Protesta
Protesta, verb
Sinonime: a reclama, a se plânge, a fi nemulţumit, a se împotrivi, a se opune, a dezaproba, a respinge.  
 
Protestăciune
Protestăciune, substantiv (învechit)
Sinonime: protest.  
 
Protestălui
Protestălui, verb (învechit și regional)
Sinonime: a protesta.  
 
Protestant
Protestant, substantiv
Sinonime: (biserică) contestatar, eretic, protestatar, reformat; anglican, baptist, calvinist, evanghelist, hughenot, luteran, metodist, pietist, prezbiterian, quaker.  
 
Protestant (protestantă)
Protestant (protestantă), adjectiv
Sinonime: (biserică) contestatar, eretic, protestatar, reformat, (învechit) protestanticesc; anglican, baptist, calvinist, luteran, metodist, pietist, prezbiterian.  
 
Protestanticesc
Protestanticesc, adjectiv
Sinonime: protestant, reformat.  
 
Protestantism
Protestantism, substantiv
Sinonime: biserică protestantă, (învechit) reformaţie, luteranism, calvinism, unitarianism, anglicanism, prezbiterianism, baptism, adventism, penticostalism.  
 
Protestare
Protestare, substantiv
Sinonime: asigurare, contestare, declarație, împotrivire, obiectare, opunere, protest, reprobare, (învechit) prerecuire, (învechit) pricire, (învechit) protestarisire, (învechit) protestăluire, (învechit) protestuire, (rar) protestație.  
 
Protestarisi
Protestarisi, verb (învechit)
Sinonime: a obiecta, a protesta, (învechit) a prerecui, (învechit) a prici, (învechit) a protestălui, (învechit) a protestui.  
 
Proţestaş
Proţestaş, substantiv
Sinonime: procesoman.  
 
Protestaţie
Protestaţie, substantiv feminin
Sinonime: protest.  
 

Bâzâi
Bâzâi, verb
Sinonime: a zumzăi, a zuzăi, a zbârnâi, a ţârâi, a cârti, a protesta; a plânge, a scânci, a se smiorcăi, a se sclifosi; (familiar) a sâcâi, a necăji, a zgândări, a cicăli, a dăscăli, a bate la cap.  
 
Bodogăni
Bodogăni, verb
Sinonime: a mormăi, a murmura, a muştrului, a bombăni, a bolborosi, a blodogori, a boscorodi, a dondăni, a gângăvi, a îndruga, (rar) a bogonisi; a cârti, a protesta, a reproşa, a mustra, a certa, a critica; a cicăli, a dăscăli, a bate la cap.  
 
Bombăni
Bombăni, verb
Sinonime: a mormăi, a bodogăni, a boscorodi, a dondăni, a bolborosi, a bogonisi, a murmura; a cârti, a protesta, a mustra, a reproşa, a bate la cap, a certa, a critica.  
 
Cârti
Cârti, verb
Sinonime: a protesta, a obiecta, a se plânge, (figurat) a murmura, a admonesta, a certa, a ciopârţi, a critica, a crâcni, a dăscăli, a dojeni, a învrăjbi, a moraliza, a mustra, a plânge, a protesta, a sfârteca, a sfâşia, a supăra.  
 
Contesta
Contesta, verb
Sinonime: a tăgădui, a protesta, a contrazice, a nega, a dezminţi, a renega.  
 
Crâcni
Crâcni, verb
Sinonime: a protesta, a nu fi de acord, a se împotrivi.  
 
Demonstraţie
Demonstraţie, substantiv feminin
Sinonime: defilare, manifestare, manifestație, miting, protestație; argument, argumentare, deducție, dovedire, exhibiţie, explicație, inducție, justificație, probă, silogism, teoremă; (variantă) demonstrațiune.  
 
Murmura
Murmura, verb
Sinonime: a cârti, a protesta, a se plânge, a bombăni, a mormăi; a fremăta, a susura, a şopti.

Murmură, substantiv (învechit)
Sinonime: murmur.  
 
Reclama
Reclama, verb
Sinonime: a cere, a revendica, a pretinde; a protesta, a denunţa, a se plânge, a se jelui.

Reclamă, substantiv feminin
Sinonime: afiș, anunț, mesaj (publicitar), placardă, pliant, propagandă, prospect, publicitate, slogan, (figurat) tam-tam, (figurat) zgomot, (învechit) reclam.  
 
Revolta
Revolta, verb
Sinonime: a se răscula, a se răzvrăti, a nu se supune; a se indigna, a se înfuria, a reacţiona, a protesta.

Revoltă, substantiv feminin
Sinonime: răscoală, răzvrătire, sediţiune, rebeliune, răzmeriţă, ridicare în masă; indignare, protest, pornire, supărare, furie.  
 
Tângui
Tângui, verb
Sinonime: a deplânge, a geme, a protesta, a reclama, a se boci, a se căina, a se compătimi, a se jeli, a se lamenta, a se plânge, a se văicări, a se văieta, a se văita.  
 
Contestatar
Contestatar, adjectiv
Sinonime: nonconformist, rebel, perturbator, protestatar.

Contestatar, substantiv
Sinonime: nonconformist, protestatar.  
 
Creştin
Creştin, substantiv
Sinonime: catolic, chip, copt, credincios, faţă, figură, greco-catolic, individ, ins, melchit, om, ortodox, paleocreștin, persoană, practicant, protestant.  
 
Creştinism
Creştinism, substantiv
Sinonime: adventism, anabaptism, anglicanism, baptism, calvinism, catolicism, creştinătate, ecumenism, evanghelism, luteranism, metodism, monoteism, mormonism, ortodoxism, papism, penticostalism, prezbiterianism, protestantism, quakerism, restauraționism, unitarianism, unitarism, (figurat) cruce.  
 
Demonstrant
Demonstrant, substantiv
Sinonime: contestatar, manifestant, protestatar.  
 
Dezaproba
Dezaproba, verb
Sinonime: a blama, a condamna, a înfiera, a proscrie, a reproba, a respinge, a stigmatiza, (livresc) a dezavua, (rar) a sancţiona, (popular) a osândi, (învechit) a mustra, a protesta, (figurat) a veşteji.  
 
Procesoman
Procesoman, substantiv
Sinonime: (regional) proceselnic, proțestaş.  
 
Luteran
Luteran, adjectiv (și substantiv)
Sinonime: (religie) evanghelic, protestant, (învechit) lotor, (învechit) luteranesc; (variante) (învechit) liutirean, (învechit) luter, (regional) lutran.  
 
Unitarian
Unitarian, substantiv
Sinonime: protestant, socinian, unitarist, (regional) unitar, (regional) unitareș.  
 
Reformat
Reformat, adjectiv
Sinonime: dat la reformă, scos din uz; (biserică) calvin, protestant, (învechit) protestanticesc; (locuţiune) (biserică reformată) protestantism.  
 
Guiţa
Guiţa, verb
Sinonime: a covița, a grohăi, a face guiț-guiț; (figurat) a denunța, a informa, a pârî, a protesta în mod zgomotos.  
 
Rebifa
Rebifa, verb
Sinonime: a deveni furios, a lua o atitudine amenințătoare, a protesta, a se împotrivi.  
 
Malcontent
Malcontent, adjectiv și substantiv
Sinonime: contestatar, protestatar.  
 
Demonstrațiune
Demonstrațiune, substantiv
Sinonime: argument, argumentare, confirmare, deducție, demonstrare, explicație, inducție, justificație, raționament, silogism, teoremă; manifestație, protestație; probă; demonstrație.  
 
Luteranism
Luteranism, substantiv
Sinonime: pietism, protestantism.  
 
Predicant
Predicant, substantiv
Sinonime: capelan, ministru protestant, moralist, orator, pastor, predicator, preot, retor, vicar.  
 
Șoşta
Șoşta, verb
Sinonime: a protesta.  
 
Manifestațiune
Manifestațiune, substantiv
Sinonime: adunare, afirmare, afirmație, arătare, cortegiu, defilare, demonstrație, expresie, exprimare, indicație, insurecție, manifestare, manifestație, miting, procesiune, protestație, reuniune, revoltă.  
 
Remonstra
Remonstra, verb
Sinonime: a obiecta, a protesta, a reproșa, a spune, a zice.  
 
Congregaționist
Congregaționist, substantiv
Sinonime: cleric, iezuit, lazarist, oratorian, protestant.  
 
Răpşti
Răpşti, verb (regional)
Sinonime: a cârti, a certa, a crâcni, a face gură, a invidia, a jefui, a murmura, a mustra, a pizmui, a prăda, a protesta, a răcni, a răpi, a se răsti, a striga, a țipa, a urla, a uzurpa, a zbiera.  
 
Anglican
Anglican, adjectiv și substantiv
Sinonime: baptist, calvin, eretic, hughenot, luteran, metodist, prezbiterian, protestant, reformat.  
 
Revendicativ
Revendicativ, adjectiv
Sinonime: contestatar, opozant, protestatar, revendicator.  
 
Reformaţie
Reformaţie, substantiv (învechit)
Sinonime: protestantism, reformă.  
 
Prerecui
Prerecui, verb (învechit)
Sinonime: a protesta.  
 
Protestui
Protestui, verb (învechit)
Sinonime: a protesta.  
 
Anglicanism
Anglicanism, substantiv
Sinonime: biserica anglicană, protestantism.  
 
Rezonui
Rezonui, verb (învechit)
Sinonime: a protesta, a raționa, a rezona, a ridica obiecții, (popular) a cârti.  
 
Baptist
Baptist, substantiv
Sinonime: (religie) anabaptist, hughenot, protestant.  
 
Calvinist
Calvinist, adjectiv (învechit)
Sinonime: calvin, calvinesc, protestant, reformat.  
 
Luteranesc
Luteranesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: luteran, protestant, (învechit) liutirean, (învechit) luter, (învechit) luterenesc, (regional) luterănesc.  
 
Protestuire
Protestuire, substantiv (învechit)
Sinonime: protestare.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar