Pisi
Pisi, substantiv (regional)
Sinonime: (ihtiologie) calcan-mic.  
 
Pisic
Pisic, substantiv
Sinonime: cotoi, motan, pisoi, pisoiaș, (regional) mărtan, (regional) mârtan.  
 
Pisică
Pisică, substantiv
Sinonime: (zoologie) angora, cotoi, felină, linx, motan, motănaș, motănel, pisic, pisicuț, pisicuță, pisoi, pisoiaș, serval, (Bucovina) cotoroabă, (învechit) cătușă, (popular) cotoc, (popular) cotoșman, (popular) mâț, (popular) mâță, (popular) mâțișor, (popular) mâțucă, (rar) mâțan, (rar) mâțoi, (rar) mâțuc, (regional) mârtan, (regional) motoc; (tehnică) cărucior de macara, (regional) mâță; (învechit; monedă) patacă.  
 
Pisica-popii
Pisica-popii, substantiv
Sinonime: (entomologie) mâța-popii, sfaiog.  
 
Pisicesc
Pisicesc, adjectiv
Sinonime: (zoologie) de pisică, felin, mâţesc, (regional) mâţos.  
 
Pişicher
Pişicher, substantiv masculin (familiar)
Sinonime: şiret, şmecher, sforar, şarlatan, coţcar, viclean.  
 
Pișicherlâc
Pișicherlâc, substantiv
Sinonime: escrocherie, hoție, impostură, înșelăciune, înșelătorie, pungășeală, pungășie, șarlatanie, șiretenie, șmecherie.  
 
Pișicherlic
Pișicherlic, substantiv
Sinonime: escrocherie, hoție, impostură, intrigă, înșelăciune, înșelătorie, pungășeală, pungășie, șarlatanie, șiretenie, șmecherie, (variantă) pișicherlâc.  
 
Pisici
Pisici, verb (familiar)
Sinonime: a se alinta, a se linguși.  
 
Pisicos
Pisicos, adjectiv
Sinonime: felin.  
 
Pisicuţă
Pisicuţă, substantiv
Sinonime: (zoologie) felină, linx, mâță, mâțică, mâțișoară, mâțucă, mâțulică, mâțuluie, mâțuță, ocelot, pisilică, pisulă, pisuleancă, pisulică, râs, serval.  
 
Pisiform
Pisiform, adjectiv
Sinonime: de forma unui bob de mazăre.  
 

Cătuşă
Cătuşă, substantiv feminin
Sinonime: (la plural) fiare, lanţuri, (popular) obezi, verigi, zăvoare, (învechit) bente, piedici; tânjeluţă; japiţă; ancoră, chingă, cormană, pisică, răsturnătoare; (botanică) (regional) cebare.  
 
Cotoi
Cotoi, substantiv masculin
Sinonime: motan, pisic; braţ, crac, margine, mănuşă, mână, mâner, pervaz, spetează.

Cotoi, verb
Sinonime: a avea un contact sexual, a fecunda, a (se) cotârci, a (se) cotârși, a (se) cotoi, a (se) împerechea.  
 
Escroc
Escroc, substantiv masculin
Sinonime: şarlatan, impostor, înşelător, pungaş, hoţ, coțcar, borfaş, potlogar, şnapan, (rar) pârlea, (popular şi familiar) pezevenchi, (învechit şi regional) mafler, pârlaci, (regional) pasmarghiol, potcaş, (Moldova, Bucovina şi Dobrogea) şalvir, (învechit) calpuzan, (învechit, în Moldova) şuler, pehlivan, pișicher, (figurat) panglicar, papugiu, scamator.  
 
Escrocherie
Escrocherie, substantiv feminin
Sinonime: înşelăciune, fraudă, pungăşie, hoţie, înşelătorie, şarlatanie, coţcărie, impostură, pungăşeală, şmecherie, (livresc) tripotaj, (rar) şarlatanerie, şarlatanism, şmecherlâc, (popular şi familiar) pezevenclâc, potlogărie, (Moldova) şolticărie, (învechit) calpuzanlâc, matrapazlărie, meșteșug, șălvirie, (învechit, în Moldova) șulerie, matrapazlâc, pehlivănie, pișicherlâc, șmechereală, (învechit, familiar) coțcă, (figurat) panglicărie, scamatorie.  
 
Felin (felină)
Felin (felină), adjectiv
Sinonime: felid, (rar) pisicos, de pisică; (figurat) suplu, graţios, elastic, mlădios.  
 
Hoţ
Hoţ, substantiv masculin
Sinonime: pungaş, fur, borfaş, lotru, tâlhar, mână-lungă; ştrengar, şiret, isteţ, nostim, simpatic; şmecher, hoţoman, şarlatan, viclean, sforar, pişicher.  
 
Maţ
Maţ, substantiv neutru
Sinonime: intestin; (popular) furtun, tub, ţeavă.

Mâţ, substantiv masculin
Sinonime: pisoi, pisică, mâţișor.  
 
Mâţă
Mâţă, substantiv feminin
Sinonime: pisică.

Mata, verb
Sinonime: a compacta, a comprima, a etanșa, a face mat, a ștemui.  
 
Pisoi
Pisoi, substantiv masculin
Sinonime: cotoi, mârtan, mâț, motan, pisic.  
 
Şmecher
Şmecher, substantiv masculin
Sinonime: isteţ, dezgheţat, descurcăreţ, şiret, dat naibii, pişicher, pehlivan; viclean, șarlatan, înşelător, escroc.  
 
Şnapan
Şnapan, substantiv masculin
Sinonime: şarlatan, pungaş, potlogar, escroc, pişicher.  
 
Calcan
Calcan, substantiv
Sinonime: (ihtiologie) (prin Muntenia) balâc; (calcan-mic) (regional) pisi; pavăză, scut.  
 
Aelurofobie
Aelurofobie, substantiv
Sinonime: (teamă patologică de pisici) ailurofobie, galeofobie, gatofobie.  
 
Elurofobie
Elurofobie, substantiv
Sinonime: ailurofobie; teamă de pisici.  
 
Cotoroabă
Cotoroabă, substantiv
Sinonime: pisică.  
 
Mâțoi
Mâțoi, substantiv
Sinonime: cotoi, mârtan, mâț (mare), motan, pisic, pisoi.  
 
Mahăr
Mahăr, substantiv
Sinonime: grangur, mai-mare, om important, pișicher, șef, ştab.  
 
Bibi
Bibi, substantiv
Sinonime: (în limbajul copiilor mici) bubă, rană; (termen de mângâiere) dragă, iubi, pisi, scumpi.  
 
Pisoc
Pisoc, substantiv
Sinonime: (regional) cotoi, mârtan, mâț, motan, pisic, pisoi; nisip, pietriș, prund, prundiș; (regional) jeg, murdărie.  
 
Pisoiaş
Pisoiaş, substantiv
Sinonime: (zoologie) cotoi, cotoiaș, mârtan, mâț, mâțuc, mâțuș, mâțuț, motănaș, motănel, pisic, pisocel, pisoi.  
 
Cuarţ (cuarțuri)
Cuarţ (cuarțuri), substantiv neutru
Sinonime: agat, ametist, aventurin, bioxid natural de siliciu, calcedonie, citrin, cornalină, cremene, cristal de rocă, cristal de stâncă, cristal hialin, cuarțit, gneiss, heliotrop, jasp, morion, ochi de pisică, onice, onyx, piatră, silex, silice, soliman, (regional) beică, bicaş, (variantă) cvarț.  
 
Aelurofilie
Aelurofilie, substantiv
Sinonime: ailurofilie, dragoste morbidă pentru pisici.  
 
Înşelăciune
Înşelăciune, substantiv
Sinonime: ademenire, adulter, amăgire, escrocherie, hoție, impostură, infidelitate, înșelare, înșelătorie, momire, necredință, păcăleală, păcălire, păcălit, prostire, prostit, pungășeală, pungășie, șarlatanerie, șarlatanie, șarlatanism, șmecherie, șmecherlâc, trișare, (familiar) cacealma, (familiar) coțcărie, (familiar) matrapazlâc, (familiar) pehlivănie, (familiar) pișicherlâc, (familiar) șmechereală, (figurat) panglicărie, (figurat) pingelire, (figurat) pingeluială, (figurat) pingeluire, (figurat) scamatorie, (figurat) trădare, (învechit și familiar) coțcă, (învechit și regional) marghiolie, (învechit) calpuzanlâc, (învechit) matrapazlărie, (învechit) măglisitură, (învechit) meșteșug, (învechit) preacurvie, (învechit) preacurvire, (învechit) preaiubire, (învechit) prilăstire, (învechit) șălvirie, (învechit) viclenie, (învechit, în Moldova) șulerie, (livresc) iluzionare, (livresc) tripotaj, (Moldova) șolticărie, (Muntenia) mâgliseală, (popular) pezevenclâc, (popular) potlogărie, (rar) mistificare, (regional) celuială, (regional) celuire, (regional) mâglisire, (regional) păcală, (Transilvania și Banat) celșag.  
 
Gatofilie
Gatofilie, substantiv
Sinonime: (dragoste față de pisici) galeofilie.  
 
Caracal
Caracal, substantiv
Sinonime: (zoologie) linx, pisică sălbatică, râs, (învechit) caracolac, (învechit) caraculac, (variantă) carachiul.  
 
Sfaiog
Sfaiog, substantiv
Sinonime: molia-zidurilor, pisica-popii, surdumaș, (variantă) faiog, (variantă) sfoiag.  
 
Mâţulică
Mâţulică, substantiv (regional)
Sinonime: mâțică, pisicuţă.  
 
Mâţuluie
Mâţuluie, substantiv (regional)
Sinonime: mâțică, pisicuţă.  
 
Mâţică
Mâţică, substantiv
Sinonime: mâță (mică), mâțișoară, pisicuţă, pui (de mâță), (regional) mâțucă, (regional) mâțulică, (regional) mâțuluie, (regional) mâțuță.  
 
Mâţesc
Mâţesc, adjectiv
Sinonime: felin, pisicesc, (regional) mâțos, (Transilvania; despre porumb) necopt.  
 
Caraculac
Caraculac, substantiv (învechit)
Sinonime: (zoologie) linx, pisică sălbatică, râs, (variantă) caracolac.  
 
Felină
Felină, substantiv
Sinonime: carnasier, felidă, pisică.  
 
Serval
Serval, substantiv
Sinonime: (zoologie) pisică, pisică-tigru.  
 
Ișchiuzarlâc
Ișchiuzarlâc, substantiv (învechit)
Sinonime: dibăcie, iscusință, istețime, pișicherlâc, pricepere, șiretenie, șiretlic, (învechit) ischiuzarie, (învechit) ischiuzarlie, (variantă) ischiuzarlâc, (variantă) iuschiuzarlâc.  
 
Crisoberil
Crisoberil, substantiv
Sinonime: (mineralogie) alexandrit, ochi de pisică.  
 
Pisuleancă
Pisuleancă, substantiv (regional)
Sinonime: (zoologie) pisică (mică), pisicuță.  
 
Pisulică
Pisulică, substantiv (regional)
Sinonime: (zoologie) pisică (mică), pisicuță.  
 
Pisulă
Pisulă, substantiv
Sinonime: (zoologie) pisică (mică), pisicuță; (regional) fasole.  
 
Înșelător
Înșelător, substantiv
Sinonime: escroc, fraudator, fripon, hoț, impostor, păcălici, pungaș, seducător, șarlatan, șnapan, (familiar) coțcar, (familiar) pehlivan, (familiar) pișicher, (figurat) panglicar, (figurat) papugiu, (figurat) scamator, (învechit și popular) șălar, (învechit și popular) șălărel, (învechit și regional) mafler, (învechit și regional) pârlaci, (învechit) calpazan, (învechit) calpuzan, (învechit) diavol, (învechit) geambaș, (învechit, în Moldova) șuler, (Moldova, Bucovina și Dobrogea) șalvir, (popular și familiar) pezevenchi, (popular și familiar) potlogar, (rar) pârlea, (regional) ciolar, (regional) pasmarghiol, (regional) potcaș.

Înșelător, adjectiv
Sinonime: ademenitor, amăgitor, deluzoriu, fraudatoriu, iluzoriu, incorect, insidios, mincinos, mințitor, neîntemeiat, păcălitor, perfid, seducător, specios, viclean, (figurat) deșert, (figurat) rabinic, (figurat) șugubăț, (figurat) vulpesc, (învechit și regional) părut, (învechit) amăgelnic, (învechit) balamut, (învechit) capțios, (învechit) celuitor, (învechit) înșelăcios, (învechit) lăstitoriu, (învechit) marafetos, (învechit) mângăicios, (învechit) părăros, (învechit) prilăsteț, (învechit) prilăstitor, (învechit) prilesteț, (învechit, în Transilvania) alnic, (Muntenia) mâglisitor, (rar) momitor, (rar) părelnic, (regional) cofaș, (regional) hichetău, (regional) hitetău, (regional) îmbăguiat, (Transilvania și Banat) cealău.  
 
Mâța-popii
Mâța-popii, substantiv (regional)
Sinonime: (entomologie) cantaridă, câinele-babei, gândac-de-frasin, omida-urs, pisica-popii, scolopendră.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar