Deşi
Deşi, conjuncție
Sinonime: (Transilvania şi Moldova) batăr, (prin Transilvania) magă, maram, pedig, (învechit) barem, săvai, că, cu toate că, măcar că, chiar dacă.  
 
Desica
Desica, verb
Sinonime: a deshidrata, a deseca, a mumifica, a usca.  
 
Desicare
Desicare, substantiv
Sinonime: deshidratare, desicat, desicație, uscare.  
 
Desicat
Desicat, adjectiv
Sinonime: deshidratat, desecat, uscat.

Desicat, substantiv
Sinonime: desicare, uscare.  
 
Desicație
Desicație, substantiv
Sinonime: desicare, desicat, uscare.  
 
Desicativ
Desicativ, adjectiv
Sinonime: deshidratant, desicant, sicativ.  
 
Desicator
Desicator, substantiv
Sinonime: dezumidificator, exsicator.  
 
Deşidera
Deşidera, verb
Sinonime: a dezidera, a dori, a jindui, a pofti, a râvni, a voi, a vrea.  
 
Deşiderat
Deşiderat, substantiv
Sinonime: deziderat, chef, dispoziţie, dorinţă, gust, plac, plăcere, poftă, voie, voinţă, vrere.  
 
Desiderativ
Desiderativ, adjectiv
Sinonime: deziderativ.  
 
Desigila
Desigila, verb
Sinonime: a rupe sigiliul, a deschide ceva sigilat, a despecetlui.  
 
Desigilare
Desigilare, substantiv
Sinonime: desfacere a unui sigiliu, despecetluire, despecetluit.  
 
Desigilat
Desigilat, adjectiv
Sinonime: despecetluit, desfăcut.  
 
Design
Design, substantiv
Sinonime: artă aplicată, concepție de produs, estetică (industrială), stilism.

Design, adjectiv invariabil
Sinonime: elegant, modern.  
 
Designa
Designa, verb
Sinonime: a desemna, a indica, a arăta, a numi.  
 
Designare
Designare, substantiv
Sinonime: alegere, delegație, denominație, denumire, desemnare, designație, elecțiune, indicare, (învechit) nominație.  
 
Designat
Designat, substantiv
Sinonime: denumire, desemnare, designare, designație, indicare.

Designat, adjectiv
Sinonime: denumit, desemnat, indicat.  
 
Designație
Designație, substantiv
Sinonime: denumire, desemnare, indicare.  
 
Designativ
Designativ, adjectiv
Sinonime: designator, specificator, (învechit) desemnator.  
 
Designer
Designer, substantiv
Sinonime: arhitect-designer, creator în design, desenator, proiectant, stilist.  
 
Desigur
Desigur, adverb
Sinonime: sigur, negreşit, neîndoios, bineînţeles, fără îndoială, absolut, cert, fireşte, garantat, indiscutabil, natural, neîndoielnic, normal, precis; da.  
 
Deşilătură
Deşilătură, substantiv
Sinonime: curmătură, şa.  
 
Desilav
Desilav, adjectiv (învechit)
Sinonime: disilab.  
 
Desime
Desime, substantiv
Sinonime: densitate, compact, îndesat; crâng, desiş, hăţiş, stufăriş, tufăriş, tufiş.  
 
Desina
Desina, verb
Sinonime: a desena, a designa.  
 
Desincroniza
Desincroniza, verb
Sinonime: a (se) decala, a (se) dezacorda, (învechit) a dezarmonia.  
 
Desinenţă
Desinenţă, substantiv
Sinonime: (gramatică) afix, declinație, terminație.  
 
Deşira
Deşira, verb
Sinonime: a se desface, a se destrăma, (popular) a (se) desfira, a se răsfira; a întinde, a extinde, a împrăștia, a răspândi.  
 
Deșirabil
Deșirabil, adjectiv
Sinonime: slab, ușor de rupt.  
 
Deșirare
Deșirare, substantiv
Sinonime: desfirare, desfirat, despletire, despletit, destrămare, deșirat, dezlânare, dezlânat, dezrăsucire, împrăștiere, întindere, prezentare, răspândire, răzlețire, (învechit) desucire, (învechit) sfâșiere, (regional) deșârare.  
 
Deşirat (deşirată)
Deşirat (deşirată), adjectiv
Sinonime: destrămat, desfăcut, rupt, desfirat, stricat; (figurat) lung, slab, osos.  
 
Deșirător
Deșirător, adjectiv (învechit)
Sinonime: sfâșietor, (variantă) deșiretor.  
 
Deșirătură
Deșirătură, substantiv (popular și depreciativ)
Sinonime: gloabă, mârțoagă.  
 
Deșirtare
Deșirtare, substantiv (regional)
Sinonime: deșertare.  
 
Desiş
Desiş, substantiv neutru
Sinonime: arboret, bunget, tufiş; (figurat) îngrămădeală, îmbulzeală, mulţime; crâng, hăţiş, stufăriş, tufăriş, (rar) stuf, tufărie, desime, (regional) hălăciugă, huceag, huci.  
 
Desista
Desista, verb
Sinonime: a abandona, a abdica, a renunţa, a se lăsa de, a repudia, a rezilia.  
 
Desistare
Desistare, substantiv
Sinonime: abandon, abdicare, abținere, desistat, lăsare, renunțare, retragere, (variantă) dezistare.  
 
Desistat
Desistat, substantiv
Sinonime: abținere, desistare.  
 

Acar
Acar, substantiv masculin
Sinonime: macagiu, muncitor feroviar; cutioară, cutiuță, (regional) acarniță, (regional) acăriță.

Acar, adverb (învechit și regional)
Sinonime: acăr, măcar.

Acar, conjuncție (regional)
Sinonime: cu toate că, deși, fie, măcar că, ori.  
 
Barem
Barem, adverb
Sinonime: cel puţin, încai, încaltea, măcar, (Transilvania) batăr; (variante) baremi, barim.

Barem, conjuncție
Sinonime: deși.  
 
Bineînţeles
Bineînţeles, adverb
Sinonime: desigur, fireşte, fără îndoială, neîndoielnic.  
 
Crăpa
Crăpa, verb
Sinonime: a se desface, a se deșira, a se despica, a plesni, a se întredeschide, a se sparge, a se fisura; (figurat) a muri, a deceda, a sucomba; a se stinge.  
 
Cum
Cum, interjecție
Sinonime: în ce mod? se poate? adevărat fie? chiar așa? ce? poftim? cu cât? cu ce preţ?

Cum, conjuncție
Sinonime: precum; deoarece, întrucât; cu toate că, deşi; în măsura în care, pe cât; în timp ce, pe când, îndată ce, în vreme ce.

Cum, adverb
Sinonime: ce, cât.  
 
Da
Da, verb
Sinonime: a oferi, a dărui, a acorda, a preda, a înmâna, a întinde, a furniza, a procura, a împrumuta, a dona, a ceda, a transmite, a atribui, a conferi, a plăti, a restitui, a jertfi, a vinde, a deplasa, a ajunge, a abate, a nimeri, a aluneca, a întoarce, a arunca, a împrăştia, a izbi, a trage, a face, a produce, a rodi, a apărea, a scoate, a provoca, a hărăzi, a îngădui, a permite, a desfăşura, a susţine, a trasa, a fâţâi, a cerne, a vopsi, a unge, a cădea, a ura; a azvârli, a întâmpla, a juca, a năpusti, a năvăli, a pomeni, a precipita, a prezenta, a repezi, a reprezenta, a sări, a tăbărî, a tălmăci, a traduce, a transpune, a veni, a zvârli.

Da, adverb
Sinonime: desigur, fireşte, (învechit şi regional) dar, (turcism, în Moldova) helbet.  
 
Dar
Dar, substantiv neutru
Sinonime: cadou, atenţie, plocon, mită, prinos, ofrandă, danie; milă, har, îndurare; însuşire, talent, vocaţie, înzestrare.

Dar, adverb
Sinonime: da, desigur, fireşte.

Dar, adverb interogativ
Sinonime: oare? păi?

Dar, conjuncție
Sinonime: altfel, altminteri, însă, totuşi, ci, numai, (regional) fără, (prin Transilvania) pedig, darămite, (rar) încămite, mite, nemite, (învechit şi popular) necum, aşadar, deci.  
 
Deschidere
Deschidere, substantiv feminin
Sinonime: acces, breșă, ieșire, intrare, spaţiu, perspectivă, despicătură, crăpătură, desfacere, descuiere, căscare, căscat, destupare, spargere, crăpare, despicare, plesnire, deschizătură, deșirare, orificiu, gaură, distanță, ecart, ecartament, descoperire; (deschidere geologică) afloriment; exordiu, inaugurare, începere, preliminar; acceptare, receptivitate, toleranță.

Deșchidere, substantiv
Sinonime: (popular) deschidere.  
 
Destrăma
Destrăma, verb
Sinonime: a rupe, a (se) desfira, a desface, a descompune, a dizolva, a dezmembra, a îmbucătăţi, a (se) deşira, a (se) strica, (învechit) a (se) rânji, a se rări, (rar) a se dezlâna, a risipi; a sfărâma.  
 
Dori
Dori, verb
Sinonime: a râvni, a năzui, a jindui, a tinde; a aspira, a ahtia, a pofti, a voi, a vrea, (învechit) a deşidera, a iubi, a jelui, a poftisi, a cere; a ura.  
 
Fireşte
Fireşte, adverb
Sinonime: natural, bineînţeles, negreşit, desigur, de bună seamă, normal.  
 
Frunzar
Frunzar, substantiv neutru
Sinonime: desiş, frunzărel, frunziş, umbrar; (popular) (luna) mai.  
 
Hăţiş
Hăţiş, substantiv neutru
Sinonime: tufă, desiş, mărăciniş, sihlă, hăţaş.  
 
Întocmai
Întocmai, adverb
Sinonime: exact, la fel, chiar aşa; da, desigur, de acord.  
 
Leasă
Leasă, substantiv feminin
Sinonime: lojniţă, împletitură, coş; (popular) desiş, mărăciniş, dracilă.  
 
Măcar
Măcar, adverb
Sinonime: cel puţin, barem; chiar, deşi, oricât.  
 
Natural
Natural, adverb
Sinonime: fireşte, desigur, bineînţeles, negreşit, normal.  
 
Neapărat
Neapărat, adverb
Sinonime: absolut, cert, continuu, cu orice preţ, cu siguranţă, desigur, fără doar şi poate, fără îndoială, indispensabil, indubitabil, încontinuu, întruna, mereu, morţiş, necontenit, necurmat, negreşit, neîncetat, neîndoielnic, neîndoios, neîntrerupt, neobosit, neostenit, permanent, pururi, sigur, veşnic.

Neapărat, adjectiv
Sinonime: absolut, categoric, cert, fatal, indispensabil, inevitabil, necesar, obligatoriu, precis, sigur.  
 
Negreşit
Negreşit, adverb
Sinonime: fireşte, neîndoios, neîndoielnic, indubitabil, fără îndoială, fără doar şi poate, desigur, sigur, cu siguranţă, cert, neapărat.  
 
Păi
Păi, adverb
Sinonime: desigur, vezi bine!  
 
Păienjeniş
Păienjeniş, substantiv neutru
Sinonime: desiş, reţea, plasă, împletitură.  
 
Şui (şuie)
Şui (şuie), adjectiv
Sinonime: subţire, zvelt, deşirat, mlădios, îngust, flexibil; bezmetic, zăpăcit, aiurit, năuc, nebun, capiu, fără rost, fără căpătâi, prost, nătâng; smintit, ţicnit, zănatic, lovit cu leuca, zărghit.  
 
Titlu
Titlu, substantiv neutru
Sinonime: antet, apelație, atribuţie, brevet, calitate, certificat, demnitate, denominație, denumire, designație, diplomă, drept, funcție, intitulare, manșetă, nume, numire, obligație, rang, rubricariu, subtitlu, titru, (figurat) bază legală, (învechit) spiță, (învechit) stat, (învechit) titol, (învechit) titulă, (învechit) tituluș.  
 
Vrea
Vrea, verb
Sinonime: a accepta, a admite, a avea de gând să, a avea voința de a, a cere, a consimți, a dori, a fi de acord, a fi decis să, a fi gata, a fi hotărât, a fi în stare, a intenționa, a întreprinde, a jindui, a permite, a pofti, a pretinde, a primi, a putea, a râvni, a se învoi, a trata, a voi, a-i plăcea, (învechit) a deșidera, (învechit) a iubi, (învechit) a jelui, (învechit) a poftisi, (variantă) a vroi.  
 
Zău
Zău, interjecție
Sinonime: pe cinste, serios; desigur, într-adevăr, bineînţeles.  
 
Huci
Huci, substantiv masculin (regional)
Sinonime: crâng, darac, dărăcitor, desiş, hățiș, huceag, ragilă, scărmănătoare, stufăriş, stufiș, tufăriş, tufiş.  
 
Densitate (densități)
Densitate (densități), substantiv feminin
Sinonime: desime; compacitate, concentrație, greutate, grosime; (fizică) masă specifică.  
 
Asincron
Asincron, adjectiv
Sinonime: (tehnică) asincronic, decalat, desincronizat.  
 
Bunget
Bunget, substantiv
Sinonime: crâng, desiş, hăţiş, piedicuţă, stufăriş, tufăriş, tufiş.  
 
Cărpiniş
Cărpiniș, substantiv
Sinonime: (botanică) cărpinet, desiș de carpeni, pădurice de carpeni, (variantă) cărpeniș.  
 
Cert
Cert, adverb
Sinonime: desigur, adevărat.  
 
Crâng
Crâng, substantiv
Sinonime: desiş, prâsnel; ciclu; (crângul cerului) boltă, cer, firmament.  
 
Curmătură
Curmătură, substantiv
Sinonime: secțiune transversală; crestătură, incizie; depresiune, adâncitură în teren, deșelătură, (regional) deşilătură, șa; urmă, adâncitură, dungă; (la plural) durerile nașterii.  
 
Decala
Decala, verb
Sinonime: a desincroniza, a inversa, a întârzia, a recula, a retarda.  
 
Declinaţie
Declinaţie, substantiv
Sinonime: declinare, desinență, dezinență.  
 
Defila
Defila, verb
Sinonime: a se perinda, a circula, a parada, (învechit) a (se) deșira.  
 
Defilare
Defilare, substantiv
Sinonime: defilat, manifestaţie, perindare, paradă, (învechit) deșirare.  
 
Desenator
Desenator, substantiv
Sinonime: afișist, artist, caricaturist, conturist, creionist, designer, grafician, ilustrator, (regional) scriitor.  
 
Desfăcut
Desfăcut, adjectiv
Sinonime: despăturit, dezdoit, desfăşurat, deschis, dezlegat, despletit, dezlipit, demontat, destrămat, deşirat, întins, răsfirat, depărtat, crăpat, plesnit, reziliat.  
 
Desfira
Desfira, verb
Sinonime: a desface, a desfăşura, a destrăma, a deşira.  
 
Deshidratant
Deshidratant, adjectiv
Sinonime: desicant, desicativ, sicativ, liofilizant.  
 
Despecetlui
Despecetlui, verb
Sinonime: a desigila.  
 
Despecetluire
Despecetluire, substantiv
Sinonime: desigilare, despecetluit.  
 
Despecetluit
Despecetluit, substantiv (învechit)
Sinonime: desigilare, (învechit) despecetluire, (variantă) dispecetluit.

Despecetluit, adjectiv (învechit)
Sinonime: desigilat, (variantă) dispecetluit.  
 
Despleti
Despleti, verb
Sinonime: a (se) desface din împletitură; a (se) deșira; a(-și) desface cosițele; (figurat) a se răsfira.  
 
Destrămare
Destrămare, substantiv
Sinonime: deşirare, (rar) dezlânare, dezmembrare.  
 
Dezacorda
Dezacorda, verb
Sinonime: a face se dezacordeze, a (se) discorda, a-și pierde acordul, a (se) desincroniza; a fi în dezacord, a distona.  
 
Dezacordare
Dezacordare, substantiv
Sinonime: discordare, desincronizare.  
 
Dezinteresare
Dezinteresare, substantiv
Sinonime: detaşare, dezinteres, indiferență, lipsă de interes, nepăsare, (învechit) desinteresare, (învechit) despăgubire.  
 
Deznodat
Deznodat, adjectiv
Sinonime: dezlegat, desfăcut; (figurat) înalt și slab, deșirat; (figurat) lipsit de concizie, fără șir, dezlânat; prolix.  
 
Dezosat
Dezosat, adjectiv
Sinonime: fără os, flasc, deșirat, dezmembrat, scheletic.  
 
Estetică
Estetică, substantiv
Sinonime: plastică, design, stilism.  
 
Evident
Evident, adverb
Sinonime: fără îndoială, desigur, clar, limpede, (regional, învechit) acurat.  
 
Stilist
Stilist, substantiv
Sinonime: creator de modă, desenator, designer, modelist, scriitor.  
 
Naturalmente
Naturalmente, adverb
Sinonime: bineînțeles, cu ușurință, de la natură, de la sine, desigur, din fire, evident, fără efort, firește, în mod natural.  
 
Ajura
Ajura, verb
Sinonime: a broda, a face un ajur, a ornamenta cu un ajur, (figurat) a se deșira.  
 
Magă
Magă, adverb
Sinonime: barem, măcar.

Magă, conjuncție
Sinonime: deşi.  
 
Hălăciugă
Hălăciugă, substantiv
Sinonime: ciuf, crâng, desiş, hăţiş, râpcă, stufăriş, tufăriş, tufiş; păr zbârlit, ciufuleală.  
 
Răgălie
Răgălie, substantiv (regional)
Sinonime: desiș (la mal), îngrămădire (la mal), rădăcină, (Oltenia) radină, (regional) răgăţână; (botanică) pir.  
 
Sălciniş
Sălciniş, substantiv
Sinonime: desiș (de sălcii), sălcet, sălciş.  
 
Helbet
Helbet, adverb
Sinonime: da, desigur, fireşte.

Helbet, interjecție
Sinonime: se înțelege! las' pe mine! fii fără grijă!  
 
Târşar
Târşar, substantiv
Sinonime: desiș (mic), hăţiş, lăstăriş, mic tufiș, mladă, sihlă, târsă, tufă.  
 
Stilism
Stilism, substantiv
Sinonime: design, estetică, preocupare stilistică, rafinament stilistic.  
 
Descusut
Descusut, adjectiv
Sinonime: cu ața ruptă, desfăcut, destrămat, deșirat, (regional) lăcrat; iscodit, luat la întrebări.  
 
Mumificare
Mumificare, substantiv
Sinonime: desicare, îmbălsămare, mortificație, mumificație, mumifiere, tanatopraxie.  
 
Nesmintit
Nesmintit, adjectiv
Sinonime: fix, imobil, neabătut, neclintit, nemișcat, neschimbat, stabil.

Nesmintit, adverb
Sinonime: constant, desigur, exact, fără abatere, fără schimbare, indiscutabil, în mod regulat, morțiș, musai, neapărat, negreșit, neîndoielnic, neîndoios, numaidecât, obligatoriu, precis, riguros, sigur.  
 
Lacerare
Lacerare, substantiv
Sinonime: destrămare, destrucție, deșirare, dilacerare, dilacerație, lacerație, lacerațiune, rupere în bucăți, sfâșiere.  
 
Lacera
Lacera, verb
Sinonime: a destrăma, a deșira, a dilacera, a rupe în bucăți, a sfâșia.  
 
Dilacera
Dilacera, verb
Sinonime: a destrăma, a deșira, a fărâmița, a lacera, a rupe în bucăți, a sfâșia, (medicină) a smulge cu violență (un țesut).  
 
Rămuriş
Rămuriş, substantiv
Sinonime: branșaj, desiș, rămuriște.  
 
Rămurişte
Rămurişte, substantiv
Sinonime: branșaj, desiș, rămuriş.  
 
Spiniş
Spiniş, substantiv
Sinonime: (regional) desiș de spini, mărăciniş, spinărie, spinet, (plural) mărăcini.  
 
Sihlă
Sihlă, substantiv (regional)
Sinonime: brad (roșu), desiș, hățiș, molid, pădure tânără și deasă, pin, (prin Moldova și Bucovina) sihlete, (regional) sâhlă, (regional) sâlhă, (regional) silhă, (regional) târșar, (regional) țâhlă, (regional) țihlă.  
 
Ciritei
Ciritei, substantiv (regional)
Sinonime: desiș, teren despădurit, tufăriș, tufiș, (învechit și popular) seci, (învechit și regional) rădi, (regional) ceretei, (regional) ceretel, (regional) ciritel, (regional) ciritiș, (regional) sihlă.  
 
Revendicaţie
Revendicaţie, substantiv
Sinonime: adjurare, cerere, desiderata, pretenție, revendicare, solicitare, (grecism învechit) pretenderimă, (învechit) pretendă, (învechit) suplică, (turcism învechit) teclif, (variantă) revendicațiune.  
 
Plastician
Plastician, substantiv
Sinonime: artist plastic, creator, desenator, designer.  
 
Proiectant
Proiectant, substantiv
Sinonime: desenator-proiectant, designer, proiectant-arhitect, responsabil de proiect, (învechit) projector.

Proiectant, adjectiv
Sinonime: (matematică) de proiecție.  
 
Tropoțel
Tropoțel, adverb
Sinonime: cu pași deși și mărunți, cu pași mărunți, ușurel.  
 
Lacerat
Lacerat, adjectiv
Sinonime: deșirat, dilacerat, rupt, sfâșiat.  
 
Lacerație
Lacerație, substantiv
Sinonime: deșirare, dilacerare, dilacerație, lacerare, rupere, sfâșiere, (variantă) lacerațiune.  
 
Dilacerație
Dilacerație, substantiv
Sinonime: deșirare, dilacerare, lacerare, lacerație.  
 
Disidemon
Disidemon, substantiv (învechit)
Sinonime: fanatic, om superstițios, (variantă) desidemon.  
 
Disidemonie
Disidemonie, substantiv (învechit)
Sinonime: superstiție, (variantă) desidemonie, (variantă) disidimonie.  
 
Copârștios
Copârștios, adjectiv (regional)
Sinonime: deșirat, (variantă) copărștios.  
 
Asigna
Asigna, verb
Sinonime: a afecta, a aloca, a atribui, a designa, a destina, a determina, a fixa, a repartiza, (învechit și regional) a asemna, (învechit) a chema în judecată, (învechit) a intima, (regional) a emite un mandat de plată.  
 
Ajurare
Ajurare, substantiv
Sinonime: ajurat, deșirare, împodobire.  
 
Pălălău
Pălălău, substantiv
Sinonime: băț, prăjină.

Pălălău, adjectiv
Sinonime: înalt și subțire, lungan, (figurat) deșirat.  
 
Disilab
Disilab, adjectiv
Sinonime: bisilabic, disilabic, (învechit) desilav, (învechit) disilav.  
 
Neîndoielnic
Neîndoielnic, adjectiv
Sinonime: adevărat, categoric, cert, clar, evident, flagrant, incontestabil, indiscutabil, indubitabil, izbitor, învederat, limpede, manifest, necontestabil, necontestat, nediscutabil, neîndoios, netăgăduit, peremptoriu, pregnant, sigur, vădit, vizibil, (figurat) marcat.

Neîndoielnic, adverb
Sinonime: absolut, bineînțeles, cert, desigur, firește, garantat, indiscutabil, natural, neapărat, negreșit, neîndoios, normal, precis, sigur, (popular) nesmintit.  
 
Abdicație
Abdicație, substantiv (învechit)
Sinonime: abandon, abdicare, capitulare, demisie, desistare, renunțare, resignare, (variantă) abdicațiune.  
 
Abandonare
Abandonare, substantiv
Sinonime: abandon, desistare, părăsire, renunțare.  
 
Descoasere
Descoasere, substantiv
Sinonime: descusătură, descusut, desfacere (din cusături), deșirare, (figurat) iscodire.  
 
Lăstăret
Lăstăret, substantiv
Sinonime: lăstăriş, mladă, (figurat) desiș, (figurat) generație tânără, (figurat) urmaș, (învechit) vlăstăret, (învechit) vlăstăriș.  
 
Vlăstăriș
Vlăstăriș, substantiv (popular)
Sinonime: desiș, pădure tânără, tufăriș, (învechit) vlăstăret.  
 
Apelație
Apelație, substantiv
Sinonime: adresare, apelare, calificativ, chemare, denominare, denumire, designație, etichetă, nume, numire, titlu, (învechit) apel, (variantă) apelațiune.  
 
Terminaţie
Terminaţie, substantiv
Sinonime: capăt, coadă, coda, concluziune, desinenţă, extremitate, sufix, terminare.  
 
Mărăciniş
Mărăciniş, substantiv
Sinonime: desiș, spinărie, (plural) mărăcini, (regional) mărăcinet, (regional) spinăriș, (regional) spinet, (regional) spiniș, (variantă) mărăciș.  
 
Dezinteresat
Dezinteresat, adjectiv
Sinonime: altruist, benevol, detașat, fără interes, generos, imparțial, indiferent, nepăsător, obiectiv, (învechit) desinteresat.  
 
Dezinteresa
Dezinteresa, verb
Sinonime: a manifesta dezinteres, a nu avea interes, a nu se (mai) îngriji, a nu se preocupa, a nu-i păsa, a vădi lipsă de interes, (învechit) a despăgubi, (învechit) a indemniza, (variantă învechită) a (se) desinteresa.  
 
Tihăraie
Tihăraie, substantiv (regional)
Sinonime: desiș, hățiș, pădure deasă și sălbatică, păpuriș, ponor, povârniș, râpă, sihlă, smidă, stufărie, tihărie, (regional) tâhlăriș.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar