Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Trib
Trib, substantiv neutru
Sinonime: seminţie, neam, gintă, stirpe.  
Tribadism
Tribadism, substantiv
Sinonime: homosexualitate, lesbianism, safism.  
Triboluminescent
Triboluminescent, adjectiv
Sinonime: triboluminiscent.  
Triboluminescență
Triboluminescență, substantiv
Sinonime: triboluminiscență.  
Tribulaţie
Tribulaţie, substantiv
Sinonime: agitație, chin, frământare, mâhnire, mezaventură, necaz, neliniște, tulburare, zbucium, (variantă) tribulațiune.  
Tribun
Tribun, substantiv masculin
Sinonime: conducător, şef, luptător.  
Tribună
Tribună, substantiv feminin
Sinonime: estradă.  
Tribunal
Tribunal, substantiv neutru
Sinonime: instanţă, judecătorie.  
Tribut
Tribut, substantiv neutru
Sinonime: bir, dajdie, impunere; (figurat) contribuţie, aport.  
Tributar (tributară)
Tributar (tributară), adjectiv
Sinonime: supus, obligat, datornic, dependent.  

Bir
Bir, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: dare, impozit, contribuţie, obligație; tribut, dajdie, adet.  
Birnic
Birnic, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: platnic, tributar, contribuabil.  
Catedră
Catedră, substantiv feminin
Sinonime: pupitru, tribună; (figurat) profesorat, dăscălie, învăţământ.  
Contribuabil
Contribuabil, substantiv masculin
Sinonime: platnic, tributar, (învechit) birnic, subiect impozabil, (învechit) dajnic, dăjdiar, liude, mode.  
Familie
Familie, substantiv feminin
Sinonime: cămin, casă, ai casei, menaj; ascendență, descendenţă, filiație, filiațiune, genealogie, generație, provenienţă, viţă, spiţă, neam, rasă, sușă; (figurat) dinastie, castă, clan, trib, (livresc) stirpe, (astăzi rar) seminţie, (învechit şi popular) sămânţă, (învechit şi regional) seminţenie, tălaie, (Moldova şi Transilvania) pojijie, (învechit) femeie, rudă, rudenie, sânge; (fizică) (familie radioactivă) serie radioactivă.  
Grup
Grup, substantiv neutru
Sinonime: adunare, ansamblu, anturaj, asociație, asortiment, atrupament, bandă, castă, categorie, ceată, cenaclu, cerc, clan, clasă, clică, club, cohortă, colectiv, colecție, comitet, comunitate, confrerie, congregație, coterie, echipă, escuadă, etnie, facţiune, falanster, familie, fanfară, formație, formațiune, fracţiune, gamă, gang, gaşcă, gen, grupare, grupuscul, hoardă, ligă, mișcare, națiune, organizație, partid, pâlc, pluton, popor, populație, rang, reuniune, sectă, secțiune, serie, societate, specie, stol, tabără, tranșă, trib, trupă, uniune, varietate; (matematică) (grup abelian) grup comutativ.  
Haraci
Haraci, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: tribut, bir, dare, impozit.  
Hoardă
Hoardă, substantiv feminin
Sinonime: armată cotropitoare, bandă, ceată, grup, oștire cotropitoare, şleahtă, trib, (învechit) ordie; (variante) hordă, oardă.  
Impozit
Impozit, substantiv neutru
Sinonime: acciz, acciză, bir, contribuție, cotă-parte, dare, dijmă, dijmuială, dijmuire, dijmuit, exciză, impunere, plată, taxă, tribut, vamă, vămuire, (Banat) ștaier, (învechit și regional) porție, (învechit și regional) slujbă, (Maramureș) sazolic, (popular) mirie; (învechit) adău, adet, ajutorință, capitație, cerărit, cislă, dabilă, dajdie, desetină, dijmărit, foncieră, fumărit, găleată, goștină, ierbărit, iliș, jugărit, madea, măjărit, năpastă, nevoie, obicei, oierit, orânduială, pădurărit, plocon (de nume), podărit, pogonărit, prisăcărit, rânduială, satara, seamă, tescovinărit, tutunărit, țigănărit, văcărit, vădrărit, vămuială, vărat, văratic, vinărici, vinărit, zeciuială, zeciuire.  
Neam (neamuri)
Neam (neamuri), substantiv neutru
Sinonime: categorie, clan, clasă, familie, fel, gen, generaţie, gintă, naştere, naţiune, norod, obârşie, origine, popor, provenienţă, rod, rubedenie, rudă, sămânţă, sânge, seminţie, sex, soi, sort, specie, spiţă, stepenă, tip, trib, varietate, viţă, (livresc) stirpe, (Transilvania) porodiţă.  
Predicator
Predicator, substantiv masculin
Sinonime: conferențiar, declamator, orator, predicant, preot, propagator, propovăduitor, speaker, tribun.  
Seminţie
Seminţie, substantiv feminin
Sinonime: neam, stirpe, popor; familie, dinastie, trib; rasă, specie, fel.  
Urgenta
Urgenta, verb
Sinonime: a grăbi, a accelera, a da zor, a zori, a iuți.

Urgenţă, substantiv
Sinonime: grabă, imperativ, necesitate, obligație, tribut, zor, (învechit) sârguială, (Transilvania) sorgoșeală.  
Vasal (vasală)
Vasal (vasală), adjectiv
Sinonime: supus, dependent, tributar.  
Dajdie (dajdii)
Dajdie (dajdii), substantiv feminin
Sinonime: (învechit) tribut dat turcilor, impozit, dare, bir.  
Homosexualitate
Homosexualitate, substantiv feminin
Sinonime: pederastie, safism, lesbianism, tribadism.  
Butirină
Butirină, substantiv
Sinonime: (chimie) tributirină.  
Cotizaţie
Cotizaţie, substantiv
Sinonime: contribuție, cotă-parte, tribut, (grecism învechit) sinisfora.  
Dependent
Dependent, adjectiv
Sinonime: accesoriu, interdependent, subordonat, supus, tributar.  
Deșugubinărie
Deșugubinărie, substantiv (învechit)
Sinonime: dare, tribut; șpagă.  
Dezagrement
Dezagrement, substantiv
Sinonime: contrarietate, inconvenient, neplăcere, neajuns, nemulțumire, supărare, tribulație.  
Etnie
Etnie, substantiv
Sinonime: comunitate etnică, rasă, trib.  
Uranism
Uranism, substantiv
Sinonime: homosexualitate, lesbianism, pederastie, safism, tribadism.  
Safism
Safism, substantiv
Sinonime: (medicină) homosexualitate, lesbianism, tribadism.  
Lesbian
Lesbian, adjectiv
Sinonime: gay, safic, lesbic, tribadic.  
Lesbiană
Lesbiană, substantiv
Sinonime: gay, tribadă.  
Pretoriu
Pretoriu, substantiv
Sinonime: (învechit) pretor; tribunal, pretorat.  
Estradă
Estradă, substantiv
Sinonime: catafalc, eșafod, eșafodaj, platformă, podium, ring, rostru, scenă, tribună.  
Areopag
Areopag, substantiv
Sinonime: adunare de magistrați, reuniune de savanți, (în Atena antică) tribunal suprem.  
Peşcheş
Peşcheş, substantiv
Sinonime: (învechit) atenţie, cadou, dar, haraci, mită, plocon, surpriză, tribut, (variantă) peșchiș.  
Spicher
Spicher, substantiv
Sinonime: animator, anunțător, comentator, conferențiar, crainic, declamator, jurnalist, orator, predicator, prezentator, speaker, tribun, vorbitor, (variantă) șpicher.  
Cacic
Cacic, substantiv
Sinonime: sachem, șef (de trib).  
Rostru
Rostru, substantiv
Sinonime: cioc, ghimpe, pinten, plisc, trompă; estradă, tribună.  
Sanhedrin
Sanhedrin, substantiv
Sinonime: (la vechii evrei) sinedriu, tribunal suprem.  
Ginecofilie
Ginecofilie, substantiv
Sinonime: lesbianism, safism, tribadism.  
Redevabil
Redevabil, adjectiv
Sinonime: dator, debitor, îndatorat, obligat, recunoscător, tributar.  
Havalea
Havalea, substantiv (învechit)
Sinonime: contribuție, dare, îndatorire, sarcină, tribut; belea, griji materiale, nevoi zilnice; (variantă) avalea.  
Demagog
Demagog, substantiv
Sinonime: plebicol, politician, populist, șarlatan, tribun.  
Dajde
Dajde, substantiv (învechit)
Sinonime: bir, dare, impozit, tribut, (variantă) dajdie.  
Presustvie
Presustvie, substantiv (rusism învechit)
Sinonime: instanță de judecată, judecătorie, tribunal, (variantă) prezusfie.  
Scafald
Scafald, substantiv (învechit)
Sinonime: estradă, eşafod, eșafodaj, planșeu, platformă, tribună.  
Luminescent
Luminescent, adjectiv
Sinonime: bioluminescent, briant, electroluminescent, fluorescent, fosforescent, fotogen, luminiscent, luminos, luminoscent, termoluminescent, triboluminescent.  
Luminescență
Luminescență, substantiv
Sinonime: bioluminescență, brianță, catodoluminescență, chemoluminescență, electroluminescență, fluorescență, fosforescență, fotogeneză, fotoluminescență, luminiscență, radiofotoluminescență, radioluminescență, sonoluminescență, termoluminescență, triboluminescență.  
Website, versiune 2011: https://sin0nime.com/dexx/
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie