Sine die
Sine die, locuțiune adverbială
Sinonime: de manieră indefinită, fără o dată precisă, ulterior.  
 
Sine qua non
Sine qua non, locuțiune adjectivală
Sinonime: fără de care nu se poate, imperativ, indispensabil, necesar, (variantă) sine-qua-non.  
 
Sineală
Sineală, substantiv
Sinonime: albastru, albăstreală, albăstrime, azur, claritate, limpezime, seninătate, ultramarin.  
 
Sineață
Sineață, substantiv (învechit)
Sinonime: flintă, pușcă cu cremene, (învechit) sâneață.  
 
Sinec
Sinec, substantiv
Sinonime: zori; (învechit) bătrânețe.  
 
Sineca
Sineca, verb
Sinonime: a se închina, a se ruga.  
 
Sinecdocă
Sinecdocă, substantiv
Sinonime: (figură de stil) metonimie, hipalagă.  
 
Sinecliză
Sinecliză, substantiv
Sinonime: (geologie) bazin sedimentar.  
 
Sinedriu
Sinedriu, substantiv
Sinonime: consiliu bisericesc, (istorie) sanhedrin.  
 
Sineli
Sineli, verb
Sinonime: a sinili.  
 
Sineliu
Sineliu, adjectiv
Sinonime: albăstriu, siniliu.  
 
Sinereză
Sinereză, substantiv
Sinonime: contracție, crasă, sinalefă, sinizeză.  
 
Sinergie
Sinergie, substantiv
Sinonime: asociație, asociere, federație, osmoză, sinergism.  
 
Sineş
Sineş, substantiv
Sinonime: regină.  
 
Sineși
Sineși, pronume
Sinonime: (învechit) sine.  
 
Sinestezie
Sinestezie, substantiv
Sinonime: (medicină) sinalgezie, sinalgie, sinopsie; (psihologie) corespondență.  
 
Sinet
Sinet, substantiv
Sinonime: act, adeverinţă, cambie, chitanţă, document, dovadă, hârtie, hrisov, izvor, înscris, mărturie, piesă, poliţă, recipisă, senet, trată, zapis.

Sineț, substantiv (regional)
Sinonime: (ihtiologie) plătică, (variantă) sâneț.  
 
Sineța
Sineța, verb (învechit)
Sinonime: a împușca.  
 
Sineţaş
Sineţaş, substantiv
Sinonime: puşcaş.  
 

Albăstreală
Albăstreală, substantiv feminin
Sinonime: albastru, albăstrime, scrobeală albastră, ultramarin, (Moldova și Bucovina) sineală, (regional) vinețeală, (Transilvania) mierială.  
 
Băţos (băţoasă)
Băţos (băţoasă), adjectiv
Sinonime: drept, ţeapăn, tare; (figurat) rigid, îngâmfat, plin de sine.  
 
Benevol (benevolă)
Benevol (benevolă), adjectiv
Sinonime: voluntar, de bună voie, nesilit, de la sine, dezinteresat, gratuit.  
 
Cumpăt
Cumpăt, substantiv neutru
Sinonime: stăpânire de sine, cumpătare, calm, echilibru, fire, stăpânire, (învechit) stăpânie, (figurat) sânge rece, (rar) răceală, chibzuială; dietă, regim.  
 
Deliberat
Deliberat, adverb
Sinonime: intenţionat, (bine) gândit, cu intenţie, de la sine.

Deliberat, adjectiv
Sinonime: gândit, cumpănit, liber consimțit, intenţionat.  
 
Firesc (firească)
Firesc (firească), adjectiv
Sinonime: natural, normal, obişnuit, de la sine înţeles, (învechit) fireş, (figurat) curat, regulat; (cu rol de substantiv) naturaleţe.  
 
Implica
Implica, verb
Sinonime: a amesteca, a antrena, a atrage după sine, a cere, a comporta, a cuprinde, a include, a necesita, a presupune, a reclama, (învechit) a conține.  
 
Independent (independentă)
Independent (independentă), adjectiv
Sinonime: autonom, neatârnat, liber, eliberat, descătuşat, dezrobit, emancipat, de sine-stătător.  
 
Individualism
Individualism, substantiv neutru
Sinonime: amor propriu, arivism, autism, egocentrism, egoism, egotism, introversiune, iubire de sine, nombrilism.  
 
Locma
Locma, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: afacere, avantaj, câştig, chilipir, îndestulare; clătită, mâncare bună, plăcintă (turcească), prăjitură (orientală), sinecură.  
 
Măreţ (măreață)
Măreţ (măreață), adjectiv
Sinonime: falnic, fastuos, frumos, fudul, grandios, grandoman, impozant, impresionant, impunător, infatuat, încrezut, înfumurat, îngâmfat, luxos, maiestos, megaloman, monumental, orgolios, plin de sine, semeţ, sfidător, solemn, somptuos, splendid, strălucit, strălucitor, superb, țanțoș, vanitos, (figurat) trufaș, (învechit și regional) fălos, (învechit) solemnel, (învechit) vederos, (livresc) magnific, (popular) mândru, (rar) august.  
 
Remorca
Remorca, verb
Sinonime: a ataşa, (figurat) a lega, a duce cu sine.

Remorcă, substantiv
Sinonime: caravană, rulotă, semiremorcă, trailer; cablu, cordaj, funie, odgon.  
 
Retrage
Retrage, verb
Sinonime: a lua înapoi, a aduce la sine; a da înapoi, a se da deoparte, a se refugia, a se adăposti, a se izola; a retracta, a dezice, a anula.  
 
Singur (singură)
Singur (singură), adjectiv
Sinonime: neînsoțit, singuratic, solitar, izolat, retras; de bună voie, de la sine; unic; numai, exclusiv, doar.  
 
Spontan (spontană)
Spontan (spontană), adjectiv
Sinonime: de la sine, neforţat, nesilit, natural, brusc, pe neaşteptate, deodată.  
 
Talisman
Talisman, substantiv neutru
Sinonime: amuletă, apotropeu, fetiș, filacteră, mascotă, pentagramă, porte-bonheur, (argotic) norocel, (învechit și figurat) sinet, (învechit și regional) salafiu, (învechit) advar, (învechit) baier, (învechit) hamailâu, (învechit) hrănilniță, (învechit) noroc, (rar) semn de recunoaștere, (regional) amulet, (regional) musca, (regional) număruș, (turcism învechit) salavat.  
 
Trata
Trata, verb
Sinonime: a se purta, a se comporta; a ospăta, a primi bine; a discuta, a analiza; a expune, a dezvolta; a îngriji, a doctorici, a căuta.

Trată, substantiv
Sinonime: cambie, poliță, (germanism învechit) vecsel, (învechit) obligă, (învechit) sinet.  
 
Voluntar (voluntară)
Voluntar (voluntară), adjectiv
Sinonime: hotărât, energic, autoritar, decis; încăpăţânat, îndărătnic, căpos; (adverb) de bună voie, de la sine, din proprie iniţiativă, nesilit de nimeni.  
 
Autoobserva
Autoobserva, verb
Sinonime: a se observa pe sine; a se autodocumenta.  
 
Auto
Auto, prefix (element de compunere)
Sinonime: de la sine, pe sine; automobil; automat; (adjectiv invariabil) de automobil.  
 
Acaparare (acaparări)
Acaparare (acaparări), substantiv feminin
Sinonime: acaparat, apropriere, însușire, luare pentru sine; (figurat) monopolizare.  
 
Altruism
Altruism, substantiv
Sinonime: caritate, dăruire de sine, dezinteres, dezinteresare, filantropie, generozitate, lepădare de sine, oblativitate.  
 
Armurier
Armurier, substantiv
Sinonime: (învechit) sineţar, tufecciu.  
 
Sinopsie
Sinopsie, substantiv
Sinonime: (medicină) audiţie colorată, audiţie cromatică, sinestezie vizuală.  
 
Autofecundare
Autofecundare, substantiv
Sinonime: (biologie) autofecundat, autofecundație, autofertilitate, autogamie, automixie, fecundare prin sine însuși, partenogamie.  
 
Autoîncântare
Autoîncântare, substantiv
Sinonime: autoadmirare, automulţumire, mulțumire de sine.  
 
Haloși
Haloși, verb
Sinonime: a fi egoist, a se zgârci; a nu da mai departe, a vrea totul pentru sine, a nu împărți, a nu oferi.  
 
Chitanţă
Chitanţă, substantiv
Sinonime: recipisă, (învechit şi regional) zdelcă, (învechit) răvaş, siguranţă, sinet, tahvil, teşcherea, (rusism învechit) rospiscă.  
 
Autosatisfacție
Autosatisfacție, substantiv
Sinonime: mulțumire de sine, vanitate; autosatisfacere, masturbare.  
 
Confient
Confient, adjectiv
Sinonime: încrezător, sigur de sine.  
 
Confienţă
Confiență, substantiv (franțuzism învechit)
Sinonime: încredere, siguranță de sine, (variantă) confianță, (variantă) conființă.  
 
Contracţie
Contracţie, substantiv
Sinonime: angiospasm, angoasă, constricție, contorsiune, contractare, contractură, convulsie, crampă, crasă, crispare, crispație, fibrilație, încordare, micșorare, mioedem, reducere, retracție, rictus, sinereză, sistolă, spasm, stricţiune, tetanie, trismus, zgârcire, (învechit) strânsoare, (învechit) zgârcitură, (rar) contragere, (variantă) contracțiune.  
 
Silepsă
Silepsă, substantiv
Sinonime: sineză.  
 
Egoism
Egoism, substantiv
Sinonime: (învechit) siniubire, iubire de sine, amor propriu, egolatrie, egotism, individualism, introversiune, narcisism.  
 
Şinui
Şinui, verb
Sinonime: a fereca, a pune șine, a înzestra cu șine, a încălța.  
 
Hipalagă
Hipalagă, substantiv
Sinonime: metonimie, sinecdocă.  
 
Vanterie
Vanterie, substantiv
Sinonime: gasconadă, laudă de sine, laudă exagerată, rodomontadă, (învechit) vantare.  
 
Siniliu (sinilie)
Siniliu (sinilie), adjectiv
Sinonime: (rar) sineliu, albăstriu, albăstrui, albastru-palid.  
 
Naturalmente
Naturalmente, adverb
Sinonime: bineînțeles, cu ușurință, de la natură, de la sine, desigur, din fire, evident, fără efort, firește, în mod natural.  
 
Infatuat
Infatuat, adjectiv
Sinonime: arogant, înfumurat, îngâmfat, orgolios, plin de sine însuși, plin de suficiență.  
 
Replia
Replia, verb
Sinonime: a (se) strânge, a bate în retragere, a recula, a regresa, a se retracta, a se retrage în ordine, (figurat) a medita, (figurat) a se retrage în sine.  
 
Oblativitate
Oblativitate, substantiv
Sinonime: altruism, dăruire de sine; (referitor la divinitate) ofrandă, sacrificiu.  
 
Sinalefă
Sinalefă, substantiv
Sinonime: (lingvistică) contracție (de silabe), crază, eliziune, reunire (de silabe), sinereză.  
 
Osmoză
Osmoză, substantiv
Sinonime: interpenetrație, întrepătrundere, pătrundere reciprocă, sinergie.  
 
Sini
Sini, verb
Sinonime: a albăstri, a sinili, a sineli.  
 
Siniubire
Siniubire, substantiv
Sinonime: egoism, iubire de sine.  
 
Metonimie
Metonimie, substantiv
Sinonime: (figură de stil) comparație, hipalagă, imagine, sinecdocă.  
 
Figură de stil
Figură de stil, locuţiune
Sinonime: figură poetică, trop; (specific) afereză, alegorie, aliterație, anacolut, anadiploză, anaforă, antanaclază, antifrază, antiteză, antonomază, apocopă, aposiopeză, apostrofă, asindet, asonanță, brahilogie, comparație, elipsă, enumerație, epiforă, epimonă, epitet, eufemism, gradație, hiperbat, hiperbolă, imprecație, interogație, invectivă, inversiune, invocație, ironie, metaforă, metonimie, onomatopee, parabolă, perifrază, personificare, polisindet, repetiție, simbol, sincopă, sinecdocă.  
 
Entitate
Entitate, substantiv
Sinonime: abstracție, concept, conținut de sine stătător, existență.  
 
Monologa
Monologa, verb
Sinonime: a soliloca, a vorbi cu sine însuși, a vorbi în formă de monolog, a vorbi singur.  
 
Purtăreţ
Purtăreţ, adjectiv
Sinonime: comun, de dimensiuni reduse, de purtat cu sine, de rând, durabil, mai ușor de suportat, obișnuit, popular, portabil, portativ, purtabil, rezistent, solid, trainic, transportabil, ușor de transportat.  
 
Tehui
Tehui, adjectiv
Sinonime: (regional) ameţit, buimac, buimăcit, lunatic, năuc, năucit, nebun, smintit, tâmpit, zăpăcit; (variante) căhui, chiahui, năhui, tăhui, terhui.

Tehui, verb
Sinonime: (popular) a (se) ameţi, a (se) buimăci, a (se) năuci, a (se) prosti, a (se) ului, a (se) zăpăci, a deveni tehui, a nu ști de sine, a se pierde.  
 
Imperturbabilitate
Imperturbabilitate, substantiv
Sinonime: apatie, ataraxie, calm, flegmă, impasibilitate, indiferență, netulburare, placiditate, sânge-rece, serenitate, stăpânire de sine, (învechit) domolință.  
 
Aroga
Aroga, verb
Sinonime: a acapara, a deposeda, a lua pe nedrept, a uzurpa, a-și apropria, a-și atribui cu de la sine putere, a-și însuși.  
 
Subînţelege
Subînţelege, verb
Sinonime: a fi de la sine înțeles, a reieşi, a rezulta, a se înțelege de la sine, a sugera.  
 
Self-control
Self-control, substantiv
Sinonime: (anglicism) autocontrol, sânge-rece, stăpânire de sine.  
 
Narcisism
Narcisism, substantiv
Sinonime: autolatrie, calomanie, dragoste de sine, egocentrism, egotism.  
 
Autolatrie
Autolatrie, substantiv
Sinonime: cult al propriului eu, dragoste de sine, egocentrism, egoism, egotism, narcisism, (învechit) siniubire.  
 
Sanhedrin
Sanhedrin, substantiv
Sinonime: (la vechii evrei) sinedriu, tribunal suprem.  
 
Autodistrugere
Autodistrugere, substantiv
Sinonime: autodistrus, distrugere de către sine însuși, distrugere produsă de la sine.  
 
Autoexcita
Autoexcita, verb
Sinonime: a se excita pe sine însuși, a se excita singur, a se masturba.  
 
Autocontrol
Autocontrol, substantiv
Sinonime: self-control, stăpânire de sine.  
 
Compenetrație
Compenetrație, substantiv
Sinonime: (medicină) penetrație reciprocă, sinestezie.  
 
Autosugestionat
Autosugestionat, substantiv
Sinonime: autosugestionare, sugestionare de către sine însuși.  
 
Autocritica
Autocritica, verb
Sinonime: a se autoeticheta, a se critica pe sine însuși.  
 
Autocalomniere
Autocalomniere, substantiv
Sinonime: (calomniere de către sine însuși) autocalomniat.  
 
Autosupraveghere
Autosupraveghere, substantiv
Sinonime: autocontrolare, autocontrolat, autosupravegheat, supraveghere de către sine însuși.  
 
Autonega
Autonega, verb
Sinonime: a se nega (pe sine însuși).  
 
Autonegare
Autonegare, substantiv
Sinonime: autonegat, negare de către sine însuși.  
 
Albăstrime
Albăstrime, substantiv
Sinonime: albastru, azur, claritate, limpezime, senin, seninătate, (învechit și regional) seninat, (învechit) senineală, (Moldova și Bucovina) sineală, (rar) limpeziș, (regional) vineție; partidul conservator (al boierilor), (învechit și depreciativ) ciocoime.  
 
Autoimitare
Autoimitare, substantiv
Sinonime: autoimitat, autoparodiere, imitare de către sine însuși.  
 
Autoimita
Autoimita, verb
Sinonime: a se autoparodia, a se imita pe sine însuși.  
 
Automodela
Automodela, verb
Sinonime: a se modela pe sine însuși, a-și modela personalitatea; a construi automodele.  
 
Automodelare
Automodelare, substantiv
Sinonime: automodelat, automodelism, modelare de către sine însuși.  
 
Senet
Senet, substantiv (învechit)
Sinonime: act, adeverință, chitanță, document, hrisov, poliță, zapis, (variantă) sinet.  
 
Autoperfecționare
Autoperfecționare, substantiv
Sinonime: autoperfecționat, perfecționare prin sine însuși.  
 
Autosalva
Autosalva, verb
Sinonime: a se salva pe sine însuși, a se salva singur.  
 
Introversiune
Introversiune, substantiv
Sinonime: autism, egocentrism, retragere în sine însuși, schizoidie, schizotimie.  
 
Indemontabil
Indemontabil, adjectiv
Sinonime: fix, indecompozabil, inseparabil, (figurat) sigur de sine.  
 
Făgăduit
Făgăduit, substantiv (învechit)
Sinonime: făgăduială, jurământ, promisiune.

Făgăduit, adjectiv
Sinonime: promis; (învechit) primit (la sine).  
 
Remorcare
Remorcare, substantiv
Sinonime: ducere cu sine, remorcaj, tractare, (rar) remorcație.  
 
Autoacuzare
Autoacuzare, substantiv
Sinonime: (acuzare de către sine însuși) autoacuzat, învinovățire, (rar) autoacuzație.  
 
Autoadmirare
Autoadmirare, substantiv
Sinonime: (admirare de către sine însuși) autoadmirat, autoadmirație, narcisism.  
 
Autoamăgire
Autoamăgire, substantiv
Sinonime: (amăgire de către sine însuși) autoamăgit, autoiluzionare.  
 
Autoasigurare
Autoasigurare, substantiv
Sinonime: (asigurare de către sine însuși) asigurare proprie, (rar) autoasigurat.  
 
Autoeducație
Autoeducație, substantiv
Sinonime: autoeducare, autoinstruire, educație prin sine însuși.  
 
Autocunoaște
Autocunoaște, verb
Sinonime: a se cunoaște pe sine însuși, a-și cunoaște propriul eu.  
 
Autostudia
Autostudia, verb
Sinonime: a se autoanaliza, a se autocontrola, a se studia pe sine.  
 
Autoeduca
Autoeduca, verb
Sinonime: a se autoinstrui, a se educa pe sine, a se forma singur.  
 
Autarhic
Autarhic, adjectiv
Sinonime: autonom, autosuficient, centrat pe sine, izolaționist, (variantă) autarchic.  
 
Sinucigaș
Sinucigaș, substantiv
Sinonime: (astăzi rar) suicid, (figurat) kamikaze, (învechit) de sine omorâtor, (învechit) sinucid.  
 
Lăudăroșie
Lăudăroșie, substantiv
Sinonime: fanfaronadă, laudă (de sine), lăudare, lăudăroșenie, (familiar și depreciativ) grozăvire, (franțuzism) rodomontadă.  
 
Automulțumire
Automulțumire, substantiv
Sinonime: autoîncântare, mulțumire de sine.  
 
Sâneț
Sâneț, substantiv (regional)
Sinonime: (ihtiologie) plătică, (variantă) sineț.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar