Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Crac
Crac, substantiv
Sinonime: braţ, coardă, cracă, creangă, membru inferior, picior, ramificaţie, ramură.  
Cracă
Cracă, substantiv feminin
Sinonime: creangă, ramură.  
Cracaj
Cracaj, substantiv
Sinonime: cracare, hidrocracare, vapocracare.  
Crăcană
Crăcană, substantiv
Sinonime: pirostrie; capră, (la plural) coarne, cobilă, prăjină.

Crăcăna, verb
Sinonime: (popular şi familiar) a se crăci, a se răscrăcăna, (regional) a se târşi; a bifurca, a ramifica.  
Crăcănat
Crăcănat, adjectiv
Sinonime: (popular) crăcit, răscrăcănat, (regional) târşit.  
Cracare
Cracare, substantiv
Sinonime: (chimie) cracaj; (cracare catalitică) vapocracare.  
Crăcăuanca
Crăcăuanca, substantiv articulat (învechit și regional)
Sinonime: (dans popular polonez) cracoviacul, cracoviana.  
Crachelură
Crachelură, substantiv
Sinonime: fisură, lezardă, crăpătură.  
Craci
Craci, substantiv la plural
Sinonime: butuci, plazuri, tălpi; (la plural) picioare.

Crăci, verb
Sinonime: a (se) crăcăna.  
Crăcit
Crăcit, adjectiv
Sinonime: crăcănat, bifurcat.  
Crăciun
Crăciun, substantiv
Sinonime: (biserică) (învechit) născut; (sărbătoare creștină) Nașterea Domnului.  
Crack
Crack, substantiv
Sinonime: cocaină, drog; băutură ieftină.  
Cracment
Cracment, substantiv
Sinonime: crepitație, zgomot (sec).  
Crâcneală
Crâcneală, substantiv
Sinonime: crâcnire, protest.  
Crâcni
Crâcni, verb
Sinonime: a protesta, a nu fi de acord, a se împotrivi.  
Crâcnire
Crâcnire, substantiv
Sinonime: crâcneală, protest.  
Crăcos
Crăcos, adjectiv
Sinonime: crengos, crenguros, ramificat, rămuros.  
Cracoviac
Cracoviac, substantiv
Sinonime: (dans popular polonez) cracoviană.  
Crăculiţă
Crăculiţă, substantiv
Sinonime: crăcuță, rămurică.  
Crăcuros
Crăcuros, adjectiv
Sinonime: crengos, crenguros, ramificat, rămuros.  
Crăcuşoară
Crăcuşoară, substantiv
Sinonime: rămurică.  
Crăcuţă
Crăcuţă, substantiv
Sinonime: rămurică.  
Crăcuţe
Crăcuţe, substantiv la plural
Sinonime: surguci.  

Carnaval
Carnaval, substantiv neutru
Sinonime: bal mascat, mascaradă, (botanică, regional) crăciunele, (botanică, regional) crăciuniță, (învechit) carneval.  
Chesat
Chesat, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: criză, crach.  
Cârti
Cârti, verb
Sinonime: a protesta, a obiecta, a se plânge, (figurat) a murmura, a admonesta, a certa, a ciopârţi, a critica, a crâcni, a dăscăli, a dojeni, a învrăjbi, a moraliza, a mustra, a plânge, a protesta, a sfârteca, a sfâşia, a supăra.  
Coardă
Coardă, substantiv feminin
Sinonime: strună; (popular) vână, nervi, muşchi, tendon, ligament; (popular) curmei; (tehnică) sfoară; (prin Moldova şi Oltenia) săgeată; (tehnică) arc, (regional) crac, punte; (regional) coadă, rână; (tehnică) (regional) apărătoare, ceatlău, gânj, lambă, legătură, prăjină; braţ; (botanică) viţă, lăstar de viţă de vie; (anatomie) (coardă dorsală) notocordă; crucea dinapoi, spadă; (coarda-ielelor) silnic.  
Cotoi
Cotoi, substantiv masculin
Sinonime: motan, pisic; braţ, crac, margine, mănuşă, mână, mâner, pervaz, spetează.

Cotoi, verb
Sinonime: a avea un contact sexual, a fecunda, a (se) cotârci, a (se) cotârși, a (se) cotoi, a (se) împerechea.  
Creangă
Creangă, substantiv feminin
Sinonime: ramură, cracă.  
Falie
Falie, substantiv feminin
Sinonime: casură, crachelură, crevasă, fantă, fisură, fractură, interstițiu, spărtură, renură, ruptură, despicătură, (geologie) paraclază; deficiență, feblețe, slăbiciune.  
Fisură
Fisură, substantiv feminin
Sinonime: breșă, crachelură, crăpătură, crevasă, fantă, lezardă, plesnitură, scizură, spărtură.

Fisura, verb
Sinonime: a căpăta fisuri, a (se) sparge, a plesni.  
Mană
Mană, substantiv feminin
Sinonime: belşug, abundenţă, îmbelşugare, îndestulare, prisos, bogăţie, berechet; rugină la vegetale.

Mâna, verb
Sinonime: a îndemna, a sili; a mişca, a împinge; a se grăbi.

Mână, substantiv feminin
Sinonime: braţ, membru superior, palmă, pumn, (învechit și regional) brâncă, (popular și familiar) labă; (mână curentă) balustradă; (mână de lucru) forță de muncă; (botanică) (mâna-Maicii-Domnului) (regional) palma-sfintei-Mării; (tehnică) bată, braț, crac, furcă, margine, mâner, pervaz, spetează, stâlp, (regional) ciocan, (regional) condac, (regional) cotoi, (regional) cujbă; calitate, cocârlă, condiție, femeiușcă, fofează, grijă, hădărag, leucă, mănunchi, mănușă, măsea, muierușcă, pază, posesiune, rang, schimbătoare, seamă, stare, stăpânire, teapă, titirez, treaptă.  
Pirostrie
Pirostrie, substantiv feminin
Sinonime: crăcană; cunună, coroană.  
Ram
Ram, substantiv neutru
Sinonime: cracă, creangă; diviziune, ramificaţie, ramificare, sector.  
Răzghinat (răzghinată)
Răzghinat (răzghinată), adjectiv
Sinonime: (popular) crăcănat, crăcit.  
Născutul
Născutul, substantiv neutru
Sinonime: Crăciunul, Nașterea Domnului.  
Capră (capre)
Capră (capre), substantiv feminin
Sinonime: (zoologie) (capră de munte) capră-neagră, capră-sălbatică; (joc popular tradiţional dansat de Anul Nou) (articulat) (popular) brezaia, turca; (suport de tăiat lemne) (regional) măgar, (Moldova şi Bucovina) crăcană; (suport de lemn) căprior; cleşte; cumpănă; (capra-dracului) berbecel, lupul-vrăbiilor, mărăcinar, pietroşel, sfrâncioc; cobilă, compas, grec; (capră-nemţească) calcea-calului; (la plural) arşic.  
Surguci
Surguci, substantiv
Sinonime: panaş; (botanică) (regional) (la plural) bonzari, (la plural) cătănioare, (la plural) ciocănaşi, (la plural) coconaşi, (la plural) crăcuţe, gâlceavă, (la plural) ocheşei, (la plural) păpucei, pinten, pintenaş, (la plural) tătăişi, (la plural) toporaşi, ciocul-ciorii, ciocul-păsării, floarea-grâului, floare-domnească, nemțișor-de-grădină, țâța-caprei.  
Cârneleagă
Cârneleagă, substantiv
Sinonime: (biserică, la plural) harţi, (popular) dulcele Crăciunului, săptămâna cărnii, săptămâna clisei, săptămâna curată, săptămâna de praguri, săptămâna hârţească, săptămâna hârţii, săptămâna împestriţată, săptămâna învârstată, săptămâna mistreaţă, săptămâna tărcată, săptămâna vârstată.  
Cloambă
Cloambă, substantiv
Sinonime: cracă, creangă, ramură.  
Coarne
Coarne, substantiv la plural
Sinonime: (tehnică) (regional) crăcană, iapă; (coarne-de-mare) roşcovă; (expresie) (a căuta în coarne) a răsfăța; (expresie) (a pune coarne) a-și înșela partenerul.  
Cobilă
Cobilă, substantiv
Sinonime: (tehnică) (regional) capră, cobiliţă, cotumbă, crăcană, croc, iapă, trăgătoare, (Moldova şi Transilvania) traglă; (regional) cuşniţă, hânţău, scaun de înspiţat, scaun de spiţe.  
Condac
Condac, substantiv
Sinonime: braţ, crac, margine, mână, mâner, pat, pervaz, spetează.  
Cotumbă
Cotumbă, substantiv
Sinonime: cujbă, crăcană, capră, cobilă, iapă, traglă, trăgător.  
Dulcele Crăciunului
Dulcele Crăciunului, substantiv
Sinonime: (biserică) cârneleagă, (la plural) harţi.  
Furcă
Furcă, substantiv
Sinonime: bifurcație, braţ, crăcană, furcoi, hantarig, loitră, par, pisc, răscruce, spânzurătoare, stâlp, țăruș, (învechit) ostie, (prin Moldova şi Transilvania) cujeică, (Transilvania) gearmăn, (popular) furcărie; (anatomie) (furca-pieptului) (popular) lingurea, lingurică, (regional) lingura-pieptului, stern.  
Hac
Hac, substantiv
Sinonime: leafă, răsplată, remunerație, retribuție, salariu; (regional, mai ales la plural) vreascuri, târși, ramuri tăiate, crăci dărâmate, surcele; (regional) asemănare, chip, modru, pereche, putință.  
Sageac
Sageac, substantiv
Sinonime: streaşină.

Săgeac, substantiv
Sinonime: canaf, ceaprăzărie, ciucure, crăcană, pirostrie.  
Advent
Advent, substantiv
Sinonime: (Biserica Romano-Catolică) Postul Crăciunului.  
Târşi
Târşi, verb
Sinonime: a crăcăna, a defrişa, a desface în lături (picioarele), a deschide larg (gura), a despăduri, a despuia, a dezbrăca, a dezgoli, a grămădi, a îmbulzi, a îndesa, a înghesui, a îngrămădi, a prăşi, a rânji, a săpa, a se speria, a se teme, a târșâi, a teşi, a turti.  
Târşit
Târşit, adjectiv
Sinonime: crăcănat, defrişat, despădurit, despuiat, dezbrăcat, dezgolit, gol, neîmbrăcat, nud, teşit, turtit; grăpare, grăpat, praşilă, prăşire, prăşit, sapă, săpare, săpat; târșâit.  
Harţi
Harţi, substantiv la plural
Sinonime: (biserică) cârneleagă, (popular) dulcele Crăciunului, săptămâna cărnii, săptămâna clisei, săptămâna curată, săptămâna de praguri, săptămâna hârţească, săptămâna hârţii, săptămâna împestriţată, săptămâna învârstată, săptămâna mistreaţă, săptămâna tărcată, săptămâna vârstată; (variante) hârță, (plural) hârți.  
Șoldiu
Șoldiu, adjectiv
Sinonime: crăcănat (cu picioare scurte), cu șoldul vătămat.  
Colin
Colin, substantiv
Sinonime: cracă, lăstar, ramificație; colină.  
Răpştire
Răpştire, substantiv
Sinonime: ciudă, crâcneală, crâcnire, gelozie, invidie, jaf, jefuire, jefuit, murmur, necaz, pică, pizmă, pornire, pradă, prădare, prădat, prădăciune, protest, ranchiună, uzurpare.  
Emonda
Emonda, verb
Sinonime: a curăța arborii de crăci, a decortica, a tăia.  
Pletos
Pletos, adjectiv
Sinonime: cu crăcile atârnătoare, cu păr lung și bogat, mițos, (depreciativ) lăţos, (regional) bițos.  
Răpşti
Răpşti, verb (regional)
Sinonime: a cârti, a certa, a crâcni, a face gură, a invidia, a jefui, a murmura, a mustra, a pizmui, a prăda, a protesta, a răcni, a răpi, a se răsti, a striga, a țipa, a urla, a uzurpa, a zbiera.  
Crângană
Crângană, substantiv (regional)
Sinonime: crăcană.  
Plaz (plazuri)
Plaz (plazuri), substantiv
Sinonime: anunț, aviz; oracol, prevestire, previziune, prezicere, profeție, prorocie, prorocire; (tehnică) călcâi, talpă, tălpig, (la plural) butuci, (la plural) tălpi, (Oltenia) plas, (prin Dobrogea) taban, (regional) bârsă, (regional) nadă, (regional) piept, (regional) plasă, (regional) plughiță, (regional) pod, (regional, plural) craci, (regional, plural) drugi, (regional, plural) fofeze, (regional, plural) grindeie, (regional, plural) lemne, (regional, plural) tălpeți.  
Ramură
Ramură, substantiv
Sinonime: brahiblast, cracă, creangă, lemn, ram, rămurea, rămurică, (învechit și regional) stâlp, (regional) ratină, (regional) rază, (Transilvania) cloambă, (Transilvania, Bucovina și Oltenia) crac; branșă, disciplină, diviziune, domeniu, parte, rămureală, sector, specialitate, subdiviziune, subramură; ramificare, ramificație.

Rămura, verb
Sinonime: a se rămuri.  
Înfurcit
Înfurcit, adjectiv (învechit și popular)
Sinonime: bifurcat, crăcănat, despărțit, (variantă) înfurcat.  
Moclis
Moclis, interjecție (învechit)
Sinonime: nu crâcni!  
Ratină
Ratină, substantiv (regional)
Sinonime: cracă, creangă, ramură, (regional) radină.  
Krakoviak
Krakoviak, substantiv
Sinonime: cracoviac.  
Crepitație
Crepitație, substantiv
Sinonime: cracment, explozie, pârâit, pârâitură, trosnet, trosnitură, (variantă) crepitațiune.  
Strâmbănog
Strâmbănog, substantiv (regional)
Sinonime: crăcănat.  
Rămurică
Rămurică, substantiv
Sinonime: (botanică) crăculiță, crăcușoară, crăcuță, crenguță, rămurea, (Banat) șibă.  
Rămurea
Rămurea, substantiv
Sinonime: crăculiță, crăcușoară, crăcuță, crenguță, ramură (mică), rămurel, rămurică, (Banat) șibă.  
Cârciumar
Cârciumar, adjectiv
Sinonime: bodegar, (învechit) birtaș; (variante) cărcimar, cârșmar; (variante regionale) câjmar, crăcimar, crâcimar, crâjmar, crâșmar, crijmar, crișmar.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...