Roman (romană)
Roman (romană), adjectiv
Sinonime: râmlean, din Italia veche.  
 
Roman (romane)
Roman (romane), substantiv neutru
Sinonime: bildungsroman, ficțiune (în proză), istorie, poveste, scriere, zooroman, (învechit) romanț.  
 
Roman-fluviu
Roman-fluviu, substantiv
Sinonime: saga.  
 
Română
Română, substantiv
Sinonime: (învechit) românie; (română comună) protoromână, străromână.  
 
Românaș
Românaș, substantiv
Sinonime: român (mic și energic), românel, românică, (popular) rumânaș.  
 
Româncă
Româncă, substantiv
Sinonime: săteancă, ţărancă.  
 
Romancier (romancieri)
Romancier (romancieri), substantiv masculin
Sinonime: autor (de romane), foiletonist, nuvelist, om de litere, prozator, scriitor, (învechit) literator, (învechit) romansier, (învechit) romanțiar, (învechit) romanțier.  
 
Romancieră
Romancieră, substantiv feminin
Sinonime: autoare, femeie-romancier, foiletonistă, nuvelistă, prozatoare, scriitoare, (învechit) literatoare.  
 
Românesc
Românesc, adjectiv
Sinonime: român, ortodox, (variantă) rumânesc.  
 
Romanesc (romanescă)
Romanesc (romanescă), adjectiv
Sinonime: fantezist, imaginar.  
 
Românește
Românește, adverb
Sinonime: în română; clar, creștinește.  
 
Romani
Romani, substantiv
Sinonime: limba țiganilor, limba romă, (limba romani) rromani, țigănească.

Români, verb
Sinonime: a (se) româniza, a traduce în românește.

Romani, verb (învechit)
Sinonime: a (se) romaniza.  
 
Romanic (romanică)
Romanic (romanică), adjectiv
Sinonime: neolatin, latin.  
 
Românică
Românică, substantiv
Sinonime: (botanică) muşeţel.  
 
Romanicesc
Romanicesc, adjectiv
Sinonime: (învechit) roman.  
 
Românie
Românie, substantiv
Sinonime: română, (variantă) rumânie.  
 
Românime
Românime, substantiv
Sinonime: (rar) românism, neam românesc.  
 
Romanism
Romanism, substantiv
Sinonime: latinitate, romanitate.  
 
Românit
Românit, adjectiv
Sinonime: românizat.  
 
Romaniţă
Romaniţă, substantiv feminin
Sinonime: muşeţel.  
 
Romanitate
Romanitate, substantiv
Sinonime: descendență romană, latinitate, lumea romană, lumea romanică, origine romană, romanism.  
 
Româniza
Româniza, verb
Sinonime: (învechit şi regional) a (se) români.  
 
Românizat
Românizat, adjectiv
Sinonime: (învechit) românit.  
 
Romansier
Romansier, substantiv (învechit)
Sinonime: romancier.  
 
Romanț
Romanț, substantiv (învechit)
Sinonime: roman, nuvelă.  
 
Romanță
Romanță, substantiv
Sinonime: arie, aventură, baladă, berceuse, cantică, cantilenă, cântec, idilă, lied, poveste de dragoste, refren, riturnelă.  
 
Romanțiar
Romanțiar, substantiv (învechit)
Sinonime: romancier.  
 
Romantic (romantică)
Romantic (romantică), adjectiv
Sinonime: (figurat) visător, fantastic, melancolic, liric, romanţios.  
 
Romanticiza
Romanticiza, verb
Sinonime: a romantiza.  
 
Romanțier
Romanțier, substantiv
Sinonime: autor de romane, romancier.  
 
Romanţios
Romanţios, adjectiv
Sinonime: melancolic, predispus la visare, romantic, visător.  
 
Romanţiozitate
Romanţiozitate, substantiv
Sinonime: înclinare spre melancolie, înclinare spre visare, romantism.  
 

Actor
Actor, substantiv masculin
Sinonime: arlechin, artist, bufon, cabotin, clovn, comic, compars, figurant, iluzionist, interpret, jongler, june-prim, măscărici, mim, paiață, pantomim, păpușar, personaj, prestidigitator, protagonist, saltimbanc, scamator, star, tragedian, vedetă, (depreciativ) actoraș, (figurat) stea, (franțuzism învechit) baladin, (ieșit din uz) gagist, (învechit și regional) statist, (învechit) aftor, (învechit) comedian, (învechit) comediant, (învechit) pehlivan, (la romani) histrion, (la romani) prolog, (rar) teatralist, (rar) tragic, (regional) boscar; (compuse) actor-cântăreț, actor-dansator-cântăreț, actor-director-animator.  
 
Carte
Carte, substantiv feminin
Sinonime: abecedar, aide-memoire, broșură, elzevir, enciclopedie, in-cuarto, in-cvarto, in-folio, in-octavo, manuscris, (la plural) memorii, operă, roman, scriere, silabar, tipăritură, volum; (figurat) cultură, învăţătură, ştiinţă; (învechit și popular) act, carnet, document, dovadă, imprimat, înscris, jurnal, livret, ordin, registru, scrisoare.  
 
Inexistent (inexistentă)
Inexistent (inexistentă), adjectiv
Sinonime: anistoric, fabulos, fantastic, fără eficacitate, fictiv, himeric, iluzoriu, imaginar, imaterial, inventat, ireal, neeficient, neexistent, nereal, nul, romanesc, utopic, visat, (învechit) sterp; (figurat) (despre persoane) absent, invizibil, lipsit de importanță, neglijabil, neimportant, neînsemnat, neremarcabil, nevaloros, șters.  
 
Latin (latină)
Latin (latină), adjectiv
Sinonime: roman, romanic.  
 
Latinitate
Latinitate, substantiv feminin
Sinonime: romanitate.  
 
Literator
Literator, substantiv
Sinonime: autor, dramaturg, literat, narator, om de litere, poet, prozator, romancier, scriitor.  
 
Literatură
Literatură, substantiv feminin
Sinonime: arta cuvântului, beletristică, bibliografie, poezie, proză, roman, scriere, teatru, (depreciativ) autorlâc, (învechit) scrieri frumoase, (învechit) scriitorie, (la plural) litere, (la plural) scrisori, (literatură de anticipație) science-fiction, (literatură populară) folclor, (literatură științifico-fantastică) science-fiction.  
 
Melopee
Melopee, substantiv feminin
Sinonime: cânt, cântec, compoziţie, melodie, muzică, psalmodie, recitativ, romanță.  
 
Muşeţel
Muşeţel, substantiv masculin
Sinonime: (botanică) romaniţă, (regional) mătrice, mătricea, morună, roman, romonel, (prin Transilvania) românică; floarea-raiului, granat, spilcuţă; (muşeţel-prost) romaniţă neadevărată, romaniţă nemirositoare.  
 
Muzică
Muzică, substantiv feminin
Sinonime: acordeon, aranjament, arie, bucată, cantată, cântare, cântec, compoziţie, concerto, contrapunct, cor, fanfară, improvizație, instrumentație, lied, melodie, menuet, mesă, monodie, omofonie, operă, operetă, opus, orchestrație, orchestră, piesă, polifonie, preludiu, rapsodie, recviem, romanță, simfonie, sonată, suită, (muzică serială) serialism; (figurat) scandal, tapaj, tărăboi.  
 
Neolatin (neolatină)
Neolatin (neolatină), adjectiv
Sinonime: romanic.  
 
Poetic (poetică)
Poetic (poetică), adjectiv
Sinonime: expresiv, fermecător, frumos, ideal, impresionant, încântător, liric, minunat, muzical, parnasian, plastic, romantic, sensibil, visător, (învechit) poeticesc.  
 
Poezie
Poezie, substantiv feminin
Sinonime: acrostih, aubadă, baladă, bucolică, cantată, cantilenă, canțonă, canțonetă, catren, centon, colind, colindă, cuplet, dialog, discord, distih, doină, doinișoară, doiniță, eglogă, elegie, epigramă, epistolă, epitaf, epodă, epopee, fabliau, fabulă, farmec, fascinaţie, fatrasie, frumuseţe, gazel, giostră, glosă, haikai, heroidă, himeneu, iamb, idilă, imn, impromptu, încântare, lai, legendă, lied, lirică, lirism, macaronadă, madrigal, magie, meditație, monostrofă, nom, nomă, odă, odeletă, palinodie, pantum, pastel, pastorală, pasturelă, poem, poetică, poezioară, priapeu, psalm, rapsodie, romanță, rondeau, rondel, rubaiat, satiră, sextină, sirventă, sonet, stanță, stihomitie, strofă, tautogramă, tenson, terțet, terțină, tetrastih, triolet, versificație, vilanelă, virelai, vrajă, (depreciativ) poezea, (la plural) stihuri, (la plural) versuri, (la vechii greci și romani) ditiramb, (livresc) epitalam, (livresc) epos, (livresc) muză, (Moldova şi Transilvania) verș.  
 
Râmlean
Râmlean, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: roman.  
 
Robotă
Robotă, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: activitate, corvadă, corvoadă, muncă, roboteală, (învechit; Moldova) boieresc, (învechit; Țara Românească) clacă, (variantă; învechit) robot.  
 
Valah (valahă)
Valah (valahă), adjectiv (învechit)
Sinonime: român, daco-roman.  
 
Vestală
Vestală, substantiv feminin
Sinonime: (la romani) preoteasă.  
 
Aventuros
Aventuros, adjectiv
Sinonime: audace, aventurier, hazardat, imprudent, intrepid, îndrăzneț, periculos, riscant, riscat, romanesc, temerar, (învechit) hazardos, (popular) zvânturatic.  
 
Idilă
Idilă, substantiv
Sinonime: flirt, bucolică, intrigă, romanță, pastorală.  
 
Bujor
Bujor, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) rujă, rujioară, ruşioară, (prin Transilvania) băbărujă; (bujor românesc) (regional) rujioară; busuioc roşu, palma-Maicii-Domnului, poroinic, salep; (bujor-de-munte) smirdar.  
 
Ca-la-Breaza
Ca-la-Breaza, substantiv
Sinonime: (dans popular românesc) (articulat) breaza, (articulat) ungureasca, de doi.  
 
Capuchehaie
Capuchehaie, substantiv
Sinonime: (istorie) (învechit) (reprezentant al domnilor români la Poarta Otomană) chehaia.  
 
Catolic
Catolic, adjectiv și substantiv
Sinonime: (biserică) (adjectiv) papal, roman, romano-catolic, (rar) latin, (astăzi rar) papist, (învechit şi regional) papistaş, papistăşesc; (substantiv) romano-catolic, (rar) latin, (astăzi rar) papist, (învechit şi regional) papistaş.  
 
Catolicism
Catolicism, substantiv
Sinonime: (biserică) romano-catolicism, (învechit şi regional) papistăşie, (învechit) papism.  
 
Chioara-găinii
Chioara-găinii, substantiv
Sinonime: (botanică) romaniţă neadevărată, romaniţă nemirositoare.  
 
Crizantemă
Crizantemă, substantiv
Sinonime: (botanică) dumitriţă, tufănică, (regional) aurată, cătălină, mărgărită, roman, tătăişă, (la plural) flori-de-iarnă, (articulat) gura-paharului, romaniţă-mare, rujă-de-toamnă, (la plural) salomii-galbene.  
 
Curtean
Curtean, substantiv
Sinonime: (învechit) curtezan, dvorean, dvorelnic, dvorenin, (învechit; în Ţara Românească) roşu; argat, slugă, viteaz.  
 
Digeste
Digeste, substantiv la plural
Sinonime: (dreptul roman) pandecte.  
 
Mătricea
Mătricea, substantiv
Sinonime: (botanică) morună, moșițel, mușețel, romaniță.  
 
Recitativ
Recitativ, substantiv
Sinonime: (muzică) melopee, romanță.  
 
Rumânesc
Rumânesc, adjectiv
Sinonime: românesc.  
 
Trompetist
Trompetist, substantiv
Sinonime: gornist, trâmbițaș, (învechit) trâmbaci, (învechit) trâmbicer, (învechit) trompet, (învechit) trompetar, (învechit) trompetaș, (învechit) trubaci, (la romani) bucinator, (rar) trâmbițar.  
 
Granat
Granat, substantiv
Sinonime: (botanică) creasta-cocoşului, firicică, iarbă-amară, iarbă-creaţă, mătrice, mătricea, mătriţă, muşeţel, piretru, roman, romaniţă, smirnă, spilcuţă, tarhon, vetricea, (plural) năsturei, (plural) părăluţe, (plural) spiculeţe, (regional) bumbişor.  
 
Mărariul-câinelui
Mărariul-câinelui, substantiv
Sinonime: (botanică) romaniţă puturoasă.  
 
Mărarul-broaştei
Mărarul-broaştei, substantiv
Sinonime: (botanică) romaniţă neadevărată, romaniţă nemirositoare.  
 
Romon-bolund
Romon-bolund, substantiv
Sinonime: romaniţă neadevărată, romaniţă nemirositoare.  
 
Rumâni
Rumâni, verb
Sinonime: a români, a se boteza.  
 
Străromână
Străromână, substantiv
Sinonime: română comună, română primitivă.  
 
Advent
Advent, substantiv
Sinonime: (Biserica Romano-Catolică) Postul Crăciunului.  
 
Afrodita
Afrodita, substantiv
Sinonime: (Grecia antică) zeiţa frumuseţii şi iubirii, (la babilonieni) Iştar, (la fenicieni) Astarte, (la romani) Venus.  
 
Săteancă
Săteancă, substantiv
Sinonime: țărancă, (învechit și regional) săteană, (popular) româncă.  
 
Utopic
Utopic, adjectiv
Sinonime: absurd, bazat pe o utopie, fabulos, fantastic, fantezist, fourierist, himeric, idealist, iluzoriu, imaginar, inventat, ireal, irealist, irealizabil, nerealizabil, neștiințific, romanesc, utopist.  
 
Valetudinariu
Valetudinariu, substantiv
Sinonime: (epoca romană) infirmerie, spital.  
 
Valahia
Valahia, substantiv
Sinonime: (istorie) Țara Românească, Țara Rumânească, Ungro-Vlahia, Vlahia.  
 
Polisier
Polisier, substantiv
Sinonime: (franțuzism) film polițist, roman de suspans, roman polițist, (variantă) policier.  
 
Thriller
Thriller, substantiv
Sinonime: film de groază, film polițist, roman de suspans.  
 
Melodramatic
Melodramatic, adjectiv
Sinonime: de un patetism exagerat, emfatic, fals, larmoaiant, romantic, sentimental, trist.  
 
Vomitoriu
Vomitoriu, substantiv
Sinonime: (antichitatea romană) ieșire (din teatru).  
 
Tarapana
Tarapana, substantiv
Sinonime: (Evul Mediu) (în Moldova și în Țara Românească) monetărie.  
 
Papistăşie
Papistăşie, substantiv
Sinonime: (învechit și regional) catolicism, papalitate, religie catolică, religiune catolică, romano-catolicism, (variantă) păpistășie.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar