Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Ger
Ger, substantiv neutru
Sinonime: îngheţ, frig.  
Gera
Gera, verb
Sinonime: a administra, a conduce, a îngriji.  
Geraf
Geraf, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: chirurg, (variantă) gerah.  
Gerah
Gerah, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: chirurg, (variantă) gearah, (variantă) geraf, (variantă) girah.  
Geranță
Geranță, substantiv
Sinonime: administrație, gestiune.  
Gerar
Gerar, substantiv
Sinonime: ianuarie.  
Geremea
Geremea, substantiv
Sinonime: amendă, penalitate, penalizare.  
Gerg
Gerg, substantiv
Sinonime: (învechit) jargon.  
Gergevea
Gergevea, substantiv
Sinonime: cercevea, giurgiuvea, ramă.  
German
German, adjectiv
Sinonime: germanic, nemţesc, (învechit) tudesc.  
German (germană)
German (germană), substantiv masculin
Sinonime: neamţ.  
Germană
Germană, substantiv
Sinonime: germancă, nemţoaică.  
Germănar
Germănar, substantiv
Sinonime: martie.  
Germanic
Germanic, adjectiv
Sinonime: german, nemțesc, teuton, teutonic, tudesc.  
Germanism
Germanism, substantiv
Sinonime: germanitate; împrumut din limba germană.  
Germanistică
Germanistică, substantiv
Sinonime: filologie germanică.  
Germaniza
Germaniza, verb
Sinonime: a face devină german, a (se) nemți.  
Germanofil
Germanofil, adjectiv și substantiv
Sinonime: filogerman, nemţofil.  
Germen
Germen, substantiv masculin
Sinonime: bacil, bacterie, embrion, enzimă, ferment, gamet, genotip, idiotip, levură, microb, ou, plasmă germinativă, sămânţă, spermă, spor; cauză, debut, element, geneză, izvor, origine, principiu, sursă.  
Germene
Germene, substantiv
Sinonime: germen.  
Germicid
Germicid, adjectiv și substantiv
Sinonime: antiseptic, dezinfectant.  
Germina
Germina, verb
Sinonime: a apărea, a da germen, a ieşi, a începe se dezvolte, a începe un ciclu nou de vegetație, a încolţi, a miji, a prinde viaţă, a răsări, a se naşte.  
Germinal
Germinal, substantiv
Sinonime: aprilie.  
Germinare
Germinare, substantiv
Sinonime: germinaţie, încolțire.  
Germinat
Germinat, adjectiv
Sinonime: (botanică) încolţit, răsărit.  
Germinaţie
Germinaţie, substantiv
Sinonime: (botanică) germinare, germinațiune, încolţire, încolţit, răsărire, răsărit.  
Germinativ
Germinativ, adjectiv
Sinonime: (biologie) germinator; (locuțiune) (plasmă germinativă) genotip, germen, idiotip.  
Gerontism
Gerontism, substantiv
Sinonime: (medicină) senilitate mintală.  
Gerontoecologie
Gerontoecologie, substantiv
Sinonime: gerontologie ecologică.  
Gerontofilie
Gerontofilie, substantiv
Sinonime: dragoste față de bătrâni; parafilie, perversiune, teleiofilie.  
Gerontologie
Gerontologie, substantiv
Sinonime: (medicină) geriatrie.  
Geropsihiatrie
Geropsihiatrie, substantiv
Sinonime: gerontopsihiatrie.  
Geros (geroasă)
Geros (geroasă), adjectiv
Sinonime: cu ger, cu îngheţ, foarte rece, friguros, (învechit şi popular) mare.  
Geruleț
Geruleț, substantiv (familiar)
Sinonime: ger (suportabil), gerișor.  
Gerunziu
Gerunziu, substantiv
Sinonime: (gramatică) participiu prezent.  

Administra
Administra, verb
Sinonime: a conduce, a cârmui, a gospodări, a chivernisi, a gestiona, a gera.  
Administrator
Administrator, substantiv masculin
Sinonime: econom, intendent, manager, șef, patron, gestionar, gerant; (învechit) epistat, logofăt, vechil, vătaf.  
Cercevea
Cercevea, substantiv feminin
Sinonime: cadru, ciurciuvea, gergevea, giurgiuvea, pervaz, ramă, toc, uşior; cruce.  
Embrion
Embrion, substantiv neutru
Sinonime: mugure, germen, făt, (popular) plod, sâmbure, (figurat) început.  
Friguros (friguroasă)
Friguros (friguroasă), adjectiv
Sinonime: geros, rece, răcoros; înfrigurat, sensibil la frig.  
Gestiune
Gestiune, substantiv feminin
Sinonime: administrare, autogestionare, autogestiune, conducere, direcționare, geranță, gerare, gestionare, guvernare, intendență, îngrijire, management, manutanță, prezidență, regie.  
Gestionar
Gestionar, substantiv masculin
Sinonime: administrator, casier, delegat, financiar, gerant, gestionar-depozit, gestionar-îndrumător, gestionar-remizier, intendent, magazioner, manager, mandatar, responsabil, sindic, trezorier, (învechit) econom, (învechit) regizor.  
Inteligent (inteligentă)
Inteligent (inteligentă), adjectiv
Sinonime: deştept, ger, pătrunzător, cu multă minte.  
Încolţi
Încolţi, verb
Sinonime: a răsări, a germina, a apărea; a se forma, a se naşte, a se ivi.  
Îngheț
Îngheț, substantiv neutru
Sinonime: ger, frig.  
Medic
Medic, substantiv masculin
Sinonime: alopat, anestezist, cardiolog, chirurg, clinician, dentist, dermatolog, diagnostician, doctor, (popular) doftor, (popular) dohtor, esculap, flebolog, gastroenterolog, generalist, geriatru, ginecolog, homeopat, internist, medicastru, neurolog, oculist, oftalmolog, orelist, otorinolaringolog, pediatru, practician, psihiatru, radiolog, reumatolog, stomatolog, terapeut, urolog, veterinar.  
Neamţ
Neamţ, substantiv masculin
Sinonime: german, teuton.  
Plod
Plod, substantiv masculin (popular)
Sinonime: copil, progenitură, creatură; germen, embrion.  
Prusac (prusacă)
Prusac (prusacă), adjectiv
Sinonime: nemţesc, german; (figurat) războinic, militarist, belicos.  
Rudiment
Rudiment, substantiv neutru
Sinonime: germene, embrion, început, schiţă.  
Rudimentar (rudimentară)
Rudimentar (rudimentară), adjectiv
Sinonime: primitiv, neevoluat, nedezvoltat, în germene, embrionar.  
Sămânţă
Sămânţă, substantiv feminin
Sinonime: bob, grăunte, sâmbure; (figurat) germen, izvor, sursă, cauză, pretext, motiv; specie, gen, fel, soi; viţă, neam, seminţie; progenitură, urmaş, descendent; microbi, germeni.  
Sâmbure
Sâmbure, substantiv masculin
Sinonime: sămânţă; (figurat) centru, nucleu, miez, germene; (figurat) părticică, fărâmă.  
Teutonic (teutonică)
Teutonic (teutonică), adjectiv
Sinonime: germanic, nemţesc, teuton.  
Acrospiră
Acrospiră, substantiv feminin
Sinonime: (botanică) tulpiniţa răsucită de la vârful seminţei în germinare.  
Spermă (sperme)
Spermă (sperme), substantiv feminin
Sinonime: germen, lichid seminal, (popular) sămânță.  
Ablaut (ablauturi)
Ablaut (ablauturi), substantiv neutru
Sinonime: (termen folosit de germaniști pentru alternanța vocalică) apofonie.  
Amenda
Amenda, verb
Sinonime: a penaliza, (învechit) a globi, a ştrăfui.

Amendă, substantiv
Sinonime: penalitate, penalizare, (rar) penalizaţie, (învechit şi popular) gloabă, (învechit şi regional) ştraf, (prin Transilvania) birşag, dârdală, (învechit) globire, hatalm, (turcism învechit) geremea.  
Cancelar
Cancelar, substantiv
Sinonime: (variante învechite) canțelar, canțălar; (în Germania și Austria) șeful guvernului; (titlu acordat în politică sau justiție) consul, gardă.  
Chirurg
Chirurg, substantiv
Sinonime: (medicină) legist, neurochirurg, practician, (învechit) hirurg, (învechit) operator, (învechit) ţirulic, (turcism învechit) gerah.  
Parafilie
Parafilie, substantiv
Sinonime: perversiune sexuală; abasiofilie, acrotomofilie, agalmatofilie, algolagnie, apotemnofilie, asfixie autoerotică, asfixiofilie, autoginefilie, bestialitate, biastofilie, cleptofilie, clismafilie, cropofilie, dacrifilie, dendrofilie, efebofilie, emetofilie, exhibiţionism, exobiofilie, fetișism sexual, formicofilie, froterism, gerontofilie, harpaxofilie, hebefilie, hibristofilie, homeovestism, infantilism, lactofilie, macrofilie, masochism, mecanofilie, mizofilie, naratofilie, necrofilie, ondinism, parțialism, pediofilie, pedofilie, pictofilie, pirofilie, podofilie, raptofilie, sadism, salirofilie, scatofilie, scatologie, somnofilie, teratofilie, transvestism, travestism, tricofilie, triolism, urolagnie, vampirism, vorarefilie, voyerism, zoofilie, zoosadism.  
Genotip
Genotip, substantiv
Sinonime: biotip, dominanță, ereditate, fenotip; germen.  
Degerat
Degerat, adjectiv
Sinonime: îngheţat, (prin Muntenia) mereu; atins, stricat de ger.  
Filogerman
Filogerman, adjectiv și substantiv
Sinonime: germanofil.  
Turiţă
Turiţă, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) asprişoară, cornăţel, lipici, lipicioasă, scai-mărunt; (turiţă-mare) (regional) asprișoară, buruiană de friguri, cornățel, gălbenare de germe, coada racului, leușteanul muntelui, lipici, sora fragilor, turiciară, turiuță, turicioară, scai-mărunt; (turiţă-albă) găinuşă.  
Metaloid
Metaloid, substantiv
Sinonime: semimetal; bor, siliciu, germaniu, arsen, stibiu, bismut, telur, poloniu, ununhexiu, ununseptiu.  
Lingvist
Lingvist, substantiv
Sinonime: africanist, anglicist, arabist, dialectolog, ebraist, etimologist, etnolingvist, filolog, fonetician, fonetist, fonolog, francist, germanist, glotolog, gramatician, helenist, hispanist, latinist, lexicograf, lexicolog, linguist, morfolog, psiholingvist, semantician, sinolog, sintactician, slavist, sociolingvist, stilistician, (învechit) dicționarist, (învechit) sinonimist.  
Ghenarie
Ghenarie, substantiv (învechit)
Sinonime: cărindar, gerar, ianuarie.  
Ianuarie
Ianuarie, substantiv
Sinonime: (variantă) ianuar, (variantă rară) ianuariu, (popular) cărindar, gerar, (învechit) ghenarie.  
Girant
Girant, substantiv
Sinonime: (termen juridic) remitent; gerant, administrator, delegat, gestionar, mandatar, reprezentant.  
Alumnat
Alumnat, substantiv
Sinonime: (în Germania și în Statele Unite ale Americii) internat școlar.  
Nemție
Nemție, substantiv
Sinonime: limba germană; (rar) nemțime.  
Manager
Manager, substantiv
Sinonime: administrator, antrenor, bos, caid, cap, chestor, conducător, director, dirigent, econom, exponent, gerant, gestionar, gospodar, impresar, intendant, lider, organizator, patron, regizor, responsabil, superior, șef, (figurat) creier.  
Virus
Virus, substantiv
Sinonime: adenovirus, agent infecțios, agent patogen, arbovirus, bacil, bacterie, enterovirus, germen, inframicrob, infravirus, lentivirus, macroorganism, microb, microorganism, mixovirus, oncovirus, parazit, reovirus, retrovirus, ribovirus, (virus filtrant) ultravirus; (figurat) pasiune.  
Ovul
Ovul, substantiv
Sinonime: celulă sexuală femelă, embrion, gamet, germen, oocit, ou, (ovul fecundat) zigot; cașetă, comprimat, drajeu, medicament, pilulă; (variantă) ovulă.  
Sindic
Sindic, substantiv
Sinonime: administrator, delegat, gerant, gestionar, girant, mandatar, reprezentant.  
Direcțiune
Direcțiune, substantiv
Sinonime: direcție; administrație, cârmuire, conducere, directorat, dirijare, geranță, prezidență, regie.  
Teuton
Teuton, adjectiv
Sinonime: german, germanic, nemțesc, prusian, teutonic, tudesc.  
Levură
Levură, substantiv
Sinonime: agent, bacil, bacterie, ciupercă, diastază, drojdie, enzimă, ferment, germen, microorganism, oidium.  
Rector
Rector, substantiv
Sinonime: administrator, arhimandrit, conducător, deservant, director, diriguitor, gerant, guvernator, provizor, regizor, vicar.  
Regizor
Regizor, substantiv
Sinonime: administrator, director, econom, gerant, gestionar, intendant, vechil, (variantă) regisor.  
Ordonator
Ordonator, substantiv
Sinonime: comisar, contabil, decident, gerant, regizor.  
Director
Director, substantiv
Sinonime: administrator, bos, boss, cap, conducător, decan, dirigent, gerant, gestionar, intendant, manager, patron, președinte, prezident, principal, provizor, regizor, responsabil, superior, șef; clasor, dosar, folder.  
Nemţofil
Nemţofil, adjectiv și substantiv
Sinonime: filogerman, germanofil, (variantă) neamțofil.  
Senilism
Senilism, substantiv
Sinonime: (medicină) gerontism, progerie, senilitate (mintală).  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...