârv, trup.  
 
Hămesi
Hămesi, verb
Sinonime: a chinui foamea (pe cineva), a doborî foamea (pe cineva), a fi foarte flămând, a fi lihnit de foame, a flămânzi (peste măsură), a lăsa moară de foame, a leșina de foame, a lihni, a-și pierde puterile; (variante) a hămeși, a hămisi, a hămnesi, a hemesi, a hemeși, a himisi.  
 
Sălcios
Sălcios, adjectiv
Sinonime: fad, leşietic, leşios, sălciu, searbăd.  
 
Sălcos
Sălcos, adjectiv
Sinonime: cu gust neplăcut, fad, insipid, leșietic, leșios, sălciu, searbăd; plin de sălcii.  
 
Sfârşenie
Sfârşenie, substantiv
Sinonime: (regional) cap, capăt, final, fine, încheiere, judecată de apoi, moarte, sfârșeală, sfârșit, stare de leșin; hotar; scop, țel.  
 
Sfârșală
Sfârșală, substantiv
Sinonime: final, isprăvit, leșin, moarte, slăbiciune, terminat.  
 
Liştai
Liştai, adverb
Sinonime: (regional) absolut, aidoma, aievea, asemenea, chiar, deopotrivă, exact, identic, întocmai, la fel, (Moldova, Muntenia) lișteav, (Oltenia) leșteav, (Transilvania) lejdeu.

Liștai, adjectiv
Sinonime: (regional) curat, identic, leit, lucios, searbăd, veritabil; (Oltenia) îmbibat, înmuiat.  
 
Lişteav
Lişteav, adjectiv
Sinonime: (popular) mlăștinos, mocirlos, murdar, nămolos, tulbure; brut, grosolan, necioplit, necizelat, nefinisat, neprelucrat, primitiv; ciuciulete, foarte ud, leoarcă; (variantă) leșteav.  
 
Sincopă
Sincopă, substantiv
Sinonime: afereză, cădere, colaps, elipsă, întrerupere, leșin, lipotimie, pauză.

Sincopa, verb
Sinonime: a face o sincopă, a suferi o sincopă.  
 
Lipotimie
Lipotimie, substantiv
Sinonime: (medicină) hiperinsulinism, inconștiență, leșin, nesimțire, sincopă, (rar) leșinătură.  
 
Ginecofilie
Ginecofilie, substantiv
Sinonime: lesbianism, safism, tribadism.  
 
Psihoplegie
Psihoplegie, substantiv
Sinonime: leșin psihic.  
 
Balasta
Balasta, verb
Sinonime: a acoperi cu balast, a încărca cu balast, a lesta.  
 
Balastare
Balastare, substantiv
Sinonime: balastat, lestare.  
 
Șperlui
Șperlui, verb
Sinonime: (învechit; despre rufe) a leșia, a spăla cu leșie; (regional) a face praf.  
 
 Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar