Tău
Tău, substantiv neutru (popular)
Sinonime: baltă, lac, iezer.  
 
Taumaturg
Taumaturg, substantiv
Sinonime: alchimist, făcător de minuni, magician, necromant, vrăjitor.  
 
Taumaturgie
Taumaturgie, substantiv
Sinonime: magie.  
 
Tăune
Tăune, substantiv
Sinonime: tăun.  
 
Tăurel
Tăurel, substantiv
Sinonime: (zoologie) taur mic, tăuraș, tăurean, (regional) tăureac, (regional) tăureanc, (regional) tăureci.  
 
Tăurică
Tăurică, substantiv (învechit)
Sinonime: vițea (mică).  
 
Tăurici
Tăurici, substantiv (Muntenia)
Sinonime: (zoologie) taur (mic), tăuraș, (popular) tăurean, (popular) tăurel, (regional) tăureac, (regional) tăureanc, (regional) tăureci.  
 
Taurin
Taurin, adjectiv
Sinonime: de taur; (figurat) forțos, puternic.  
 
Taurină
Taurină, substantiv
Sinonime: (zoologie) (se utilizează mai ales la plural) bovidă, bovină, taur.  
 
Tauromahie
Tauromahie, substantiv
Sinonime: coridă, cursă de tauri, luptă cu tauri.  
 
Tăuțesc
Tăuțesc, adjectiv (regional)
Sinonime: slovac, (regional) toțesc.  
 
Tautofonie
Tautofonie, substantiv
Sinonime: (gramatică) aliterație.  
 
Tautologic
Tautologic, adjectiv
Sinonime: pleonastic, repetitiv; analitic, critic.  
 
Tautologie
Tautologie, substantiv
Sinonime: batologie, cerc vicios, lapalisadă, paralogism, perisologie, pleonasm, redundanță, reduplicație, reiterație, repetiție, truism; (în logica simbolică) expresie identic-adevărată, expresie validă, lege logică, teză logică.  
 
Tautomerie
Tautomerie, substantiv
Sinonime: (chimie) izomerie chimică.  
 

Buhai
Buhai, substantiv masculin (regional)
Sinonime: taur, bic.

Buhăi, verb
Sinonime: a se puhăvi, a se umfla, (regional) a se bugezi.  
 
Bic (bici)
Bic (bici), substantiv masculin
Sinonime: taur, buhai.  
 
Ciomag
Ciomag, substantiv neutru
Sinonime: baston, băț, bâtă, măciucă, (popular) toroipan, (regional) ghioagă, jarchină, macă, moacă, otic, pătăchie, tămânjer, tăujer, tufan, tufă, (Moldova, Bucovina şi Transilvania) botă, (Moldova) ceatlău, (Oltenia) colvă, (Banat) crivac, (Oltenia) dârjală, (Banat) haidamac, (Oltenia şi Banat) jilăvete, (Transilvania şi Maramureș) măcău, (Transilvania, Maramureș şi Oltenia) şuvei, (prin Bucovina) taşmău, (Moldova) toropală, (învechit) fuscel, fuşte.  
 
Evidenţă
Evidenţă, substantiv feminin
Sinonime: autenticitate, axiomă, banalitate, certitudine, claritate, exactitudine, fapt, lapalisadă, limpezime, netitate, premisă, principiu, probă, realitate, siguranţă, tautologie, truism, veritate; inventar, înregistrare, oglindire.  
 
Expresie
Expresie, substantiv feminin
Sinonime: alegorie, clișeu, exprimare, expunere, formulare, formulă, grup de cuvinte, idiotism, limbaj, locuțiune, vorbire, cuvânt, metaforă, sintagmă, slogan, termen, vocabulă, vorbă, (popular) zicere; înfăţişare, mimică, privire, figură, formă, fizionomie, mască; (expresie identic-adevărată) tautologie, (expresie validă) tautologie.  
 
Fiere
Fiere, substantiv feminin
Sinonime: bilă, venin, veziculă biliară; (figurat) amărăciune, necaz, amar, răutate, supărare; (botanică) (fierea-pământului) potroacă, ţintaură, (regional) cintoaie, frigor, frigurică, genţiană, ghinţură, ghinţurea, potrocea, potrocuţă, scăunel, scânteiuţă, taulă, buruiană-de-friguri, (la plural) cocoșei-de-grădină, crucea-pământului, floare-de-friguri, fumărică-bășicoasă, iarbă-de-curcă, iarbă-de-friguri, (la plural) săfindei-de-câmp, crin de pădure; (fiere-de-urs) aloe.  
 
Frânghie
Frânghie, substantiv feminin
Sinonime: coardă, frenghie, funie, odgon, ştreang, (Banat, Transilvania şi Oltenia) paivan, (Transilvania şi Maramureș) şpargă, (Banat, Transilvania şi Bucovina) ştric, (învechit) aţă, (argou) tău; brâu, canaf, centură, cingătoare, ciucure.  
 
Gărgăun
Gărgăun, substantiv masculin
Sinonime: (entomologie) bărzăun, (regional) băzgăun, bâzălău, bâzgar, tăun, albina-ţiganului, albină-ţigănească, viespe-bondărească, viespe-gărgăune, (Transilvania) găun, găunoi, (Bucovina) viespar, viespoi; (figurat, la plural) toane, capricii, fumuri, extravaganţe.  
 
Lac
Lac, substantiv neutru
Sinonime: (regional) iezer, tău, iaz, heleşteu; (figurat) apăraie.  
 
Lege
Lege, substantiv feminin
Sinonime: acțiune, autoritate, canon, cartă, cauză, cod, condamnare, confesiune, constituție, consuetudine, credinţă, cult, cutumă, datină, decizie, decret, dispoziţie, drept, dreptate, echitate, fel, hotărâre, judecată, justiție, normă, obicei, obiceiul pământului, obligaţie, ordin, ordonanță, osândă, pedeapsă, precept divin, proces, putere, rânduială, regulament, regulă, religie, rezoluție, rit, sentință, statut, tipic, tradiţie, tribunal, uz, uzanță, verdict, (învechit și popular) ucaz, (învechit) codice, (învechit) edict, (învechit) firman, (învechit) legiuire, (învechit) pravilă, (învechit) reglement, (învechit) testament; (lege logică) expresie validă, tautologie, teză logică.  
 
Magic (magică)
Magic (magică), adjectiv
Sinonime: cabalistic, captivant, divinator, esoteric, ezoteric, fascinant, fascinator, feeric, fermecat, fermecător, încântător, minunat, miraculos, misterios, năzdrăvan, ocult, taumaturgic, vrăjit, vrăjitor, vrăjitoresc, (învechit) etonant, (învechit) maghicesc, (popular) fermecătoresc, (popular) măiestresc, (variantă) (învechit) maghic.  
 
Poezie
Poezie, substantiv feminin
Sinonime: acrostih, aubadă, baladă, bucolică, cantată, cantilenă, canțonă, canțonetă, catren, centon, colind, colindă, cuplet, dialog, discord, distih, doină, doinișoară, doiniță, eglogă, elegie, epigramă, epistolă, epitaf, epodă, epopee, fabliau, fabulă, farmec, fascinaţie, fatrasie, frumuseţe, gazel, giostră, glosă, haikai, heroidă, himeneu, iamb, idilă, imn, impromptu, încântare, lai, legendă, lied, lirică, lirism, macaronadă, madrigal, magie, meditație, monostrofă, nom, nomă, odă, odeletă, palinodie, pantum, pastel, pastorală, pasturelă, poem, poetică, poezioară, priapeu, psalm, rapsodie, romanță, rondeau, rondel, rubaiat, satiră, sextină, sirventă, sonet, stanță, stihomitie, strofă, tautogramă, tenson, terțet, terțină, tetrastih, triolet, versificație, vilanelă, virelai, vrajă, (depreciativ) poezea, (la plural) stihuri, (la plural) versuri, (la vechii greci și romani) ditiramb, (livresc) epitalam, (livresc) epos, (livresc) muză, (Moldova şi Transilvania) verș.  
 
Aliteraţie
Aliteraţie, substantiv feminin
Sinonime: armonie imitativă, asonanță, homeoproforon, parechemă, parhomeon, recurență, repetiție, rimă, tautofonie, (învechit) aliterațiune.  
 
Bugă
Bugă, substantiv
Sinonime: taur.  
 
Nasicorn
Nasicorn, substantiv
Sinonime: (entomologie) caraban, (regional) dubălar, forfecar, nascorniţă, băligar-cu-corn, (Transilvania) taurul-lui-Dumnezeu.  
 
Creţuşcă
Creţuşcă, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) caprifoi, pepenea, rânzişoară, sânziană, smântânică, taulă, barba-caprei.  
 
Cununiţă
Cununiţă, substantiv
Sinonime: coroniţă; (botanică) (regional) caprifoi, taulă, teişor, (Bucovina) ciritel; coronişte, flori-de-paie, imortelă, plevaiţă, saschiu.  
 
Redundanță
Redundanță, substantiv
Sinonime: batologie, exces, inutilitate, pleonasm, repetiție, superfetație, superfluitate, supraabundență, tautologie, verbozitate, (variantă) redondanță.  
 
Durham
Durham, substantiv
Sinonime: (zoologie, rasă de taurine) shorthorn.  
 
Gonitor
Gonitor, substantiv
Sinonime: junc, junincă, taur; (constelație, articulat) Taurul.  
 
Lapalisadă
Lapalisadă, substantiv
Sinonime: adevăr, clișeu, evidență, reflexie neghioabă, tautologie, truism, veritate.  
 
Bovidă (bovide)
Bovidă (bovide), substantiv
Sinonime: (zoologie) (se utilizează mai ales la plural) antilopă, bovină, bubalină, caprină, ovină, taurină.  
 
Bovină
Bovină, substantiv
Sinonime: (zoologie) bizon, bou, bovidă, bufal, gaial, gaur, iac, taur, vacă, yak, zebu; (figurat) prost.  
 
Ocultism
Ocultism, substantiv
Sinonime: alchimie, astrologie, cabală, chiromanție, divinație, ezoterism, fermecătorie, geomanție, hermetism, iluzionism, incantație, magie, necromanție, ocultistică, sortilegiu, spiritism, taumaturgie, teurgie, vrăjitorie.  
 
Dipter
Dipter, substantiv
Sinonime: drosofilă, insectă, muscă, tăun, țânțar, (plural) brahicere, (plural) nematocere, (variantă) dipteră; (cu rol de adjectiv) cu două aripi.  
 
Corrida
Corrida, substantiv
Sinonime: coridă, luptă cu tauri.  
 
Repetiţie
Repetiţie, substantiv
Sinonime: ecou, frecvență, iterație, palingenezie, periodicitate, recapitulare, recidivă, reduplicație, reiterație, reîncepere, reluare, repetare, repetitivitate, ritm, (învechit) poftorire, (poligrafie) dublon, (rar) probă, (repetare a unui cutremur) replică; (repetiţie generală) avanpremieră, demonstrație, lecție, şedinţă de lucru; (figură de stil) aliterație, anadiploză, anaforă, anominație, antanaclază, asonanță, clișeu, epanadiploză, epanalepsă, epanodă, epiforă, epizeuxis, expolițiune, homeoptotă, homeoteleută, leitmotiv, perisologie, pleonasm, poliptoton, rediție, redundanță, șablon, tautologie, traducție; (variantă) repetițiune.  
 
Pleonasm
Pleonasm, substantiv
Sinonime: (lingvistică) perisologie, tautologie.  
 
Tavalgă
Tavalgă, substantiv
Sinonime: (botanică) taulă.  
 
Vrăjitor
Vrăjitor, substantiv
Sinonime: alchimist, aruspice, astrolog, augur, cartomancian, chiromant, clarvăzător, divinator, exorcist, fachir, fetișist, invocator, mag, magician, medium, necromant, preot, profet, șaman, șarlatan, taumaturg, vaticinator, vindecător, vizionar, (învechit) vâlfă; (popular) descântător, fermecător, vraci; (regional) farmazon, (Transilvania) șișcoi.  
 
Coridă
Coridă, substantiv
Sinonime: luptă cu tauri, rodeo, tauromahie, (variantă) corrida.  
 
Sclepţ
Sclepţ, substantiv
Sinonime: (entomologie) musca-calului, streche, tăun, țânțar.  
 
Batologie
Batologie, substantiv
Sinonime: pleonasm, redundanță, repetiție, tautologie; batografie.  
 
Răstoacă
Răstoacă, substantiv (popular)
Sinonime: apă curgătoare mică, baltă, gârlă, lac, (regional) tău.  
 
Pleonastic
Pleonastic, adjectiv
Sinonime: (lingvistică) tautologic.  
 
Dăun
Dăun, substantiv
Sinonime: tăun.  
 
Surnatural
Surnatural, adjectiv (franțuzism învechit)
Sinonime: fabulos, fantastic, legendar, miraculos, mitic, supranatural, suprauman, taumaturgic.  
 
Perisologie
Perisologie, substantiv
Sinonime: pleonasm, repetiție, tautologie.  
 
Muscă-tăună
Muscă-tăună, substantiv
Sinonime: (entomologie) tăun.  
 
Muscă-oarbă
Muscă-oarbă, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: (entomologie) tăun.  
 
Izocronic
Izocronic, adjectiv
Sinonime: izocron, isocronic, tautocron.  
 
Izocron
Izocron, adjectiv
Sinonime: cu durată egală, izocronic, tautocron, (variantă) isocron, (variantă) izohron.  
 
Făcător
Făcător, substantiv
Sinonime: constructor, creator, făurar, făuritor, realizator, (învechit și regional) făcătoriu, (învechit) îndeplinitor, (învechit) poet, (învechit) săvârșitor; (făcător-de-bine) binefăcător; (făcător-de-rele) răufăcător; (învechit) (făcător-de-pace) pacificator; (învechit, popular) (făcător-de-minuni) taumaturg.

Făcător, adjectiv
Sinonime: constructor, creator, executor, preparator, realizator, (învechit și regional) făcătoriu, (învechit) îndeplinitor, (învechit) roditor, (învechit) săvârșitor.  
 
Parapsihic
Parapsihic, adjectiv
Sinonime: alogic, metapsihic, paranormal, parapsihologic, supranatural, taumaturgic.  
 
Bonzar
Bonzar, substantiv (regional)
Sinonime: (entomologie) bărzăun, bondar, bongău, bonzăraș, bonzăroi, cărăbuș, gărgăun, musca-calului, streche, tăun, (variantă) bânzar, (variantă) bunzar.  
 
Exorcist
Exorcist, substantiv
Sinonime: cabalist, mag, magician, mare preot, taumaturg, vrăjitor, (învechit) conjurator.  
 
Mototolit
Mototolit, adjectiv
Sinonime: boțit, cocoloșit, ghemuit, înghesuit, necălcat, strâns ghem, șifonat, zburlit, (făcut) mototol, (Muntenia) tăbărcit, (Muntenia) tăurit, (regional) îmboțit, (regional) mozolit, (regional) podorosât, (regional) podorosit, (regional) potromoșit, (regional) tăbârcit, (regional) tâmburit, (regional) titirit.  
 
Supraomenesc
Supraomenesc, adjectiv
Sinonime: herculean, supranatural, suprareal, suprauman, taumaturgic, titanesc, titanic.  
 
Suprauman
Suprauman, adjectiv
Sinonime: herculean, supranatural, supraomenesc, suprareal, taumaturgic, titanesc, titanic.  
 
Truism
Truism, substantiv
Sinonime: adevăr, banalitate, certitudine, clișeu, cotidianeitate, cotidianitate, evidență, generalitate, lapalisadă, loc comun, platitudine, poncif, prozaism, tautologie, topică, veritate, (învechit) truizm.  
 
 Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar