Eu
Eu, substantiv neutru
Sinonime: individualitate, personalitate; ego.  
 
Eucaristie
Eucaristie, substantiv
Sinonime: comuniune, consecrație, consubstanțiație, consubstanțiațiune, cuminecătură, euharistie, grijanie, împărtășanie, manducație, ostie, patenă, sacrament, transubstanțiație, transubstanțiațiune.  
 
Eudemonism
Eudemonism, substantiv
Sinonime: epicurism, hedonism.  
 
Eufemie
Eufemie, substantiv
Sinonime: exprimare eufemistică.  
 
Eufemism
Eufemism, substantiv
Sinonime: antifrază, litotă, perifrază.  
 
Eufemist
Eufemist, adjectiv
Sinonime: eufemistic.  
 
Eufemistic
Eufemistic, adjectiv
Sinonime: eufemic, voalat.  
 
Eufemiza
Eufemiza, verb
Sinonime: (lingvistică) a edulcora, a îndulci, a utiliza un eufemism.  
 
Eufemizant
Eufemizant, adjectiv
Sinonime: edulcorant, îndulcitor.  
 
Eufonie
Eufonie, substantiv
Sinonime: armonie, consonanță, muzicalitate.  
 
Eufonism
Eufonism, substantiv
Sinonime: eufonie, (învechit) efonie, (învechit) euphoniu, (învechit) evfonie.  
 
Euforbie
Euforbie, substantiv
Sinonime: (botanică) alior, laptele-cucului, (învechit) aleur, (învechit) euforb, (învechit) euforbiu.  
 
Euforic
Euforic, adjectiv
Sinonime: beat, de euforie, entuziast, euforizant, exaltant, extatic, fericit, optimist, satisfăcut.  
 
Euforie
Euforie, substantiv feminin
Sinonime: încântare, fericire, beatitudine, beţie, bucurie intensă.  
 
Euforiza
Euforiza, verb
Sinonime: a (se) destinde, a (se) relaxa, a dinamiza, a energiza, a (se) entuziasma.  
 
Euforizant
Euforizant, adjectiv
Sinonime: antidepresiv, anxiolitic, energizant, euforic, excitant, stimulant.  
 
Eufuism
Eufuism, substantiv
Sinonime: afectație, alexandrinism, gongorism, manierism, prețiozitate.  
 
Eufuistic
Eufuistic, adjectiv
Sinonime: (despre stil) bombastic, pompos, prețios.  
 
Eugamie
Eugamie, substantiv
Sinonime: fecundație normală, fecundație tipică.  
 
Eugenetic
Eugenetic, adjectiv
Sinonime: eugenezic, eugenic.  
 
Eugenetică
Eugenetică, substantiv
Sinonime: eugenie.  
 
Eugenic
Eugenic, adjectiv
Sinonime: eugenetic, eugenist.  
 
Eugenie
Eugenie, substantiv
Sinonime: eugenism, eugenetică; biscuit.  
 
Eugeogen
Eugeogen, adjectiv
Sinonime: (despre o rocă) ușor dezagregabil.  
 
Eugnație
Eugnație, substantiv
Sinonime: ocluzie dentară normală.  
 
Euharistie
Euharistie, substantiv feminin
Sinonime: cuminecătură, împărtăşanie, cuminecare, (popular) grijanie.  
 
Eumenoree
Eumenoree, substantiv
Sinonime: (medicină) menstruație normală.  
 
Eunuc
Eunuc, substantiv
Sinonime: (învechit) famen, hadâmb, castrat, scop.  
 
Eunucoid
Eunucoid, adjectiv
Sinonime: (despre voce) ca de castrat, spart, strident.  
 
Eunucoidism
Eunucoidism, substantiv
Sinonime: (medicină) eunuchism, insuficiență testiculară.  
 
Eupepsie
Eupepsie, substantiv
Sinonime: digestie ușoară.  
 
Eupeptic
Eupeptic, adjectiv
Sinonime: digestiv.  
 
Eupnee
Eupnee, substantiv
Sinonime: respirație bună, respirație normală.  
 
Eurasian
Eurasian, substantiv
Sinonime: metis.  
 
Euricor
Euricor, adjectiv
Sinonime: (despre plante) cu o largă răspândire geografică, euricoric.  
 
Eurifag
Eurifag, adjectiv
Sinonime: omnivor, pantofag, polifag.  
 
Eurifagie
Eurifagie, substantiv
Sinonime: pantofagie, polifagie, regim omnivor.  
 
Eurifot
Eurifot, adjectiv
Sinonime: (biologie) eurifotic.  
 
Eurihalin
Eurihalin, adjectiv
Sinonime: (despre organisme acvatice) eurialin, halotolerant.  
 
Eurihigric
Eurihigric, adjectiv
Sinonime: (despre organisme) care suportă o mare variabilitate a condițiilor de umiditate, eurihigru.  
 
Euriterm
Euriterm, adjectiv
Sinonime: (biologie) euritermic, termoindiferent.  
 
Euritmic
Euritmic, adjectiv
Sinonime: acordat, armonios, cadențat, melodios, muzical, ritmat.  
 
Euritmie
Euritmie, substantiv
Sinonime: armonie, echilibru.  
 
Euritop
Euritop, adjectiv
Sinonime: (despre plante, animale) cu o distribuție geografică largă, cu o largă răspândire ecologică, cu un areal foarte larg, euritopic.  
 
Eurofobie
Eurofobie, substantiv
Sinonime: antieuropenism, euroscepticism.  
 
European
European, adjectiv
Sinonime: continental, occidental, (învechit) europenesc; alb.  
 
Europeanism
Europeanism, substantiv
Sinonime: europeism.  
 
Europeist
Europeist, adjectiv
Sinonime: european, (învechit) evropean.  
 
Europenesc
Europenesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: european, (ieșit din uz) nemțesc; (variante) (învechit) evropenesc, (învechit) evropienesc, (învechit) evropinesc.  
 
Europenește
Europenește, adverb
Sinonime: ca europenii, în felul europenilor, (învechit) evropenește.  
 
Beatitudine
Beatitudine, substantiv feminin
Sinonime: bucurie, euforie, extaz, fericire, încântare, îndumnezeire, kief, nirvana, pace, prosperitate, sfințenie, (figurat) transport, (învechit) blajenie.  
 
Caracter
Caracter, substantiv neutru
Sinonime: fire, natură, fel de a fi, comportare, comportament, eu; semn grafic.  
 
Cină
Cină, substantiv feminin
Sinonime: dineu, masă de seară, supeu, (cina de apoi) parastas, (cina Domnului) Sfânta Euharistie, (regional) cinioară, (variantă) ciună.

Cina, verb
Sinonime: a cinui, a lua cina, a lua masa de seară, a supa.  
 
Dinamiza
Dinamiza, verb
Sinonime: a stimula, a îmboldi, a pune în mişcare, a activa, a euforiza, a tonifia.  
 
Extaz
Extaz, substantiv neutru
Sinonime: admirație profundă, adoraţie, fermecare, încântare, extaziere, venerație, beatitudine, euforie, exaltare.  
 
Famen
Famen, substantiv
Sinonime: bărbat castrat, eunuc; efeminat; (figurat) desfrânat, decăzut, afemeiat, uşuratic, imoral.  
 
Fericire
Fericire, substantiv feminin
Sinonime: mulţumire, bucurie, satisfacţie, euforie, (livresc) beatitudine, (învechit şi popular) ferice, (învechit) fericie, noroc, (popular) norocire.  
 
Grijanie
Grijanie, substantiv feminin (popular)
Sinonime: cuminecare, cuminecătură, euharistie, împărtăşanie, împărtăşire, împărtăşit.  
 
Hadâmb
Hadâmb, substantiv masculin şi adjectiv (învechit)
Sinonime: eunuc, scopit, castrat.  
 
Impotent
Impotent (impotentă), adjectiv
Sinonime: emasculat, estropiat, fără putere, inapt, incapabil, infirm, invalid, lipsit de vigoare, necapabil, neputincios, prăpădit, slăbănog, (argotic) iască, (familiar) șontorog, (popular) becisnic, (popular) legat, (variantă) imputent.

Impotent, substantiv
Sinonime: eunuc, infirm, invalid, (argotic) batal, (argotic) bleg, (popular) becisnic, (regional) pârjac.  
 
Metis
Metis, substantiv masculin
Sinonime: bastard, corcitură, eurasian, hibrid, mulatru.  
 
Moarte
Moarte, substantiv feminin
Sinonime: asasinat, crăpare, crimă, decedare, deces, dispariţie, epidemie, eutanasie, exitus, expiere, extincție, homicid, molimă, mortalitate, obștescul sfârșit, omor, omorâre, omucidere, pieire, prăpădire, răposare, răposat, repaus, repauzare, sfârșit, somnul de veci, stingere, sucombare, ucidere, (argou) mierleală, (argou) mierlire, (argou) verdeș, (figurat) adormire, (figurat) mormânt, (învechit și popular) săvârșire, (învechit) deșugubină, (învechit) murire, (învechit) murte, (învechit) omucid, (învechit) petrecanie, (învechit) petrecere, (învechit) pierdere, (învechit) piericiune, (învechit) prăpăditură, (învechit) pristăvire, (învechit) săvârșenie, (învechit) săvârșit, (învechit) sângi, (învechit) scădere, (învechit) sconcenie, (învechit) ucigătură, (popular) pierzanie, (popular) pierzare, (regional) pieiște, (regional) topenie.  
 
Personalitate
Personalitate, substantiv feminin
Sinonime: individualitate, eu, caracter, prestanţă.  
 
Preţiozitate
Preţiozitate, substantiv feminin
Sinonime: afectare, artificialitate, căutare, cultism, emfază, eufuism, gongorism, grandilocvență, înfumurare, manierism, patos, pedanterie, pedantism, retorism, sentențiozitate, (învechit) prețiosism; (familiar, adesea ironic) savanterie, savantlâc.  
 
Saturaţie
Saturaţie, substantiv feminin
Sinonime: saturare; (figurat) dezgust, euforie, exces, îmbuibare, lehamite, plictiseală, sațietate, silă; (variantă) saturațiune.  
 
Castrat
Castrat, adjectiv
Sinonime: jugănit, scopit, sterilizat, (popular) întors, stârpit, (regional) bătut, curăţit, hereluit, (prin Banat) soborât, (prin Transilvania) sucit.

Castrat, substantiv
Sinonime: eunuc, scapet; (muzică) contraltist, sopranist.  
 
Coco
Coco, substantiv
Sinonime: caca, excrement, fecale; euro.  
 
Continent
Continent, substantiv
Sinonime: microcontinent, pământ, subcontinent, supercontinent; Africa, America, Antarctica, Asia, Australia, Bătrânul Continent, Eurasia, Europa, Oceania, Terra.  
 
Cromozom
Cromozom, substantiv
Sinonime: (biologie) diplocromozom, eucromozom, idiocromozom, macrocromozom, microcromozom; (cromozom somatic) autozom; (cromozom sexual) alozom, gonozom, heterocromozom.  
 
Cuminecare
Cuminecare, substantiv
Sinonime: cuminecătură, euharistie, împărtășanie, împărtășire, împărtășit, (învechit și popular) grijanie, (învechit și popular) grijire, (învechit și popular) pricestanie, (învechit) cumenecăciune, (învechit) cuminecăciune, (la catolici) sacrament, (regional) părtășanie, (variantă) (învechit) cumenecare.  
 
Energizant
Energizant, adjectiv
Sinonime: analeptic, antidepresiv, dinamizant, stimulant, tonic.

Energizant, substantiv
Sinonime: analeptic, antidepresiv, dinamizant, euforizant, fortifiant, întăritor, stimulant, tonic, tonifiant.  
 
Antifrază
Antifrază, substantiv
Sinonime: eufemism, ironie, litotă, antiteză.  
 
Muzicalitate
Muzicalitate, substantiv
Sinonime: cantabilitate, armonie, sonoritate, eufonie.  
 
Epirogeneză
Epirogeneză, substantiv
Sinonime: (geologie) eustatism.  
 
Occidental
Occidental, adjectiv
Sinonime: apusean, vestic, continental; (și cu rol de substantiv) european, alb.  
 
Biscuit
Biscuit, substantiv
Sinonime: biscot, eugenie, galet, galetă, pișcot; ceramică, faianță, porțelan.  
 
Viatic
Viatic, substantiv
Sinonime: ajutor (financiar), asistență, provizie, rezervă, sprijin, stoc, susținere, (la plural) bani; comuniune, euharistie, împărtășanie, sacrament.  
 
Exaltant
Exaltant, substantiv
Sinonime: capitos, entuziasmant, euforic, exaltator, excitant, încurajant, înflăcărător, pasionant, ravisant.  
 
Exuberanţă
Exuberanţă, substantiv
Sinonime: expansivitate, înflăcărare, vioiciune nemărginită, euforie; bogăție, belșug, abundență, supraabundență; varietate.  
 
Epicurism
Epicurism, substantiv
Sinonime: eudemonism, hedonism, școala epicuriană, școală epicureică, (variantă) epicureism, (variantă) epicureizm.  
 
Hedonism
Hedonism, substantiv
Sinonime: cultul plăcerii, epicurism, eudemonism, optimism.  
 
Varec
Varec, substantiv
Sinonime: agar-agar, algă, euglenă, fucus, geloză.  
 
Trompă
Trompă, substantiv
Sinonime: (trompa lui Eustache) salpinge; (trompă uterină) oviduct, salpinge, salpinx; corn, cornet, goarnă, olifant, trâmbiţă, trompetă.  
 
Geloză
Geloză, substantiv
Sinonime: (biologie) agar-agar, euglenă.  
 
Gongorism
Gongorism, substantiv
Sinonime: culteranism, cultism, eufuism, marinism, prețiozitate.  
 
Grijire
Grijire, substantiv
Sinonime: cuminecare, cuminecătură, euharistie, împărtăşanie, împărtăşire, împărtăşit.  
 
Sacrament
Sacrament, substantiv
Sinonime: cuminecare, cuminecătură, euharistie, împărtăşanie, împărtăşire, împărtăşit, (la catolici) taină bisericească.  
 
Unison
Unison, substantiv
Sinonime: acord, armonie, concordanță, conformitate, consonanță, eufonie, euritmie; (locuţiune; la unison) împreună, în același timp, în acord, în armonie, în bloc, în comun, în cor, pe o singură voce, simultan.  
 
Saxhorn
Saxhorn, substantiv
Sinonime: (instrument muzical de suflat) althorn, eufoniu, fligorn, helicon.  
 
Homicid
Homicid, substantiv
Sinonime: asasinat, crimă, eutanasie, fratricid, genocid, infanticid, matricid, moarte, omicid, omor, omorâre, omucidere, paricid, patricid, pruncucidere, regicid, suicid, ucidere; (și cu rol de adjectiv) asasin, criminal, omorâtor, ucigaş.  
 
Figură de stil
Figură de stil, locuţiune
Sinonime: figură poetică, trop; (specific) afereză, alegorie, aliterație, anacolut, anadiploză, anaforă, antanaclază, antifrază, antiteză, antonomază, apocopă, aposiopeză, apostrofă, asindet, asonanță, brahilogie, comparație, elipsă, enumerație, epiforă, epimonă, epitet, eufemism, gradație, hiperbat, hiperbolă, imprecație, interogație, invectivă, inversiune, invocație, ironie, metaforă, metonimie, onomatopee, parabolă, perifrază, personificare, polisindet, repetiție, simbol, sincopă, sinecdocă.  
 
Hiperspațiu
Hiperspațiu, substantiv
Sinonime: multivers, spațiu euclidian cu mai mult de trei dimensiuni.  
 
Manducație
Manducație, substantiv
Sinonime: comuniune, deglutiție, euharistie, ingestie, insalivație, masticație, mâncare.  
 
Digestiune
Digestiune, substantiv
Sinonime: absorbție, absorbțiune, asimilație, cocțiune, deglutiție, deglutițiune, degluțiune, digerare, digestie, eupepsie, ingestie, ingestiune, mistuire, (rar) mistuială, nutriție, nutrițiune, ruminație, ruminațiune, transformație.  
 
Ilaritate
Ilaritate, substantiv
Sinonime: acces de veselie, alegretă, euforie, explozie de râs, exultație, hilaritate, jubilație.  
 
Hipertimie
Hipertimie, substantiv
Sinonime: euforie.  
 
Tranchilizant
Tranchilizant, substantiv (și adjectiv)
Sinonime: (substanță, medicament) analgezic, anesteziant, anxiolitic, ataraxic, calmant, dormitiv, euforizant, neurodepresor, neuroleptic, psiholeptic, relaxant, sedativ, soporific; (substantiv la plural) barbiturice.  
 
Transsubstanţiere
Transsubstanţiere, substantiv
Sinonime: consubstanțiațiune, euharistie, transsubstanţiaţiune.  
 
Lantanidă (lantanide)
Lantanidă (lantanide), substantiv
Sinonime: (la plural) pământuri rare; ceriu, disprosiu, erbiu, europiu, gadoliniu, holmiu, lantan, lutețiu, neodim, praseodim, prometiu, samariu, terbiu, tuliu, yterbiu.  
 
Antidepresant
Antidepresant, substantiv
Sinonime: (medicament, substanță) antidepresiv, energizant, euforizant, psihotonic, psihotrop, timoanaleptic, tranchilizant.  
 
Contentație
Contentație, substantiv
Sinonime: autosatisfacție, beatitudine, euforie, mulțumire, satisfacție.  
 
Autolatrie
Autolatrie, substantiv
Sinonime: cult al propriului eu, dragoste de sine, egocentrism, egoism, egotism, narcisism, (învechit) siniubire.  
 
Paramiotonie
Paramiotonie, substantiv
Sinonime: (medicină; paramiotonie congenitală) boala von Eulenburg.  
 
Occidentaliza
Occidentaliza, verb
Sinonime: a americaniza, a europeniza, a moderniza.  
 
Occidentalizare
Occidentalizare, substantiv
Sinonime: americanizare, americanizat, europenizare, modernizare.  
 
Pricestanie
Pricestanie, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: cuminecare, cuminecătură, euharistie, împărtășanie, împărtășire, împărtășit; (variante) precestanie, precistanie, pricistanie.  
 
Litotă
Litotă, substantiv
Sinonime: (retorică) antenantioză, antifrază, atenuație, diminuție, eufemism, extenuație.  
 
Colonadă
Colonadă, substantiv
Sinonime: (arhitectură) areostil, eustil, peristil, portic.  
 
Mandea
Mandea, substantiv articulat (popular și familiar)
Sinonime: subsemnatul, (popular și familiar) mandiru.

Mandea, pronume
Sinonime: (argou) eu însumi, eu.  
 
Mătuşică
Mătuşică, substantiv
Sinonime: mătușă (tânără și drăguță), (popular şi familiar) tuşică, (popular) ţăţică; (popular; eufemistic) malarie.  
 
Caucazian
Caucazian, adjectiv și substantiv
Sinonime: alb, europid, europoid, leucoderm.  
 
Autocunoaște
Autocunoaște, verb
Sinonime: a se cunoaște pe sine însuși, a-și cunoaște propriul eu.  
 
Ritmat
Ritmat, adjectiv
Sinonime: asonant, cadențat, euritmic, ritmic, sacadat, săltat, săltăreț, săltător, (prin Moldova și Bucovina) scuturat.  
 
Antieuropean
Antieuropean, adjectiv
Sinonime: eurofob, eurosceptic, naționalist, suveranist.  
 
Geofită
Geofită, substantiv
Sinonime: (botanică) criptofită, (la plural) eugeofite.  
 
Împărtășire
Împărtășire, substantiv
Sinonime: comunicare, cuminecare, cuminecătură, destăinuire, dezvăluire, divulgare, euharistie, împărtășanie, împărtășit, încredințare, mărturisire, molipsire, revelare, schimbare, spovedire, transmitere, (învechit și popular) grijanie, (învechit și popular) grijire, (învechit și popular) pricestanie, (la catolici) sacrament, (rar) comunitate, (variantă) împărteșire; participiu.  
 
Comunitar
Comunitar, adjectiv
Sinonime: colectiv, comun, public, societal; european.  
 
Paneuropean
Paneuropean, adjectiv
Sinonime: european, (învechit) europenesc.  
 
Excitativ
Excitativ, adjectiv
Sinonime: euforizant, excitant, (învechit) escitativ.  
 
Evropaicesc
Evropaicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: european.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar