Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Auto
Auto, prefix (element de compunere)
Sinonime: de la sine, pe sine; automobil; automat; (adjectiv invariabil) de automobil.  
Auto-sustenabil
Auto-sustenabil, adjectiv
Sinonime: auto-suficient.  
Autoabrogare
Autoabrogare, substantiv
Sinonime: autoanulare.  
Autoaccidenta
Autoaccidenta, verb
Sinonime: a se accidenta involuntar, a se accidenta singur.  
Autoadaptare
Autoadaptare, substantiv
Sinonime: autoadaptat.  
Autoadeziv
Autoadeziv, substantiv
Sinonime: autocolant, bandă adezivă.  
Autoadministra
Autoadministra, verb
Sinonime: a administra, a gestiona, a se autoconduce, a se autogestiona, a se autogospodări, a se autoguverna.  
Autoadministrare
Autoadministrare, substantiv
Sinonime: administrare, administrație, autoadministrat, autoadministrație, autoconducere, autogestionare, autogestiune, autogospodărire, gestionare, gestiune.  
Autoamăgi
Autoamăgi, verb
Sinonime: a se amăgi, a se autoiluziona.  
Autoanaliza
Autoanaliza, verb
Sinonime: a se supune introspecției, a-și face autoanaliza.

Autoanaliză, substantiv
Sinonime: introspecție.  
Autoanalizare
Autoanalizare, substantiv
Sinonime: autoanalizat, introspecție.  
Autoaprinde
Autoaprinde, verb
Sinonime: a se aprinde spontan.  
Autoaproviziona
Autoaproviziona, verb
Sinonime: a (se) autofuraja.  
Autoaprovizionare
Autoaprovizionare, substantiv
Sinonime: aprovizionat, autofurajare, autofurajat.  
Autobiografie (autobiografii)
Autobiografie (autobiografii), substantiv feminin
Sinonime: biografie, memorie, viaţă.  
Autobiologie
Autobiologie, substantiv
Sinonime: biologie a organismelor individuale, idiobiologie.  
Autocalomniere
Autocalomniere, substantiv
Sinonime: autocalomniat, calomniere de către sine însuși.  
Autocamion
Autocamion, substantiv
Sinonime: basculantă, camion.  
Autocamionetă
Autocamionetă, substantiv
Sinonime: camionetă.  
Autocar
Autocar, substantiv
Sinonime: autobuz, automobil, minibuz, omnibuz.  
Autocaracteriza
Autocaracteriza, verb
Sinonime: a se autodefini, a se caracteriza, a se defini.  
Autocaracterizare
Autocaracterizare, substantiv
Sinonime: autodefinire, caracterizare, definire, prezentare.  
Autocefal
Autocefal, adjectiv
Sinonime: (biserică) independent, neatârnat.  
Autocefalie
Autocefalie, substantiv feminin
Sinonime: (bisericesc) independenţă, neatârnare, autoconducere.  
Autochestionare
Autochestionare, substantiv
Sinonime: autoinvestigație.  
Autocisternă
Autocisternă, substantiv
Sinonime: (rar) cisternă.  
Autocitoliză
Autocitoliză, substantiv
Sinonime: (biologie) autoliză.  
Autoclavă
Autoclavă, substantiv
Sinonime: recipient de presiune, (variantă) autoclav.  
Autocompresor
Autocompresor, substantiv
Sinonime: autovehicul cu compresor, ciocan pneumatic.  
Autoconduce
Autoconduce, verb
Sinonime: a se autogestiona.  
Autoconducere
Autoconducere, substantiv
Sinonime: administrare proprie, autarhie, autocondus, autogestionare, autogestiune, autonomie, cogestiune, colectivism.  
Autocontrol
Autocontrol, substantiv
Sinonime: self-control, stăpânire de sine.  
Autocontrola
Autocontrola, verb
Sinonime: a se autosupraveghea, a-și controla propriile fapte.  
Autocorecta
Autocorecta, verb
Sinonime: a se corecta singur.  
Autocorecție
Autocorecție, substantiv
Sinonime: (literatură) antorism, corecție.  
Autocrat
Autocrat, substantiv și adjectiv
Sinonime: (politică) (substantiv) potentat, (învechit) autocrator, samoderjeţ; (adjectiv) absolutist.  
Autocratic
Autocratic, adjectiv
Sinonime: absolutist.  
Autocraţie (autocraţii)
Autocraţie (autocraţii), substantiv feminin
Sinonime: despoţie, absolutism, tiranie, autoritarism, totalitarism, despotism, dictatură, monarhie.  
Autocrator
Autocrator, substantiv
Sinonime: autocrat, potentat.  
Autocratorie
Autocratorie, substantiv
Sinonime: autocrație.  
Autocritica
Autocritica, verb
Sinonime: a se autoeticheta, a se critica pe sine însuși.  
Autocritică (autocritici)
Autocritică (autocritici), substantiv feminin
Sinonime: introspecţie, autoobservare; confesiune.  
Autodafe
Autodafe, substantiv
Sinonime: ardere, nimicire prin foc.  
Autodeclanșa
Autodeclanșa, verb
Sinonime: a se autoaprinde, a se declanșa automat.  
Autodeclanșare
Autodeclanșare, substantiv
Sinonime: autoaprindere, autodeclanșat, declanșare automată.  
Autodefini
Autodefini, verb
Sinonime: a se autocaracteriza.  
Autodefinire
Autodefinire, substantiv
Sinonime: autocaracterizare, autocaracterizat, autodefinit.  
Autodefinit
Autodefinit, substantiv
Sinonime: autodefinire.  
Autodemasca
Autodemasca, verb
Sinonime: a se demasca, a se trăda.  
Autodemascare
Autodemascare, substantiv
Sinonime: demascare, trădare.  
Aborigen (aborigenă)
Aborigen (aborigenă), adjectiv
Sinonime: băştinaş, autohton, indigen, pământean, originar, nativ, localnic, omul locului.  
Absolut (absolută)
Absolut (absolută), adjectiv
Sinonime: autoritar, categoric, complet, despotic, dictatorial, total, nelimitat, infinit, plin, integral, perfect, radical, totalitar.  
Abțibild
Abțibild, substantiv neutru
Sinonime: autocolant.  
Acord
Acord, substantiv neutru
Sinonime: alianță, înţelegere, învoire, consens, învoială, tranzacţie, convenţie, pact, armonie, asentiment, consonanţă, acceptare, agrement, autorizație, compromis, contract.  
Acorda
Acorda, verb
Sinonime: a atribui, a da, a aproba, a îngădui, a permite, a ajusta, a alinia, a autoriza, a consimți.  
Aproba
Aproba, verb
Sinonime: a încuviinţa, a consimţi, a fi de acord, a-şi da consimţământul, a accepta, a admite; a achiesa; a autoriza, a confirma, a semna, a subscrie.  
Asentiment
Asentiment, substantiv neutru
Sinonime: consimţământ, acord, aprobare, încuviinţare, acceptație (faptul de a accepta), autorizare, permisiune, sufragiu.  
Băştinaş (băştinaşă)
Băştinaş (băştinaşă), adjectiv
Sinonime: autohton, indigen, localnic, aborigen, nativ, de loc.  
Calomnia
Calomnia, verb
Sinonime: a bârfi, a cleveti, a defăima, a denigra, a discredita, a huli, a minţi, a murdări (imaginea unei persoane), a ocărî, a ponegri, a se autocalomnia, a vorbi de rău.  
Camion
Camion, substantiv neutru
Sinonime: autocamion, autocisternă, automarfar, autotrailer, camion-cisternă, camionetă, camion-platformă, camion-școală, cisternă, furgon, maşină, tir.  
Comandament
Comandament, substantiv neutru
Sinonime: autoritate, organ de comandă, organ de conducere, putere, stat-major, ștab; canon, cerință, comandă, decalog, exigență, imperativ, intimare, lege, necesitate, nevoie, normă, obligație, ordin, poruncă, precept, pretenție, regulă, trebuință, ucaz, ultimat, ultimatum.  
Competent (competentă)
Competent (competentă), adjectiv
Sinonime: priceput, pregătit; îndreptăţit, în drept, în materie, bun, capabil, destoinic, dotat, experimentat, încercat, înzestrat, valoros, versat, vrednic, (rar) preparat, (învechit şi popular) harnic, (popular) cercat, (învechit) ispitit, mândru, practic, practicos, practisit, putincios; avizat, chemat, autorizat.  
Competenţă
Competenţă, substantiv feminin
Sinonime: pricepere, pregătire, autoritate; calitate, atribuţie.  
Credit
Credit, substantiv neutru
Sinonime: împrumut, datorie, (popular) veresie; (figurat) preţuire, prestigiu, autoritate, apreciere, ascendent, atenţie, cinste, cinstire, consideraţie, influenţă, încredere, înrâurire, onoare, reputaţie, respect, stimă, trecere, vază.  
Dispensă
Dispensă, substantiv feminin
Sinonime: scutire, permisie; autorizaţie, îngăduinţă.

Dispensa, verb
Sinonime: a se lipsi, a renunţa; a scuti, a exonera, a se sustrage.  
Dominaţie
Dominaţie, substantiv feminin
Sinonime: dominare, conducere, stăpânire, oprimare, apăsare, exploatare, autoritate, control, domnie, putere.  
Dubă
Dubă, substantiv feminin
Sinonime: camionetă, autodubă; (figurat) puşcărie, temniţă, închisoare, arest, buhai, ocnă, penitenciar, piuă.  
Element
Element, substantiv neutru
Sinonime: bază, noțiune, principiu, rudiment, mediu, anturaj, lume, ambianţă, societate, componentă, constituent, piesă; (element autohton) substrat; (chimie) corp simplu, pilă electrică; (element galvanic) pilă electrochimică; (la plural) cunoştinţe, (la plural) noţiuni; (învechit și popular) stihie.  
Excela
Excela, verb
Sinonime: a atinge perfecțiunea, a bria, a fi neîntrecut, a predomina, a se afirma, a se autodepăși, a se deosebi, a se distinge, a se evidenţia, a se ilustra, a se impune, a se remarca, (învechit) a escela.  
Făptaş
Făptaş, substantiv masculin
Sinonime: autor, făptuitor; acuzat, încriminat, vinovat, infractor.  
For
For, substantiv neutru
Sinonime: adunare, agora, autoritate, colocviu, conducere, instanţă, organ de stat, piaţă; (for interior) conștiință, cuget, gândire, spirit, suflet.  
Gestiune
Gestiune, substantiv feminin
Sinonime: administrare, autogestionare, autogestiune, conducere, direcționare, geranță, gerare, gestionare, guvernare, intendență, îngrijire, management, manutanță, prezidență, regie.  
Glorie
Glorie, substantiv feminin
Sinonime: aureolă, autoritate, celebritate, cinste, cinstire, elogiu, faimă, grandoare, imortalitate, laudă, magnificență, măreţie, mărime, mărire, notabilitate, notorietate, omagiu, onoare, pohfală, pohvalenie, pompă, popularitate, preamărire, preaslăvire, prestigiu, proslăvire, renume, reputaţie, slavă, slăvire, splendoare, star, strălucire, triumf, vedetă, (învechit) mărie.  
Hegemonie
Hegemonie, substantiv feminin
Sinonime: autoritate, dominare, dominație, prepotență, rol conducător, supremaţie.  
Imperativ (imperativă)
Imperativ (imperativă), adjectiv
Sinonime: poruncitor, autoritar, obligatoriu, categoric.  
Independent (independentă)
Independent (independentă), adjectiv
Sinonime: autonom, neatârnat, liber, eliberat, descătuşat, dezrobit, emancipat, de sine-stătător.  
Indigen (indigenă)
Indigen (indigenă), adjectiv
Sinonime: autohton, aborigen, băştinaş, pământean, localnic.  
Influenţă
Influenţă, substantiv feminin
Sinonime: înrâurire, trecere, autoritate.

Influenţa, verb
Sinonime: a catehiza, a inspira, a insufla, a îndoctrina, a înrâuri, a sugestiona.  
Istorie
Istorie, substantiv feminin
Sinonime: anecdotă, povestire, poveste, fabulă, naraţiune; întâmplare, păţanie, încurcătură, peripeţie, poznă, (la plural) anale, autobiografie, biografie, cronică, cronologie, (la plural) memorii; arheologie, geologie, paleografie, preistorie, sigilografie.  
Împuternicire
Împuternicire, substantiv feminin
Sinonime: autorizare, mandat, procură, delegaţie.  
Îndreptăţi
Îndreptăţi, verb
Sinonime: a justifica, a autoriza, a da dreptul.  
Îngăduinţă
Îngăduinţă, substantiv feminin
Sinonime: amânare, aprobare, asentiment, autorizație, bunăvoinţă, clemenţă, generozitate, iertare, indulgenţă, încuviinţare, îngăduire, înţelegere, mărinimie, milă, păsuială, păsuire, permisiune, răgaz, toleranţă, voie, (învechit și popular) milostenie, (învechit) priință, (învechit) răbdare, (popular) îngăduială, (rar) tolerantism, (turcism învechit) musaadea.  
Jucărie
Jucărie, substantiv feminin
Sinonime: automat, joc, marionetă, pantin, păpușă; (figurat) bagatelă, fleac, lucru neînsemnat, nimic.  
Lege
Lege, substantiv feminin
Sinonime: acțiune, autoritate, canon, cartă, cauză, cod, condamnare, confesiune, constituție, consuetudine, credinţă, cult, cutumă, datină, decizie, decret, dispoziţie, drept, dreptate, echitate, fel, hotărâre, judecată, justiție, normă, obicei, obiceiul pământului, obligaţie, ordin, ordonanță, osândă, pedeapsă, precept divin, proces, putere, rânduială, regulament, regulă, religie, rezoluție, rit, sentință, statut, tipic, tradiţie, tribunal, uz, uzanță, verdict, (învechit și popular) ucaz, (învechit) codice, (învechit) edict, (învechit) firman, (învechit) legiuire, (învechit) pravilă, (învechit) reglement, (învechit) testament; (lege logică) expresie validă, tautologie, teză logică.  
Liber (liberă)
Liber (liberă), adjectiv
Sinonime: independent, neatârnat, autonom, slobod, nesupus, neangajat, volnic; neocupat, neînchiriat, gol, disponibil; nestânjenit, natural, degajat, neîmpiedicat, sigur.  
Licit (licită)
Licit (licită), adjectiv
Sinonime: admis, autorizat, îngăduit, legal, legitim, permis, regulat, tolerat.  
Literator
Literator, substantiv
Sinonime: autor, dramaturg, literat, narator, om de litere, poet, prozator, romancier, scriitor.  
Literatură
Literatură, substantiv feminin
Sinonime: arta cuvântului, beletristică, bibliografie, poezie, proză, roman, scriere, teatru, (depreciativ) autorlâc, (învechit) scrieri frumoase, (învechit) scriitorie, (la plural) litere, (la plural) scrisori, (literatură de anticipație) science-fiction, (literatură populară) folclor, (literatură științifico-fantastică) science-fiction.  
Maşinal (mașinală)
Maşinal (mașinală), adjectiv
Sinonime: mecanic, automat, inconştient, involuntar.  
Maşină
Maşină, substantiv feminin
Sinonime: locomotivă, automobil, camion, batoză.  
Mecanic (mecanică)
Mecanic (mecanică), adjectiv
Sinonime: automat, maşinal; (figurat) inconştient, instinctiv.  
Meditaţie
Meditaţie, substantiv feminin
Sinonime: automeditație, concentrare, contemplație, cugetare, gândire, meditare, reculegere, reflectare, reflecţie, reflexie, reverie, vis, visare, (învechit) schepsis; lecție, meditare, pregătire, preparare, preparație.  
Neaoş (neaoșă)
Neaoş (neaoșă), adjectiv
Sinonime: autentic, original, nefalsificat, adevărat, veritabil, real; băştinaş, autohton, indigen.  
Necropsie
Necropsie, substantiv feminin
Sinonime: autopsie.  
Oficialitate
Oficialitate, substantiv feminin
Sinonime: autoritate, administraţie.  
Oficiu
Oficiu, substantiv neutru
Sinonime: agenţie, ajutor, cămară, cămăruţă, datorie, decizie, decret domnesc, funcție, încăpere, îndatorire, înlesnire, obligaţie, ocupaţie, odăiţă, rol, sarcină, serviciu (religios), slujbă (bisericească), (învechit) ofis; (locuţiune) (din oficiu) în mod automat.  
Omnipotent (omnipotentă)
Omnipotent (omnipotentă), adjectiv
Sinonime: atotputernic, autocrat, cu autoritate absolută, invincibil, invulnerabil.  
Originar (originară)
Originar (originară), adjectiv
Sinonime: aborigen, autohton, congenital, de obârşie, de origine, indigen, infuz, inițial, în forma de la început, înnăscut, nativ, natural, prim, primar, primitiv, primordial, provenind din, visceral.  
Papagaliceşte
Papagaliceşte, adverb
Sinonime: automat, mașinal, mașinalicește, mecanic.  
Pământean (pământeană)
Pământean (pământeană), adjectiv
Sinonime: băştinaş, autohton, originar, indigen, aborigen, localnic; (figurat) muritor, ins.  
Website, versiune 2011: https://sin0nime.com/dexx/
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie