Spiţă
Spiţă, substantiv feminin
Sinonime: stinghie, fuscel; rudă, neam, origine, rang, treaptă, grad.  
 
Spital
Spital, substantiv neutru
Sinonime: sanatoriu, clinică, lazaret.  
 
Spitalagioaică
Spitalagioaică, substantiv
Sinonime: (învechit) infirmieră, soră.  
 
Spitalagiu
Spitalagiu, substantiv (învechit)
Sinonime: infirmier.  
 
Spitalgioaică
Spitalgioaică, substantiv (învechit)
Sinonime: infirmieră, soră, (învechit) spitalagioaică.  
 
Spitalicesc
Spitalicesc, adjectiv
Sinonime: clinic, medical.  
 
Spitaliot
Spitaliot, substantiv (învechit)
Sinonime: infirmier.  
 
Spitaliza
Spitaliza, verb
Sinonime: (medicină) a (se) interna, a dispensariza.  
 
Spitalizare
Spitalizare, substantiv
Sinonime: (medicină) dispensarizare, internare.  
 
Spitalizat
Spitalizat, adjectiv
Sinonime: dispensarizat, internat.  
 
Spițărat
Spițărat, adjectiv (regional)
Sinonime: brodat, cusut cu ajur, dantelat.  
 
Șpițbarbă
Șpițbarbă, substantiv (regional)
Sinonime: barbișon.  
 
Spițelat
Spițelat, adjectiv (regional)
Sinonime: dantelat, (regional) spițărat; înalt și slab, lung și subțire.  
 
Spiţer
Spiţer, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: farmacist.  
 
Spițereasă
Spițereasă, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: farmacistă, (învechit) spițeriță, (regional) poticarășiță, (regional) poticăriță, (variantă) spițăreasă.  
 
Spiţerie
Spiţerie, substantiv feminin
Sinonime: farmacie, drogherie; medicamente, droguri.  
 
Spițerier
Spițerier, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: farmacist, (învechit) spițer.  
 
Spițură
Spițură, substantiv (regional)
Sinonime: dantelă, (regional) șpiț.  
 

Azil
Azil, substantiv neutru
Sinonime: refugiu, adăpost, spital, ospiciu; (figurat) protecţie, ocrotire, oblăduire.  
 
Balamuc
Balamuc, substantiv neutru
Sinonime: ospiciu, casă de nebuni, spital de nebuni; (figurat) larmă, gălăgie, zgomot, tărăboi, ceartă; zăpăceală, dezordine; necaz, supărare, încurcătură, bucluc, belea, rău, pagubă, pacoste.  
 
Barbișon
Barbișon, substantiv neutru
Sinonime: bărbuță, cioc, cioculeț, țăcălie, (franțuzism rar) barbișă, (regional) șpițbarbă, (regional) țuluc.  
 
Bolniţă
Bolniţă, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: spital, infirmerie.  
 
Bombeu
Bombeu, substantiv neutru (rar)
Sinonime: spiț, vârf (de încălțăminte).  
 
Clan
Clan, substantiv neutru
Sinonime: gintă, neam, familie, spiţă.  
 
Condiment
Condiment, substantiv neutru
Sinonime: aromat, ingredient, mirodenie, (popular) dres, (învechit, la plural) băcănii, (plural) miroase, mirodie, mirositură, spiţerie.  
 
Cruce
Cruce, substantiv feminin
Sinonime: răscruce, răspântie, întretăiere, intersecţie, creştinism, ghindă, încrucişare, jumătate, lambă, spatie, treflă, vătrai, troiţă, cercevea; (tehnică) (regional) strup, strupalnic, ceatlău, (regional) flântar, măgăriţă, răscol, scară, (Moldova, Transilvania şi Banat) feleherţ, (Moldova şi Transilvania) spiţă, (Transilvania) tecărău; (tehnică) (crucea dinainte) (regional) cântar, cumpănă, scară; (crucea dinapoi) (regional) brăcinar, brănişor, coardă, iuhă, lehă, splină; (tehnică) (regional) bot, botniţă, hobot, obad, opleniţă; bulfeu; aripă; (botanică) (crucea-pământului) brânca-ursului, (învechit şi regional) sclipeţ, (regional) laba-ursului, talpa-ursului, fierea-pământului, piedicuţă, potroacă, ţintaură; (crucea-voinicului) pojarniţă, popilnic, rostopască, sunătoare, trei-răi; (articulat; constelație din emisfera nordică) delfinul, lebăda; (crucea-pâinii) pristolnic, teişor; (crucea-salelor) sacrum.

Cruce, adverb
Sinonime: cruciş.  
 
Dantela
Dantela, verb
Sinonime: a cresta, a tăia.

Dantelă, substantiv feminin
Sinonime: (regional) horbotă, cipică, volan, (regional) bagatelă, (la plural) cârligei, spiţură, (Transilvania) cipcă, şpiţ, (prin Banat şi Transilvania) şlingherai, (învechit) reţea.  
 
Doctorie
Doctorie, substantiv feminin
Sinonime: medicament, leac, remediu, (învechit şi regional) medicină, spiţerie.  
 
Familie
Familie, substantiv feminin
Sinonime: cămin, casă, ai casei, menaj; ascendență, descendenţă, filiație, filiațiune, genealogie, generație, provenienţă, viţă, spiţă, neam, rasă, sușă; (figurat) dinastie, castă, clan, trib, (livresc) stirpe, (astăzi rar) seminţie, (învechit şi popular) sămânţă, (învechit şi regional) seminţenie, tălaie, (Moldova şi Transilvania) pojijie, (învechit) femeie, rudă, rudenie, sânge; (fizică) (familie radioactivă) serie radioactivă.  
 
Fel
Fel, substantiv masculin
Sinonime: mod, manieră, chip, procedeu, cale; varietate, soi, gen, sort, sortiment, categorie; fire, natură, caracter, temperament; origine, neam, familie, spiţă; obicei, datină, tradiţie, (la plural) moravuri; stil, regim, sens, specie, tip, teapă, specimen, (regional) modru, factură.  
 
Genealogie
Genealogie, substantiv feminin
Sinonime: arbore genealogic, ascendenţă, înrudire, (învechit) spiţă.  
 
Lazaret
Lazaret, substantiv neutru
Sinonime: carantină, coșmar, infirmerie, leprozerie, punct de frontieră, spital, (învechit) lăzăret.  
 
Neam (neamuri)
Neam (neamuri), substantiv neutru
Sinonime: categorie, clan, clasă, familie, fel, gen, generaţie, gintă, naştere, naţiune, norod, obârşie, origine, popor, provenienţă, rod, rubedenie, rudă, sămânţă, sânge, seminţie, sex, soi, sort, specie, spiţă, stepenă, tip, trib, varietate, viţă, (livresc) stirpe, (Transilvania) porodiţă.  
 
Stabiliment
Stabiliment, substantiv neutru
Sinonime: aşezământ, azil, bancă, cazinou, clinică, colegiu, colonie, comerț, construcție, contoar, dispensar, edificiu, fabrică, facultate, firmă, fundație, instituţie, închisoare, întreprindere, liceu, local, magazin, manufactură, penitenciar, prizon, protectorat, regie, societate, spital, sucursală, școală, tutelă, unitate, uzină; (depreciativ) bordel, casă de toleranță.  
 
Titlu
Titlu, substantiv neutru
Sinonime: antet, apelație, atribuţie, brevet, calitate, certificat, demnitate, denominație, denumire, designație, diplomă, drept, funcție, intitulare, manșetă, nume, numire, obligație, rang, rubricariu, subtitlu, titru, (figurat) bază legală, (învechit) spiță, (învechit) stat, (învechit) titol, (învechit) titulă, (învechit) tituluș.  
 
Rezident
Rezident, substantiv masculin
Sinonime: locuitor, locatar, ocupant; (medic rezident) absolvent medicinist care îşi perfecţionează practica în spital.  
 
Apotecar (apotecari)
Apotecar (apotecari), substantiv masculin
Sinonime: farmacist; (popular) spițer.  
 
Aromat
Aromat, adjectiv
Sinonime: aromatic, balsamic, binemirositor, cu aromă, îmbălsămat, îmbătător, înmiresmat, parfumat, piperat, (învechit) balsamiu.

Aromat, substantiv
Sinonime: condiment, dres, mirodenie, (învechit și popular) spițerie, (învechit) (la plural) miroase, (învechit) mirodie, (învechit) mirositură.  
 
Blacheu
Blacheu, substantiv
Sinonime: (regional) şpiţ, (variantă) placheu.  
 
Butelnic
Butelnic, substantiv
Sinonime: (tehnică) spiţelnic, (regional) spiţar.  
 
Cobilă
Cobilă, substantiv
Sinonime: (tehnică) (regional) capră, cobiliţă, cotumbă, crăcană, croc, iapă, trăgătoare, (Moldova şi Transilvania) traglă; (regional) cuşniţă, hânţău, scaun de înspiţat, scaun de spiţe.  
 
Cui
Cui, substantiv
Sinonime: (învechit) găvozd; (cui cilindric) ştift; (cui de siguranţă) splint; (cui spintecat) splint; ciocâlteu; colţ, fuscel, ic, măsea, pană, spiţă, treaptă, ţintă.  
 
Dantelat
Dantelat, adjectiv
Sinonime: împodobit cu dantelă; (regional) spiţărat.  
 
Dinastie
Dinastie, substantiv
Sinonime: casă, familie, neam domnesc, descendență, ereditate, filiație, genealogie, rasă, seminţie, (învechit) spiță, stirpe, sușă.  
 
Farmaceutic
Farmaceutic, adjectiv
Sinonime: (rar) oficinal, (regional) spiţeresc.  
 
Farmacie
Farmacie, substantiv
Sinonime: oficină, (popular) spiţerie, (Transilvania şi Bucovina) apotecă, (Transilvania) potică; farmaceutică, farmacologie.  
 
Farmacist
Farmacist, substantiv
Sinonime: chimist, (popular) spiţer, (învechit şi regional) poticăraș, (Transilvania şi Bucovina) apotecar, (Banat şi Transilvania) poticar.  
 
Farmacistă
Farmacistă, substantiv
Sinonime: (popular) spiţereasă.  
 
Internare
Internare, substantiv
Sinonime: dispensarizare, internat, închidere, spitalizare.  
 
Fuscel
Fuscel, substantiv
Sinonime: bâtă, ciomag, cotoc, fofează, măciucă, nuia, par, prăjină, pretcă, spiţă, stinghie, treaptă (de scară), vergea, (prin Transilvania) şiştoare, (regional) cui, (regional) joardă, (variantă) fușcel, (variantă) fuștei, (variantă) fuștel; (rar) cotor de ceapă, tulpină de ceapă.  
 
Generaţie
Generaţie, substantiv
Sinonime: ascendență, concepție, creație, descendență, dinastie, elaborație, familie, filiație, gemiparitate, geneză, monogenie, multiplicație, neam, origine, partenogeneză, procreație, producție, progenitură, rasă, reproducere, reproducție, rudă, rudenie, scisiparitate, sporulație, sușă, (învechit) rod, (popular şi familiar) spiţă, (variantă) generațiune; (locuțiune) (din generație în generație) din tată în fiu.  
 
Clinică
Clinică, substantiv
Sinonime: ambulanță, așezământ medico-sanitar, azil, dispensar, maternitate, ospiciu, policlinică, sanatoriu, spital, unitate medico-sanitară.  
 
Infirmerie
Infirmerie, substantiv
Sinonime: ambulanță, dispensar, ospiciu, sanatoriu, spital, (învechit) bolniţă, (rar) lazaret.  
 
Infirmier
Infirmier, substantiv
Sinonime: brancardier, (germanism regional) velter, (învechit) bolnicer, spitalagiu, spitaliot.  
 
Infirmieră
Infirmieră, substantiv
Sinonime: soră (de caritate), (Transilvania) velteriţă, (învechit) spitalagioaică.  
 
Porodiţă
Porodiţă, substantiv
Sinonime: coborâtor, descendent, neam, odraslă, progenitură, scoborâtor, seminţie, spiţă, urmaş, viţă, vlăstar.  
 
Valetudinariu
Valetudinariu, substantiv
Sinonime: (epoca romană) infirmerie, spital.  
 
Ospital
Ospital, adjectiv (învechit)
Sinonime: ospitalier, primitor, (învechit) ospătos, (regional) ospătariț, (regional) ospătarnic.

Ospital, substantiv (învechit)
Sinonime: spital.  
 
Preventoriu
Preventoriu, substantiv
Sinonime: sanatoriu, solariu, spital.  
 
Droghist
Droghist, substantiv
Sinonime: farmacist, (învechit) spițer; distribuitor, producător, traficant, vânzător (de droguri).  
 
Stepenă
Stepenă, substantiv (învechit)
Sinonime: categorie, clasă, grad, neam, poziție, rang, scară, seminție, situație, spiță, stare, treaptă, viță.  
 
Săpăligă
Săpăligă, substantiv
Sinonime: hârleț, sapă, săpălică, săpălucă, săpălugă, săpucă, săpuliță, săpușoară, săpuță, scrapină, (Bucovina și Maramureș) șpițac, (regional) săpiță.  
 
Nosocomion
Nosocomion, substantiv (învechit)
Sinonime: spital.  
 
Nosocomial
Nosocomial, adjectiv
Sinonime: (medicină) intraspitalicesc, spitalicesc.  
 
Spiciță
Spiciță, substantiv (regional)
Sinonime: spiță (mică).  
 
Policlinică
Policlinică, substantiv
Sinonime: clinică, dispensar, spital.  
 
Maternitate
Maternitate, substantiv
Sinonime: graviditate, instinct matern, sarcină, clinică, spital, (rar) mămie.  
 
Leprozerie
Leprozerie, substantiv
Sinonime: lazaret, spital pentru leproși, (învechit) leprărie.  
 
Interna
Interna, verb
Sinonime: a (se) spitaliza, a claustra, a dispensariza, a intra în spital, a încarcera, a încelula, a închide, a întemnița, a sechestra.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar