Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Areal
Areal, substantiv
Sinonime: (biologie) arie.  
Areci
Areci, interjecție
Sinonime: hareci.  
Arenă
Arenă, substantiv
Sinonime: amfiteatru, circ; (chimie) hidrocarbură aromatică.  
Arenar
Arenar, substantiv
Sinonime: (antichitate) gladiator.  
Arenda
Arenda, verb
Sinonime: (învechit şi popular) a năimi, (învechit, în Moldova) a împosesui.

Arendă, substantiv
Sinonime: (ieşit din uz) posesiune, (învechit şi regional) năimeală, orândă, simbrie.  
Arendălui
Arendălui, verb (învechit)
Sinonime: a arenda.  
Arendăluire
Arendăluire, substantiv (învechit)
Sinonime: arendare.  
Arendare
Arendare, substantiv
Sinonime: (învechit şi regional) năimeală, (învechit, în Moldova) împosesuire.  
Arendaş
Arendaş, substantiv
Sinonime: arendășel, (învechit) arendar, (învechit) orândator, (regional) orândaş; (învechit, în Moldova) orândar, posesor.  
Arendăși
Arendăși, verb (învechit)
Sinonime: a avea îndeletnicirea de arendaș, a avea ocupația de arendaș, a fi arendaș.  
Arendăşie
Arendăşie, substantiv
Sinonime: arendăşit.  
Arendăşiţă
Arendăşiţă, substantiv
Sinonime: arendăşoaică.  
Arendat
Arendat, adjectiv
Sinonime: (învechit şi popular) năimit.  
Areo-
Areo-, prefix
Sinonime: aerat, ca aerul, puțin dens, rarefiat; suprafață, areal.  
Areocardie
Areocardie, substantiv
Sinonime: (medicină) ritm cardiac lent.  
Areolă
Areolă, substantiv
Sinonime: inflamație, iritație.  
Areometru
Areometru, substantiv
Sinonime: (tehnică) alcoolmetru, densimetru, galactometru, glicometru, glucometru, lactodensimetru, lactometru, oleometru, ureometru, urometru.  
Areopag
Areopag, substantiv
Sinonime: adunare de magistrați, reuniune de savanți, (în Atena antică) tribunal suprem.  
Arest
Arest, substantiv neutru
Sinonime: carceră, închisoare, celulă, (familiar) răcoare, bulău, mititica, pârnaie.  
Aresta
Aresta, verb
Sinonime: a închide, a deţine, a încarcera, a băga în arest, a întemniţa, a reţine.  
Arestare
Arestare, substantiv
Sinonime: arest, deţinere, închidere, întemniţare, reţinere, (popular) popreală; capturare, prindere, prins, (învechit) prinsoare, prinsură, prinzare; ridicare.  
Arestat
Arestat, adjectiv și substantiv
Sinonime: (adjectiv) deţinut, închis, întemniţat, reţinut, (învechit) poprit; (adjectiv, substantiv) capturat, prins; (substantiv) deţinut, întemniţat, prizonier, (învechit) arestant, (glumeţ) pensionar.  
Arestui
Arestui, verb
Sinonime: (popular) a aresta, a deține, a închide, a întemnița, a reține.  
Arestuire
Arestuire, substantiv
Sinonime: (popular) arestare, întemnițare, reținere.  
Areta
Areta, verb
Sinonime: a ponta.  

Beci
Beci, substantiv neutru
Sinonime: pivniţă, subsol, (învechit) bașcă; închisoare, prinsoare, dubă; arest, temniță.  
Berbec (berbeci)
Berbec (berbeci), substantiv masculin
Sinonime: (zoologie) batal, (Banat, Transilvania şi Moldova) arete; (tehnică) sfărâmător; (militărie și istorie) (învechit) arete; (astronomie; articulat) (învechit) aretele.  
Carceră
Carceră, substantiv feminin
Sinonime: arest, închisoare, celulă.  
Cenaclu
Cenaclu, substantiv neutru
Sinonime: areopag, capelă, cerc, cinecenaclu, club, grup, pleiadă, reuniune, societate.  
Ciocoi
Ciocoi, substantiv masculin
Sinonime: arendaş, boier, moşier, bogătaş, cioclovină.  
Deţine
Deţine, verb
Sinonime: a avea, a stăpâni, a ocupa, a poseda; a închide, a aresta, a purta.  
Deţinut (deţinută)
Deţinut (deţinută), substantiv
Sinonime: arestat, captiv, codeținut, condamnat, deportat, ocnaș, ostatic, prizonier, pușcăriaș, (învechit) otaj, (învechit) recluzionar.  
Dubă
Dubă, substantiv feminin
Sinonime: camionetă, autodubă; (figurat) puşcărie, temniţă, închisoare, arest, buhai, ocnă, penitenciar, piuă.  
Fermier (fermieră)
Fermier (fermieră), substantiv masculin
Sinonime: proprietar, arendaş, agricultor.  
Gherlă
Gherlă, substantiv feminin (popular)
Sinonime: arest, carceră, închisoare, ocnă, pârnaie, penitenciar, puşcărie, temniţă.  
Gros
Gros, substantiv neutru
Sinonime: arest, bădăran, bârnă, buştean, butuc, buturugă, ciot, greu, grindă, grosolan, ignorant, incult, instrument, închisoare, mârlan, mârlănoi, mitocan, mocofan, mojic, mulţime, necivilizat, necultivat, neinstruit, neînvăţat, nepoliticos, obadă, ocnă, ordinar, parte mai importantă, penitenciar, prost, puşcărie, simplu, temei, temniță, toi, ţărănoi, ţoapă, ţopârlan, vulgar, (învechit şi popular) mijloc, (învechit) greime.  
Gros (groasă)
Gros (groasă), adjectiv
Sinonime: adânc, bădăran, borcănat, care are circumferință și diametru mare, cavernos, călduros, comun, de nepătruns, dens, des, gras, grav, grosolan, ignorant, important, incult, înfundat, jos, lat, mare, mârlan, mârlănoi, mitocan, mocofan, mojic, necivilizat, necultivat, neinstruit, neînvăţat, nepoliticos, nerușinat, nesimțit, numeros, ordinar, profund, prost, simplu, ţărănoi, ţoapă, ţopârlan, voluminos, vulgar.  
Întemniţa
Întemniţa, verb
Sinonime: a închide, a pune la răcoare, a aresta.  
Locaţie
Locaţie, substantiv feminin
Sinonime: aranjare, arendare, chirie, concesiune, dispunere, închiriere, leasing, reînchiriere, (învechit și regional) năiem, (învechit și regional) năimeală, (învechit și regional) simbrie, (învechit) năimire, (învechit) orânduire, (Transilvania) tapșă, (variantă) locațiune.  
Pârnaie
Pârnaie, substantiv feminin (popular)
Sinonime: arest, închisoare, ocnă, penitenciar, puşcărie, temniţă; (regional) oală.  
Popri
Popri, verb
Sinonime: a opri, a reţine, a împiedica, a interzice; a sechestra, a aresta.  
Posesor
Posesor, substantiv masculin
Sinonime: depozitar, detentor, deţinător, proprietar, purtător, stăpân, titular, (învechit) ocinaș, (învechit) posesoriu, (învechit) posesuitor, (livresc) posident, (regional; învechit) arendaș.  
Prinsoare
Prinsoare, substantiv feminin
Sinonime: (popular) acord, aranjament, arest, arestare, avere, avut, avuție, bogăție, bun, capcană, captivitate, capturare, carceră, cătușă, chingă, combinație, contract, convenție, detenţie, închisoare, înțelegere, învoială, învoire, legământ, ocnă, pact, pariu, penitenciar, prindere, prins, prizonierat, pușcărie, rămăşag, situație, stare, temniță, tranzacție, (plural) mijloace; (regional) curte, ogradă, împrejmuire; (Transilvania) cusătură, legătură.  
Prizonier
Prizonier, substantiv masculin
Sinonime: captiv, ostatec, prins, rob; arestat, deţinut, puşcăriaş; (figurat) îngrădit, robit, constrâns.  
Temniţă
Temniţă, substantiv feminin
Sinonime: închisoare, puşcărie, penitenciar, arest, prinsoare, răcoare, (popular) gros, zdup.  
Umfla
Umfla, verb
Sinonime: a (se) mări, a (se) dilata, a da amploare, a se înfoia, a (se) balona; a (se) tumefia, a (se) inflama, a (se) congestiona; (figurat) a se îngâmfa, a se fuduli, a fi mândru, a fi încrezut; (familiar) a înhăţa, a prinde, a apuca, a lua, a înşfăca, a ridica, a aresta.  
Veghe
Veghe, substantiv feminin
Sinonime: gardă, îngrijire, nedormire, nesomn, ocrotire, pază, păzitor, priveghere, priveghi, (regional) privegheală, santinelă, strajă, străjer, supraveghere, trezie, vigilenţă, (învechit, în Moldova) aret.  
Zăvorî
Zăvorî, verb
Sinonime: a aresta, a băga în temniță, a bloca, a deţine, a fereca, a izola, a încătuşa, a închide, a încuia, a întemniţa, a lega, a pune în cătușe, a pune la închisoare, a reţine, (variantă) a zăvori.  
Aculeat (aculeată)
Aculeat (aculeată), adjectiv
Sinonime: (biologie) ghimpos, ţepos; care are ac.  
Milenar (milenară)
Milenar (milenară), adjectiv
Sinonime: foarte vechi; care are un mileniu, care există de mii de ani.  
Decenal (decenală)
Decenal (decenală), adjectiv
Sinonime: care ţine zece ani; care are loc din zece în zece ani.  
Lăptos (lăptoasă)
Lăptos (lăptoasă), adjectiv
Sinonime: (despre animale) care are sau produce mult lapte; de culoarea sau cu aspectul laptelui, mat, opac.  
Rectangular (rectangulară)
Rectangular (rectangulară), adjectiv
Sinonime: dreptunghiular, ortogonal, perpendicular; care are unghiuri drepte; cvadrangular.  
Poros (poroasă)
Poros (poroasă), adjectiv
Sinonime: care are pori; buretos, spongios; permeabil.  
Capturare
Capturare, substantiv
Sinonime: arestare; captură, prindere.  
Capturat
Capturat, adjectiv și substantiv
Sinonime: arestat.  
Căliscă
Căliscă, substantiv
Sinonime: arest, închisoare, ocnă, penitenciar, puşcărie, temniţă.  
Celulă
Celulă, substantiv
Sinonime: (biologie) (celulă-ou) zigot; (celulă sexuală) gamet; alveolă; (fizică) (celulă fotoelectrică) fotocelulă, fotodiodă; (celulă fotovoltaică) fotoelement; chilie; arest.  
Ciliat
Ciliat, adjectiv și substantiv
Sinonime: (adjectiv) care are cili; (substantiv) (zoologie) infuzor.  
Comunizant
Comunizant, adjectiv
Sinonime: care are simpatie pentru comunism; marcat de comunism.  
Cremenal
Cremenal, substantiv
Sinonime: arest, închisoare, ocnă, penitenciar, puşcărie, temniţă.  
Cufurit
Cufurit, adjectiv
Sinonime: care are diaree; căcăcios.  
Deşeuat
Deşeuat, adjectiv
Sinonime: care nu are șa, (Moldova şi Bucovina) destărniţat.  
Deţinere
Deţinere, substantiv
Sinonime: posedare; arestare, reținere.  
Deținut
Deținut, adjectiv
Sinonime: arestat, captiv, deportat, internat, închis, recluzionar, reținut, sechestrat, ținut cu forța.  
Directiv
Directiv, adjectiv
Sinonime: care are direcție fixă, direcţional.  
Dropicos
Dropicos, adjectiv
Sinonime: care are dropică, hidropic; (substantiv) bolnav de dropică, hidropic.  
Galactometru
Galactometru, substantiv
Sinonime: areometru, lactometru.  
Hidrocarbură
Hidrocarbură, substantiv
Sinonime: (chimie) benzen, carburant, petrol; (hidrocarbură acetilenică) alchină; (hidrocarbură aromatică) arenă; (hidrocarbură cicloparafinică) ciclan; (hidrocarbură olefinică) alchenă; (hidrocarbură parafinică) alcan.  
Gladiator
Gladiator, substantiv
Sinonime: andabat, arenar, bestiar, hoplomac, mirmilon, retiar, secutor, (învechit) boinic, (învechit) pumnaci.  
Club
Club, substantiv
Sinonime: academie, areopag, asociație, cenaclu, cerc, clan, colectivitate, congregație, grup, partid, pleiadă, reuniune, societate, școală, uniune.  
Hareci
Hareci, interjecție (învechit)
Sinonime: (la licitație) adjudecat, (variantă) areci.  
Hemiciclu
Hemiciclu, substantiv
Sinonime: amfiteatru, arenă, circ, (variantă) emiciclu.  
Prinsură
Prinsură, substantiv
Sinonime: arestare, capturare, prindere, prins.  
Prinzare
Prinzare, substantiv
Sinonime: arest, arestare, capturare, închisoare, ocnă, penitenciar, prindere, prins, puşcărie, temniţă; pescuire.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...