Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Auto
Auto, prefix (element de compunere)
Sinonime: de la sine, pe sine; automobil; automat; (adjectiv invariabil) de automobil.  
Auto-sustenabil
Auto-sustenabil, adjectiv
Sinonime: auto-suficient.  
Autoaccidenta
Autoaccidenta, verb
Sinonime: a se accidenta involuntar, a se accidenta singur.  
Autoadministra
Autoadministra, verb
Sinonime: a administra, a gestiona, a se autoconduce, a se autogestiona, a se autogospodări, a se autoguverna.  
Autoadministrare
Autoadministrare, substantiv
Sinonime: administrare, administrație, autoadministrat, autoadministrație, autoconducere, autogestionare, autogestiune, autogospodărire, gestionare, gestiune.  
Autoamăgi
Autoamăgi, verb
Sinonime: a se amăgi, a se autoiluziona.  
Autoaprinde
Autoaprinde, verb
Sinonime: a se aprinde spontan.  
Autobiografie (autobiografii)
Autobiografie (autobiografii), substantiv feminin
Sinonime: biografie, memorie, viaţă.  
Autobiologie
Autobiologie, substantiv
Sinonime: biologie a organismelor individuale, idiobiologie.  
Autocalomniere
Autocalomniere, substantiv
Sinonime: autocalomniat, calomniere de către sine însuși.  
Autocamion
Autocamion, substantiv
Sinonime: basculantă, camion.  
Autocamionetă
Autocamionetă, substantiv
Sinonime: camionetă.  
Autocar
Autocar, substantiv
Sinonime: autobuz, automobil, minibuz, omnibuz.  
Autocaracteriza
Autocaracteriza, verb
Sinonime: a se autodefini, a se caracteriza, a se defini.  
Autocaracterizare
Autocaracterizare, substantiv
Sinonime: autodefinire, caracterizare, definire, prezentare.  
Autocefal
Autocefal, adjectiv
Sinonime: (biserică) independent, neatârnat.  
Autocefalie
Autocefalie, substantiv feminin
Sinonime: (bisericesc) independenţă, neatârnare, autoconducere.  
Autochestionare
Autochestionare, substantiv
Sinonime: autoinvestigație.  
Autocisternă
Autocisternă, substantiv
Sinonime: (rar) cisternă.  
Autocitoliză
Autocitoliză, substantiv
Sinonime: (biologie) autoliză.  
Autoclavă
Autoclavă, substantiv
Sinonime: recipient de presiune, (variantă) autoclav.  
Autocompresor
Autocompresor, substantiv
Sinonime: autovehicul cu compresor, ciocan pneumatic.  
Autoconduce
Autoconduce, verb
Sinonime: a se autogestiona.  
Autoconducere
Autoconducere, substantiv
Sinonime: administrare proprie, autarhie, autocondus, autogestionare, autogestiune, autonomie, cogestiune, colectivism.  
Autocontrol
Autocontrol, substantiv
Sinonime: self-control, stăpânire de sine.  
Autocontrola
Autocontrola, verb
Sinonime: a se autosupraveghea, a-și controla propriile fapte.  
Autocorecta
Autocorecta, verb
Sinonime: a se corecta singur.  
Autocorecție
Autocorecție, substantiv
Sinonime: (literatură) antorism, corecție.  
Autocrat
Autocrat, substantiv și adjectiv
Sinonime: (politică) (substantiv) potentat, (învechit) autocrator, samoderjeţ; (adjectiv) absolutist.  
Autocratic
Autocratic, adjectiv
Sinonime: absolutist.  
Autocraţie (autocraţii)
Autocraţie (autocraţii), substantiv feminin
Sinonime: despoţie, absolutism, tiranie, autoritarism, totalitarism, despotism, dictatură, monarhie.  
Autocrator
Autocrator, substantiv
Sinonime: autocrat, potentat.  
Autocratorie
Autocratorie, substantiv
Sinonime: autocrație.  
Autocritica
Autocritica, verb
Sinonime: a se autoeticheta, a se critica pe sine însuși.  
Autocritică (autocritici)
Autocritică (autocritici), substantiv feminin
Sinonime: introspecţie, autoobservare; confesiune.  
Autodafe
Autodafe, substantiv
Sinonime: ardere, nimicire prin foc.  
Autodeclanșa
Autodeclanșa, verb
Sinonime: a se autoaprinde, a se declanșa automat.  
Autodeclanșare
Autodeclanșare, substantiv
Sinonime: autoaprindere, autodeclanșat, declanșare automată.  
Autodefini
Autodefini, verb
Sinonime: a se autocaracteriza.  
Autodefinire
Autodefinire, substantiv
Sinonime: autocaracterizare, autocaracterizat, autodefinit.  
Autodefinit
Autodefinit, substantiv
Sinonime: autodefinire.  
Autodemasca
Autodemasca, verb
Sinonime: a se demasca, a se trăda.  
Autodemascare
Autodemascare, substantiv
Sinonime: demascare, trădare.  
Autodesfiinţa
Autodesfiinţa, verb
Sinonime: a se autodizolva.  
Autodeterminare
Autodeterminare, substantiv
Sinonime: autodeterminat, independență, self-government, suveranitate.  
Autodidact
Autodidact, substantiv
Sinonime: autodidacticist, self-made-man.  
Autodidaxie
Autodidaxie, substantiv
Sinonime: autodidacticism, autoformare, autoformație, autoinstruire, instrucție de autodidact.  
Autodistruge
Autodistruge, verb
Sinonime: a se distruge singur.  
Autodistrugere
Autodistrugere, substantiv
Sinonime: autodistrus, distrugere de către sine însuși, distrugere produsă de la sine.  
Autodizolva
Autodizolva, verb
Sinonime: a se autodesfiinţa.  
Aborigen (aborigenă)
Aborigen (aborigenă), adjectiv
Sinonime: băştinaş, autohton, indigen, pământean, originar, nativ, localnic, omul locului.  
Absolut (absolută)
Absolut (absolută), adjectiv
Sinonime: autoritar, categoric, complet, despotic, dictatorial, total, nelimitat, infinit, plin, integral, perfect, radical, totalitar.  
Abțibild
Abțibild, substantiv neutru
Sinonime: autocolant.  
Acord
Acord, substantiv neutru
Sinonime: alianță, înţelegere, învoire, consens, învoială, tranzacţie, convenţie, pact, armonie, asentiment, consonanţă, acceptare, agrement, autorizație, compromis, contract.  
Acorda
Acorda, verb
Sinonime: a atribui, a da, a aproba, a îngădui, a permite, a ajusta, a alinia, a autoriza, a consimți.  
Aproba
Aproba, verb
Sinonime: a încuviinţa, a consimţi, a fi de acord, a-şi da consimţământul, a accepta, a admite; a achiesa; a autoriza, a confirma, a semna, a subscrie.  
Asentiment
Asentiment, substantiv neutru
Sinonime: consimţământ, acord, aprobare, încuviinţare, acceptație (faptul de a accepta), autorizare, permisiune, sufragiu.  
Băştinaş (băştinaşă)
Băştinaş (băştinaşă), adjectiv
Sinonime: autohton, indigen, localnic, aborigen, nativ, de loc.  
Calomnia
Calomnia, verb
Sinonime: a bârfi, a cleveti, a defăima, a denigra, a discredita, a huli, a minţi, a murdări (imaginea unei persoane), a ocărî, a ponegri, a se autocalomnia, a vorbi de rău.  
Camion
Camion, substantiv neutru
Sinonime: autocamion, autocisternă, automarfar, autotrailer, camion-cisternă, camionetă, camion-platformă, camion-școală, cisternă, furgon, maşină, tir.  
Comandament
Comandament, substantiv neutru
Sinonime: autoritate, organ de comandă, organ de conducere, putere, stat-major, ștab; canon, cerință, comandă, decalog, exigență, imperativ, intimare, lege, necesitate, nevoie, normă, obligație, ordin, poruncă, precept, pretenție, regulă, trebuință, ucaz, ultimat, ultimatum.  
Competent (competentă)
Competent (competentă), adjectiv
Sinonime: priceput, pregătit; îndreptăţit, în drept, în materie, bun, capabil, destoinic, dotat, experimentat, încercat, înzestrat, valoros, versat, vrednic, (rar) preparat, (învechit şi popular) harnic, (popular) cercat, (învechit) ispitit, mândru, practic, practicos, practisit, putincios; avizat, chemat, autorizat.  
Competenţă
Competenţă, substantiv feminin
Sinonime: pricepere, pregătire, autoritate; calitate, atribuţie.  
Credit
Credit, substantiv neutru
Sinonime: împrumut, datorie, (popular) veresie; (figurat) preţuire, prestigiu, autoritate, apreciere, ascendent, atenţie, cinste, cinstire, consideraţie, influenţă, încredere, înrâurire, onoare, reputaţie, respect, stimă, trecere, vază.  
Dispensă
Dispensă, substantiv feminin
Sinonime: scutire, permisie; autorizaţie, îngăduinţă.

Dispensa, verb
Sinonime: a se lipsi, a renunţa; a scuti, a exonera, a se sustrage.  
Dominaţie
Dominaţie, substantiv feminin
Sinonime: dominare, conducere, stăpânire, oprimare, apăsare, exploatare, autoritate, control, domnie, putere.  
Dubă
Dubă, substantiv feminin
Sinonime: camionetă, autodubă; (figurat) puşcărie, temniţă, închisoare, arest, buhai, ocnă, penitenciar, piuă.  
Element
Element, substantiv neutru
Sinonime: bază, noțiune, principiu, rudiment, mediu, anturaj, lume, ambianţă, societate, componentă, constituent, piesă; (element autohton) substrat; (chimie) corp simplu, pilă electrică; (element galvanic) pilă electrochimică; (la plural) cunoştinţe, (la plural) noţiuni; (învechit și popular) stihie.  
Făptaş
Făptaş, substantiv masculin
Sinonime: autor, făptuitor; acuzat, încriminat, vinovat, infractor.  
For
For, substantiv neutru
Sinonime: adunare, agora, autoritate, colocviu, conducere, instanţă, organ de stat, piaţă; (for interior) conștiință, cuget, gândire, spirit, suflet.  
Gestiune
Gestiune, substantiv feminin
Sinonime: administrare, autogestionare, autogestiune, conducere, direcționare, geranță, gerare, gestionare, guvernare, intendență, îngrijire, management, manutanță, prezidență, regie.  
Glorie
Glorie, substantiv feminin
Sinonime: aureolă, autoritate, celebritate, cinste, cinstire, elogiu, faimă, grandoare, imortalitate, laudă, magnificență, măreţie, mărime, mărire, notabilitate, notorietate, omagiu, onoare, pohfală, pohvalenie, pompă, popularitate, preamărire, preaslăvire, prestigiu, proslăvire, renume, reputaţie, slavă, slăvire, splendoare, star, strălucire, triumf, vedetă, (învechit) mărie.  
Hegemonie
Hegemonie, substantiv feminin
Sinonime: autoritate, dominare, dominație, prepotență, rol conducător, supremaţie.  
Imperativ (imperativă)
Imperativ (imperativă), adjectiv
Sinonime: poruncitor, autoritar, obligatoriu, categoric.  
Independent (independentă)
Independent (independentă), adjectiv
Sinonime: autonom, neatârnat, liber, eliberat, descătuşat, dezrobit, emancipat, de sine-stătător.  
Indigen (indigenă)
Indigen (indigenă), adjectiv
Sinonime: autohton, aborigen, băştinaş, pământean, localnic.  
Influenţă
Influenţă, substantiv feminin
Sinonime: înrâurire, trecere, autoritate.

Influenţa, verb
Sinonime: a catehiza, a inspira, a insufla, a îndoctrina, a înrâuri, a sugestiona.  
Istorie
Istorie, substantiv feminin
Sinonime: anecdotă, povestire, poveste, fabulă, naraţiune; întâmplare, păţanie, încurcătură, peripeţie, poznă, (la plural) anale, autobiografie, biografie, cronică, cronologie, (la plural) memorii; arheologie, geologie, paleografie, preistorie, sigilografie.  
Împuternicire
Împuternicire, substantiv feminin
Sinonime: autorizare, mandat, procură, delegaţie.  
Îndreptăţi
Îndreptăţi, verb
Sinonime: a justifica, a autoriza, a da dreptul.  
Îngăduinţă
Îngăduinţă, substantiv feminin
Sinonime: amânare, aprobare, asentiment, autorizație, bunăvoinţă, clemenţă, generozitate, iertare, indulgenţă, încuviinţare, îngăduire, înţelegere, mărinimie, milă, păsuială, păsuire, permisiune, răgaz, toleranţă, voie, (învechit și popular) milostenie, (învechit) priință, (învechit) răbdare, (popular) îngăduială, (rar) tolerantism, (turcism învechit) musaadea.  
Jucărie
Jucărie, substantiv feminin
Sinonime: automat, joc, marionetă, pantin, păpușă; (figurat) bagatelă, fleac, lucru neînsemnat, nimic.  
Liber (liberă)
Liber (liberă), adjectiv
Sinonime: independent, neatârnat, autonom, slobod, nesupus, neangajat, volnic; neocupat, neînchiriat, gol, disponibil; nestânjenit, natural, degajat, neîmpiedicat, sigur.  
Literator
Literator, substantiv
Sinonime: autor, dramaturg, literat, narator, om de litere, poet, prozator, romancier, scriitor.  
Literatură
Literatură, substantiv feminin
Sinonime: arta cuvântului, beletristică, bibliografie, poezie, proză, roman, scriere, teatru, (depreciativ) autorlâc, (învechit) scrieri frumoase, (învechit) scriitorie, (la plural) litere, (la plural) scrisori, (literatură de anticipație) science-fiction, (literatură populară) folclor, (literatură științifico-fantastică) science-fiction.  
Maşinal (mașinală)
Maşinal (mașinală), adjectiv
Sinonime: mecanic, automat, inconştient, involuntar.  
Maşină
Maşină, substantiv feminin
Sinonime: locomotivă, automobil, camion, batoză.  
Mecanic (mecanică)
Mecanic (mecanică), adjectiv
Sinonime: automat, maşinal; (figurat) inconştient, instinctiv.  
Neaoş (neaoșă)
Neaoş (neaoșă), adjectiv
Sinonime: autentic, original, nefalsificat, adevărat, veritabil, real; băştinaş, autohton, indigen.  
Necropsie
Necropsie, substantiv feminin
Sinonime: autopsie.  
Oficialitate
Oficialitate, substantiv feminin
Sinonime: autoritate, administraţie.  
Oficiu
Oficiu, substantiv neutru
Sinonime: agenţie, ajutor, cămară, cămăruţă, datorie, decizie, decret domnesc, funcție, încăpere, îndatorire, înlesnire, obligaţie, ocupaţie, odăiţă, rol, sarcină, serviciu (religios), slujbă (bisericească), (învechit) ofis; (locuţiune) (din oficiu) în mod automat.  
Omnipotent (omnipotentă)
Omnipotent (omnipotentă), adjectiv
Sinonime: atotputernic, autocrat, cu autoritate absolută, invincibil, invulnerabil.  
Originar (originară)
Originar (originară), adjectiv
Sinonime: aborigen, autohton, congenital, de obârşie, de origine, indigen, infuz, inițial, în forma de la început, înnăscut, nativ, natural, prim, primar, primitiv, primordial, provenind din, visceral.  
Papagaliceşte
Papagaliceşte, adverb
Sinonime: automat, mașinal, mașinalicește, mecanic.  
Pământean (pământeană)
Pământean (pământeană), adjectiv
Sinonime: băştinaş, autohton, originar, indigen, aborigen, localnic; (figurat) muritor, ins.  
Permisiune
Permisiune, substantiv feminin
Sinonime: învoire, încuviinţare, îngăduire, autorizaţie, voie; aprobare.  
Permite
Permite, verb
Sinonime: a încuviinţa, a aproba, a autoriza, a admite; (reflexiv) a îndrăzni, a cuteza, a (-şi) îngădui; a tolera, a accepta, a suporta, a răbda.  
Pitac
Pitac, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: patacă; (botanică) (pitacu-dracului) (regional) lămâiţă, urechea-babei; ban, gologan, para, piţulă, sfanţ, sorocovăţ, pataşcă, franc, autorizaţie, decret, dispoziţie, hotărâre, ordin, ordonanţă, permis, plângere, poruncă, reclamaţie.  
Poruncitor
Poruncitor, (poruncitoare)
Sinonime: autoritar, imperativ, voluntar, energic.  
Website, versiune 2011: https://sin0nime.com/dexx/
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/



Copyright © 2011-2017 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie