Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Iceberg
Iceberg, substantiv neutru
Sinonime: aisberg, banchiză, gheţar.  
Icioglan
Icioglan, substantiv (învechit)
Sinonime: copil de casă, paj, (învechit) iciceauș, (variantă) iciolan.  
Icneală
Icneală, substantiv
Sinonime: icnet, icnire, icnitură.  
Icnet
Icnet, substantiv neutru
Sinonime: geamăt, icnitură, icneală, icnire.  
Icnire
Icnire, substantiv
Sinonime: geamăt scurt, icneală, icnet, icnitură, opinteală, opintire, sforţare.  
Icnitură
Icnitură, substantiv
Sinonime: icneală, icnet, icnire.  
Icnografie
Icnografie, substantiv
Sinonime: plan, secțiune de nivel, stereografie.  
Icoană
Icoană, substantiv feminin
Sinonime: (figurat) imagine, chip, tablou.  
Icon
Icon, substantiv
Sinonime: (informatică) icoană, iconiță, pictogramă.  
Iconic
Iconic, adjectiv
Sinonime: de icoană, emblematic, grafic, iconografic, ilustrat, simbolic.  
Iconoborenie
Iconoborenie, substantiv (învechit)
Sinonime: iconoclasm, iconoclastie, iconomahie.  
Iconoboreţ
Iconoboreţ, substantiv (învechit)
Sinonime: iconoclast, (figurat) sfărâmător de icoane.  
Iconoclasm
Iconoclasm, substantiv
Sinonime: aniconism, iconoclastie, iconomahie.  
Iconoclast
Iconoclast, substantiv masculin
Sinonime: iconomah, (figurat) răzvrătit, (figurat) rebel, (învechit) iconoboreţ.  
Iconografie
Iconografie, substantiv
Sinonime: gravură, ilustrație, imagine, planșă, reprezentare, reproducere.  
Iconom
Iconom, substantiv (învechit)
Sinonime: administrator, intendent, (variantă) econom.  
Iconomah
Iconomah, substantiv
Sinonime: iconoclast.  
Iconomie
Iconomie, substantiv
Sinonime: (învechit) economie.  
Iconomist
Iconomist, substantiv (învechit)
Sinonime: economist.  
Iconostas
Iconostas, substantiv neutru
Sinonime: catapeteasmă.  
Icosaedru
Icosaedru, substantiv
Sinonime: poliedru cu douăzeci de fețe.  
Icosaraș
Icosaraș, substantiv (învechit)
Sinonime: icosar (mic).  
Icră
Icră, substantiv
Sinonime: (popular) pulpă; ovul, (icre negre) caviar, (icre de chefal preparate) butargă.  
Icrană
Icrană, substantiv
Sinonime: femelă de sturion, (variantă) icreană.  
Icros
Icros, adjectiv
Sinonime: cu multe icre.  
Icter
Icter, substantiv neutru
Sinonime: gălbinare.  

Atac
Atac, substantiv neutru
Sinonime: asalt, năvală, ofensivă, agresiune, abordaj, confruntare, incursiune; criză, şoc, acces, apoplexie, congestie, ictus.  
Catapeteasmă
Catapeteasmă, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: iconostas, tâmplă, (învechit și regional) prăznicar, (învechit) dveră, (popular) perete, (Transilvania) fruntar, (variantă) catapetazmă, (variantă) catapeteazmă, (variantă) catapiteasmă.  
Caviar
Caviar, substantiv neutru
Sinonime: icre negre.  
Ciuguli
Ciuguli, verb
Sinonime: a (se) certa, a ascuți prost (un obiect), a ciupi, a culege de ici și de acolo, a lăsa urme, a legumi, a mânca puţin, a se drăgosti, a se giugiuli, a se mângâia, a spicui, (popular) a piguli, (regional; figurat) a (se) săruta, (variantă) a ciogoli, (variantă) a ciumeli, (variantă) a ciumuli.  
Dambla
Dambla, substantiv feminin
Sinonime: paralizie, apoplexie, gută; chef, poftă; furie, năbădăi; capriciu, fandoseală, fantezie, fason, fiţă, ictus apoplectic, maimuţăreală, moft, naz, prosteală, sclifoseală, toană.  
Gălbinare
Gălbinare, substantiv feminin
Sinonime: icter, hepatită; paliditate; (botanică) rostopască, (regional) pălămidă, (Oltenia) şerpet.  
Geamăt
Geamăt, substantiv neutru
Sinonime: freamăt, icnet, oftat, scâncet, suspin, şuierat, tânguire, vaier, vaiet, vâjâit, (învechit) scâncitură, (rar) scânceală.  
Geme
Geme, verb
Sinonime: a fi apăsat, a fi împilat, a fremăta, a icni, a murmura, a ofta, a se lamenta, a se tângui, a se văita, a suferi, a suspina, a vâjâi, a vui, (învechit şi regional) a (se) scrivi; (figurat) a fi arhiplin, a fi plin, a fi supraîncărcat.  
Peisaj
Peisaj, substantiv neutru
Sinonime: tablou, pictură, icoană, frescă; privelişte, panoramă.  
Pufni
Pufni, verb
Sinonime: a ţâşni, a icni, a sforăi; a izbucni.  
Sporadic (sporadică)
Sporadic (sporadică), adjectiv
Sinonime: răzleţ, ici-colo, împrăştiat, întâmplător, risipit, disparat, intermitent, discontinuu, rar.  
Vandal
Vandal (vandală), adjectiv
Sinonime: barbar, destructor, devastator, distrugător, iconoclast, vandalic, (învechit) depredator.  
Aici
Aici, adverb
Sinonime: (popular) ici, (prin Transilvania) aoace.  
Cataroi
Cataroi, substantiv
Sinonime: apoplexie, catar, coriză, gripă, guturai, ictus apoplectic, rinită, răceală; bolovan.  
Colecţie
Colecţie, substantiv
Sinonime: adunare, grupare, reuniune; album, antologie, arhivă, arsenal, asortiment, bandotecă, bibliotecă, cantitate, cartotecă, casetotecă, catalog, cinematecă, cochilier, compilație, culegere, diatecă, discotecă, filmotecă, florilegiu, fonotecă, fototecă, galerie, gliptotecă, iconografie, iconotecă, ierbar, ludotecă, medalier, mediatecă, menajerie, mulțime, nomenclatură, panoplie, pinacotecă, pletoră, programatecă, serie, sonotecă, sumă, teletecă, tiraj, videotecă, vinotecă; (variantă) colecțiune.  
Cui
Cui, substantiv
Sinonime: (învechit) găvozd; (cui cilindric) ştift; (cui de siguranţă) splint; (cui spintecat) splint; ciocâlteu; colţ, fuscel, ic, măsea, pană, spiţă, treaptă, ţintă.  
Falsificator
Falsificator, substantiv
Sinonime: măsluitor, plăsmuitor, (învechit) falsar, plastograf, culpazan, dinarist, iconar, iscălitor, trișor, mistificator, imitator.  
Gălbeneală
Gălbeneală, substantiv
Sinonime: paliditate, paloare; cloroză, gălbinare, hepatită, icter.  
Fruntar
Fruntar, substantiv
Sinonime: (tehnică) (prin Muntenia) corună, (prin Moldova) masa pietrelor; catapeteasmă, iconostas, tâmplă.  
Găvozd
Găvozd, substantiv
Sinonime: cui, găvoazdă, ic, pană.  
Gherlan
Gherlan, substantiv
Sinonime: guzgan, şobolan; hoț, tâlhar; zugrav de icoane.  
Gravură
Gravură, substantiv
Sinonime: acuaforte, acvaforte, anluminură, cizelură, clișeu, desen, figură, gravare, iconografie, ilustrație, imagine, linogravură, litogravură, planșă, reproducere, sculptură, stampă, vinietă, xilogravură, (învechit) săpătură.  
Hăcăi
Hăcăi, verb
Sinonime: a măcăi.

Hâcâi, verb
Sinonime: a icni, a răsufla greu.  
Poligon
Poligon, substantiv
Sinonime: (învechit) multunghi; (specific) chiliagon, decagon, digon, dodecagon, enagon, endecagon, eneacontagon, eneadecagon, eneagon, enicosagon, hectogon, heptacontagon, heptadecagon, heptagon, hexacontagon, hexadecagon, hexagon, icosagon, megagon, miriagon, octocontagon, octodecagon, octogon, patrulater, pentacontagon, pentadecagon, pentagon, tetracontagon, tetradecagon, tetragon, triacontagon, tridecagon, triunghi; teren de tir, teren pentru trageri; loc de instrucție auto.  
Opintitură
Opintitură, substantiv
Sinonime: icnire, opinteală, opintire, sforţare.  
Oticni
Oticni, verb
Sinonime: a deborda, a icni, a izbucni, a se opinti, a vărsa, a voma, a vomita, (regional) a cădea, (variantă) a otihni.  
Prăznicar
Prăznicar, substantiv
Sinonime: (învechit) catapeteasmă, iconostas, tâmplă, (variantă) prăznicer.  
Orticon
Orticon, substantiv
Sinonime: (electronică) iconoscop, orticonoscop.  
Panaghie
Panaghie, substantiv
Sinonime: (biserică) engolpion, (învechit) engolpiu, iconiță, panahidă, prescură, (nume propriu) Fecioara Maria; (variante) panaghiu, (învechit) panaghion.  
Pictogramă
Pictogramă, substantiv
Sinonime: hieroglifă, icoană, iconiță, ideogramă, logogramă, simbol.  
Irmilic
Irmilic, substantiv (învechit)
Sinonime: icosar; horă, (regional) mușama, (regional) nunească.  
Banchiză
Banchiză, substantiv
Sinonime: aisberg, bloc de gheață, ghețar, iceberg, pack.  
Poliedru
Poliedru, substantiv
Sinonime: cub, dodecaedru, hexaedru, icosaedru, octaedru, piramidă, prismă, tetraedru.  
Ilustrare
Ilustrare, substantiv
Sinonime: anluminură, clarificare, demonstrare, desen, exemplificare, exemplu, gravură, iconografie, ilustrație, lămurire, miniatură, reproducere, specimen, stampă.  
Alocuri
Alocuri, adverb
Sinonime: aiurea, în unele locuri, pe ici pe colo, (învechit) alocure, (învechit) altlocuri, (variantă) alocurea.  
Aniconic
Aniconic, adjectiv
Sinonime: (despre religii) fără icoane.  
Aniconism
Aniconism, substantiv
Sinonime: iconoclasm.  
Ciohodar
Ciohodar, substantiv (învechit)
Sinonime: camerier, cizmar, lacheu, pantofar, paznic, servitor, slugă, slujbaș, slujitor, sol, (învechit) cămăraș, (învechit) ciodar, (învechit) ciohodar-bașa, (învechit) ici-ciohodar.  
Ihneumon
Ihneumon, substantiv
Sinonime: (zoologie) mangustă; (învechit) ihneumonid; (variantă) ichneumon.  
Economist
Economist, substantiv
Sinonime: fiziocrat, (învechit) administrator, (învechit) economic, (învechit) iconomist.  
Nadă
Nadă, substantiv
Sinonime: adaos, adăugare, ademenire, amorsă, atracție, călcâi, coc artificial, imbold, înnăditură, legătură, momeală, natră, pretext, seducere, seducție, stimulent, (figurat) cursă, (figurat) ispită, (figurat) tentație, (învechit, în Transilvania) podmet, (rar) momitură, (regional) ic, (regional) mârșă, (regional) nad, (regional) nadilă, (regional) nadră, (regional) pană, (regional) papură, (regional) plaz, (regional) stuf, (regional) talpă (la plug), (regional) trestie, (regional; figurat) deprindere (rea).  
Passim
Passim, adverb
Sinonime: (filologie) din loc în loc, ici și colo, în diverse locuri, în numeroase alte locuri.  
Opintire
Opintire, substantiv
Sinonime: efort, icnire, opinteală, opintitură, sforțare.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/
Store
Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
...