Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Chil
Chil, substantiv neutru
Sinonime: kilogram.  
Chilă
Chilă, substantiv
Sinonime: chil; (învechit) impozit; hernie, surpătură, vătămătură; om de nimic, amărât, prăpădit, sărman; (regional) boccea.  
Chilaba
Chilaba, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: (regional) ghilaba.  
Chilabaleală
Chilabaleală, substantiv
Sinonime: (argou) discuție, vorbărie.  
Chilacciu
Chilacciu, adjectiv (popular)
Sinonime: (argou) beat.  
Chilaci
Chilaci, substantiv (regional)
Sinonime: băutor, bețiv, (familiar) sugaci, (învechit) pilaci, (regional) chilaciu.  
Chilălăi
Chilălăi, verb
Sinonime: a chelălăi, a țipa de durere.  
Chilălău
Chilălău, substantiv
Sinonime: chelălăială, chelălăit, chelălăitură, scheunat.  
Chilav
Chilav, adjectiv și substantiv
Sinonime: infirm, invalid, schilod.  
Chilăvi
Chilăvi, verb
Sinonime: a mutila, a schilodi.  
Chilăviţă
Chilăviţă, substantiv
Sinonime: târnăcop, cazma, săpuță, sapă ocnărească; gheunoi.  
Chiliasm
Chiliasm, substantiv
Sinonime: (biserică) milenarism.  
Chilie
Chilie, substantiv feminin
Sinonime: cameră monahală, cămăruţă, chichineaţă.  
Chilificație
Chilificație, substantiv
Sinonime: (anatomie) chilificare, chilificațiune.  
Chilim
Chilim, substantiv
Sinonime: covor țărănesc, țol, scoarţă.  
Chilimboț
Chilimboț, substantiv (regional)
Sinonime: boț, chilimoață, gălămoz, (învechit și regional) golomoț, (regional) chilimoț, (regional) golomoz.  
Chilin
Chilin, adjectiv (învechit)
Sinonime: deosebit, diferit, distinct, separat.  
Chilină
Chilină, substantiv
Sinonime: chilnă, chinină.  
Chilioară
Chilioară, substantiv
Sinonime: (biserică) chiliuţă; alveolă, celulă.  
Chilipir
Chilipir, substantiv neutru
Sinonime: avantaj, câstig, profit.  
Chilipirgioaică
Chilipirgioaică, substantiv
Sinonime: pomanagioaică, oportunistă.  
Chilipirgiu
Chilipirgiu, substantiv
Sinonime: pleşcar, pomanagiu, (rar) pleşcaş, oportunist.  
Chiliuţă
Chiliuţă, substantiv
Sinonime: (biserică) chilioară.  
Chill
Chill, adjectiv
Sinonime: (anglicism) calm, decontractat, liniștit, relaxat, tranchil; (expresie) (a sta chill) a fi relaxat, a nu-și face griji.  
Chilnă
Chilnă, substantiv (popular)
Sinonime: codârlă, (variantă) chelnă, (variantă) chilină.  
Chilo
Chilo, substantiv
Sinonime: chil, chilogram, kil, kilo, kilogram.  
Chilom
Chilom, substantiv
Sinonime: (învechit) baltag.  
Chiloman
Chiloman, substantiv
Sinonime: balamuc, gălăgie, hărmălaie, huiet, larmă, scandal, tămbălău, tărăboi, tevatură, tumult, vacarm, vuiet, zarvă, zgomot, năsulie, hălălaie, hărhălaie.  
Chilometric
Chilometric, adjectiv
Sinonime: kilometric; (figurat) foarte lung, interminabil, nesfârșit.  
Chilos
Chilos, adjectiv (regional)
Sinonime: greoi, încăpățânat, îndărătnic, rezistent, robust, stăruitor, (variantă) (popular) pilos.  
Chilot
Chilot, substantiv
Sinonime: pantalon.  

Azotat
Azotat, substantiv masculin
Sinonime: (chimie) nitrat; (azotat de amoniu) salpetru de Leuna; (azotat de argint) nitrat de argint, (popular) piatra-iadului; (azotat de calciu) nitrocalcit, salpetru de Norvegia; (azotat de celuloză) nitroceluloză; (azotat de potasiu) nitrat de potasiu, salpetru de India, (popular) silitră; (azotat de sodiu) nitrat de sodiu, salpetru de Chile.

Azotat, adjectiv
Sinonime: azotos.  
Chel (cheală)
Chel (cheală), adjectiv
Sinonime: fără păr, pleşuv, chelbos, cheleş, chilug.  
Chelbos (chelboasă)
Chelbos (chelboasă), adjectiv
Sinonime: chel, fără păr, pleşuv, cheleş, chilug; (popular) murdar, jegos, scârbos.  
Chichineaţă
Chichineaţă, substantiv feminin
Sinonime: cămăruţă, chilie.  
Câştig
Câştig, substantiv neutru
Sinonime: beneficiu, folos, avantaj, profit; salariu, leafă, indemnizaţie, venit, (prin Transilvania) mirişug, (învechit) ghelir, product, spor, (regional, figurat) mană, afacere, chilipir, pricopseală, (Transilvania şi Maramureș) haznă, (familiar) scofală.  
Folos
Folos, substantiv neutru
Sinonime: (familiar) scofală, (Transilvania şi Maramureș) haznă, afacere, avantaj, beneficiu, binefacere, câştig, chilipir, dar, eficacitate, eficienţă, interes, operativitate, pricopseală, privilegiu, productivitate, profit, randament, serviciu, utilitate, valoare.  
Hazna
Hazna, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: apă, cişmea, cloacă, depozit, latrină, rezervor; tezaur, vistierie.

Haznă, substantiv
Sinonime: afacere, avantaj, chilipir, câştig, folos, pricopseală, profit.  
Hărmălaie
Hărmălaie, substantiv feminin
Sinonime: balamuc, confuzie, dandana, dănănaie, dăndănaie, dezordine, gălăgie, gâlceavă, harababură, hălălaie, hărhălaie, huiet, larmă, scandal, tămbălău, tărăboi, tevatură, toiet, toloboată, tololoi, tumult, vacarm, vuiet, zarvă, zăpăceală, zgomot, (argou) năsulie, (astăzi rar) strigare, (familiar) tam-tam, (figurat) țigănie, (învechit și regional) toi, (învechit) calabalâc, (livresc) tapaj, (Moldova, Bucovina și Transilvania) holcă, (popular și familiar) chiloman, (rar) larmăt, (regional) haraiman, (Transilvania) lolotă.  
Infirm (infirmă)
Infirm (infirmă), adjectiv (adesea substantivat)
Sinonime: amputat, beteag, bolnav, ciung, diform, estropiat, handicapat, impotent, invalid, mutilat, neîntreg, neputincios, nevolnic, rupturit, schilav, schilod, sec, secat, slăbănog, şont, şonţit, (familiar) şontorog, (învechit şi regional) calic, (învechit) mişel, (regional) schilăvos, (Transilvania, Moldova şi Bucovina) chilav.  
Îndărătnic (îndărătnică)
Îndărătnic (îndărătnică), adjectiv
Sinonime: ambițios, dârz, indocil, inflexibil, încăpățânat, îndârjit, nătâng, neascultător, nedocil, neînduplecat, nesupus, obstinat, perseverent, recalcitrant, refractar, reluctant, restanțier, retiv, rezistiv, stăruitor, tenace, vârtos la cap, voluntar, (familiar și depreciativ) capsoman, (familiar și depreciativ) căpățânos, (familiar și depreciativ) căpos, (figurat) ațos, (figurat) opac, (învechit și figurat) întort, (învechit și popular) încâinat, (învechit și regional) năsilnic, (învechit) capeș, (învechit) cerbicios, (învechit) renitent, (Oltenia) dugos, (popular) sanchiu, (rar) dator, (rar) rămas în urmă, (regional) chilos, (regional) chișav, (regional) înțestat, (regional) nărăvalnic, (regional) țestos, (turcism învechit) inacciu, (variantă) (regional) îndărăpnic.  
Locma
Locma, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: afacere, avantaj, câştig, chilipir, îndestulare; clătită, mâncare bună, plăcintă (turcească), prăjitură (orientală), sinecură.  
Pilotă
Pilotă, substantiv feminin (regional)
Sinonime: pernă, plapumă, (Moldova) oghial, (regional) chilotă, (regional) perinoi, (Transilvania şi Banat) dricală; (regional) bagaj, calabalâc.

Pilota, verb
Sinonime: a călăuzi, a conduce, a dirija, a face manevre, a ghida, a îndrepta, a îndruma, a naviga, a orienta, a telecomanda, a-și încetini mersul.  
Pleaşcă
Pleaşcă, substantiv feminin (familiar)
Sinonime: chilipir, pomană, noroc.  
Pricopseală
Pricopseală, substantiv feminin
Sinonime: câştig, profit, chilipir, avantaj, (familiar) pleaşcă; învăţătură, carte, ştiinţă, experienţă.  
Alveolă
Alveolă, substantiv
Sinonime: celulă, (popular) căsuică, chilioară.  
Celulă
Celulă, substantiv
Sinonime: (biologie) (celulă-ou) zigot; (celulă sexuală) gamet; alveolă; (fizică) (celulă fotoelectrică) fotocelulă, fotodiodă; (celulă fotovoltaică) fotoelement; chilie; arest, (regional) șutică.  
Chelnă
Chelnă, substantiv
Sinonime: chichiţă, codârlă, fund, pielm, (regional) celnă, (regional) chilnă.  
Colanți
Colanți, substantiv la plural
Sinonime: dres, ciorap cu chiloți, ciorap-pantalon, (plural) egări.  
Kilometru
Kilometru, substantiv
Sinonime: o mie de metri, chilometru.  
Ghelir
Ghelir, substantiv
Sinonime: beneficiu, chilipir, câştig, profit, venit.  
Pleşcar
Pleşcar, substantiv
Sinonime: chilipirgiu, pleșcaș.  
Pleşcaş
Pleşcaş, substantiv
Sinonime: chilipirgiu, jefuitor, pleşcar, pomanagiu, prădător.  
Pleşcui
Pleşcui, verb
Sinonime: a umbla după câștig fără muncă, a umbla după chilipir; a jefui, a prăda.  
Poligon
Poligon, substantiv
Sinonime: (învechit) multunghi; (specific) chiliagon, decagon, digon, dodecagon, enagon, endecagon, eneacontagon, eneadecagon, eneagon, enicosagon, hectogon, heptacontagon, heptadecagon, heptagon, hexacontagon, hexadecagon, hexagon, icosagon, megagon, miriagon, octocontagon, octodecagon, octogon, patrulater, pentacontagon, pentadecagon, pentagon, tetracontagon, tetradecagon, tetragon, triacontagon, tridecagon, triunghi; teren de tir, teren pentru trageri; loc de instrucție auto.  
Hernie
Hernie, substantiv
Sinonime: (medicină) evaginație, eventrație, prolaps; (popular) boșire, boșorogeală, hâitură, ruptură, surpătură, vătămare, vătămătură, (învechit și regional) surpare, (învechit) chilă, (Oltenia) stricăciune, (regional) schilăvie.  
Milenarism
Milenarism, substantiv
Sinonime: chiliasm.  
Peșchegiu
Peșchegiu, substantiv
Sinonime: chilipirgiu.  
Sfârâială
Sfârâială, substantiv
Sinonime: chilipir; sfârâit.  
Chisoi
Chisoi, substantiv
Sinonime: (regional) chilug, chiulug, macahon, pilug, pisălog, pisoi.  
Macahon
Macahon, substantiv
Sinonime: chilug, chisagău, chisoi, (regional) macorteață.  
Pantalon
Pantalon, substantiv (mai ales la plural)
Sinonime: blugi, chilot, izmană, jeanși, pantalon-trening, pantalon-tub, (plural) blue-jeans, (popular și familiar) nădrag, (prin Banat) plundăr, (regional; plural) ițari, (regional; plural) strâmțari.  
Pomanagioaică
Pomanagioaică, substantiv
Sinonime: (de obicei depreciativ) chilipirgioaică.  
Cilian
Cilian, substantiv și adjectiv
Sinonime: chilian.  
Cherem
Cherem, substantiv
Sinonime: (învechit) favoare, generozitate; (expresie; la cheremul) la bunul plac, la discreția; (variantă) chilim.  
Chiulhangiu
Chiulhangiu, substantiv (învechit)
Sinonime: chefliu, petrecăreț, (variantă) chilhangiu, (variantă) chiolhangiu, (variantă) chiulhanagiu.  
Kilo
Kilo, substantiv
Sinonime: chil, kil, kilogram.  
Kilogrammetru
Kilogrammetru, substantiv
Sinonime: (fizică) chilogrammetru, chilogramometru, kilogram-forţă-metru, kilogram-metru; (abreviere) kgm.  
Chinină
Chinină, substantiv
Sinonime: antipaludic, apă tonică, chinchină, (învechit) quinquină, (popular) chilină, (popular) chinil, (regional) chinin.  
Zăbăvici
Zăbăvici, substantiv (regional)
Sinonime: (la chiloți) elastic, șnur.  
Încăpățânat
Încăpățânat, adjectiv
Sinonime: ambițios, dârz, încâinit, îndărătnic, îndârjit, nătâng, nătângit, obstinat, perseverent, recalcitrant, refractar, rezistiv, stăruitor, tenace, vârtos la cap, voluntar, (familiar și depreciativ) capsoman, (familiar și depreciativ) căpățânos, (familiar și depreciativ) căpos, (figurat) ațos, (figurat) întort, (învechit) capeș, (învechit) cerbicos, (învechit) renitent, (Oltenia) dugos, (popular) sanchiu, (regional) chilos, (regional) chișav, (regional) dâcos, (regional) inacciu, (regional) înțestat, (regional) nărăvalnic, (variantă) (regional) încăpăținat.  
Chirfoseală
Chirfoseală, substantiv (regional)
Sinonime: amestec, amestecătură, hărmălaie, încurcătură, învălmășeală, larmă, zăpăceală, (variantă) chilfoseală, (variantă) schirfoseală.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...