Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Auto
Auto, prefix (element de compunere)
Sinonime: de la sine, pe sine; automobil; automat; (adjectiv invariabil) de automobil.  
Auto-sustenabil
Auto-sustenabil, adjectiv
Sinonime: auto-suficient.  
Autoabrogare
Autoabrogare, substantiv
Sinonime: autoanulare.  
Autoaccidenta
Autoaccidenta, verb
Sinonime: a se accidenta involuntar, a se accidenta singur.  
Autoacuzare
Autoacuzare, substantiv
Sinonime: acuzare de către sine însuși, autoacuzat, învinovățire, (rar) autoacuzație.  
Autoadaptare
Autoadaptare, substantiv
Sinonime: autoadaptat.  
Autoadeziv
Autoadeziv, substantiv
Sinonime: autocolant, bandă adezivă.  
Autoadministra
Autoadministra, verb
Sinonime: a administra, a gestiona, a se autoconduce, a se autogestiona, a se autogospodări, a se autoguverna.  
Autoadministrare
Autoadministrare, substantiv
Sinonime: administrare, administrație, autoadministrat, autoadministrație, autoconducere, autogestionare, autogestiune, autogospodărire, gestionare, gestiune.  
Autoadmira
Autoadmira, verb
Sinonime: a se admira.  
Autoadmirare
Autoadmirare, substantiv
Sinonime: admirare de către sine însuși, autoadmirat, autoadmirație, narcisism.  
Autoadmirat
Autoadmirat, substantiv
Sinonime: autoadmirare.  
Autoafirmare
Autoafirmare, substantiv
Sinonime: autoafirmat.  
Autoaglomerare
Autoaglomerare, substantiv
Sinonime: autoaglutinare.  
Autoagresiune
Autoagresiune, substantiv
Sinonime: automutilare, automutilat, tentativă de suicid.  
Autoagresiv
Autoagresiv, adjectiv
Sinonime: autodistrugător.  
Autoamăgi
Autoamăgi, verb
Sinonime: a se amăgi, a se autoiluziona.  
Autoamăgire
Autoamăgire, substantiv
Sinonime: amăgire de către sine însuși, autoamăgit, autoiluzionare.  
Autoamăgit
Autoamăgit, substantiv
Sinonime: autoamăgire, autoiluzionare, autoiluzionat.  
Autoambulanță
Autoambulanță, substantiv
Sinonime: ambulanță, autosalvare, autosanitară, salvare.  
Autoanaliza
Autoanaliza, verb
Sinonime: a se supune introspecției, a-și face autoanaliza.

Autoanaliză, substantiv
Sinonime: introspecție.  
Autoanalizare
Autoanalizare, substantiv
Sinonime: autoanalizat, introspecție.  
Autoanclanșare
Autoanclanșare, substantiv
Sinonime: anclanșare automată.  
Autoaprinde
Autoaprinde, verb
Sinonime: a se aprinde spontan.  
Autoaproviziona
Autoaproviziona, verb
Sinonime: a (se) autofuraja.  
Autoaprovizionare
Autoaprovizionare, substantiv
Sinonime: aprovizionat, autofurajare, autofurajat.  
Autoasigura
Autoasigura, verb
Sinonime: a se asigura.  
Autoasigurare
Autoasigurare, substantiv
Sinonime: asigurare de către sine însuși, asigurare proprie, (rar) autoasigurat.  
Autoatelier
Autoatelier, substantiv
Sinonime: autodepanare.  
Autoatribui
Autoatribui, verb
Sinonime: a-și atribui sieși.  
Autoatribuire
Autoatribuire, substantiv
Sinonime: (rar) autoatribuit.  
Autobalsam
Autobalsam, substantiv
Sinonime: unguent pentru mașini.  
Autoband
Autoband, substantiv
Sinonime: autostradă.  
Autobază
Autobază, substantiv
Sinonime: garaj, hangar, parking, remiză.  
Autobetonieră
Autobetonieră, substantiv
Sinonime: camion cu betonieră.  
Autobiciui
Autobiciui, verb
Sinonime: a se biciui, (figurat) a se autocritica, (figurat) a se autoflagela.  
Autobiciuire
Autobiciuire, substantiv
Sinonime: autobiciuit, (figurat) autoflagelare.  
Autobiciuit
Autobiciuit, substantiv
Sinonime: autobiciuire, (figurat) autoflagelare.  
Autobiografic
Autobiografic, adjectiv
Sinonime: de autobiografie, intim, particular, personal.  
Autobiografie (autobiografii)
Autobiografie (autobiografii), substantiv feminin
Sinonime: biografie, memorie, viaţă.  
Autobiologie
Autobiologie, substantiv
Sinonime: (biologie a organismelor individuale) idiobiologie.  
Autoblindat
Autoblindat, substantiv
Sinonime: automobil blindat, automitralieră, motoblindat.  
Autoblocaj
Autoblocaj, substantiv
Sinonime: blocaj automatic.  
Autobuz
Autobuz, substantiv
Sinonime: autocar, vehicul de transport în comun, (învechit) autobus.  
Autocalculare
Autocalculare, substantiv
Sinonime: autocalculație, (rar) autocalculat.  
Autocalomnia
Autocalomnia, verb
Sinonime: a se calomnia.  
Autocalomniat
Autocalomniat, substantiv
Sinonime: autocalomnie, autocalomniere.  
Autocalomniere
Autocalomniere, substantiv
Sinonime: autocalomniat, calomniere de către sine însuși.  
Autocamion
Autocamion, substantiv
Sinonime: autobasculantă, autobenă, autodumper, autoșeniletă, basculantă, camion, taxicamion.  
Autocamionetă
Autocamionetă, substantiv
Sinonime: autocamion mic, camionetă.  
Aborigen (aborigenă)
Aborigen (aborigenă), adjectiv
Sinonime: băştinaş, autohton, indigen, pământean, originar, nativ, localnic, omul locului.  
Absolut (absolută)
Absolut (absolută), adjectiv
Sinonime: autoritar, categoric, complet, despotic, dictatorial, total, nelimitat, infinit, plin, integral, perfect, radical, totalitar.  
Abțibild
Abțibild, substantiv neutru
Sinonime: autocolant.  
Acord
Acord, substantiv neutru
Sinonime: alianță, înţelegere, învoire, consens, învoială, tranzacţie, convenţie, pact, armonie, asentiment, consonanţă, acceptare, agrement, autorizație, compromis, contract.  
Acorda
Acorda, verb
Sinonime: a atribui, a da, a aproba, a îngădui, a permite, a ajusta, a alinia, a autoriza, a consimți.  
Alarma
Alarma, verb
Sinonime: a (se) nelinişti, a (se) speria, a (se) emoţiona, a (se) tulbura, a (se) alerta.

Alarmă, substantiv feminin
Sinonime: alertă, autoalarmă, avertisment, sirenă; (figurat) nelinişte, spaimă, sperietură.  
Aproba
Aproba, verb
Sinonime: a încuviinţa, a consimţi, a fi de acord, a-şi da consimţământul, a accepta, a admite; a achiesa; a autoriza, a confirma, a semna, a subscrie.  
Asentiment
Asentiment, substantiv neutru
Sinonime: consimţământ, acord, aprobare, încuviinţare, acceptație (faptul de a accepta), autorizare, permisiune, sufragiu.  
Băştinaş (băştinaşă)
Băştinaş (băştinaşă), adjectiv
Sinonime: autohton, indigen, localnic, aborigen, nativ, de loc.  
Calomnia
Calomnia, verb
Sinonime: a bârfi, a cleveti, a defăima, a denigra, a discredita, a huli, a minţi, a murdări (imaginea unei persoane), a ocărî, a ponegri, a se autocalomnia, a vorbi de rău.  
Camion
Camion, substantiv neutru
Sinonime: autocamion, autocisternă, automarfar, autotrailer, camion-cisternă, camionetă, camion-platformă, camion-școală, cisternă, furgon, maşină, tir.  
Comandament
Comandament, substantiv neutru
Sinonime: autoritate, organ de comandă, organ de conducere, putere, stat-major, ștab; canon, cerință, comandă, decalog, exigență, imperativ, intimare, lege, necesitate, nevoie, normă, obligație, ordin, poruncă, precept, pretenție, regulă, trebuință, ucaz, ultimat, ultimatum.  
Competent (competentă)
Competent (competentă), adjectiv
Sinonime: priceput, pregătit; îndreptăţit, în drept, în materie, bun, capabil, destoinic, dotat, experimentat, încercat, înzestrat, valoros, versat, vrednic, (rar) preparat, (învechit şi popular) harnic, (popular) cercat, (învechit) ispitit, mândru, practic, practicos, practisit, putincios; avizat, chemat, autorizat.  
Competenţă
Competenţă, substantiv feminin
Sinonime: pricepere, pregătire, autoritate; calitate, atribuţie.  
Credit
Credit, substantiv neutru
Sinonime: împrumut, datorie, (popular) veresie; (figurat) preţuire, prestigiu, autoritate, apreciere, ascendent, atenţie, cinste, cinstire, consideraţie, influenţă, încredere, înrâurire, onoare, reputaţie, respect, stimă, trecere, vază.  
Dispensă
Dispensă, substantiv feminin
Sinonime: scutire, permisie; autorizaţie, îngăduinţă.

Dispensa, verb
Sinonime: a se lipsi, a renunţa; a scuti, a exonera, a se sustrage.  
Dominaţie
Dominaţie, substantiv feminin
Sinonime: dominare, conducere, stăpânire, oprimare, apăsare, exploatare, autoritate, control, domnie, putere.  
Dubă
Dubă, substantiv feminin
Sinonime: camionetă, autodubă; (figurat) puşcărie, temniţă, închisoare, arest, buhai, ocnă, penitenciar, piuă.  
Element
Element, substantiv neutru
Sinonime: bază, noțiune, principiu, rudiment, mediu, anturaj, lume, ambianţă, societate, componentă, constituent, piesă; (element autohton) substrat; (chimie) corp simplu, pilă electrică; (element galvanic) pilă electrochimică; (la plural) cunoştinţe, (la plural) noţiuni; (învechit și popular) stihie.  
Excela
Excela, verb
Sinonime: a atinge perfecțiunea, a bria, a fi neîntrecut, a predomina, a se afirma, a se autodepăși, a se deosebi, a se distinge, a se evidenţia, a se ilustra, a se impune, a se remarca, (învechit) a escela.  
Făptaş
Făptaş, substantiv masculin
Sinonime: autor, făptuitor; acuzat, încriminat, vinovat, infractor.  
For
For, substantiv neutru
Sinonime: adunare, agora, autoritate, colocviu, conducere, instanţă, organ de stat, piaţă; (for interior) conștiință, cuget, gândire, spirit, suflet.  
Gestiune
Gestiune, substantiv feminin
Sinonime: administrare, autogestionare, autogestiune, conducere, direcționare, geranță, gerare, gestionare, guvernare, intendență, îngrijire, management, manutanță, prezidență, regie.  
Glorie
Glorie, substantiv feminin
Sinonime: aureolă, autoritate, celebritate, cinste, cinstire, elogiu, faimă, grandoare, imortalitate, laudă, magnificență, măreţie, mărime, mărire, notabilitate, notorietate, omagiu, onoare, pohfală, pohvalenie, pompă, popularitate, preamărire, preaslăvire, prestigiu, proslăvire, renume, reputaţie, slavă, slăvire, splendoare, star, strălucire, triumf, vedetă, (învechit) mărie.  
Hegemonie
Hegemonie, substantiv feminin
Sinonime: autoritate, dominare, dominație, prepotență, rol conducător, supremaţie.  
Imperativ (imperativă)
Imperativ (imperativă), adjectiv
Sinonime: poruncitor, autoritar, obligatoriu, categoric.  
Independent (independentă)
Independent (independentă), adjectiv
Sinonime: autonom, neatârnat, liber, eliberat, descătuşat, dezrobit, emancipat, de sine-stătător.  
Indigen (indigenă)
Indigen (indigenă), adjectiv
Sinonime: autohton, aborigen, băştinaş, pământean, localnic, (învechit) indigean, (învechit) indigene.  
Influenţă
Influenţă, substantiv feminin
Sinonime: înrâurire, trecere, autoritate.

Influenţa, verb
Sinonime: a catehiza, a inspira, a insufla, a îndoctrina, a înrâuri, a sugestiona.  
Istorie
Istorie, substantiv feminin
Sinonime: anecdotă, povestire, poveste, fabulă, naraţiune; întâmplare, păţanie, încurcătură, peripeţie, poznă, (la plural) anale, autobiografie, biografie, cronică, cronologie, (la plural) memorii; arheologie, geologie, paleografie, preistorie, sigilografie.  
Împuternicire
Împuternicire, substantiv feminin
Sinonime: autorizare, mandat, procură, delegaţie.  
Îndreptăţi
Îndreptăţi, verb
Sinonime: a justifica, a autoriza, a da dreptul.  
Îngăduinţă
Îngăduinţă, substantiv feminin
Sinonime: amânare, aprobare, asentiment, autorizație, bunăvoinţă, clemenţă, generozitate, iertare, indulgenţă, încuviinţare, îngăduire, înţelegere, mărinimie, milă, păsuială, păsuire, permisiune, răgaz, toleranţă, voie, (învechit și popular) milostenie, (învechit) priință, (învechit) răbdare, (popular) îngăduială, (rar) tolerantism, (turcism învechit) musaadea.  
Jucărie
Jucărie, substantiv feminin
Sinonime: automat, joc, marionetă, pantin, păpușă; (figurat) bagatelă, fleac, lucru neînsemnat, nimic.  
Lege
Lege, substantiv feminin
Sinonime: acțiune, autoritate, canon, cartă, cauză, cod, condamnare, confesiune, constituție, consuetudine, credinţă, cult, cutumă, datină, decizie, decret, dispoziţie, drept, dreptate, echitate, fel, hotărâre, judecată, justiție, normă, obicei, obiceiul pământului, obligaţie, ordin, ordonanță, osândă, pedeapsă, precept divin, proces, putere, rânduială, regulament, regulă, religie, rezoluție, rit, sentință, statut, tipic, tradiţie, tribunal, uz, uzanță, verdict, (învechit și popular) ucaz, (învechit) codice, (învechit) edict, (învechit) firman, (învechit) legiuire, (învechit) pravilă, (învechit) reglement, (învechit) testament; (lege logică) expresie validă, tautologie, teză logică.  
Liber (liberă)
Liber (liberă), adjectiv
Sinonime: independent, neatârnat, autonom, slobod, nesupus, neangajat, volnic; neocupat, neînchiriat, gol, disponibil; nestânjenit, natural, degajat, neîmpiedicat, sigur.  
Libertate
Libertate, substantiv feminin
Sinonime: abatere de la normă, aprobare, autonomie, dezinvoltură, independenţă, indeterminism, învoire, liber-arbitru, libertinaj, libertinism, licență, neatârnare, nonconformism, permisiune, suveranitate, ușurință, (învechit și popular) slobozenie, (învechit și regional) slobozie, (învechit) liberaliciune, (învechit) nedependență, (învechit) volnicie, (popular) revoluție, (rar) timp liber.  
Licit (licită)
Licit (licită), adjectiv
Sinonime: admis, autorizat, îngăduit, legal, legitim, permis, regulat, tolerat.  
Literator
Literator, substantiv
Sinonime: autor, dramaturg, literat, narator, om de litere, poet, prozator, romancier, scriitor.  
Literatură
Literatură, substantiv feminin
Sinonime: arta cuvântului, beletristică, bibliografie, poezie, proză, roman, scriere, teatru, (depreciativ) autorlâc, (învechit) scrieri frumoase, (învechit) scriitorie, (la plural) litere, (la plural) scrisori, (literatură de anticipație) science-fiction, (literatură populară) folclor, (literatură științifico-fantastică) science-fiction.  
Maşinal (mașinală)
Maşinal (mașinală), adjectiv
Sinonime: mecanic, automat, inconştient, involuntar.  
Maşină
Maşină, substantiv feminin
Sinonime: locomotivă, automobil, camion, batoză.  
Mecanic (mecanică)
Mecanic (mecanică), adjectiv
Sinonime: automat, maşinal; (figurat) inconştient, instinctiv.  
Meditaţie
Meditaţie, substantiv feminin
Sinonime: automeditație, concentrare, contemplație, cugetare, gândire, meditare, reculegere, reflectare, reflecţie, reflexie, reverie, vis, visare, (învechit) schepsis; lecție, meditare, pregătire, preparare, preparație.  
Neaoş (neaoșă)
Neaoş (neaoșă), adjectiv
Sinonime: autentic, original, nefalsificat, adevărat, veritabil, real; băştinaş, autohton, indigen.  
Necropsie
Necropsie, substantiv feminin
Sinonime: autopsie.  
Oficialitate
Oficialitate, substantiv feminin
Sinonime: autoritate, administraţie.  
Oficiu
Oficiu, substantiv neutru
Sinonime: agenţie, ajutor, cămară, cămăruţă, datorie, decizie, decret domnesc, funcție, încăpere, îndatorire, înlesnire, obligaţie, ocupaţie, odăiţă, rol, sarcină, serviciu (religios), slujbă (bisericească), (învechit) ofis; (locuţiune) (din oficiu) în mod automat.  
Omnipotent (omnipotentă)
Omnipotent (omnipotentă), adjectiv
Sinonime: atotputernic, autocrat, cu autoritate absolută, invincibil, invulnerabil.  
Originar (originară)
Originar (originară), adjectiv
Sinonime: aborigen, autohton, congenital, de obârşie, de origine, indigen, infuz, inițial, în forma de la început, înnăscut, nativ, natural, prim, primar, primitiv, primordial, provenind din, visceral.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...