Singur (singură)
Singur (singură), adjectiv
Sinonime: neînsoțit, singuratic, solitar, izolat, retras; de bună voie, de la sine; unic; numai, exclusiv, doar.  
 
Singurătate
Singurătate, substantiv feminin
Sinonime: izolare, solitudine; pustietate.  
 
Singuratic (singuratică)
Singuratic (singuratică), adjectiv
Sinonime: izolat, retras, singur; tainic, ferit, ascuns; solitar, liniştit.  
 
Singurie
Singurie, substantiv
Sinonime: (învechit) singurătate.  
 
Singurit
Singurit, adjectiv (învechit)
Sinonime: răzleț, singuratic; (sintagmă) (nume singurit) singular.  
 
Singuriu (singurie)
Singuriu (singurie), adjectiv
Sinonime: (regional) singuratic.  
 

Burlac
Burlac, substantiv masculin
Sinonime: celibatar, holtei, flăcău tomnatic, cavaler, june, singur, necăsătorit, (familiar) becher, (regional) praşcău.

Burlac, substantiv (regional)
Sinonime: butoi.  
 
Celibatară
Celibatară, substantiv feminin
Sinonime: beghină, domnișoară, duduie, fată bătrână, fată mare, fată rămasă.

Celibatară, adjectiv feminin
Sinonime: necăsătorită, nemăritată, singură, (regional) nenevestită.  
 
Doar
Doar, adverb
Sinonime: cumva, oare, oarecum, poate, abia, numai, tocmai, (regional) taman, exclusiv, singur.

Doar, conjuncție
Sinonime: că.  
 
Dosnic (dosnică)
Dosnic (dosnică), adjectiv
Sinonime: retras, izolat, ascuns, dosit, ferit, lăturalnic, singuratic, tainic, tăinuit, (rar) lăturaş, (învechit şi regional) săcret, (regional) lăturiş.  
 
Exilat (exilată)
Exilat (exilată), adjectiv
Sinonime: expatriat, surghiunit, plecat, îndepărtat, pribeag, înstrăinat, emigrant; retras, izolat, singuratic, alungat, gonit, izgonit, proscris, (livresc) relegat, (învechit) surghiun; (învechit) conesilat, (învechit) conexilat.  
 
Grupa
Grupa, verb
Sinonime: a acumula, a aduna, a aglutina, a aranja, a asambla, a asocia, a centraliza, a clasa, a clasifica, a colecta, a colecționa, a comasa, a concentra, a cumula, a fuziona, a împărţi, a masa, a organiza, a regrupa, a reorganiza, a repartiza, a reuni, a se aglomera, a se alia, a se coaliza, a strânge, a tria, a uni (într-o singură unitate).

Grupă, substantiv feminin
Sinonime: unitate, grup, colectiv, ceată, bandă, cenaclu, clan, batalion, club, cohortă, comitet, şcoală, echipă, confrerie, escadrilă, escadron, formaţie, formaţiune, gaşcă, ansamblu; (rar) gang.  
 
Individual (individuală)
Individual (individuală), adjectiv
Sinonime: personal, în persoană; singur, câte unul, particular, în particular, singular, original, specific.  
 
Izolat (izolată)
Izolat (izolată), adjectiv
Sinonime: despărţit, separat, îndepărtat, detaşat; retras, singuratic, solitar, răzleţ; dosnic, ascuns, ferit.  
 
Însingurat (însingurată)
Însingurat (însingurată), adjectiv
Sinonime: singur, izolat, retras, părăsit, stingher, exilat.  
 
Pribeag (pribeagă)
Pribeag (pribeagă), adjectiv
Sinonime: rătăcitor, hoinar, vagabond; refugiat, fugar, exilat, emigrant; singur, izolat, răzleţ.  
 
Pustietate
Pustietate, substantiv feminin
Sinonime: pustiu, deşert, pustă; (figurat) singurătate, solitudine, izolare.  
 
Pustiu (pustie)
Pustiu (pustie), adjectiv
Sinonime: necultivat, neîngrijit, nelocuit, părăginit, ruinat, părăsit; nepopulat, deşert, gol, vid; (figurat) fără rost, fără sens, zadarnic; singur, izolat, stingher.  
 
Pustnicie
Pustnicie, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: abstinenţă, ascetism, asceză, claustrare, izolare, renunțare, schimnicie, sihăstrie, (figurat) singurătate, (rar) schimnicit, (variantă) pusnicie, (variantă) pustenecie.  
 
Sălbatic (sălbatică)
Sălbatic (sălbatică), adjectiv
Sinonime: nedomesticit, neîmblânzit, nedomolit, aprig, focos; necultivat, nelucrat; nelocuit, pustiu, primitiv, necivilizat; retras, nesociabil, singuratic; inuman, crud, barbar, animalic; (figurat) înfricoşător, înfiorător.  
 
Sihăstrie
Sihăstrie, substantiv feminin
Sinonime: asceză, călugărie, pustnicie, schimnicie, schit, viață de sihastru; (figurat) izolare, pustietate, singurătate; (variante) săhăstrie, sehăstrie.  
 
Singular (singulară)
Singular (singulară), adjectiv
Sinonime: abracadabrant, anumit, aparte, bizar, ciudat, curios, deosebit, diferit, distinct, excelent, excentric, excepțional, extraordinar, extravagant, fantasmagoric, fantezist, individual, inexplicabil, insolit, izolat, năstrușnic, neobișnuit, original, paradoxal, rar, singularizat, special, straniu, unic, (familiar) sanchiu, (figurat și familiar) fistichiu, (figurat și familiar) întors, (figurat și familiar) sucit, (figurat și familiar) trăsnit, (grecism învechit) paraxin, (învechit) ciudos, (învechit) singulariu, (învechit) singuratic, (învechit) singurit, (învechit; despre lupte) corp la corp, (Moldova) deșănțat, (popular) pidosnic, (popular) pocit, (popular) poznaș, (rar) străin, (Transilvania, Banat și Oltenia) șod.  
 
Solitar (solitară)
Solitar (solitară), adjectiv
Sinonime: izolat, singuratic, retras; pustiu, neumblat, lăturalnic.  
 
Solitudine
Solitudine, substantiv feminin
Sinonime: singurătate, izolare, pustietate.  
 
Stihie
Stihie, substantiv feminin
Sinonime: duh, spirit, fantasmă; (figurat) himeră, arătare, închipuire, nălucă; pustietate, singurătate, sălbăticie; dezlănţuire, năpastă, calamitate, forţă oarbă.  
 
Stingher (stingheră)
Stingher (stingheră), adjectiv
Sinonime: izolat, răzleţ, singur, singuratic, dezorientat, străin; desperecheat.  
 
Surghiun
Surghiun, substantiv neutru
Sinonime: exil, izgonire, îndepărtare, pribegie, înstrăinare; izolare, singurătate.  
 
Tainic (tainică)
Tainic (tainică), adjectiv
Sinonime: misterios, enigmatic, secret, ascuns, ferit; discret, tăcut, confidenţial, intim; retras, singuratic, izolat.  
 
Unic (unică)
Unic (unică), adjectiv
Sinonime: unul, numai unul, singur, doar unul, altul nu, un singur exemplar; (figurat) incomparabil, fără seamăn, excepţional, nemaivăzut, nemaiîntâlnit, neasemuit.  
 
Turnichet
Turnichet, substantiv
Sinonime: stropitoare rotativă; (dispozitiv pivotant care permite trecerea unei singure persoane) tripod rotativ, poartă automatizată.  
 
Monobloc
Monobloc, adjectiv invariabil
Sinonime: dintr-o singură bucată.  
 
Claustrare
Claustrare, substantiv
Sinonime: claustrație, izolare, singurătate.  
 
Claustraţie
Claustraţie, substantiv
Sinonime: izolare, singurătate.  
 
Dintru
Dintru, prepoziție
Sinonime: din, dinspre, de la, petrecut în, cu, din cauza; (dintr-acolo) din partea aceea; (dintr-o dată) cu o singură mișcare, pe neașteptate, brusc, deodată.  
 
Unicord
Unicord, adjectiv
Sinonime: monocord; (despre instrumente muzicale) cu o singură coardă.  
 
Autodistruge
Autodistruge, verb
Sinonime: a se distruge singur.  
 
Săcret
Săcret, adjectiv
Sinonime: afurisit, ascuns, blestemat, câinos, deşert, dosit, dosnic, ferit, gol, hain, izolat, îndrăcit, lăturalnic, necălcat, necultivat, nelocuit, nepopulat, nestrăbătut, neumblat, pustiu, rău, retras, sălbatic, singuratic, tainic, tăinuit, ticălos, vid.

Săcret, substantiv
Sinonime: afurisit, blestemat, câinos, hain, îndrăcit, rău, ticălos.  
 
Pripăloagă
Pripăloagă, substantiv (regional)
Sinonime: femeie singură; prostituată.  
 
Unison
Unison, substantiv
Sinonime: acord, armonie, concordanță, conformitate, consonanță, eufonie, euritmie; (locuţiune; la unison) împreună, în același timp, în acord, în armonie, în bloc, în comun, în cor, pe o singură voce, simultan.  
 
Monodimensional
Monodimensional, adjectiv
Sinonime: cu o singură dimensiune, unidimensional, unidimensionat.  
 
Confina
Confina, verb
Sinonime: a se izola, a se închide, a se învecina (cu); (figurat) a se limita la o singură activitate, a se limita la o singură ocupație, a se specializa.  
 
Schimnicie
Schimnicie, substantiv
Sinonime: asceză, izolare, singurătate, pustnicie, schit, sihăstrie, (variantă) schivnicie.  
 
Aplat
Aplat, substantiv
Sinonime: (în pictură, gravură) tentă de o singură culoare.  
 
Monologa
Monologa, verb
Sinonime: a soliloca, a vorbi cu sine însuși, a vorbi în formă de monolog, a vorbi singur.  
 
Monoparental
Monoparental, adjectiv
Sinonime: cu un singur părinte.  
 
Monoclu
Monoclu, substantiv
Sinonime: lentilă, lornietă, lornion, lunetă, (popular şi familiar) geam, (popular) sticlă; pansament (la un singur ochi).  
 
Monocotiledon
Monocotiledon, adjectiv
Sinonime: (botanică) cu un singur cotiledon, monocotiledonat.  
 
Monocotiledonat
Monocotiledonat, adjectiv
Sinonime: (botanică) cu un singur cotiledon, monocotiledon.  
 
Monocrom
Monocrom, adjectiv
Sinonime: cu o singură culoare, monocromatic, unicolor; (figurat) monoton, plictisitor, uniform.  
 
Monozigot
Monozigot, adjectiv
Sinonime: (biologie) cu un singur zigot, uniovular, univitelin.  
 
Uniovulat
Uniovulat, adjectiv
Sinonime: (biologie) cu un singur ovul, uniovular.  
 
Monosepal
Monosepal, adjectiv
Sinonime: (botanică) cu o singură sepală, gamosepal, unisepal.  
 
Însingurat
Însingurat, adjectiv
Sinonime: izolat, retras, singur, singuratic, solitar.  
 
Autocorecta
Autocorecta, verb
Sinonime: a se corecta singur.  
 
Autoaccidenta
Autoaccidenta, verb
Sinonime: a se accidenta involuntar, a se accidenta singur.  
 
Retirat
Retirat, adjectiv
Sinonime: (franțuzism învechit) izolat, retras, singur, singuratic, solitar.  
 
Monobrăzdar
Monobrăzdar, substantiv
Sinonime: plug cu un singur brăzdar.  
 
Unilocular
Unilocular, adjectiv
Sinonime: (botanică) cu o singură lojă, locular.  
 
Monocefal
Monocefal, adjectiv
Sinonime: cu un singur cap, cu un singur capitul, monocefalian.  
 
Monopareză
Monopareză, substantiv
Sinonime: (medicină) pareză a unui singur membru.  
 
Monoatomic
Monoatomic, adjectiv
Sinonime: monovalent; (despre molecule, substanțe) dintr-un singur atom.  
 
Monoax
Monoax, substantiv
Sinonime: (tehnică) cu o singură osie, cu un singur ax, uniax.  
 
Monosemantic
Monosemantic, adjectiv
Sinonime: (lingvistică) cu un singur sens, unisemantic, univoc.  
 
Univoc
Univoc, adjectiv
Sinonime: care are un singur sens, monosemantic, omonim, (matematică) injectiv.  
 
Monocameral
Monocameral, adjectiv
Sinonime: (despre un organ legislativ) cu o singură cameră, unicameral.  
 
Părăsire
Părăsire, substantiv
Sinonime: abandon, abandonare, evacuare, izolare, paragină, părăginire, sălbăticie, singurătate.  
 
Monacant
Monacant, adjectiv
Sinonime: cu un singur ghimpe.  
 
Monodont
Monodont, adjectiv
Sinonime: cu un singur dinte.  
 
Monodactil
Monodactil, adjectiv
Sinonime: (zoologie) cu un singur deget, soliped.  
 
Autoexcita
Autoexcita, verb
Sinonime: a se excita pe sine însuși, a se excita singur, a se masturba.  
 
Monodie
Monodie, substantiv
Sinonime: cântec la o singură voce, homofonie, monofonie, omofonie, (în tragedia greacă) monolog liric.  
 
Năhor
Năhor, adjectiv (regional)
Sinonime: (cu un singur testicul) rânc, râncaci, (variantă) năvor.  
 
Autosalva
Autosalva, verb
Sinonime: a se salva pe sine însuși, a se salva singur.  
 
Izolare
Izolare, substantiv
Sinonime: despărțire, desprindere, detașare, individualizare, izolat, izolație, retragere, segregare, segregație, separare, separatism, separație, singularizare, singurătate, (figurat) schimnicie, (figurat) sihăstrie, (livresc) solitudine, (rar) însingurare.  
 
Monolingv
Monolingv, adjectiv
Sinonime: într-o singură limbă, unilingv.  
 
Retras
Retras, adjectiv
Sinonime: ascuns, depărtat, dosit, dosnic, ferit, izolat, închis, lăturalnic, necomunicativ, nesociabil, plasat mai la o parte, retractat, singur, singuratic, solitar, tainic, tăinuit, (figurat) sihastru, (învechit și regional) săcret, (învechit) retirat, (rar) însingurat, (rar) lăturaș, (regional) lăturiș.

Retras, adverb
Sinonime: deoparte, izolat, (învechit) osebi.  
 
Single
Single, adjectiv invariabil
Sinonime: individual, singur.

Single, substantiv
Sinonime: (tenis) simplu.  
 
Autoiluziona
Autoiluziona, verb
Sinonime: a se autoamăgi, a-și face singur iluzii.  
 
Autocurăța
Autocurăța, verb
Sinonime: a se curăța singur.  
 
Orfelin
Orfelin, adjectiv (învechit)
Sinonime: abandonat, lăsat singur, orfan, părăsit.

Orfelin, substantiv (învechit)
Sinonime: orfan, pupil.  
 
Unidimensional
Unidimensional, adjectiv
Sinonime: cu o singură dimensiune, monodimensional, unidimensionat.  
 
Autoeduca
Autoeduca, verb
Sinonime: a se autoinstrui, a se educa pe sine, a se forma singur.  
 
Unicameral
Unicameral, adjectiv
Sinonime: (politică) cu o singură cameră, monocameral.  
 
Celibatar
Celibatar, substantiv masculin
Sinonime: burlac, cavaler, domnișor, fecior, flăcău (tomnatic), holtei, holteiaș, (familiar) becheraș, (popular și familiar) becher, (regional) june, (regional) nădărău, (regional) prașcău, (regional) rablă, (regional) rablău, (regional) râncalău, (Transilvania) celibe, (Transilvania) frășcău, (Transilvania) holteraș.

Celibatar, adjectiv masculin
Sinonime: burlac, disponibil, liber, necăsătorit, nefamilist, neînsurat, singur, solitar.  
 
Buziș
Buziș, adverb (învechit)
Sinonime: în față, înainte, pe un singur rând, unul lângă altul, (învechit și regional) bulziș.  
 
Monopod
Monopod, adjectiv
Sinonime: (biologie) cu un singur picior, monopodic.  
 
Părăsiciune
Părăsiciune, substantiv (învechit)
Sinonime: părăginire, părăsire, singurătate, (învechit) părăsință, (învechit) părăsitură.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar