Picioare-lungi
Picioare-lungi, substantiv la plural
Sinonime: cataligă, piciorong.  
 

Bate
Bate, verb
Sinonime: a lovi, a da pumni (palme sau picioare), a boxa, a brutaliza, a maltrata, a vătăma, (regional) a jupăi; (reflexiv) a se război, a se lupta, a se răfui, a se încăiera, (învechit) a se oşti; a învinge, a birui, a izbândi, a înfrânge, a zdrobi, a nimici; (despre inimă) a zvâcni, a pulsa, a palpita; a străbate, a cutreiera, a umbla.  
 
Bâţâi
Bâţâi, verb
Sinonime: a da din mâini şi din picioare, a se agita, a se legăna, a se mișca de colo-colo, a umbla de colo-colo.  
 
Durligi
Durligi, substantiv masculin la plural
Sinonime: (regional) picioare.  
 
Iţă
Iţă, substantiv feminin (popular)
Sinonime: aţă, fir; neam, viță.

Ița, verb (regional)
Sinonime: a bănănăi, a bâțâi, a mișca picioarele cu neastâmpăr, a umbla de colo până acolo, (variantă) a hița.  
 
Întrema
Întrema, verb
Sinonime: a se face bine, a se însănătoşi, a-şi reveni, a se reface, a se îndrepta, a-şi veni în fire, a se înzdrăveni, a se pune pe picioare.  
 
Înzdrăveni
Înzdrăveni, verb
Sinonime: a (se) fortifica, a (se) îndrepta, a (se) înfiripa, a (se) însănătoşi, a (se) întări, a (se) întrema, a (se) lecui, a (se) reconforta, a (se) reface, a (se) restabili, a (se) ridica, a (se) tămădui, a (se) tonifica, a (se) vindeca, a se învoinici, a se pune pe picioare, a(-şi) recăpăta puterile, a(-și) reface forţele, (învechit și popular) a (se) împuternici, (latinism rar) a (se) sana, (Moldova) a (se) priboli, (popular) a (se) scula, (prin Oltenia, Banat și Transilvania) a (se) zvidui, (regional) a (se) răzbuna, (regional) a (se) vânjoșa, (regional) a strănuta, (Transilvania) a (se) citovi; (învechit și regional) a (se) sănătoșa, a (se) tocmi, a (se) zdrăveni; (învechit) a (se) remedia, a (se) vrăciui; (popular și familiar) a (se) drege, a (se) doftori, a (se) doftorici.  
 
Reface
Reface, verb
Sinonime: a reconstrui, a face la loc, a redresa, a restaura, a remedia, a repara; a se întrema, a se înzdrăveni, a se însănătoşi, a se pune pe picioare, a se înviora, a se întări, a se fortifica.  
 
Şonticăi
Şonticăi, verb
Sinonime: a şchiopăta, a-şi târî picioarele.  
 
Tuli
Tuli, verb
Sinonime: a fugi, a o rupe la fugă, a o întinde, a spăla putina, a-şi pune picioarele la spinare, a da bir cu fugiţii, a o paşli, a o lua la sănătoasa.  
 
Cotolan
Cotolan, substantiv
Sinonime: păpușă, ştiulete, tulei, (regional) coadă, (regional) cotor, (regional) drugă, (regional) os (mare), (regional) picior.

Cotolan, adjectiv
Sinonime: (regional) înalt de picioare.  
 
Ologeală
Ologeală, substantiv
Sinonime: cotonogeală, paralizie a picioarelor, ologire.  
 
Craci
Craci, substantiv la plural
Sinonime: butuci, plazuri, tălpi; (la plural) picioare.

Crăci, verb
Sinonime: a (se) crăcăna.  
 
Decapod
Decapod, adjectiv
Sinonime: cu zece picioare.  
 
Cvadruped
Cvadruped, adjectiv și substantiv
Sinonime: patruped; (adjectiv) cu patru picioare.  
 
Descălţat
Descălţat, adjectiv
Sinonime: desculţ, cu picioarele goale.

Descălţat, substantiv
Sinonime: descălţare.  
 
Desculţ
Desculţ, adjectiv
Sinonime: cu picioarele goale, descălţat, (regional) desculţat.  
 
Desculţat
Desculţat, adjectiv
Sinonime: cu picioarele goale, descălţat, desculţ.  
 
Dripit
Dripit, adjectiv (regional)
Sinonime: bătut, bătătorit, călcat în picioare, strivit, (variantă) dârpit.

Dripit, substantiv (regional)
Sinonime: dripire, (variantă) dârpit.  
 
Gaibe
Gaibe, substantiv la plural
Sinonime: picioare (prea lungi); (la plural) gaibarace, (la plural) gaide.  
 
Gaide
Gaide, substantiv la plural
Sinonime: picioare (prea lungi); (la plural) gaibarace, (la plural) gaibe.  
 
Șoldiu
Șoldiu, adjectiv
Sinonime: crăcănat (cu picioare scurte), cu șoldul vătămat.  
 
Hexapod
Hexapod, substantiv
Sinonime: insectă (cu șase picioare).  
 
Întrapora
Întrapora, verb
Sinonime: (învechit) a se supăra; (despre cai) a se cabra, a se ridica cu picioarele în aer.  
 
Cabra
Cabra, verb
Sinonime: a braca, a redresa, a se încorda, a se ridica (cu botul în sus), a urca; (în special despre cai) a se ridica în două picioare, a se ridica pe picioarele dinapoi.  
 
Smicura
Smicura, verb
Sinonime: a biciui, a dezghioca, a dumica, a frânge, a lovi, a mărunți, a pisa, a sdruncina, a sfărâma, a șfichiui, a zdrobi, (figurat) a călca în picioare, (variantă) a smicuri.  
 
Realist
Realist, adjectiv
Sinonime: concret, cu picioarele pe pământ, cu spirit practic, materialist, naturalist, oportunist, pozitiv, pozitivist, practic, pragmatic, raționalist, real, realistic, utilitarist, verist.  
 
Mătricios
Mătricios, adjectiv (regional)
Sinonime: bolnav de picioare; (mitologie) malefic.  
 
Dripăli
Dripăli, verb (învechit și regional)
Sinonime: a bate (pe cineva), a bătuci, a încâlci (cu picioarele).  
 
Dripălit
Dripălit, adjectiv (regional)
Sinonime: călcat în picioare.  
 
Drigui
Drigui, verb (regional)
Sinonime: a bătători, a călca în picioare, a sări pe loc (de bucurie), a scurma, (regional) a dricui, (regional) a dripi.  
 
Bătucire
Bătucire, substantiv
Sinonime: acoperire cu bătături, batere, bășicare (a picioarelor), bătătorire, îngroșare, uzare, zdrobire, (învechit) șoseluire, (rar) bătucit, (rar) tocire.  
 
Pentametru
Pentametru, substantiv
Sinonime: (în metrica antică) vers de cinci picioare, (învechit) pendametru.  
 
Mârcaviță
Mârcaviță, substantiv (regional)
Sinonime: reumatism (articular), (la vite) boală de picioare, (variantă) mălcaviță, (variantă) mâlcaviță.  
 
Verticaliza
Verticaliza, verb
Sinonime: a plasa vertical, a ridica în picioare, a ține vertical.  
 
Hița
Hița, verb (regional)
Sinonime: a bănănăi, a bâțâi, a hâțâi, a mișca picioarele cu neastâmpăr, a umbla de colo până acolo, (variantă) a ița.  
 
Dricuire
Dricuire, substantiv (regional)
Sinonime: bătătorire, călcare în picioare, dricuit, săltare pe loc (de bucurie), scurmare, (variantă) driguire.  
 
Tologi
Tologi, verb (regional)
Sinonime: a călca în picioare, a culca la pământ, a lăsa un teren necultivat, a se întinde, a se lungi, a se tolăni, (regional) a se asocia, (regional) a se da de-a rostogolul, (regional) a toloci.  
 
Nesentimental
Nesentimental, adjectiv
Sinonime: cu picioarele pe pământ, materialist, practic, realist, rece.  
 
Verticalicește
Verticalicește, adverb (învechit)
Sinonime: drept, în picioare, la plumb, perpendicular, vertical.  
 
Ciumpăvire
Ciumpăvire, substantiv
Sinonime: ciuntire, podagră, (învechit și regional) durere de picioare, (variantă) cimpăgire, (variantă) cimpăvire.  
 
Sexiped
Sexiped, adjectiv
Sinonime: (zoologie) cu șase picioare, hexapod.  
 
Drăpăli
Drăpăli, verb (Transilvania)
Sinonime: a călca în picioare, a distruge, a strica.  
 
În întregime
În întregime, locuțiune adverbială
Sinonime: complet, completamente, cu totul, de tot, deplin, diametral, fără rezervă, in extenso, numai, plenar, radical, totalmente, de jos până sus, de la a la z, de la început până la sfârșit, de sus până jos, din cap până-n picioare, din fir în păr, din fir până în ață, din scoarță în scoarță, pe de-a-ntregul, sută la sută, (cu) trup și suflet, (învechit și regional) prisne, (învechit) de istov, (până) la piele.  
 
Crăcănare
Crăcănare, substantiv
Sinonime: bifurcare, crăcănat, crăcănătură, crăceală, crăcire, crăcit, crăcitură, desfacerea picioarelor, ramificare, (popular) răscăcărare, (popular) răscrăcărare, (popular) răscrăcărătură, (regional) băscăcărare.  
 
 Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar