Prim (primă)
Prim (primă), numeral ordinal
Sinonime: cel dintâi, întâi, dintâi, primul; princeps; superior, excelent, de prim ordin, de prim rang.  
 
Prima
Prima, verb
Sinonime: a avea întâietate, a fi pe primul plan.

Primă, substantiv feminin
Sinonime: retribuţie, recompensă, răsplată, premiu.  
 
Primar
Primar, substantiv
Sinonime: alcade, alcalde, edil, podestat, (învechit și popular) sindie, (învechit și regional) aian, (învechit și regional) fălnogiu, (învechit) ciorbagiu, (învechit) județ, (învechit) odorbirău, (învechit) pârcălab, (învechit) procator, (învechit) subașă, (învechit) vătăman, (învechit) vornic, (învechit, prin Transilvania) jurat, (popular) primare, (regional) antist, (rusism învechit) starșină, (Transilvania și Banat) jude, (Transilvania, Banat și Oltenia) chinez, (Transilvania, Maramureș și Banat) birău, (turcism învechit) cadiu, (turcism învechit) chehaia.  
 
Primar (primară)
Primar (primară), adjectiv
Sinonime: iniţial, primordial, originar; de bază, fundamental, de prim rang.  
 
Primăreasă
Primăreasă, substantiv
Sinonime: primăriță, (învechit) vorniceasă.  
 
Primăresc
Primăresc, adjectiv
Sinonime: de primar, (învechit și regional) vornicesc.  
 
Primăriță
Primăriță, substantiv
Sinonime: primăreasă, (învechit) vorniceasă.  
 
Primăriu
Primăriu, adjectiv (regional)
Sinonime: precoce, timpuriu, văratic.  
 
Primat
Primat, substantiv neutru
Sinonime: primordialitate, prioritate, preponderenţă, întâietate.  
 
Primăție
Primăție, substantiv
Sinonime: (învechit) funcție, demnitate, calitate de primat.  
 
Primăvăratec
Primăvăratec, adjectiv
Sinonime: primăvăratic.  
 
Primăvăratic
Primăvăratic, adjectiv
Sinonime: de primăvară, primăvărel, primăvăros, (figurat) fraged, (figurat) gingaș, (figurat) tânăr, (figurat) tineresc, (învechit) primăvăresc, (livresc) vernal, (variantă) primăvăratec.  
 
Primăvărel
Primăvărel, adjectiv
Sinonime: primăvăratic, primăvăros, (învechit) primăvăresc.

Primăvărel, substantiv (regional)
Sinonime: văr primar, (variantă) primăverel.  
 
Primăvăresc
Primăvăresc, adjectiv (învechit)
Sinonime: primăvăratic, primăvărel, primăvăros.  
 
Primăvăriţă
Primăvăriţă, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) ghiocel.  
 
Primăvăros
Primăvăros, adjectiv
Sinonime: primăvăratic, primăvărel, (învechit) primăvăresc.  
 
Primăvăruţă
Primăvăruţă, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) ghiocel.  
 

Capital (capitală)
Capital (capitală), adjectiv
Sinonime: fundamental, esenţial, de căpetenie, de frunte, de primă importanţă.  
 
Chinez
Chinez, substantiv masculin
Sinonime: (regional) primar, vornic.

Chinez, adjectiv
Sinonime: chinezesc, sinic.  
 
Complement
Complement, substantiv neutru
Sinonime: adaos, addendum, anexă, apendice, în plus, întregire, complinire, completare, codicil, post-scriptum, primă, extensie, supliment; (gramatică) obiect; (biologie) alexină.  
 
Consiliu
Consiliu, substantiv neutru
Sinonime: sfat, povață, îndemn, îndrumare; consfătuire, reuniune, adunare; (consiliu de miniştri) cabinet, executiv, guvern, (învechit) minister; primărie, (învechit) vornicie; învăţătură, povaţă, povăţuire, vorbă.  
 
Elementar (elementară)
Elementar (elementară), adjectiv
Sinonime: de bază, fundamental, esenţial, de prim ordin, principal, simplu, uşor, puţin complicat, la îndemâna oricui, primar, rudimentar, natural.  
 
Embrionar (embrionară)
Embrionar (embrionară), adjectiv
Sinonime: iniţial, primar, neevoluat, rudimentar, primitiv.  
 
Frontispiciu
Frontispiciu, substantiv neutru
Sinonime: faţadă, faţă; prima pagină, pagină de gardă.  
 
Gratificaţie
Gratificaţie, substantiv feminin
Sinonime: bacșiș, cadou, indemnitate, liberalitate, premiu, primă, răsplată, recompensă, risturnă.  
 
Iniţial (inițială)
Iniţial (inițială), adjectiv
Sinonime: de început, incipient, începător, liminar, originar, premergător, prim, primar, primitiv, primordial.  
 
Întâietate
Întâietate, substantiv feminin
Sinonime: precădere, preponderență, prim rang, primat, primordialitate, prioritate, supremație, (desuet) întâiere, (învechit) întăință, (învechit) protie, (învechit) protimie, (învechit) protimisire, (învechit) protimisis, (învechit) protocatedrie.  
 
Număr
Număr, substantiv neutru
Sinonime: bucată, cantitate, ceată, cifră, colectivitate, dimensiune, ediție, exemplar, grup, masă, mărime, mulţime, parte, seamă, spectacol, sumă, talie, total, (învechit) cislă, (număr fracţionar) număr raţional, (număr zecimal) fracţie zecimală; (familiar, locuţiune) (numărul unu) de prima calitate, excelent, fără pereche, fenomenal, strașnic.  
 
Originar (originară)
Originar (originară), adjectiv
Sinonime: aborigen, autohton, congenital, de obârşie, de origine, indigen, infuz, inițial, în forma de la început, înnăscut, nativ, natural, prim, primar, primitiv, primordial, provenind din, visceral.  
 
Premiu
Premiu, substantiv neutru
Sinonime: recompensă, distincţie, primă.  
 
Preponderenţă
Preponderenţă, substantiv feminin
Sinonime: ascendenţă, întâietate, precădere, precumpănire, predominanță, predominare, predominație, primat, primordialitate, prioritate, superioritate, supremație, (învechit) predomnire, (învechit) preponderație, (învechit) protie, (învechit) protimie, (învechit) protimisire, (învechit) protimisis.  
 
Primitiv (primitivă)
Primitiv (primitivă), adjectiv
Sinonime: arhaic, barbar, grosolan, inițial, înapoiat, necioplit, necivilizat, necultivat, nedezvoltat, neevoluat, originar, primar, primordial, rudimentar, sălbatic, simplu, străvechi, vechi, (învechit) prost, (învechit) sireap, (învechit) varvar, (învechit) vărvăresc; (figurat) fără experienţă, neîndemânatic, stângaci.  
 
Primordialitate
Primordialitate, substantiv feminin
Sinonime: întâietate, precădere, preponderență, primat, primordialism, prioritate, superioritate, (învechit) protie, (învechit) protimie, (învechit) protimisire, (învechit) protimisis.  
 
Prioritate
Prioritate, substantiv feminin
Sinonime: antecedență, anterioritate, întâietate, precădere, preempțiune, preferință, preponderență, prevalare, prevalență, primat, primordialism, primordialitate, (învechit) precelenție, (învechit) protie, (învechit) protimie, (învechit) protimisire, (învechit) protimisis.  
 
Privilegia
Privilegia, verb
Sinonime: a avantaja, a favoriza, a înlesni, a părtini, a prefera, a prima, a prioritiza, a proteja, (învechit și regional) a pristăni, (învechit) a fățărnici, (învechit) a privileghia, (învechit) a privilighia, (învechit) a priviligia.  
 
Vernal (vernală)
Vernal (vernală), adjectiv (rar)
Sinonime: de primăvară, primăvăratic.  
 
An (ani)
An (ani), substantiv masculin
Sinonime: (figurat, la plural) primăvară.  
 
A priori
A priori, locuțiune adjectivală (sau adverbială)
Sinonime: aprioric, intuitiv, în principiu, la prima vedere.  
 
Antropoid
Antropoid, substantiv
Sinonime: antropomorf, cimpanzeu, gibon, gorilă, maimuță, umanoid, urangutan, (plural) hilobatide, (plural) hominizi, (plural) hominoide, (plural) pongide, (plural) primate.  
 
Bulgar
Bulgar, adjectiv
Sinonime: bulgăresc.

Bulgăr, substantiv
Sinonime: bulg, bulgăre, cocoloș, drob, grunz, (popular) zgrunț, (popular) zgrunțur, (regional) bruș, (regional) primar, (regional) surducă.  
 
Curtaj
Curtaj, substantiv
Sinonime: agio, brokeraj, comision, primă, remiză, remunerație, (învechit) curtagiu.  
 
Remuneraţie
Remuneraţie, substantiv
Sinonime: leafă, onorariu, plată, retribuție, remunerare, salariu, soldă; gratificație, indemnitate, primă, recompensă.  
 
Agio
Agio, substantiv
Sinonime: comision, dobândă, primă, spor.  
 
Desprimăvăra
Desprimăvăra, verb
Sinonime: a veni primăvara, a se face primăvară; a se împrimăvăra, (prin Transilvania) a se primăvăra.  
 
Înfrunți
Înfrunți, verb
Sinonime: a începe, a tăia prima bucată.  
 
Edil
Edil, substantiv
Sinonime: consilier municipal, magistrat, primar.  
 
Ghiocel
Ghiocel, substantiv
Sinonime: (botanică) primăvăriţă, primăvăruţă, pur, (Oltenia) tontoroşel, (plural) clopoţei, (plural) coconei, (plural) cocorei, (regional) aişor; narcisă, roşăţea.  
 
Etimologic
Etimologic, adjectiv
Sinonime: inițial, originar, primar, primitiv.  
 
Procator
Procator, substantiv
Sinonime: apărător, avocat, primar, persoană împuternicită.  
 
Timpuriu (timpurie)
Timpuriu (timpurie), adjectiv
Sinonime: precoce, primăriu, primăvăratic, scorumnic, văratic, (rar) precopt, (regional) oarzăn, orzatic, orzesc, (Transilvania şi Banat) pârgav, pârgaviţ.  
 
Protie
Protie, substantiv
Sinonime: întâietate, precădere, preponderenţă, primat, primordialitate, prioritate.  
 
Protimie
Protimie, substantiv
Sinonime: ardoare, bunăvoință, întâietate, precădere, preponderenţă, primat, primordialitate, prioritate, râvnă, sârguinţă, străduinţă, zel.  
 
Protimisire
Protimisire, substantiv
Sinonime: întâietate, precădere, preponderenţă, primat, primordialitate, prioritate.  
 
Protimisis
Protimisis, substantiv
Sinonime: întâietate, precădere, preponderenţă, primat, primordialitate, prioritate.  
 
Maimuţă
Maimuţă, substantiv
Sinonime: (zoologie) africantrop, antropoid, antropopitec, atel, australopitec, babuin, capucin, cercopitec, cimpanzeu, gorilă, pavian, primat, simian, urangutan, (Banat şi Transilvania) maimucă, (învechit şi regional) moimă, (învechit) simie, (la plural) cvadrumane; cocotă, curvă, femeie de stradă, momâie, prostituată, sperietoare, urâțenie; (figurat) imitator.  
 
Ofiţer
Ofiţer, substantiv
Sinonime: amiral, aspirant, cadru, căpitan, căpitan-comandor, chestor, comandant, comandor, comisar, contraamiral, general; (învechit) ghenerar, ghinărar; general-colonel, general-locotenent, general-maior, gradat, inspector, locotenent, locotenent-colonel, locotenent-comandor, magistrat, maior, mareșal, militar (cu grad superior), ministru, primar, responsabil, subcomisar, subinspector, sublocotenent, șambelan, șef, ștab-ofițer, viceamiral, (învechit şi regional) tist; (rusism învechit) porucic, poruşnic.  
 
Paleozoic
Paleozoic, substantiv
Sinonime: (geologie) era primară.  
 
Birău
Birău, substantiv
Sinonime: (învechit și regional) cap, căpetenie, comandant, conducător, jude, judecător (comunal), mai-mare, primar (rural), șef, vătaf.  
 
Birăiță
Birăiță, substantiv (regional)
Sinonime: primăreasă, primăriță, soție de primar, (învechit) birăoaie.  
 
Birărie
Birărie, substantiv
Sinonime: (învechit) perceptorie, primărie.  
 
Birăi
Birăi, verb
Sinonime: (învechit și regional) a fi primar, a primări.  
 
Canar
Canar, substantiv
Sinonime: (ornitologie) cănăraș, cănăriță, cănăruț.

Canar, adjectiv invariabil
Sinonime: (regional, învechit) de primă calitate.  
 
Prelat
Prelat, substantiv
Sinonime: abate, arhiepiscop, arhiereu, cardinal, ecleziastic, episcop, legat, mitropolit, monsenior, nunțiu, papă, patriarh, pontif, primat, protonotar, vicar.  
 
Perv
Perv, adjectiv (regional)
Sinonime: (despre făină) de calitate superioară, de primă calitate, fin, (regional) nulaș, (regional) piclă.  
 
Vătăman
Vătăman, substantiv (învechit)
Sinonime: perceptor, primar, vătăşel, vornicel.  
 
Bonus
Bonus, substantiv
Sinonime: gratificație, primă, tantiemă.  
 
Cântăreață
Cântăreață, substantiv
Sinonime: actriță, artistă, coristă, divă, divetă, primadonă, solistă, soprană, șansonetistă, vedetă; (învechit) cantatrice, șanteoză, șanteză.  
 
Eboșă
Eboșă, substantiv
Sinonime: bruion, canevas, carton, crochiu, machetă, plan, schemă, schiță, (figurat) aparență, (figurat) schițare, (rar) eboș.

Eboșa, verb
Sinonime: a da o primă formă, a schița.  
 
Ospel
Ospel, substantiv (învechit)
Sinonime: birt, han, hotel, ospătărie; (ospel comunal) primărie.  
 
Erita
Erita, verb (învechit)
Sinonime: a moșteni.

Eriță, substantiv (învechit)
Sinonime: grâu de primăvară, (variantă) ieriță.  
 
Desetnic
Desetnic, substantiv (învechit)
Sinonime: desetinar, dijmar, perceptor; (regional) ajutor de primar.  
 
Primipară
Primipară, adjectiv feminin
Sinonime: la prima naștere, unipară.  
 
Cocărăi
Cocărăi, substantiv la plural (regional)
Sinonime: flori de primăvară.  
 
Prevernal
Prevernal, adjectiv
Sinonime: de primăvară timpurie, primăvăratic.  
 
Primovaccinare
Primovaccinare, substantiv
Sinonime: (medicină) vaccinare primară.  
 
Ex-primar
Ex-primar, substantiv
Sinonime: fost primar.  
 
Viceprimar
Viceprimar, substantiv
Sinonime: locțiitor, primar adjunct, vice, (învechit și regional) chișbirău, (învechit și regional) desetnic, (învechit, în Transilvania) jude-mic.  
 
Prevalență
Prevalență, substantiv
Sinonime: avantaj, dominare, precădere, precumpănire, predominanță, predominare, predominație, preeminență, preponderență, prevalare, primat, prioritate, superioritate.  
 
Pulgărmeșter
Pulgărmeșter, substantiv (învechit)
Sinonime: primar, (învechit) jude, (turcism învechit) mudir; (învechit și regional) birău, chinez, procator, vornic.  
 
Alcalde
Alcalde, substantiv
Sinonime: (Spania) magistrat, primar, (variantă) alcade.  
 
Antist
Antist, substantiv (Bucovina)
Sinonime: efor, epitrop, primar.  
 
Precădea
Precădea, verb (învechit)
Sinonime: a prevala, a prima.  
 
Împrimăvăra
Împrimăvăra, verb
Sinonime: a se desprimăvăra, a se face primăvară, (prin Transilvania) a se primăvăra.  
 
Desprimăvărare
Desprimăvărare, substantiv
Sinonime: desprimăvărat, împrimăvărare, început de primăvară; (variante) dăsprimăvărare, desprimeverare, disprimăverire.  
 
Starșină
Starșină, substantiv (rusism învechit)
Sinonime: primar.  
 
Protoparenchim
Protoparenchim, substantiv
Sinonime: (biologie) parenchim primar.  
 
Aian
Aian, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: notabil, primar, (variantă) aghian, (variantă) haian.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar