Stil
Stil, substantiv neutru
Sinonime: fel, mod, manieră, tipar, metodă, modalitate; exprimare, limbaj, construcţie literară.  
 
Stilare
Stilare, substantiv
Sinonime: cioplire, civilizare, cizelare, cultivare, educare, instruire, rafinare, stilizare, subțiere, șlefuire.  
 
Stilat (stilată)
Stilat (stilată), adjectiv
Sinonime: manierat, rafinat, elegant, îngrijit.  
 
Stilație
Stilație, substantiv
Sinonime: cădere pic cu pic, picurare, picurat, picuriș.  
 
Stilbmetru
Stilbmetru, substantiv
Sinonime: (fizică) luminanțmetru.  
 
Stilem
Stilem, substantiv
Sinonime: (lingvistică) caracteristică, construcție, element stilistic, frază, trăsătură distinctivă.  
 
Stilețel
Stilețel, substantiv (învechit)
Sinonime: bold, condei, stil, stilet (mic).  
 
Stilism
Stilism, substantiv
Sinonime: design, estetică, preocupare stilistică, rafinament stilistic.  
 
Stilist
Stilist, substantiv
Sinonime: creator de modă, desenator, designer, modelist, scriitor.  
 
Stiliza
Stiliza, verb
Sinonime: a cizela, a esenţializa, a îmbunătăţi, a îndrepta, a perfecţiona, a schematiza, a simplifica, (popular) a ageri, (rar) a subtiliza; (figurat) a ciopli, a peria, a pieptăna, a şlefui.  
 
Stilizare
Stilizare, substantiv
Sinonime: cizelare, esenţializare, (familiar; figurat) pieptănare, (figurat) şlefuire, (rar) subtilizare.  
 
Stilizat
Stilizat, adjectiv
Sinonime: cizelat, esenţializat, (figurat) şlefuit.  
 
Stilobat
Stilobat, substantiv
Sinonime: (arhitectură) piedestal, subasment.  
 
Stilograf
Stilograf, substantiv
Sinonime: stilou, toc rezervor.  
 
Stilou
Stilou, substantiv
Sinonime: peniță, pix, stilograf, toc rezervor.  
 

Baroc (barocă)
Baroc (barocă), adjectiv
Sinonime: (despre stil) rococo; (figurat) bizar, ciudat, abracadabrant, excentric, exuberant, extravagant, insolit, original.  
 
Condei
Condei, substantiv neutru
Sinonime: creion, toc; (figurat) stil, talent, îndemânare la scris.  
 
Corecţie
Corecţie, substantiv feminin
Sinonime: admonestare, bătaie, pedeapsă, puniție, (familiar) bumbăceală, (figurat) lecție; ameliorare, amendament, corectare, corectiv, îmbunătățire, îndreptare, modificare, rectificație, remaniere, retuș, revizie; (figură de stil) epanortoză; corectitudine.  
 
Cultiva
Cultiva, verb
Sinonime: a (se) instrui, a citi, a crește, a deveni cult, a educa, a îngriji și a recolta, a întreține, a învăța, a lucra (pământul), a planta, a practica (pamfletul), a se civiliza, a se rafina, a se stila, a semăna, a-(și) îmbogăți spiritul, a-și îmbogăți cunoștințele, (figurat) a dezvolta, (figurat) a face crească, (figurat) a face se dezvolte, (figurat) a se ciopli, (figurat) a se cizela, (figurat) a se ocupa cu râvnă de ceva, (figurat) a se ocupa sârguitor, (figurat) a se subția, (figurat) a se șlefui, (învechit și figurat) a se roade, (învechit) a se politici, (variantă) a cultivi.  
 
Enumeraţie
Enumeraţie, substantiv feminin
Sinonime: bibliografie, borderou, catalog, enumerare, inventar, inventariere, înşirare, înşiruire, listă, nomenclatură, numărare, numărătoare, recensământ, repertoriu, statistică, tabel, trecere în revistă; (figură de stil) epimonă, polisindet.  
 
Expresivitate
Expresivitate, substantiv feminin
Sinonime: plasticitate, sugestie, stil, elocvenţă, pregnanţă, sugestivitate.  
 
Factură
Factură, substantiv feminin
Sinonime: structură, constituţie, construcţie, alcătuire, caracter, fel, gen, natură, conformaţie, manieră, stil, tehnică; chitanță, notă de plată, borderou, decont.  
 
Fel
Fel, substantiv masculin
Sinonime: mod, manieră, chip, procedeu, cale; varietate, soi, gen, sort, sortiment, categorie; fire, natură, caracter, temperament; origine, neam, familie, spiţă; obicei, datină, tradiţie, (la plural) moravuri; stil, regim, sens, specie, tip, teapă, specimen, (regional) modru, factură.  
 
Figura
Figura, verb
Sinonime: a fi prezent, a nu lipsi, a apare, a se găsi, a se afla, a exista; a juca (teatru), a deţine un rol; a(-și) închipui, a(-și) imagina, a(-și) înfăţişa, a(-și) reprezenta, a vedea.

Figură, substantiv feminin
Sinonime: chip, faţă, obraz, mutră, persoană, om, ins, individ, tip, efigie, fizionomie, mină, portret, profil, siluetă; aparență, aspect, clișeu, conformație, formă, ilustrație, desen, schiţă, imagine, simbol, piesă, poziţie, reprezentare, schemă, tablou, vinietă; (figură de stil) trop, (învechit) shimă, alegorie, hipotipoză, litotă, metaforă.  
 
Gen
Gen, substantiv masculin
Sinonime: categorie, diviziune, factură, fason, fel, grup, manieră, mod, regim, sens, sex, soi, specie, stil, teapă, tip, varietate.  
 
Graţios (grațioasă)
Graţios (grațioasă), adjectiv
Sinonime: afabil, amabil, armonios, binevoitor, cochet, delicat, distins, elegant, fin, galant, gingaş, îngrijit, mlădios, mlădiu, plin de farmec, plin de gingășie, plin de grație, prietenos, rafinat, select, stilat, suav, suplu, svelt, șarmant, șic, zvelt, (rar) mlădiat.  
 
Gust
Gust, substantiv neutru
Sinonime: capriciu, chef, dorinţă, eleganță, extravaganţă, grație, înclinaţie, opinie, plăcere, poftă, pornire, predilecție, predispoziţie, preferinţă, pricepere, savoare, sensibilitate, simţ (estetic), stil, ţinută.  
 
Jungher
Jungher, substantiv neutru (popular)
Sinonime: pumnal, stilet, cuţit.  
 
Pană
Pană, substantiv feminin
Sinonime: peniţă; toc, condei; (figurat) stil, artă, pricepere; defecţiune, stricăciune, nefuncţionare; lipsă financiară, jenă financiară.  
 
Penel
Penel, substantiv feminin
Sinonime: (figurat) stil, manieră, chip, fel, model.  
 
Piedestal
Piedestal, substantiv neutru
Sinonime: bază, picior, plintă, postament, scabello, soclu, stilobat, subasment, suport, (învechit) pedestal.  
 
Pieptăna
Pieptăna, verb
Sinonime: a dărăci, a scărmăna; (figurat) a cizela, a stiliza; (familiar) a bate, a snopi.  
 
Pumnal
Pumnal, substantiv neutru
Sinonime: armă albă, baionetă, cachetero, cuţit, navaja, stilet, şiş, (învechit) dagă, (învechit) jungher.  
 
Soclu
Soclu, substantiv neutru
Sinonime: bază, postament, stilobat, suport.  
 
Subtiliza
Subtiliza, verb
Sinonime: a alambica, a avea mult rafinament, a chintesenția, a cizela, a face subtil, a folosi subtilități, a rafina, a sofistica, a stiliza; a cambriola, a devaliza, a escamota, a escroca, a fura, a kidnapa, a lua, a pirata, a sustrage, a şterpeli, a uzurpa.  
 
Suport
Suport, substantiv neutru
Sinonime: postament, stilobat; (figurat) bază, sprijin, susţinere.  
 
Şlefui
Şlefui, verb
Sinonime: a cizela, a finisa, a glănțui, a lustrui, a netezi, a pili, a poliza, a răzui, a rectifica, a retuşa, a supune abraziunii, (învechit și regional) a sclivisi; (figurat) a deveni rafinat, a se ciopli, a se civiliza, a se cultiva, a se perfecționa, a se rafina, a se stila, a stiliza; (variantă) a șlifui.  
 
Turnură
Turnură, substantiv feminin
Sinonime: aer, alură, aparență, aspect, chip, cotitură, desfăşurare, evoluţie, imagine, ipostază, înfățișare, întorsătură, (ieșit din uz) turnel, (învechit) turniură; (lingvistică) formulă, mod de exprimare, stil.  
 
Cioplire
Cioplire, substantiv
Sinonime: cioplit, strujire, strujit; sculptare; cultivare, rafinare, stilare.  
 
Civiliza
Civiliza, verb
Sinonime: (rar) a (se) umaniza; a se cultiva, a se rafina, a se stila, (învechit) a se politici, (figurat) a se ciopli, a se cizela, a se subţia, a se şlefui, (învechit, figurat) a se roade.  
 
Cizela
Cizela, verb
Sinonime: a şlefui; a stiliza; a civiliza, a cultiva, a rafina, a stila.  
 
Cizelare
Cizelare, substantiv
Sinonime: cizelat, şlefuire, şlefuit; stilizare; cultivare, rafinare, stilare.  
 
Lingvistică
Lingvistică, substantiv feminin
Sinonime: dialectologie, dialingvistică, etimologie, lexicologie, lexicografie, onomastică, gramatică, filologie, fonetică, fonologie, semantică, semiotică, stilistică, sintaxă, toponimie.  
 
Cultivare
Cultivare, substantiv
Sinonime: cultură, lucrare, lucrat, practicare, instruire, educare, stilare.  
 
Sinecdocă
Sinecdocă, substantiv
Sinonime: (figură de stil) metonimie, hipalagă.  
 
Anominație
Anominație, substantiv
Sinonime: (figură de stil) paronomază, paronomasie.  
 
Antanaclază
Antanaclază, substantiv
Sinonime: (figură de stil) anominație, diaforă, repetiție.  
 
Asindet
Asindet, substantiv
Sinonime: (figură de stil) asindeton, parataxă.  
 
Cleuasm
Cleuasm, substantiv
Sinonime: (figură de stil) asteism, autocategoremă, prosopoieză.  
 
Conglobație
Conglobație, substantiv
Sinonime: (figură de stil) acumulare.  
 
Epanalepsă
Epanalepsă, substantiv
Sinonime: (figură de stil) anadiploză, epanodă, epanadiploză.  
 
Epanaforă
Epanaforă, substantiv
Sinonime: (figură de stil) anaforă, epanodă, anadiploză.  
 
Epanodă
Epanodă, substantiv
Sinonime: (figură de stil) regresiune.  
 
Esenţializa
Esenţializa, verb
Sinonime: a stiliza, a degaja esența, a face esențial.  
 
Esenţializare
Esenţializare, substantiv
Sinonime: stilizare.  
 
Esenţializat
Esenţializat, adjectiv
Sinonime: stilizat.  
 
Estetică
Estetică, substantiv
Sinonime: plastică, design, stilism.  
 
Epanortoză
Epanortoză, substantiv
Sinonime: (figură de stil) corecție.  
 
Exprimare
Exprimare, substantiv
Sinonime: expresie, formulare, manifestare; articulare, limbă, vorbă, vorbire, limbaj; stil.  
 
Epiforă
Epiforă, substantiv
Sinonime: (figură de stil) epistrofă.  
 
Epitrochasm
Epitrochasm, substantiv
Sinonime: (figură de stil) asindet, asindeton.  
 
Epizeuxă
Epizeuxă, substantiv
Sinonime: (figură de stil) anaforă, repetiție.  
 
Lingvist
Lingvist, substantiv
Sinonime: africanist, anglicist, arabist, dialectolog, ebraist, etimologist, etnolingvist, filolog, fonetician, fonetist, fonolog, francist, germanist, glotolog, gramatician, helenist, hispanist, latinist, lexicograf, lexicolog, linguist, morfolog, psiholingvist, semantician, sinolog, sintactician, slavist, sociolingvist, stilistician, (învechit) dicționarist, (învechit) sinonimist.  
 
Gramatică
Gramatică, substantiv
Sinonime: filologie, lingvistică, morfologie, stilistică, sintaxă.  
 
Colocvial
Colocvial, adjectiv
Sinonime: (despre vorbire sau stil) argotic, familiar, informal, simplu, vernacular.  
 
Metonimie
Metonimie, substantiv
Sinonime: (figură de stil) comparație, hipalagă, imagine, sinecdocă.  
 
Tușă (tușe)
Tușă (tușe), substantiv
Sinonime: clapă; (sport) limită, linie, margine; (scrimă) atingere; stil, manieră.  
 
Trop (tropi)
Trop (tropi), substantiv
Sinonime: figură de stil, figură (de) retorică.  
 
Figură de stil
Figură de stil, locuţiune
Sinonime: figură poetică, trop; (specific) afereză, alegorie, aliterație, anacolut, anadiploză, anaforă, antanaclază, antifrază, antiteză, antonomază, apocopă, aposiopeză, apostrofă, asindet, asonanță, brahilogie, comparație, elipsă, enumerație, epiforă, epimonă, epitet, eufemism, gradație, hiperbat, hiperbolă, imprecație, interogație, invectivă, inversiune, invocație, ironie, metaforă, metonimie, onomatopee, parabolă, perifrază, personificare, polisindet, repetiție, simbol, sincopă, sinecdocă.  
 
Hiperbat
Hiperbat, substantiv
Sinonime: (figură de stil) hiperbată.  
 
Polisindet
Polisindet, substantiv
Sinonime: (figură de stil) enumerație, polisindeton.  
 
Repetiţie
Repetiţie, substantiv
Sinonime: ecou, frecvență, iterație, palingenezie, periodicitate, recapitulare, recidivă, reduplicație, reiterație, reîncepere, reluare, repetare, repetitivitate, ritm, (învechit) poftorire, (poligrafie) dublon, (rar) probă, (repetare a unui cutremur) replică; (repetiţie generală) avanpremieră, demonstrație, lecție, şedinţă de lucru; (figură de stil) aliterație, anadiploză, anaforă, anominație, antanaclază, asonanță, clișeu, epanadiploză, epanalepsă, epanodă, epiforă, epizeuxis, expolițiune, homeoptotă, homeoteleută, leitmotiv, perisologie, pleonasm, poliptoton, rediție, redundanță, șablon, tautologie, traducție; (variantă) repetițiune.  
 
Pieptănare
Pieptănare, substantiv
Sinonime: cizelare, dărăcire, pieptănat, pieptănătură, stilizare, ţesălare, ţesălat.  
 
Orândă
Orândă, substantiv
Sinonime: (învechit și regional) arendă; cârciumă, han; datină, destin, fatalitate, fel, menire, mod, noroc, obicei, ordin, predestinare, rânduială, soartă, stil, tradiție, ursit, ursită, uz, uzanță, zodie, (variantă) orând.  
 
Brahiologie
Brahiologie, substantiv
Sinonime: brahilogie, brevitate, concizie, conciziune, elipsă, laconism, sobrietate, stil lapidar.  
 
Aticism
Aticism, substantiv
Sinonime: civilitate, delicateță, delicatețe, distincție, distincțiune, eleganță de stil, rafinament, umanism, urbanitate, (la plural) bune maniere.  
 
Pix
Pix, substantiv
Sinonime: bic, creion, stilou, toc.  
 
Swinga
Swinga, verb
Sinonime: a cânta (în stil swing), a dansa swing, a interpreta (în stil swing), a se balansa, a svinga.  
 
Histeron-proteron
Histeron-proteron, substantiv
Sinonime: (figură de stil) histerologie, isterologie.  
 
Stâlpnicul
Stâlpnicul, substantiv propriu
Sinonime: (biserică; uneori) Stilitul.  
 
Subtilizație
Subtilizație, substantiv
Sinonime: (învechit) cizelare, rafinare, stilizare, subtilizare.  
 
Subtilizare
Subtilizare, substantiv
Sinonime: cizelare, rafinare, stilizare, (învechit) subtilizație; carotă, concusiune, furt, stelionat, sustragere, șterpelire, tripotaj, (învechit) depredațiune, (învechit) prevaricațiune.  
 
Şlefuire
Şlefuire, substantiv
Sinonime: cizelare, cultivare, finisare, lustruire, lustruit, netezire, rafinare, stilare, stilizare, șlefuit, (învechit) sclivisire.  
 
Politici
Politici, verb (învechit)
Sinonime: a circula, a civiliza, a cultiva, a da îndrumări, a educa, a fixa, a folosi (în mod obișnuit), a hotărî, a institui, a îndruma cu dibăcie, a întocmi, a întrebuința, a obișnui, a orândui, a rafina, a rândui, a sfătui, a stabili, a statornici, a stila, a utiliza, a uzita.  
 
Schematizat
Schematizat, adjectiv
Sinonime: condensat, rezumat, scurtat, simplificat, stilizat.  
 
Luminanțmetru
Luminanțmetru, substantiv
Sinonime: (fizică) fotometru, nitmetru, stilbmetru.  
 
Designer
Designer, substantiv
Sinonime: arhitect-designer, creator în design, desenator, proiectant, stilist.  
 
Design
Design, substantiv
Sinonime: artă aplicată, concepție de produs, estetică (industrială), stilism.

Design, adjectiv invariabil
Sinonime: elegant, modern.  
 
Modelist
Modelist, substantiv
Sinonime: carosier, cuturieră, desenator, machetist, modelator, modelier, modelor, stilist, (învechit) îmbrăcător.  
 
Tropos
Tropos, substantiv (învechit)
Sinonime: chip, fel, manieră, mod (de purtare), procedeu, stil, tonos.  
 
Burin
Burin, substantiv
Sinonime: (tehnică) dăltiță, stilet (de gravat).  
 
Subasment
Subasment, substantiv
Sinonime: (arhitectură) bază, fundament, fundație, piedestal, soclu, stilobat, substrucție.  
 
Lirism
Lirism, substantiv
Sinonime: atitudine lirică, conținut liric, entuziasm, gen liric, inspirație lirică, lirică, liricitate, operă literară lirică, sentimentalism, stil liric, (figurat) liră.  
 
Rafinare
Rafinare, substantiv
Sinonime: cultivare, finețe, rafinaj, rafinament, stilare, subtilitate, (figurat) cioplire, (figurat) cizelare, (figurat) șlefuire.  
 
Bazament
Bazament, substantiv
Sinonime: bază, fundament, picior, piedestal, soclu, stereobat, stilobat, substrucție, temelie.  
 
Conotativ
Conotativ, adjectiv
Sinonime: (despre sensul cuvintelor) cu valoare suplimentară, denominativ, din context, figurat; (despre stil) dominat de conotații.  
 
Denotativ
Denotativ, adjectiv
Sinonime: (despre sensul cuvintelor) banal, comun, direct, obișnuit, precis; (despre stil) lipsit de conotații, neutru, obiectiv.  
 
Chiasm
Chiasm, substantiv
Sinonime: (figură de stil) antiteză; (anatomie) chiasmă.  
 
Polisindeton
Polisindeton, substantiv
Sinonime: (figură de stil) sinafie, (variantă) polisindet.  
 
Eufuistic
Eufuistic, adjectiv
Sinonime: (despre stil) bombastic, pompos, prețios.  
 
Bursuflat
Bursuflat, adjectiv (învechit)
Sinonime: (figurat) (despre ton, stil etc.) afectat, declamator, emfatic, grandilocvent, pompos, prolix, redundant, ronflant, umflat.  
 
Epiplocă
Epiplocă, substantiv
Sinonime: (figură de stil) concatenație, conexiune.  
 
Gongoric
Gongoric, adjectiv
Sinonime: (despre stil) afectat, culteranist, cultist, gongorist, pedant, pompos, prețios.  
 
Junghier
Junghier, substantiv (învechit)
Sinonime: pumnal, stilet, (figurat) durere ascuțită, (figurat) junghi, (regional) camă, (variantă) jungher.  
 
Fashion
Fashion, adjectiv invariabil (anglicism)
Sinonime: cu mult stil, la modă.  
 
Idiolect
Idiolect, substantiv
Sinonime: (lingvistică) dialect, stil.  
 
Metaforă
Metaforă, substantiv
Sinonime: alegorie, analogie, catachreză, catacreză, catahreză, comparație, figură de stil, imagine, maligmată, meiligmată, simbol, trop; (metaforă fonetică) aliterație.  
 
Rasat
Rasat, adjectiv
Sinonime: de rasă, de soi, distins, elegant, fin, nobil, select, stilat.  
 
Secentesc
Secentesc, adjectiv
Sinonime: (despre stil) prețios.  
 
Asindeton
Asindeton, substantiv
Sinonime: (figură de stil) apoziție, asindet, disjuncție, dissolutio, elipsă, parataxă (asindetică).  
 
Calofil
Calofil, adjectiv
Sinonime: (despre scris, stil) caligrafic, calofilic, frumos.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar