Moştenire
Moştenire, substantiv
Sinonime: atavism, domeniu, ereditate, patrimoniu, succesiune, testament, tradiție, transmitere, (învechit și popular) moșie, (învechit și regional) miraz, (învechit și regional) moștină, (învechit și regional) rămășiță, (învechit) clironomie, (învechit) dostoianie, (învechit) leg, (învechit) moșnenie, (învechit) moștenie, (învechit) nemestnicie, (învechit) rămas.  
 

Clironomie
Clironomie, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: drept ereditar, moștenire, patrimoniu, succesiune.  
 
Destoinicie
Destoinicie, substantiv feminin
Sinonime: abilitate, aptitudine, capacitate, competență, cunoaștere temeinică, demnitate, dexteritate, dibăcie, diligență, eminență, ingeniozitate, iscusință, isteție, istețime, îndemânare, înțelegere, moștenire, pătrundere, pregătire, pricepere, sârguință, seriozitate, știință, talent, ușurință, valoare, vrednicie, (învechit și popular) hărnicie, (învechit și regional) meșterie, (învechit) iscusire, (învechit) marafet, (învechit) merit, (învechit) nimereală, (învechit) nimerire, (învechit) perilipsis, (învechit) piotimie, (învechit) practică, (învechit) precepătură, (învechit) pricepătură, (învechit) priceput, (învechit) vârtoșie, (învechit) vârtute, (învechit) volnicie, (popular) meșteșug, (popular) meșteșugire, (regional) apucătură, (regional) pamet, (regional) pricepuție, (variantă) (învechit) dostoinicie.  
 
Ereditate
Ereditate, substantiv feminin
Sinonime: moştenire, succesiune.  
 
Obcină
Obcină, substantiv feminin
Sinonime: culme, vârf, creastă; moşie, proprietate; moştenire; patrie, ţară.  
 
Rămăşiţă
Rămăşiţă, substantiv feminin
Sinonime: coborâtor, descendent, diferență, mont, moștenire, odraslă, pariu, patrimoniu, prinsoare, progenitură, rămășag, relicvă, reminiscenţă, rest, restanţă, scoborâtor, succesiune, urmaș, viță, vlăstar, (învechit și regional) rămășitură, (învechit) rămas, (Transilvania) mărădic.  
 
Succesiune
Succesiune, substantiv feminin
Sinonime: înşiruire, șir, succedare; moştenire, transmitere.  
 
Zestre
Zestre, substantiv feminin
Sinonime: dotă, inventar, moştenire.  
 
Dezmoşteni
Dezmoşteni, verb
Sinonime: a înlătura de la moștenire, (învechit) a deschironomisi, (învechit) a desclironomisi, (învechit) a exeredita, (figurat) a frustra.  
 
Domeniu
Domeniu, substantiv
Sinonime: moşie, exploatație, fermă, fief, moștenire, patrimoniu, proprietate, (la plural) bunuri; branşă, sector, (figurat) teren; arie, compartiment, competență, sferă, cadru, cerc, câmp, materie, raion, specialitate, tărâm, zonă; resort, serviciu; mulţime, interval de valori.  
 
Dostoianie
Dostoianie, substantiv (învechit)
Sinonime: moştenire, patrimoniu, succesiune, (variantă) dostoienie.  
 
Ocină (ocine)
Ocină (ocine), substantiv
Sinonime: (învechit) moşie, moștenire, patrimoniu, proprietate.  
 
Moştină
Moştină, substantiv
Sinonime: (regional) moaşte, mumie; moştenire, patrimoniu, succesiune; loc umed, timp neguros, timp ploios.  
 
Moşnenie
Moşnenie, substantiv
Sinonime: moştenire, patrimoniu, succesiune.  
 
Moştenie
Moştenie, substantiv (învechit)
Sinonime: moştenire, patrimoniu, succesiune.  
 
Mereaz
Mereaz, substantiv
Sinonime: (învechit și regional) miraz, moștenire (lăsată sau primită).  
 
Rămas
Rămas, substantiv
Sinonime: amanet, ereditate, excedent, gaj, garanție, moștenire, pariu, patrimoniu, plus, prinsoare, prisos, prisosință, rămășag, rămășiță, rest, succesiune, surplus; rămânere; (învechit) hotărâre, sentință.

Rămaş, substantiv
Sinonime: pariu, prinsoare, rămăşag.  
 
Miraz
Miraz, substantiv
Sinonime: (învechit și regional) avere rămasă, ereditate, moștenire, patrimoniu, succesiune; (variante; cu sensul de moștenire) meras, meraz, miras; (regional) bazaconie, bizarerie, bâzdâganie, ciudățenie, curiozitate, drăcie, drăcovenie, minunăție, năstrușnicie, năzdrăvănie, poznă.  
 
Iuș
Iuș, substantiv
Sinonime: (regional) drept (de moștenire).  
 
Nemestnicie
Nemestnicie, substantiv (învechit)
Sinonime: moștenire, patrimoniu, succesiune.  
 
Străvechi
Străvechi, adjectiv
Sinonime: arhaic, bătrân, imemorial, primitiv, secular, străbun, strămoșesc, transmis prin moștenire, uzat, vechi, (figurat) cărunt, (învechit și figurat) sur, (învechit) nepomenit, (învechit) preavechi, (învechit) străbunesc.  
 
Clironomicesc
Clironomicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: de moștenire, moștenit, (învechit) clironomic.  
 
Clironomitor
Clironomitor, substantiv (învechit)
Sinonime: moștenire, moștenitor, (învechit) clironomisitor.  
 
Moştenit
Moştenit, adjectiv
Sinonime: congenital, dobândit, ereditar, înnăscut, lăsat prin moștenire.  
 
Eritagiu
Eritagiu, substantiv (învechit)
Sinonime: drept de moștenire, (variantă) eritaj.  
 
Meraz
Meraz, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: avere rămasă, moștenire; (variante) meras, miras, miraz.  
 
Dostoinicie
Dostoinicie, substantiv (învechit)
Sinonime: destoinicie, moștenire.  
 
Diadohie
Diadohie, substantiv (învechit)
Sinonime: moștenire, succesiune.  
 
Dostoienie
Dostoienie, substantiv (învechit)
Sinonime: moștenire, (variantă) dostoianie.  
 
Erezire
Erezire, substantiv (învechit)
Sinonime: dobândire, moștenire, (învechit) erezit.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar